Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3263
Mărime: 117.40KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T. Zacon
Cibernatica, Informatica economica

Extras din document

International Organizational for Standardization, International Electro

technical Commission)

1. Procesele primare ale ciclului de viaţă

2. Procesele ajutătoare ale ciclului de viaţă

3. Procesele organizatorice

Întrebarea 1. Procesele primare ale ciclului de viaţă

Standardul internaţional ISO/IEC stabileşte un cadrul comun pentru

procesele specifice ciclului de viaţă. El nu impune un model specific al ciclului

de viaţă sau o anumită metodă de dezvoltare a SI.

Prin urmare, părţile implicate în proiectarea şi realizarea SI vor selecta un model

al C.V. pentru proiectul de realizat şi vor integra procesele, activităţile, sarcinile

prevăzute în acest standard în modelul ales.

Standardul ISO/1EC grupează activităţile care pot fi executate în timpul

ciclului de viaţă în cinci procese primare, opt procese ajutătoare şi patru

procese organizatorice. Fiecare proces cuprinde un set de activităţi, iar fiecare

activitate cuprinde un set de sarcini.

Procesele primare ale ciclului de viaţă sunt:

1. Procesul de achiziţie cuprinde activităţile derulate de viitorul beneficiar al

sistemului. Procesul de achiziţie presupune următoarele sarcini:

1.1. Stabilirea opţiunii referitoare la natura viitorului sistem informatic:

(pachet de programe de firmă, sistem realizat prin forţe proprii, sistem

realizat de o firmă de software specializată, dezvoltarea unui sistem

existent;

1.2. Identificarea proceselor, activităţilor şi operaţiilor din acest standard

care sunt potrivite pentru a fi incluse în proiect;

1.3. Negocierea contractului cu ofertantul de sistem informatic;

1.4. Supervizarea furnizorului de sistem informatic;

1.5. Stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor sistemului, testarea

şi acceptarea sistemului informatic.

2. Procesul de furnizare cuprinde activităţile desfăşurate de furnizorul

sistemului informatic. Acestea includ:

2.1. Negocierea şi încheierea contractului cu beneficiarul sistemului

informatic;

2.2. Planificarea activităţii ceea ce presupune desfăşurarea următoarelor

activităţi:

a) Revederea cerinţelor formulate de beneficiar în vederea definirii

cadrului pentru conducerea şi realizarea proiectului în condiţiile de

performanţă stabilite;

b) Alegerea modelului ciclului de viaţă a sistemului informatic în

conformitate cu scopul, dimensiunea şi complexitatea sistemului de

realizat;

1

c) Stabilirea cerinţelor pentru elaborarea planurilor privind desfăşurarea

activităţii de management şi realizare a proiectului, identificarea

resurselor necesare şi gradul de implicare a beneficiarului

d) Întocmirea planurilor, conform cerinţelor stabilite, cuprinzând:

· proiectul structurii organizatorice, al autorităţii şi

responsabilităţii pentru fiecare componentă organizatorică;

· definirea mediului de dezvoltare, operare, întreţinere inclusiv

mediul de testare, bibliotecă, echipament, facilităţi, standarde,

proceduri şi instrumente;

· managementul caracteristicilor calităţii care presupune inclusiv

elaborarea de planuri pentru asigurarea calităţii sistemului

informatic;

· managementul siguranţei, securităţii şi a celorlalte cerinţe legate

de sistemul informatic, inclusiv elaborarea planurilor pentru

asigurarea securităţii şi siguranţei sistemului;

· verificarea şi validarea;

· stabilirea implicării beneficiarului prin: auditări, întâlniri

informale, raportări, implementare şi acceptare;

· managementul riscului, reprezentând managementul porţiunilor

de proiect care prezintă un risc potenţial tehnic, al costului sau

planificării;

· politica de securitate reunind regulile de accesare a informaţiei

la fiecare nivel organizatoric.

· pregătirea personalului.

e) Execuţie şi control. Aceasta activitate presupune desfăşurarea

următoarelor operaţii:

· implementarea şi aplicarea planurilor elaborate;

· urmărirea şi controlul realizării sistemului;

· urmărirea şi controlul evoluţiei şi calităţii sistemului informatic;

2.3.Verificare şi evaluare. Această activitate presupune;

· organizarea de întâlniri informale, testări şi auditări cu

participarea beneficiarului;

· realizarea testării şi validării sistemului informatic.

2.4. Livrarea sistemului - se realizează livrarea sistemului informatic către

beneficiar şi apoi se acordă asistenţa tehnică acestuia.

Preview document

Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 1
Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 2
Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 3
Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 4
Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 5
Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 6
Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 7
Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI.pdf

Alții au mai descărcat și

Metodologii de Implementare ERP

Metodologii de implementare a sistemelor ERP Cei mai mulţi furnizori ERP, în general furnizorii din industria software, dar şi firmele de...

Auditarea Sistemelor Informatice

Auditarea sistemelor informatice s-a constituit intr-un process, care la inceput, a fost mai degraba sustinut ,decat condus dupa metode...

Cursuri Baze de Date

1. Concepte Distinctia între date, informatii si cunostinte : - datele sunt definite de trei elemente: un identificator, atribute si valoare ; -...

Baze de Date

Conţinutul temei Datele sunt stocate în memoria internă şi memoria externă a oricărui sistem de calcul. Organizarea datelor se referă la procesul...

Caracteristicile de Bază ale PSI

Ieşirile SIE 1.1.Proiectarea indicatorilor sintetici. Realizarea practică a obiectivelor unui sistemului informatic se caracterizează prin...

Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic

În ultima perioadă de timp, datorită apariţiei unei noi concepţii în abordarea sistemelor informatice: orientarea-obiect, s-au înregistrat câteva...

Eficienta Economica a Sistemelor Informatice Economice (SIE)

Introducerea unui SI necesită cheltuieli importante legate de proiectarea, organizarea şi funcţionarea lui. Ca urmare, se pune întrebarea dacă...

Capitolul 5 - Elemente de Programare - Realizarea Programelor - FoxPro

CAPITOLUL 5 ELEMENTE DE PROGRAMARE –REALIZAREA PROGRAMELOR 5.1. Introducere De-a lungul timpului, tehnicile şi metodele de programare a...

Ai nevoie de altceva?