Webdesign

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 17491
Mărime: 4.61MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Livia Sangeorzan

Cuprins

I. Consideraţii generale privind Internet şi World Wide Web 1

Browsere WEB 2

Primii pasi catre constructia unui site 3

II. Principii de baza in design 5

Aliniere 5

Proximitatea 7

Repetitia 9

Contrastul 10

III HTML (Hyper Text Markup Language) 13

Crearea unui document HTML 14

TAG-uri HTML 15

Tag-uri din cadrul documentului HTML 16

Culori, fonturi, margini 16

Culoarea de fond 16

Culoare pentru tag-ul body 17

Culoarea textului 17

Atribute multiple 18

Textul de bază (basefont) 19

Marginile paginii Web 19

Stilurile blocurilor de text 20

Stiluri logice 24

Configurarea fonturilor 25

Culoarea fontului 25

Familia fontului 26

Mărimea fontului 27

Grosimea unui font 28

Blocuri de texte 28

Blocul preformatat 30

Blocuri paragraf (tag-ul <p>) 31

Blocuri de titlu 32

Linii orizontale 32

Tabele 33

Precizarea culorilor de fond pentru un tabel 36

Dimensionarea unui tabel 39

Imagini 39

Alinierea unei imagini în pagina Web 40

Alinierea textului în jurul unei imagini 41

Imaginea pentru fondul unei pagini Web 43

Imagini ca legaturi 43

Legaturi(Link-uri) 44

Alegerea între două pagini 44

Link catre un site 45

Legătură către o ancoră din acelaşi document 45

Ancoră aflată în alt document 47

O pagină nouă într-o fereastră nouă 47

Stabilirea culorilor pentru legături 48

Formulare 48

Despre formulare 48

Tag-ul <form > 48

Tag-ul <input>: 49

Liste de selectie <select> <option >…. </select> 50

Lista de selectie cu selectii multiple 51

Campuri de editare multiple 51

Harti de imagini 53

Evenimentele „onfocus” si „onblur” 54

Reguli CSS ( Foi de stil in cascada) 56

Structura unei reguli CSS 56

Class ca selector 57

ID ca selector 58

Sintaxa pentru definirea unui element ID este următoarea: 58

Comentarii 58

Pseudo-clase şi pseudo-elemente 58

Pseudo-clasa anchor 58

Pseudo-elemente 58

Precedenţa regulilor 59

Stiluri in-line 59

Stiluri definite în fişiere externe 59

Atribute CSS 60

Font 60

Background şi culoare 61

Text 61

Distanţa dintre rânduri 61

Stiluri pentru diferite medii 61

Configurarea blocurilor de text 62

Dimensiunile unui bloc 62

Marginile blocului 62

Distanţa dintre conţinut şi chenar 62

Valori posibile ale atributelor sunt 63

Lăţimea chenarului 63

Exemplificam utilizarea regulilor CSS : 64

JavaScript 72

Carateristici ale limbajului JavaScript 72

Limbajul JavaScript 72

Tipuri de date si variabile 72

Operatori aritmetici 72

Operatori relationali 72

Operatori de egalitate 72

Operatori logici 72

Operatori logici pe biti 72

Operatorul ‘,’ 73

Operatorul conditional 73

Operatorul de concatenare 73

Instructiuni 73

Functii predefinite 73

Exemplificari utilizand JavaScript 74

Legatura intre limbajul JavaScript si elementele dintr-un formular 75

Eventhandler 77

Obiecte 79

Obiectul window 79

Obiectul location 82

Obiectul document 83

Obiectul forms 84

Obiectul image 85

Obiectul date 86

Obiectul navigator 86

Obiectul layers – (all-) 87

Obiectul Math. 91

Obiectul Array 91

Obiectul String 92

Animatii 94

Aplicatie complexe utilizand limbajul JavaScript 95

Limbajul PHP 109

Primii pasi 109

Notiuni introductive 111

Limbajul PHP 111

Functiile matematice 111

Functiile pentru prelucrarea sirurilor de caractere 112

Declararea de vectori 112

Instructiuni si functii pentru lucrul cu vectori 112

Aplicatie complexe utilizand limbajul PHP, JavaScript, si HTML 113

BIBLIOGRAFIE 118

Extras din document

I. Consideraţii generale privind Internet şi World Wide Web

La ora actuală în lume există milioane de calculatoare, care sunt folosite în cele mai diverse domenii, multe dintre aceste calculatoare sunt legate între ele, interconectate în forma reţelelor de calculatoare. Multe din aceste reţele sunt la rândul lor conectate între ele, formând inter-reţele (reţele de reţele de calculatoare). Denumirea de internet desemnează o reţea de reţele ("net" însemnând în limba engleză "reţea"). Cea mai mare intereţea publică (reţea de reţele de calculatoare cu acces public) este reţeaua Internet.

