Utilizarea Calculatoarelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 412 în total
Cuvinte : 96837
Mărime: 8.80MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Dan Dragoi, Ionel Crinel Raveica, Carol Schnakovszky,Bogdan - Ionuţ Ganea

Extras din curs

MODULUL 1

1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI)

“Modul cum culegi, administrezi şi foloseşti informaţia fac din tine un

câştigător sau un înfrânt în viaţă”.

În această manieră dramatică sintetizează Bill Gates rolul tehnologiei şi

informaţiei.

Este tot mai evident faptul că în prezent existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a

întregii societăţi în ansamblul ei, capătă un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai

marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare,

pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent

Orice decizie are la bază informaţii şi date referitoare la obiectul activităţii

respective.

Prelucrarea datelor trebuie făcută în concordanţă cu cerinţele tehnologiei

informaţionale.

Se pot astfel contura diferenţele dintre date şi informaţii:

Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o

formă organizată care să permită luarea unor decizii.

Informaţiile sunt date ce au un caracter de noutate, care îmbogăţesc nivelul de

cunoştinţe ale celui care primeşte aceste informaţii. O dată care nu aduce nimic nou nu

se poate considera informaţie.

Calculatorul trebuie să fie capabil să modeleze şi să manipuleze această

informaţie.

Prelucrarea datelor (numită şi procesare) presupune totalitatea transformărilor,

ca formă şi conţinut a datelor.

Tehnologia Informaţiei (IT) reprezintă totalitatea instrumentelor ce se bazează

pe un calculator, folosite de oameni pentru a prelucra şi transmite informaţii.

Tehnologia Informaţiei (IT) este formată atât din echipamente necesare

prelucrării informaţiei şi comunicării ei, cât şi din software-ul necesar pentru obţinerea

informaţiilor şi transmiterea lor.

Calculatorul este o maşină care prelucrează automat informaţia. Pentru a realiza

acest lucru, calculatorului trebuie să i se furnizeze datele pe care trebuie să le prelucreze

(datele de intrare) şi o listă de instrucţiuni (programul) care să îi spună cum să

prelucreze aceste date. În urma prelucrării datelor calculatorul va furniza utilizatorului

rezultatele obţinute (date de ieşire). Operaţiile şi ordinea în care acestea sunt executate

de către calculator sunt transmise de către om prin intermediul programelor.

Pentru a realiza aceste operaţii din punct de vedere structural, calculatorul

electronic este format din două componente de bază: hardware şi software.

Hardware – totalitatea echipamentelor fizice (mecanice, electrice şi electronice)

care realizează prelucrarea automată a informaţiei şi din echipamente care asigură

comunicarea dintre utilizator şi calculator. Ex. unitatea centrală, monitorul, tastatura,

etc.

Modulul 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

18

Software - programele care realizează conducerea şi controlul procesului de

prelucrare şi efectuarea operaţiilor curente, deci fac posibilă funcţionarea eficientă şi

corecta a elementelor hardware.

1.2 TIPURI DE CALCULATOARE

Evoluţia foarte rapidă în ultima vreme a sistemelor de calcul, a condus la o

diversificare a acestora în funcţie de preţ, performanţe şi accesibilitatea utilizatorilor la

sistemul de calcul. Este dificil să facem o clasificare a sistemelor de calcul, literatura de

specialitate conţine o gamă largă de clasificări după diverse criterii. O clasificare în sens

larg a sistemelor de calcul având în vedre mărimea, posibilităţile de procesare,preţ şi

viteza de operare poate fi următoarea:

Supercalculatoarele – cele mai puternice sisteme de calcul folosite în prelucrări

foarte complexe ale datelor; cele mai scumpe sisteme de calcul care în a căror

arhitectură se pot distinge mai multe de opt unităţi centrale de prelucrare.

