Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 14531
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boldea Maria

Extras din document

7.1 CONSULTARE BAZĂ DE DATE

Realizarea unui program prin care să se consulte o bază de date creată în mediul de lucru Access şi să se vizualiueze un tabel, din cadrul acesteia, într-o formă Delphi.

Cerinţele problemei:

Tabelul din baza de date creată în Access să se poată vizualiza în totalitate. Pe forma finală să se regăsească următoarele elemente:

• O etichetă care să conţină denumirea tabelului;

• O bară cu butoane de control;

• Informaţiile din tabel să fie afişate sub formă de Sheet;

• Tabelul afişat să conţină bare de defilare (HorzScrollBar şi VertScrollBar) atât pe verticală cât şi pe orizontală;

• Un buton pentru părăsirea aplicaţiei.

Rezolvare:

1. Pregătirea consultării bazei de date.

• Pe form se va plasa o componentă de tip non-visual ADOConnection având ca scop conectarea form-ului la tipul de bază de date ce va fi accesată şi se va deschide după operaţia de selectare.

• O componentă non-visual ADOTable se aduce pe form, prin intermediul ei se va seta tabelul de lucru din baza de date activă.

• O a treia componentă non-visual, intitulată DataSource se va fixa pe form, având rolul de a preciza sursa de date activă în acel moment.

După selectarea proprietăţilor celor trei componente, tabelul selectat devine activ aşteptând să fie vizualizat.

2. Afişarea conţinutului unui tabel pe form.

Dacă se solicită vizualizarea fişierului sub formă de foaie de calcul, în care să se poată vedea şi denumirile câmpurilor, se va folosi componenta visuală DBGrid care permite această variantă de afişare. În acest scop, se va fixa pe form un DBGrid, se redimensionează conform cerinţelor şi se cupleză la sursa de date. În urma acestor operaţii Grid-ul a fost pregătit pentru a primi informaţii. Preluarea informaţiilor din tabelul activ şi aducerea în grid se realizează prin intermediul componentei ADOTable setându-i proprietatea Active pe True.

3. Adăugarea elementelor adiţionale.

• Titlul tabelului se realizează printr-o etichetă plasată pe formă şi căreia i se schimbă numele în concordanţă cu fişierul şi tabelul consultat.

• Butoanele de navigare se afişează prin intermediul componentei visuale DBNavigator. Componenta se va cupla la sursa de date pentru a fi activă pe sursa respectivă.

• Butonul de închidere va fi creat de componenta Button. Funcţia butonului se va realiza prin cod program.

4. Lansarea în execuţie a form-ului.

• Se salvează Unit-ul realizat cu ajutorul comenzii File | Save As, eventual se poate, în această fază, să i se atibuie alt nume dacă se doreşte acest lucru.

• Se salvează proiectul generat cu ajutorul comenzii File | Save Project As. Denumirea implicită dată de sistem se poate schimba.

• Se lansează în execuţie proiectul realizat prin comanda Run | Run din meniul principal.

Etape de lucru:

1. Se deschide o nouă aplicaţie FileNewApplication.

2. În coloana de valorii a proprietăţii Caption a form-ului se va scrie numele apllicaţiei, de exemplu, Consultare BD.

3. Pe form se aduc următoarele componente:

• ADOConnection din pagina ADO;

• ADOTable din pagina ADO;

• DataSource din pagina Data Access.

4. În vederea conectării la sursa de date se va executa dublu click pe ADOConnection. În fereastra Connection String se execută dublu click pe butonul intitulat Build având ca efect deschiderea ferestrei cu numele Data Link Properties. Din această fereastră se va selecta tipul de obiect corespunzător bazei de date ce va fi activată. Dacă baza de date a fost creată în Access se va selecta Microsoft Jet 4,0 OLE DB Provider şi apoi butonul Next.

5. În fereastra Data Link Properties se execută dublu click pe butonul trei puncte din dreapta căsuţei 1. Select or enter a database name. Se selectează baza de date şi se deschide prin butonul Open.

6. Se execută textul de conectare corectă , prin Text Connection. Apoi se apasă OK de două ori.

7. Pe formă se selectează ADOTable. Se verifică dacă la proprietatea Name este ADOTable1. Proprietatea Connection se va seta pe ADOConnection1.

8. De pe formă se selectează componenta Data Source. Proprietatea Data Set se setează pe ADOTabe1. Proprietatea Name trebuie să fie DataSource1.

9. Se revine la ADOTable. Se selectează proprietatea TableName. Din lista tabelelor afişate, care se deschide acţionând săgeata din dreapta a coloanei de valorii, se va selecta un tabel, de exemplu tabelul Facturi, a cărui structură este prezentată în Fig nr.7.1 „Structura tabelului Facturi”.

Preview document

Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 1
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 2
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 3
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 4
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 5
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 6
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 7
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 8
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 9
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 10
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 11
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 12
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 13
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 14
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 15
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 16
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 17
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 18
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 19
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 20
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 21
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 22
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 23
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 24
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 25
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 26
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 27
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 28
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 29
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 30
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 31
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 32
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 33
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 34
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 35
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 36
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 37
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 38
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 39
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 40
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 41
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 42
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 43
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 44
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 45
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 46
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 47
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 48
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 49
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 50
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 51
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 52
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 53
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 54
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 55
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 56
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 57
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 58
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 59
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 60
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 61
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 62
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 63
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 64
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 65
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 66
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 67
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 68
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 69
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 70
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 71
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 72
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 73
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 74
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 75
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 76
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 77
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 78
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 79
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 80
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 81
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 82
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 83
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 84
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 85
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 86
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 87
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 88
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 89
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 90
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 91
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 92
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 93
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 94
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 95
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 96
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 97
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 98
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 99
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 100
Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Mediului Delphi in Gestionarea Bazelor de Date.docx

Alții au mai descărcat și

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Limbaje de Asamblare

Introducere. Necesitatea programării în limbaje de asamblare Modalităţile de programare s-au schimbat imens de la inventarea calculatorului, în...

Managenmentul și Proiectarea Sistemelor Informatice

1.1.Sisteme, sistemul informational si abordarea sistemica V.M. Gluseav spune ca, expresia neuniformitatii distributiei substantei si energiei în...

Fiabilitate

NOTIUNI GENERALE PRIVIND CALITATEA SI FIABILITATEA Notiuni introductive Sistemul calitatii, asa cum este definit de Organizatia Internationala de...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Procesarea semnalelor digitale în timp real

Introducere în procesarea semnalelor digitale în timp real Semnalele pot fi clasificate în trei categorii: - semnalele continue în timp...

Prelucrarea Semnalelor - Curs 1

1.1. Notiunea de semnal Exista în lumea înconjuratoare o mare varietate de semnale: semnalele luminoase emanate de diverse surse de lumina...

Sisteme Informatice de Gestiune

Sisteme informatice de gestiune 1. ABORDAREA SISTEMICĂ 1.1. Sistem; noţiuni generale Conceptul de sistem apare în forme embrionare în filosofia...

Ai nevoie de altceva?