Principala atracţie a Internetului o reprezintă World Wide Web-ul. Acesta a constituit partea cu dezvoltarea cea mai rapidă şi cea mai populară a Internetului (cu excepţia, probabil, a fluxului voluminos de e-mail de pe tot globul). Din punct de vedere tehnic Web-ul, nu este decât o parte a Internetului sau mai corect spus, o componentă, care permite navigarea prin Internet.

Web-ul reprezintă o interfaţă, o fereastră spre Internet sau o metodă de a ajunge în locurile dorite. Popularitatea sa derivă din trei aspecte distincte şi anume:

- Maschează limbajul pretenţios folosit pentru adresele Internet şi pentru comenzile specifice.

- Grupează mai multe componente diferite ale Internetului într-o singură interfaţă.

- Permite ca pe lângă citirea textului să se vizualizeze imagini, să se asculte sunete şi chiar să se urmărească filme (în raport de resursele calculatorului - client).

Un pas important în evoluţia Web-ului a fost dezvoltarea browsererelor grafice, care puteau fi rulate pe un PC desktop sau pe un Macintosh, permiţând utilizatorului să folosească tehnicile familiare disponibile şi în alte programe, încorporând formate de text şi grafică în ecranul de navigare etc. Primul program de acest tip a fost NCSA Mosaic, dezvoltat de centrul naţional pentru aplicaţii de supercalculatoare şi distribuit gratuit.

Web-ul a permis browserelor să afişeze imagini chiar în mijlocul textului, fără a fi nevoie să se cunoască metoda de decodificare a fişierelor. Specialiştii în mass media afirmă că o imagine contează cât o mie de cuvinte, imaginile din articolele de ziar sau din emisiunile TV fiind incomparabil mai sugestive decât şiruri lungi de text scris la maşină. Deci acest ingredient final a permis ca Web-ul să pară atât sensibil, cât şi interesant pentru persoana care nu ar fi învăţat niciodată ce înseamnă o expresie obişnuită in Unix.

Creatorii de browse Nestcape şi Microsoft încearcă fiecare să dezvolte soluţii globale care să transforme produsele proprii în "platforme" ale tuturor operaţiilor din Internet. La ora actuală existză companii care oferă conturi Internet gratuite, având o interfaţă pentru e-mail bazată pe Web. Gratuitatea găzduirii site-urilor este condiţionată de menţinerea pe ecran a unei ferestre publicitare. Există şi alte modalităţi de a intra in lumea Internetului, fără a fi nevoie de un calculator, cum ar fi Web TV (pentru care este nevoie de un televizor, un modem, o tastatură şi o telecomandă), sau a unui modem, cum ar fi DirectPC (este nevoie de un calculator şi de o antenă specială pentru satelit).

Dezvoltarea Internetului, combinată cu apariţia reţelelor de tip Internet locale, de dimensiuni mai mici, care funcţionează după principiile Internetului, a dus la cerinţe din partea utilizatorului pentru ca partea de software să îi ajute să recupereze documentele de la distanţă, să colaboreze prin intermediul legăturilor de reţea şi să salveze sau să publice documente. Pentru a îndeplini aceste cerinţe, producătorii de software au adăugat componentele Internet la programele lor.

O mare parte din eleganţa Internetului constă în cantitatea impresionantă de putere de prelucrare şi de stocare a programelor de dimensiuni mari şi a informaţiilor dense, operaţii care au loc în Internet şi nu în calculatorul propriu. Calculatorul propriu - fie că este un PC, un Mac sau o staţie de lucru Unix - rămâne doar o rampă de lansare către lumea Internetului. Această structură comună de facilităţi Internet este referită uneori cu expresia client-server. Calculatorul personal (sau programul care rulează pe acesta) este clientul, iar sursa de informaţii sau site-ul World Wide Web este serverul. Serverele reprezintă depozite centralizate de informaţii sau de manipulatori specializaţi pentru anumite tipuri de trafic. Clientul nu trebuie decât să se conecteze la serverul potrivit şi astfel foarte multe lucruri interesante vor fi la dispoziţia sa, fără a fi nevoie să supraîncarce calculatorul propriu. Acesta este unul din principalele motive pentru care nu are importanţă ce tip de calculator se utilizează.