Supercalculatoarele au o memorie internă i o viteză de lucru foarte mari: pot

executa până la câteva sute de milioane de instructiuni pe secundă, fiind cele mai rapide

tipuri de calculatoare. De obicei sunt utilizate pentru aplicatii specifice, care necesită

calcule matematice complexe, mari consumatoare de timp si memorie, cum ar fi, de

exemplu, grafica animată, prognozele geologice sau meteorologice, probleme complexe

de fizică pentru care se doreste aplicarea unor algoritmi matematici rigurosi, dinamica

fluidelor, fizica nucleară. Cel mai cunoscut tip de supercalculator este CRAY.

Supercalculatoarele lucrează pe 32 si 64 de biti si au o arhitectură performantă,

neîngrădită de principiile clasice (de exemplu, sisteme multiprocesor, cu mai multe

unităti centrale). În SUA există un institut specializat pe cercetări în domeniul

supercalculatoarelor, numit NCSA (National Center for Supercomputer Applications).

Mainframe – sunt sistemele de calcul cu viteză mare de operare sunt folosite în

domenii care necesită un acces controlat la date, un sistem de protecţie adecvat şi

posibilităţi mari de prelucrare a datelor

Sunt folosite de marile companii, cum ar fi banci, societati de asigurari etc.

Necesita instalatii speciale si proceduri de mentinere in functiune, neputand fi cuplate

direct la reteaua de tensiune, de aceea au costuri foarte ridicate. Functioneaza, de regula,

Modulul 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

19

fara intreruperi, ceea ce presupune accesul controlat la date si un sistem de protectie

adecvat.

Preview document

Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 1
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 2
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 3
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 4
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 5
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 6
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 7
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 8
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 9
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 10
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 11
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 12
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 13
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 14
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 15
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 16
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 17
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 18
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 19
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 20
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 21
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 22
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 23
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 24
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 25
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 26
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 27
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 28
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 29
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 30
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 31
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 32
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 33
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 34
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 35
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 36
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 37
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 38
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 39
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 40
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 41
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 42
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 43
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 44
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 45
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 46
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 47
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 48
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 49
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 50
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 51
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 52
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 53
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 54
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 55
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 56
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 57
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 58
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 59
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 60
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 61
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 62
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 63
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 64
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 65
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 66
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 67
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 68
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 69
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 70
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 71
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 72
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 73
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 74
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 75
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 76
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 77
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 78
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 79
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 80
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 81
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 82
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 83
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 84
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 85
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 86
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 87
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 88
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 89
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 90
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 91
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 92
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 93
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 94
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 95
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 96
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 97
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 98
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 99
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 100
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 101
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 102
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 103
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 104
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 105
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 106
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 107
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 108
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 109
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 110
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 111
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 112
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 113
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 114
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 115
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 116
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 117
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 118
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 119
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 120
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 121
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 122
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 123
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 124
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 125
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 126
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 127
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 128
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 129
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 130
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 131
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 132
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 133
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 134
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 135
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 136
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 137
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 138
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 139
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 140
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 141
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 142
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 143
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 144
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 145
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 146
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 147
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 148
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 149
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 150
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 151
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 152
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 153
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 154
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 155
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 156
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 157
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 158
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 159
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 160
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 161
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 162
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 163
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 164
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 165
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 166
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 167
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 168
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 169
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 170
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 171
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 172
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 173
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 174
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 175
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 176
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 177
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 178
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 179
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 180
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 181
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 182
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 183
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 184
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 185
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 186
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 187
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 188
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 189
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 190
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 191
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 192
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 193
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 194
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 195
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 196
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 197
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 198
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 199
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 200
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 201
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 202
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 203
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 204
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 205
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 206
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 207
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 208
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 209
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 210
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 211
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 212
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 213
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 214
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 215
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 216
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 217
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 218
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 219
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 220
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 221
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 222
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 223
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 224
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 225
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 226
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 227
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 228
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 229
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 230
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 231
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 232
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 233
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 234
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 235
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 236
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 237
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 238
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 239
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 240
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 241
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 242
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 243
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 244
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 245
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 246
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 247
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 248
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 249
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 250
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 251
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 252
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 253
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 254
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 255
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 256
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 257
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 258
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 259
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 260
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 261
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 262
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 263
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 264
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 265
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 266
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 267
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 268
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 269
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 270
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 271
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 272
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 273
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 274
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 275
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 276
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 277
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 278
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 279
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 280
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 281
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 282
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 283
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 284
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 285
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 286
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 287
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 288
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 289
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 290
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 291
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 292
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 293
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 294
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 295
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 296
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 297
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 298
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 299
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 300
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 301
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 302
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 303
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 304
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 305
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 306
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 307
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 308
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 309
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 310
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 311
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 312
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 313
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 314
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 315
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 316
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 317
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 318
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 319
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 320
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 321
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 322
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 323
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 324
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 325
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 326
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 327
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 328
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 329
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 330
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 331
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 332
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 333
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 334
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 335
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 336
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 337
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 338
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 339
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 340
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 341
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 342
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 343
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 344
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 345
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 346
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 347
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 348
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 349
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 350
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 351
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 352
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 353
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 354
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 355
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 356
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 357
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 358
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 359
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 360
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 361
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 362
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 363
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 364
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 365
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 366
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 367
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 368
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 369
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 370
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 371
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 372
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 373
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 374
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 375
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 376
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 377
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 378
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 379
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 380
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 381
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 382
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 383
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 384
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 385
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 386
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 387
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 388
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 389
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 390
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 391
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 392
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 393
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 394
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 395
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 396
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 397
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 398
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 399
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 400
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 401
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 402
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 403
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 404
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 405
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 406
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 407
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 408
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 409
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 410
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 411
Utilizarea Calculatoarelor - Pagina 412

