Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 11538
Mărime: 1.51MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Rezumat

Prezentul modul îsi propune să ajute cursanţii să înţeleagă, să interpreteze si să

practice o abordare obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne cu care operează

tehnologiile informaţiei si ale comunicaţiilor (IT&C) în domeniul educaţiei si să utilizeze

corect tehnologiile de comunicaţie, multimedia si e-Learning în procesul de învăţământ

(predare, învăţare si evaluare). Totodată, modulul îi ajută să îsi formeze o viziune globală si

relevantă asupra tehnologiilor specifice Societăţii informaţionale – Societăţii cunoasterii (SISC).

Modulul cuprinde 6 ore de pregătire în sistem clasic (face-to-face), 11 ore de pregătire

în sistem e-Learning (prin folosirea platformei integrate BlackBoard), 20 minute de evaluare

în sistem e-Learning si 40 de minute la finalul programului.

La finalizarea modulului, cadrele didactice vor realiza îmbogăţirea cunostinţelor si

dezvoltarea deprinderilor privind utilizarea, în activitatea proprie, a metodelor, tehnicilor si

instrumentelor educaţionale moderne, bazate pe tehnologiile informaţiei, de comunicaţie,

multimedia si e-Learning.

1. Problematica generală a utilizării tehnologiilor de comunicaţie,

multimedia si e-learning în educaţie

Cuvinte-cheie: tehnologiile informaţiei si ale comunicaţiilor (IT&C), cunoastere,

dată, informaţie, cunostinţă, Societate informaţională (SC), Societate a cunoasterii (SC),

Societate informatică, Societate bazată pe cunostinţe, sistem, sistem informaţional, sistem

informatic, sistem bazat pe cunostinţe, platformă integrată de e-Learning, e-Education,

software educaţional, tehnologie multimedia, soft de simulare, clasă virtuală, interacţiune online,

predare, învăţare, evaluare

Cunoasterea reprezintă ansamblul cunostinţelor si deprinderilor acumulate de o

persoană, o colectivitate sau întreaga omenire în decursul istoriei sale. Datele si informaţiile,

în procesele educaţionale (inclusiv auto-educaţionale) de la toate nivelurile, sunt surse pentru

generarea si acumularea cunostinţelor si câstigarea deprinderilor.

Noţiunea de societate informaţională, SI (Information Society), descrie o societate în

care colectarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea, diseminarea si utilizarea informaţiilor si

cunostinţelor, inclusiv dezvoltarea tehnicilor de comunicaţie interactivă, au un rol decisiv1.

Factorii semnificativi în această dezvoltare sunt: înalta tehnologie (HighTech), industria,

lumea lucrului (Work World), precum si toate formele de cultură în societate. Societatea

informatică este o parte a societăţii informaţionale care foloseste progresele tehnologiilor

informaţiei si ale comunicaţiilor (IT&C) în toate domeniile de activitate economico-socială,

inclusiv în educaţie. Societatea bazată pe cunostinţe (Knowledge-Based Society) este o parte a

1 Gherasim, Z., (2007), Programare și baze de date, Editura Fundației România de Mâine, București.

2

societăţii informatice care utilizează IT&C preponderent pentru prelucrarea datelor sub formă

de cunostinţe. Considerând un nivel superior (pe modelul de dezvoltare în spirală al societăţii

umane), cel mai cuprinzător concept este cel de Societate a cunoasterii, SC (Knowledge

Society).

Societatea cunoasterii este fundamentată pe acumularea si utilizarea de date sub formă

de informaţii si cunostinţe la nivel social. După acad. Mihai Drăgănescu2, Societatea

cunoasterii reprezintă mai mult decât societatea informaţională si decât societatea

informatică, înglobându-le de fapt pe acestea. Societatea cunoasterii foloseste piese (pieces)

ale cunoasterii.

Societatea informaţională are la bază sistemele informaţionale, societatea informatică

– sistemele informatice, iar societatea bazată pe cunostinţe se fundamentează pe sistemele

bazate pe cunostinţe (Knowledge-Based Systems).

Fig.1. Ierarhia informaţională a Societăţii informaţionale-Societăţii cunoasterii (SI-SC)

2 Drăgănescu, M., acad.(2001), Societatea informaţională si a cunoasterii. Vectorii societăţii

cunoasterii, Studiu tematic, Academia Română, www.academiaromana.ro.

SOCIETATEA

CUNOASTERII

3

În Dicţionarul explicativ al limbii române, sistemul este definit ca fiind un ansamblu

de elemente dependente (componente, principii, reguli, relaţii, etc.) care formează un întreg

organizat, pe baza unui plan prestabilit, cu scopul realizării unui anumit obiectiv.

Sistemul informaţional reprezintă acel sistem de prelucrare a informaţiilor, împreună

cu resursele organizaţionale asociate, cum sunt resursele umane, tehnice si financiare ce

furnizează si distribuie informaţia. Ierarhia informaţională a SI-SC este prezentată în fig.1.

Sistemul informatic reprezintă partea automatizată a sistemului informaţional ce

realizează prelucrarea datelor folosind un sistem de calcul; este un ansamblu de echipamente

si programe pe calculator (software) care asigură prelucrarea datelor.

Preview document

Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 1
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 2
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 3
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 4
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 5
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 6
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 7
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 8
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 9
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 10
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 11
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 12
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 13
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 14
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 15
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 16
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 17
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 18
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 19
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 20
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 21
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 22
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 23
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 24
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 25
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 26
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 27
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 28
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 29
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii de Comunicatie, Multimedia si E-Learning in Educatie.pdf

Alții au mai descărcat și

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Transmisii voce prin protocol IP - Voice over Internet Protocol

De când s-a inventat telefonul, pentru a face apeluri ne-am bazat pe reteaua telefonica publica (PSTN - Public Switched Telephone Network). Acest...

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR 1.1. Introducere În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană...

Rețele de Calculatoare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN REŢELE 1.1. Clasificare În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte...

Baze de date - Dealer mașini

Introducere In cadrul acestei documentatii sunt descrisi pasii facuti pentru a elabora tema aleasa si a rezolva cerintele asociate temei. Tema:...

Sistem Informatic pentru E-Learning

Introducere Societatea cunoaşterii a impus utilizarea TIC (tehnologii ale informaţiei şi comunicării) ca punct de referinţă al schimbărilor de...

Te-ar putea interesa și

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Portofoliu de Evaluare Finală

PERSONALITATEA PROFESORULUI SI A ELEVULUI Formarea personalitatii elevilor nu se poate realiza decat prin educatori cu o temeinica pregatire...

Finanțarea cercetării în România

Prezentare ţinută în cadrul mesei rotunde „Noi politici în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice din România”, UNESCO-CEPES,...

Societatea Informațională

CAPITOLUL 1 - Societatea Informationala si Noua Economie 1.1 Aspecte generale O societate informationala se naste într-un mediu în care marea...

E-learning-ul în învățare - Avantaje și limite

Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: -...

Implimentarea Tehnologiilor Moderne în Clasele Liceale

INTRODUCERE Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii în educaţie capătă coerenţa şi profunzimea unei paradigme care,...

De la societatea informațională la societatea cunoașterii

INTRODUCERE In civilizatia globala noile economii care se bazeaza pe inovatii au drept componenta prioritara dezvoltarea tehnologica care conduce...

E-learning

Introducere Trecerea către societatea informaţională globală având ca suport tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor determină schimbarea...

Ai nevoie de altceva?