Utilizarea si Programarea Calculatorului

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Utilizarea si Programarea Calculatorului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere pdf de 327 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Introducere în programarea

calculatoarelor

1. Utilizarea unui calculator

2. Programarea unui calculator

3. Structura şi funcţionarea unui calculator

4. Etapele rezolvării unei probleme cu calculatorul

electronic

5. Părţile componente ale unui calculator

6. Reţele de calculatoare

7. Scurt istoric al calculatoarelor

Introducere în programarea

calculatoarelor

- Circuitele electronice ale calculatoarelor sunt capabile să

efectueze un număr limitat de operaţii simple, de nivel scăzut

- Există o mare varietate de programe care fac posibilă

utilizarea calculatorului:

- Programe cu un mare grad de generalitate

(sisteme de operare, utilitare);

- Programe care facilitează scrierea de programe noi

(medii de programare, sisteme de gestiune a bazelor de

date, compilatoare, interpretatoare, asambloare);

- Programe destinate pentru a rezolva sau pentru a

asista activităţi informatizate dintr-un domeniu

(editare de texte, procesare grafică şi multimedia,

proiectare asistată de calculator, evidenţă şi gestiune

economică, proiectare şi cercetare tehnico-ştiinţifică).

- Programe pentru aplicaţii.

Utilizarea unui calculator

Ce trebuie să cunoască un utilizator pentru a folosi

eficient calculatorul ?

1. Deprinderi practice, pentru a manipula echipamentele de

calcul: tastatura, mouse-ul, imprimanta etc.

2. Utilizarea Sistemului de programe de bază al

calculatorului (sistemul de operare, unele programe

utilitare, cel puţin un editor de texte etc.).

3. Utilizarea programelor şi aplicaţiilor special destinate

activităţii pe care o depune.

Programarea unui calculator

Ce trebuie să ştie un bun programator ?

1. Să fie un bun utilizator.

2. Cel puţin un limbaj de programare. Dacă ştie mai multe,

are posibilitatea să aleagă limbajul potrivit aplicaţiei.

3. Metode şi tehnici de programare avansate, atât generale

cât şi specifice limbajului utilizat.

4. Structura şi funcţionarea calculatorului şi a părţilor sale

componente (unele particularităţi de funcţionare a

echipamentelor se reflectă direct în programe, iar

înţelegerea funcţionării calculatorului dă profunzime

activităţii de programare).

Structura şi funcţionarea unui

calculator

- Calculatorul este un sistem fizic care, pe baza unei

succesiuni de comenzi numită program, prelucrează datele

introduse într-o formă prestabilită şi furnizează rezultatele

într-o formă accesibilă utilizatorului.

- Totalitatea componentelor electronice ale unui calculator

formează hardware-ul calculatorului, iar totalitatea

programelor utilizabile pe acel calculator formează

software-ul său.

Structura şi funcţionarea unui calculator

Structura generală a unui calculator electronic

Structura şi funcţionarea unui calculator

Componentele unui calculator

Structura şi funcţionarea unui calculator

Structura unui calculator personal

Funcţionarea unui calculator

- Informaţiile prelucrate de calculator (datele şi programele) sunt

codificate numeric în baza de numeraţie 2.

- Calculatorul este capabil să efectueze patru categorii de

prelucrări elementare numite instrucţiuni maşină:

- Operaţii aritmetice (inclusiv comparaţii);

- Operaţii şi funcţii logice;

- Transferuri de informaţii;

- Instrucţiuni pentru controlul fluxului programului.

 Totalitatea acestor prelucrări reprezintă limbajul maşină al

calculatorului respectiv.

 O succesiune de instrucţiuni maşină corespunzătoare rezolvării

unei probleme este un program în cod maşină.

Funcţionarea unui calculator

- Instrucţiunile maşină sunt şiruri de cifre binare.

- Limbajul maşină este specific unui anumit tip de calculator.

În cazul calculatoarelor personale el este specific

microprocesorului.

- Programarea în limbaj maşină este foarte dificilă.

- La mijlocul anilor 50, suportul programării calculatoarelor

au devenit limbajele de programare, numite şi limbaje de

nivel înalt.

- Pentru ca limbajele de nivel înalt să poată fi “înţelese” de

calculator, s-au realizat programe de “traducere”, numite

compilatoare sau mai larg, translatoare.

Funcţionarea unui calculator

Funcţiile unui program de traducere

- Translatorul este specific unui anumit limbaj. El acceptă la

intrare un text scris într-un anumit limbaj şi-l transformă în cod

maşină.

- Translatorul semnalează ca şi erori toate abaterile de la

regulile de scriere a programelor specifice limbajului respectiv.

Program într-un

limbaj de nivel

înalt (de ex. C)

Program de traducere

(translator,

compilator)

Cod maşină

echivalent

erori

Rezolvarea unei probleme

- Scopul principal al utilizării calculatoarelor este acela de a

rezolva problemele specifice diferitelor domenii ale activităţii

umane.

- Rezolvarea constă în aplicarea algoritmului de rezolvare

asupra datelor de intrare (iniţiale) ale problemei în scopul

obţinerii rezultatelor.

Algoritmul

de rezolvare

Date de

intrare

Rezultate

Rezolvarea unei probleme cu

calculatorul

- Rezolvarea unei probleme cu calculatorul constă în rularea

sau execuţia pe calculator a programului corespunzător.

- Un program scris într-un limbaj de nivel înalt reprezintă

descrierea datelor corespunzătoare unei anumite probleme

şi a algoritmului ei de rezolvare, exprimate în termenii

limbajului respectiv.

- În limbajele de programare s-au prevăzut două mari categorii

de facilităţi:

- instrumente pentru descrierea datelor: definiţii şi declaraţii

de date;

- modalităţi pentru specificarea algoritmilor: instrucţiuni.

 Unei instrucţiuni de nivel înalt îi corespunde o secvenţă de

instrucţiuni maşină.

Fisiere in arhiva (7):

  • Cap. 1.pdf
  • Cap. 2.pdf
  • Cap. 3.pdf
  • Cap. 4.pdf
  • Cap. 5.pdf
  • Cap. 6.pdf
  • Subiect examen MPT 2010.pdf