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Calculatoarelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Stocurile

CAPITOLUL 1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare şi dezvoltare a marii...

Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric şi, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură şi de...

Limbaje de Programare

1.1. Introducere în bazele de date Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei...

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să acopere, nevoile programatorului de aplicaţie inginerească care, spre deosebire de informaticianul de...

Microsoft Office Access Teorie

Scopul lucrari: Studierea procesorului Microsoft Office Access. Prezentarea generala Power Point. PARTEA TEORETICA Lansarea sistemului Access....

Bazele utilizării calculatoarelor

Un computer (calculator sau sistem de calcul) poate fi definit ca un echipament electronic de prelucrare automată a datelor, pe bază de program....

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Calculatorului

Acest proiect descrie utilitatea calculatorului pentru activitatea functionarului public, fiind structurat pe doua componente: aplicatiile software...

Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor

I. REGLEMENTĂRI JURIDICE ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA STRUCTURILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii...

Economia Subterană în Lume și în România

1. ECONOMIA SUBTERANĂ - FACTOR PERTURBATOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 1.1. Conceptul de economie subterană Diversele analize făcute până...

Analiza Procesului de Cultivare a Ciupercilor Pleurotus

CAPITOLUL I Analiza procesului de cultivare a ciupercilor Pleurotus 1.1 Importanta cultivarii ciupercilor Pleurotus si particularitatile lor...

Studiu de Fezabilitate pe Afacere în Domeniul Agriculturii

1.Motivatie : Firma AGRICOLA SA este una din societatile care au supravietuit crizei si care isi doreste sa investeasca si intr-un alt domeniu...

Efectul psihologic al utilizării tehnicii de calcul

I. Riscurile utilizării computerului Trăim într-o lume în care tastatura, mousse-ul şi monitorul sunt tot mai des folosite. Suntem bombardaţi de...

Avantajele și Dezavantajele Calculatorului Asupra Sănătații Omului

Introducere Milioane de oameni stau zilnic cu ochii aţintiți asupra unui ecran. Calculatoarele, televizoarele, telefoanele mobile, jocurile video...

Utilizarea calculatorului

Abstract: Acest studiu de caz este o cercetare despre utilizarea calculatorului în viaţa de zi cu zi a oamenilor şi anume dacă acesta este o...

Ai nevoie de altceva?