Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2330
Mărime: 23.72KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costas Ilie
Cibernetica si Informatica economica,ASEM

Extras din document

Procesul tehnologic de prelucrare a informaţiei economice (PTPIE) în sistemele computerizate prezintă o serie de operaţii, legate între ele reciproc, la efectuarea cărora, ca obiect de prelucrare, se folosesc date primare. În PTPIE, se folosesc diferite mijloace tehnice şi, în primul rând, calculatoare contemporane .

Orice proces tehnologic poate fi descris în cuvinte, însă cea mai evidentă (intuitivă, limpede, concretă) este prezentarea lui grafică cu ajutorul schemei. Schemele oferă posibilitatea de a prezenta cât mai evident şi univoc caracterul şi ordinea efectuării operaţiilor, legătura lor reciprocă. În scheme se indică locul efectuării operaţiilor, mijloacele de transmitere a datelor, mijloacele tehnice utilizate. Caracterul concret şi evidenţa schemei facilitează procesul de studiere a PTPIE, depistarea erorilor, perfecţionarea procesului.

Prezentarea grafică a proceselor tehnologice informaţionale este strâns legată de modelarea şi perfecţionarea acestor procese. Prezentarea grafică nu este, pur şi simplu, o etapă pasivă de constatare a nivelului, deja, atins în organizarea proceselor, ci un mijloc eficient de perfecţionare continuă a lor. Deoarece în timpul prezentării grafice sunt evidenţiate locurile vulnerabile, alogice, neunivoce în procesul existent etc., aceasta este folosită la efectuarea modificărilor respective, adică la perfecţionarea modelului existent.

Pentru a proiecta o schemă a PTPIE, e necesară cunoaşterea:

- standardelor de prezentare grafică;

- clasificării datelor şi informaţiei supuse prelucrării;

- suporturilor de informaţii;

- operaţiilor şi etapelor de prelucrare a datelor.

1.1. Clasificarea informaţiei economice

Din punct de vedere al prelucrării, automatizate informaţia economică se împarte în următoarele categorii :

- primară (de fapt, date primare);

- intermediară;

- rezultativă (finală).

Datele primare apar permanent în procesul funcţionării diferitelor obiecte (organizaţii, întreprinderi, gospodării colective şi private etc.). De regulă, această informaţie este variabilă şi majoritatea ei poartă un caracter temporar, de pildă, cantitatea detaliilor, efectuate în schimbul dat, în fiecare zi se poate schimba.

Datele primare se fixează pe blanchete speciale, formând documente primare, sau direct pe suporturi tehnice de informaţii şi se transmit la centrul de calcul pentru prelucrare.

Informaţia constantă – datele ce nu se schimbă în timp (dări de seamă anuale, datele recensământului etc.).

Informaţia condiţional-constantă – normative, indici de planificare etc., elaboraţi pentru o perioadă mare de timp şi se schimbă relativ rareori.

Informaţia intermediară se obţine ca rezultat al prelucrării datelor primare împreună cu informaţia condiţional-constantă. Ea se stochează pe suporturi tehnice de informaţii (bandă magnetică, discuri magnetice, dischete flexibile etc.). Acest tip de informaţie poate fi folosit de utilizatori în activitatea lor, dar, în special, poate fi folosit ca informaţii de intrare pentru procesarea de mai departe, necesară la soluţionarea altor probleme şi obţinerea informaţiei noi rezultative.

Informaţia rezultativă reprezintă rezultatul prelucrării datelor primare, intermediare şi condiţional-constante. Rezultatele se fixează pe suporturi tehnice informaţionale şi pe hârtie pentru transmiterea la obiectul de dirijare. De asemenea, poate fi afişată pe ecranul monitorului.

În schemă (figura 1.1), e reflectată interdependenţa dintre tipurile de informaţii din clasificarea de mai sus.

Preview document

Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 1
Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 2
Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 3
Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 4
Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 5
Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 6
Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 7
Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii de Procesare a Informatiei Economice in Sisteme Informatice.doc

Alții au mai descărcat și

Tipuri Moderne de Suporturi Informationale

1. Notiuni de baza Patrunderea informaticii in aproape toate domeniile vietii stiintifice, economice si sociale a devenit tot mai evidentă în...

Suporturi Informationale

Introducere Informatia economica este fundamentata prin date care au dobindit, prin procesare, semnificatie,scop sau utilitate Alfred Toffler...

Auditul Aplicatiilor ERP

Introducere Pentru mediile organizaţionale româneşti, care au intrat în jocul integrării, implementarea suitelor de aplicaţii de întreprindere...

Sisteme de Prelucrare Grafică

Curs nr. 1 Evolutia graficii: Se pot distinge mai multe etape: - grafica simpla care sa fie printata; - modele sau obiecte care trebuiau...

Curs Excel

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL CURSULUI Structura întregului curs MICROSOFT EXCEL cuprinde: CURS 1: - CAP. 1 - Elemente de bază despre foile de calcul...

Utilizare SQL

Utilizare SQL Prin natura suportului fizic, BDM sunt stocate ca fisiere bidimensionale tehnologia OLAP in varianta ROLAP are in vedere acest...

Analiza si Modelarea Sistemelor Informationale

1.Studierea părţii teoretice şi verificarea cunoştinţelor în mediul instrumentului CASE “Rational Rose. 2.Aprecierea imoprtanţei tehnologiilor,...

Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune

Introducere În acest curs se vor preda unele probleme legate de managementul proiectelor informatice, despre modul de alegere a variantei de...

Ai nevoie de altceva?