WWW este un sistem distribuit. Informaţiile sunt plasate în mii de site-uri. Când utilizatorul doreşte o informaţie, apelează site-ul care a publicat-o. Fiecare site şi fiecare pagină de informaţii au o adresă unică numită URL (Uniform Resource Locator URL = identificator uniform al resursei). Aceată informaţie publicată într-un site poate fi oricând actualizată de autorul site-ului.WWW devine din ce în ce mai mult un sistem interactiv. Evoluţia tehnologiilor Web îl transformă într-un mediu de comunicare. De exemplu, includerea formularelor în paginile Web permite colectarea de informaţii de la utilizator.

Termeni care se vehiculează în lumea Web-ului sunt:

- Host – Computer legat la Internet care găzduieşte unul sau mai multe servere;

- Server Web – Software care administrează site-uri web;

- Site Web – Colecţie structurată de pagini web;

- Pagină (document) web – Conţinutul unui fişier, afişat ca urmare a unei cereri a utilizatorului;

- Pagină home – Pagina de intrare a unui site.

Un host poate găzdui mai multe tipuri de servere (FTP, Gopher, Web). Fiecare tip de server are propriul tip de comunicaţie cu Internet-ul. Protocolul de comunicaţie al server-elor web se numeşte HTTP (Hyper Text Transformer Protocol).

Un server web administrează mai multe site-uri web. Un site conţine una sau mai multe pagini între care există legături. Pagina home este intrarea în site.

Browsere WEB

Pentru a accede la web, utilizatorul trebuie să aibă instalat pe computerul său un browser.

Browser-ul este o aplicaţie cu trei funcţii principale: accesul la informaţii, formatare şi afişarea informaţiilor. Utilizatorul furnizează browser-ului adresa paginii dorite (URL-ul). Browser-ul solicită conectarea la server-ul web, pe baza protocolului HTTP. O dată conectarea acceptată, server-ul transmite browser-ului fişierul cerut. Browser-ul formatează pagina şi o afişează pe monitorul utilizatorului.

Formatarea se face în funcţie de:

- indicaţiile de formatare conţinute în fişierul primit;

- caracteristicile platformei cu care lucrează utilizatorul.

Piaţa are o ofertă bogată de browsere disponibile pentru diverse platforme. Există browsere operaţionale pe sisteme cu interfaţă grafică (Macintosh, Windows), dar şi pe sisteme cu interfaţă exclusiv textuală. Poziţia dominantă pe piaţă este ocupată de Microsoft Internet Explorer (IE) şi Netscape Navigator (NN). IE este operaţional sub Windows (începând cu 3.1), sub UNIX şi pentru calculatoare Apple. Netscape Navigator este componentă a unui set de instrumente Internet, numit Netscape Communicator al firmei Netscape Communications Corporation. Componenta numită Netscape Composer permite editarea paginilor Web. Netscape Navigator este operaţional sub Windows, sub anumite versiuni UNIX şi pentru Apple.

