Utilizarea Calculatoarelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Utilizarea Calculatoarelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 412 de pagini .

Profesor: Dumitru Dan Dragoi, Ionel Crinel Raveica, Carol Schnakovszky,Bogdan - Ionuţ Ganea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

MODULUL 1

1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI)

“Modul cum culegi, administrezi şi foloseşti informaţia fac din tine un

câştigător sau un înfrânt în viaţă”.

În această manieră dramatică sintetizează Bill Gates rolul tehnologiei şi

informaţiei.

Este tot mai evident faptul că în prezent existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a

întregii societăţi în ansamblul ei, capătă un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai

marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare,

pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent

Orice decizie are la bază informaţii şi date referitoare la obiectul activităţii

respective.

Prelucrarea datelor trebuie făcută în concordanţă cu cerinţele tehnologiei

informaţionale.

Se pot astfel contura diferenţele dintre date şi informaţii:

Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o

formă organizată care să permită luarea unor decizii.

Informaţiile sunt date ce au un caracter de noutate, care îmbogăţesc nivelul de

cunoştinţe ale celui care primeşte aceste informaţii. O dată care nu aduce nimic nou nu

se poate considera informaţie.

Calculatorul trebuie să fie capabil să modeleze şi să manipuleze această

informaţie.

Prelucrarea datelor (numită şi procesare) presupune totalitatea transformărilor,

ca formă şi conţinut a datelor.

Tehnologia Informaţiei (IT) reprezintă totalitatea instrumentelor ce se bazează

pe un calculator, folosite de oameni pentru a prelucra şi transmite informaţii.

Tehnologia Informaţiei (IT) este formată atât din echipamente necesare

prelucrării informaţiei şi comunicării ei, cât şi din software-ul necesar pentru obţinerea

informaţiilor şi transmiterea lor.

Calculatorul este o maşină care prelucrează automat informaţia. Pentru a realiza

acest lucru, calculatorului trebuie să i se furnizeze datele pe care trebuie să le prelucreze

(datele de intrare) şi o listă de instrucţiuni (programul) care să îi spună cum să

prelucreze aceste date. În urma prelucrării datelor calculatorul va furniza utilizatorului

rezultatele obţinute (date de ieşire). Operaţiile şi ordinea în care acestea sunt executate

de către calculator sunt transmise de către om prin intermediul programelor.

Pentru a realiza aceste operaţii din punct de vedere structural, calculatorul

electronic este format din două componente de bază: hardware şi software.

Hardware – totalitatea echipamentelor fizice (mecanice, electrice şi electronice)

care realizează prelucrarea automată a informaţiei şi din echipamente care asigură

comunicarea dintre utilizator şi calculator. Ex. unitatea centrală, monitorul, tastatura,

etc.

Modulul 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

18

Software - programele care realizează conducerea şi controlul procesului de

prelucrare şi efectuarea operaţiilor curente, deci fac posibilă funcţionarea eficientă şi

corecta a elementelor hardware.

1.2 TIPURI DE CALCULATOARE

Evoluţia foarte rapidă în ultima vreme a sistemelor de calcul, a condus la o

diversificare a acestora în funcţie de preţ, performanţe şi accesibilitatea utilizatorilor la

sistemul de calcul. Este dificil să facem o clasificare a sistemelor de calcul, literatura de

specialitate conţine o gamă largă de clasificări după diverse criterii. O clasificare în sens

larg a sistemelor de calcul având în vedre mărimea, posibilităţile de procesare,preţ şi

viteza de operare poate fi următoarea:

Supercalculatoarele – cele mai puternice sisteme de calcul folosite în prelucrări

foarte complexe ale datelor; cele mai scumpe sisteme de calcul care în a căror

arhitectură se pot distinge mai multe de opt unităţi centrale de prelucrare.

Supercalculatoarele au o memorie internă i o viteză de lucru foarte mari: pot

executa până la câteva sute de milioane de instructiuni pe secundă, fiind cele mai rapide

tipuri de calculatoare. De obicei sunt utilizate pentru aplicatii specifice, care necesită

calcule matematice complexe, mari consumatoare de timp si memorie, cum ar fi, de

exemplu, grafica animată, prognozele geologice sau meteorologice, probleme complexe

de fizică pentru care se doreste aplicarea unor algoritmi matematici rigurosi, dinamica

fluidelor, fizica nucleară. Cel mai cunoscut tip de supercalculator este CRAY.

Supercalculatoarele lucrează pe 32 si 64 de biti si au o arhitectură performantă,

neîngrădită de principiile clasice (de exemplu, sisteme multiprocesor, cu mai multe

unităti centrale). În SUA există un institut specializat pe cercetări în domeniul

supercalculatoarelor, numit NCSA (National Center for Supercomputer Applications).

Mainframe – sunt sistemele de calcul cu viteză mare de operare sunt folosite în

domenii care necesită un acces controlat la date, un sistem de protecţie adecvat şi

posibilităţi mari de prelucrare a datelor

Sunt folosite de marile companii, cum ar fi banci, societati de asigurari etc.

Necesita instalatii speciale si proceduri de mentinere in functiune, neputand fi cuplate

direct la reteaua de tensiune, de aceea au costuri foarte ridicate. Functioneaza, de regula,

Modulul 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

19

fara intreruperi, ceea ce presupune accesul controlat la date si un sistem de protectie

adecvat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Utilizarea Calculatoarelor.pdf