Tehnologia Client-Server

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2300
Mărime: 12.12KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1Tehnologia Client / Server.

Pentru a deţine poziţie de lider în economia mondială, organizaţiile trebuie să folosească cele mai noi tehnologii. Circumstanţele economice arată necesitatea ca corporaţiile să-şi schimbă structura sa organizaţională. În multe cazuri se alege calea decentralizării şi restructurării. Se cere de a ajunge la o complexitate sporită şi eliminarea redundanţei.

Modelul computaţional client-server prevede o platformă ideală pentru aplicaţiile structurale. Procesul computaţional ca sursă a informaţiei aplicabile necesită ca elementele să fie integrate cu atenţie. Stocarea datelor, lucrul cu bazele de date, aplicaţiile, sistemele de operare, interfaţa utilizatorului şi display-ul sunt elementele de bază a procesului computaţional. Stocarea datelor dă posibilitatea accesul la porţiuni de date, dirijarea cu bazele de date organizează datele, iar aplicaţiile prevăd o integrare a acestor două elemente la nivel de utilizator. Sistemul de operare controlează resursele calculatorului şi alocă resurse la necesitatea utilizatorului. Ele controlează graficul de lucru, priorităţile şi asigură accesul la aşa device-uri ca printerele şi prevede un canal de comunicare dintre client şi server. Interfaţa utilizatorului îi dă posibilitatea de a comunica cu aplicaţia. Interfaţa poate fi de tipul Windows / Macintosh sau textuală ca Dos / Unix, în dependenţă de limbajul de programare. Ultimul element din acest model este display device care este un hardware fizic, care dă posibilitatea operatorului de a comunica cu interfaţa utilizatorului. Acesta e realizat sub forma de workstation sau client.

Puterea workstation, realizarea workgroup, dirijarea prin reţea la distanţă, posibilitatea de extindere şi probabilitatea sunt forţele creatoare ale sistemelor client / server. Altă cauză este reducerea preţului. În afară de reducerea preţului. Reînnoirea permanentă a componentelor hardware şi software face ca implimentarea sistemelor client / server să fie uşor de realizat.

1.2Ce prezintă Client-server.

În primul rând ce înseamnă client / server. Clientul este orice sistem sau proces care poate cere şi primi date, servicii sau acces la alte sisteme prevăzute de server. Serverul este orice sistemă sau proces cere prevede date, servicii sau acces la alte sisteme pentru client, în cele mai multe cazuri la mai mulţi clienţi simultan (ca resurse împărţite). Simpla definiţie a tehnologiei client / server este că aplicaţia server acceptă cererile la date de la client şi i le returnează. Clientul manipulează datele şi prezintă rezultatele la utilizator sau, acţionează ca un server (sau agent), trimite rezultatele la client (server) care le-a cerut. Tehnologia client / server se bazează pe faptul că ea foloseşte un calculator desktop programabil pentru a efectua cea mai mare parte a procesării aplicaţiei. În tehnologia client / server, desktop-ul obţine informaţia de la alt calculator în configuraţia master/slave. Chiar dacă partea hardware în client/server e importantă, trebuie să ne focusăm asupra tehnologiei ce dă posibilitatea existenţei ei, şi anume a părţii software.

Persoanele ocupate în domeniul tehnologiilor informaţionale pot folosi client/server pentru a-şi uşura lucrul. Client/server dă posibilitatea aplicaţiilor pentru a fi folosite în mai multe domenii. Fiecare task (proces) poate fi rulat pe platforme diferite, sub diferite sisteme de operare, cu diferite protocoale de reţea. Fiecare task poate fi dezvoltat şi susţinut separat, accelerând crearea aplicaţiilor. În termeni mai simpli client/server oferă posibilitatea divizării lucrului. Aplicaţia poate fi divizată în şase task-uri diferite, care include interfaţa utilizatorului, logica de prezentare, logica aplicaţiei, cererile datelor şi acceptarea rezultatelor, integritatea datelor, şi dirijarea fizică a datelor, oferind mai multor profesionişti de a lucra asupra unei aplicaţiei în acelaşi timp. Client/server oferă posibilitatea folosirii tacticii de divizate şi cucerire. Client/server oferă posibilitatea utilizatorilor de a accesa datele uşor, reieşind din faptul că toate datele necesare sunt aproape de utilizator. Acesta le ajută utilizatorilor de a fi mai eficienţi şi de a termina aplicaţiile mai rapid ca înainte, când nu exista client/server. Client/server măreşte productivitatea muncii.

Preview document

Tehnologia Client-Server - Pagina 1
Tehnologia Client-Server - Pagina 2
Tehnologia Client-Server - Pagina 3
Tehnologia Client-Server - Pagina 4
Tehnologia Client-Server - Pagina 5
Tehnologia Client-Server - Pagina 6
Tehnologia Client-Server - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Client-Server.doc

Alții au mai descărcat și

Firewall

Firewall-uri de filtrare a pachetelor (Packet Filtering Firewalls) Firewall-urile de tip filtru de pachete sunt firewall-uri care pentru fiecare...

Conceptele Fundamentale ale Limbajelor de Programare

INTRODUCERE Obiectul disciplinei: limbajele de programare Obiective: · Studiul conceptelor fundamentale care stau la baza proiectării...

Programare paralelă în sisteme distrbuite

Retelele de interconectare sunt de 2 tipuri: a)retele statice la care conexiunile intre noduri sunt fixe si punct la punct-transferul informatiei...

Informatică - cursuri pentru Fox Pro

I. Noţiuni, concepte şi metode utilizate în organizarea datelor Datele constituie materializarea, reprezentarea simbolică a informaţiilor (prin...

Introducere în PHP

Introducere in php Un fisier php poate contine text, etichete html si scripturi. Scripturile in fisierele php sunt executate de server. What is...

Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune

Introducere În acest curs se vor preda unele probleme legate de managementul proiectelor informatice, despre modul de alegere a variantei de...

Webdesign

I. Consideraţii generale privind Internet şi World Wide Web La ora actuală în lume există milioane de calculatoare, care sunt folosite în cele mai...

Programarea orientată spre obiecte - limbajul Java

1. INTRODUCERE IN PROGRAMAREA ORIENTATA SPRE OBIECTE OBIECTE D. Un obiect este un un mod simplificat de a identifica într-un program un lucru, o...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Proiectarea bazei de date client-server

INTRODUCERE Prin creşterea vitezei de calcul, prin creşterea capacităţii de memorare a datelor, prin adăugarea unor noi componente perfotmante de...

Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism

Introducere Lucrarea de faţă are ca şi scop realizarea unui site web pentru o agenţie de turism. Aplicaţia este realizată în ASP.NET, o platformă...

Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql

INTRODUCERE Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul...

Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi

INTRODUCERE În această lucrare sunt descrise uele dintre cele mai populare servicii ale Internet-ului World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială),...

Crearea unui sistem de telefonie mobilă în baza tehnologiei CORBA

Întroducere Orice construcţie are nevoie mai întâi de o bază. Aceasta nu e teoremă ci o axiomă. Şi pentru că de cum a fost pusă baza depinde...

Promovarea și Comercializarea Produselor IT cu Ajutorul Tehnologiei ASP

E-BUSINESS (COMERŢ ELECTRONIC) Odată cu trecerea timpului limitele internetului devin tot mai îndepărtate, acesta fiind foarte practic şi folosit...

Ai nevoie de altceva?