Preview document

Webdesign - Pagina 1
Webdesign - Pagina 2
Webdesign - Pagina 3
Webdesign - Pagina 4
Webdesign - Pagina 5
Webdesign - Pagina 6
Webdesign - Pagina 7
Webdesign - Pagina 8
Webdesign - Pagina 9
Webdesign - Pagina 10
Webdesign - Pagina 11
Webdesign - Pagina 12
Webdesign - Pagina 13
Webdesign - Pagina 14
Webdesign - Pagina 15
Webdesign - Pagina 16
Webdesign - Pagina 17
Webdesign - Pagina 18
Webdesign - Pagina 19
Webdesign - Pagina 20
Webdesign - Pagina 21
Webdesign - Pagina 22
Webdesign - Pagina 23
Webdesign - Pagina 24
Webdesign - Pagina 25
Webdesign - Pagina 26
Webdesign - Pagina 27
Webdesign - Pagina 28
Webdesign - Pagina 29
Webdesign - Pagina 30
Webdesign - Pagina 31
Webdesign - Pagina 32
Webdesign - Pagina 33
Webdesign - Pagina 34
Webdesign - Pagina 35
Webdesign - Pagina 36
Webdesign - Pagina 37
Webdesign - Pagina 38
Webdesign - Pagina 39
Webdesign - Pagina 40
Webdesign - Pagina 41
Webdesign - Pagina 42
Webdesign - Pagina 43
Webdesign - Pagina 44
Webdesign - Pagina 45
Webdesign - Pagina 46
Webdesign - Pagina 47
Webdesign - Pagina 48
Webdesign - Pagina 49
Webdesign - Pagina 50
Webdesign - Pagina 51
Webdesign - Pagina 52
Webdesign - Pagina 53
Webdesign - Pagina 54
Webdesign - Pagina 55
Webdesign - Pagina 56
Webdesign - Pagina 57
Webdesign - Pagina 58
Webdesign - Pagina 59
Webdesign - Pagina 60
Webdesign - Pagina 61
Webdesign - Pagina 62
Webdesign - Pagina 63
Webdesign - Pagina 64
Webdesign - Pagina 65
Webdesign - Pagina 66
Webdesign - Pagina 67
Webdesign - Pagina 68
Webdesign - Pagina 69
Webdesign - Pagina 70
Webdesign - Pagina 71
Webdesign - Pagina 72
Webdesign - Pagina 73
Webdesign - Pagina 74
Webdesign - Pagina 75
Webdesign - Pagina 76
Webdesign - Pagina 77
Webdesign - Pagina 78
Webdesign - Pagina 79
Webdesign - Pagina 80
Webdesign - Pagina 81
Webdesign - Pagina 82
Webdesign - Pagina 83
Webdesign - Pagina 84
Webdesign - Pagina 85
Webdesign - Pagina 86
Webdesign - Pagina 87
Webdesign - Pagina 88
Webdesign - Pagina 89
Webdesign - Pagina 90
Webdesign - Pagina 91
Webdesign - Pagina 92
Webdesign - Pagina 93
Webdesign - Pagina 94
Webdesign - Pagina 95
Webdesign - Pagina 96
Webdesign - Pagina 97
Webdesign - Pagina 98
Webdesign - Pagina 99
Webdesign - Pagina 100
Webdesign - Pagina 101
Webdesign - Pagina 102
Webdesign - Pagina 103
Webdesign - Pagina 104
Webdesign - Pagina 105
Webdesign - Pagina 106
Webdesign - Pagina 107
Webdesign - Pagina 108
Webdesign - Pagina 109
Webdesign - Pagina 110
Webdesign - Pagina 111
Webdesign - Pagina 112
Webdesign - Pagina 113
Webdesign - Pagina 114
Webdesign - Pagina 115
Webdesign - Pagina 116
Webdesign - Pagina 117
Webdesign - Pagina 118
Webdesign - Pagina 119
Webdesign - Pagina 120
Webdesign - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Webdesign.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Elaborarea a unei Pagini Web

INTRODUCERE Ca şi altele tehnologii “mari”, reţeaua mondială de calculatoare INTERNET se datorează naşterea sa “războiului rece”, în acel timp a...

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Realizarea unui Site Web Folosind Limbajul HTML

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Steganografie criptografică pentru fișiere mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Crearea unui Site Web

1. INTRODUCERE 1.1. Contextul Într-o eră în care informaţia devine din ce în ce mai abundentă şi din ce în ce mai necesară apare nevoia ca...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Te-ar putea interesa și

Implementarea sistemului de management al calității la firma SC Software Engineering & Communication SRL - documentele calității

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentarea generala a firmei Sub patronaj austriac, SC. Software Engineering & Communication SRL este o firma fondata in...

Portal Web pentru hoteluri în Conceptul Web 2.0

O anumită tehnologie a dominat fiecare secol în parte, la fel s-a întamplat şi cu ultimile trei secole. Revoluţia industrială împreună cu marile...

Magazin Virtual pentru SC 2Fast Computer SA

Cap. 1. Studiul, analiza si prezentarea sistemului actual Denumire: S.C. 2Fast Computers S.R.L. Departamentul: Comercialuzare produse en-detail,...

Web site pentru firma Master Quality

INTRODUCERE ,,Înainte sa faci ceva perfect, fă ceva perfectibil.” (Bill Gates) Totul este într-o continuă dezvoltare, în special domeniul IT. În...

Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Structura unui site web

Argument Am ales ca subiect această temă de proiect deoarece mi s-a părut foarte interesant. Sunt de părere că această tehnologie modernă este...

Brief de Creare a unui Site Web

1. Alegerea temei Un site web este definit ca o entitate virtuala si reprezinta totalitatea informatiilor si serviciilor care sunt asociate cu un...

Plan de afaceri - eficiența închirierii și amenajării unei suprafețe de plajă

1.Introducere 1.1.Scopul si obiectivele studiului de fezabilitate Scopul acestui studiului de fezabilitate este de a constitui un material...

Ai nevoie de altceva?