Subsisteme de Definitie

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4147
Mărime: 387.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Sistemele Tranzacţionale

• înregistrează informaţii curente şi menţin baza de date cu informaţii privind tranzacţiile zilnice.

• sunt concepute să păstreze înregistrările şi să raporteze tranzacţiile, să eficientizeze şi să automatizeze prelucrarea.

• pun accentul pe integritatea şi consistenţa datelor, fiind gestionate ca un întreg

Sistemele de birotică şi comunicaţii

• sunt utilizate pentru automatizarea muncii de birou de către mai multe categorii de personal: secretare, manageri, funcţionari

• sunt prezente la toate nivelele unei firme.

• cuprind următoarele categorii de aplicaţii:

•• procesoare de text,

•• procesoare de tabele,

•• procesoare de imagini,

•• programe pentru comunicaţii (transmitere/recepţionare fax, transmitere/recepţionare mesaje electronice),

•• programe pentru evidenţa întâlnirilor,

•• programe pentru managementul proiectelor la care se lucrează în grup.

Intranet = reţea locală cu arhitectură bazată pe tehnologia Internet, ce permite comunicarea într-un grup închis de utilizatori care se raportează şi construiesc o bază comună de informaţii.

Extranet = o aplicaţie specială care permite altor organizaţii şi persoane accesul la informaţia difuzată pe Intranet.

Sistemele tranzacţionale – metode de analiză şi proiectare

• metode sistemice – tratează diferenţiat datele şi prelucrările, la nivel conceptual, logic şi fizic

• metode orientate obiect – modelează activitatea din sistemul real cu ajutorul unor entităţi (clase) care înglobează atribute (date) şi comportament (prelucrări).

3 Modelul Conceptual al Datelor (MCD) defineşte structura globală de organizare a datelor, asigurând independenţă totală faţă de orice sistem de gestiune a bazelor de date. Acordând prioritate datelor, pentru reprezentarea lor foloseşte un formalism precis, normalizat pe plan internaţional de ISO (International Standard Organization) sub numele de model “Entitate–Asociere”. Este realizat cu ajutorul conceptelor de entitate (obiect), relaţie, atribut, proprii formalismului Entitate-Asociere.

Concepte

entitate

ENTITATEA (E) este o reprezentare conceptuală a unui obiect sau fenomen din sistemul real. Are existenţă proprie şi este conformă cu regulile de gestiune ale firmei.

asociere

ASOCIEREA (A) între entităţi exprimă o legătură existentă sau posibilă între obiecte individuale. Clasele de asocieri sunt asocieri între clasele de obiecte individuale.

atribut

ATRIBUTUL defineşte o proprietate distinctă a unei entităţi sau a unei asocieri. Un atribut este considerat o mulţime de valori posibile.

cardinalitate

CARDINALITATEA dă informaţii despre numărul minim şi numărul maxim de apariţii ale unei asocieri A între o entitate E1 şi o alta E2. Referind entitatea, (mulţimea legată prin aplicaţie), şi asocierea, (aplicaţia mulţimii în altă mulţime), se vorbeşte de cardinalitatea cuplului Entitate-Asociere (EA). Se defineşte ca un cuplu de întregi (x,y), unde:

•• x reprezintă numărul minim de legături ce pot exista pentru o realizare dată a entităţii.

•• y reprezintă numărul maxim de legături ce pot exista pentru o realizare dată a entităţii .

4 Pentru trecerea de la modelul Entitate-Asociere la Modelul Relaţional s-au stabilit următoarele reguli:

1.- fiecărei entităţi i se asociază o schemă de relaţie compusă din toate atributele entităţii.

2.- dacă într-o asociere A există o entitate E pentru care cardinalitatea maximală a cuplului (E,A) este 1, se adaugă la schema de relaţie R definită pentru E cheia entităţii ce participă la asocierea A şi atributele asocierii.

Exemplu:

Presupunînd că un anume tip de materii prime este aprovizionat de la un furnizor, şi că un furnizor poate furniza mai multe tipuri de materii prime, modelul conceptual al datelor este :

Preview document

Subsisteme de Definitie - Pagina 1
Subsisteme de Definitie - Pagina 2
Subsisteme de Definitie - Pagina 3
Subsisteme de Definitie - Pagina 4
Subsisteme de Definitie - Pagina 5
Subsisteme de Definitie - Pagina 6
Subsisteme de Definitie - Pagina 7
Subsisteme de Definitie - Pagina 8
Subsisteme de Definitie - Pagina 9
Subsisteme de Definitie - Pagina 10
Subsisteme de Definitie - Pagina 11
Subsisteme de Definitie - Pagina 12
Subsisteme de Definitie - Pagina 13
Subsisteme de Definitie - Pagina 14
Subsisteme de Definitie - Pagina 15
Subsisteme de Definitie - Pagina 16
Subsisteme de Definitie - Pagina 17
Subsisteme de Definitie - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Subsisteme de Definitie.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Limbaje de Asamblare

Introducere. Necesitatea programării în limbaje de asamblare Modalităţile de programare s-au schimbat imens de la inventarea calculatorului, în...

Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date

7.1 CONSULTARE BAZĂ DE DATE Realizarea unui program prin care să se consulte o bază de date creată în mediul de lucru Access şi să se vizualiueze...

Managenmentul și Proiectarea Sistemelor Informatice

1.1.Sisteme, sistemul informational si abordarea sistemica V.M. Gluseav spune ca, expresia neuniformitatii distributiei substantei si energiei în...

Fiabilitate

NOTIUNI GENERALE PRIVIND CALITATEA SI FIABILITATEA Notiuni introductive Sistemul calitatii, asa cum este definit de Organizatia Internationala de...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Procesarea semnalelor digitale în timp real

Introducere în procesarea semnalelor digitale în timp real Semnalele pot fi clasificate în trei categorii: - semnalele continue în timp...

Prelucrarea Semnalelor - Curs 1

1.1. Notiunea de semnal Exista în lumea înconjuratoare o mare varietate de semnale: semnalele luminoase emanate de diverse surse de lumina...

Ai nevoie de altceva?