Toate cursurile din domeniul Chimie Anorganica

 • Chimie

  HIDROGENUL SULFURAT - H2S Este cunoscut încă din antichitate. A fost preparat de Scheele, în 1777, iar Berthollet l-a studiat în 1789, stabilindu-i compoziţia şi proprietăţile. Se găseşte liber în unele regiuni vulcanice şi în apele minerale sulfuroase. Se extrage din gazele naturale, care conţin 0,2% – 40 % H2S, din gazele de la prelucrarea petrolului, gazele de cocserie, gazele de generator, etc. De asemenea, este întâlnit ca produs de putrefacţie al compuşilor organici ce conţin...

 • Legaturile Chimice

  CONCEPTUL DE LEGĂTURĂ CHIMICĂ Cu exepţia gazelor rare, care au o stabilitate foarte mare datorită ocupării complete cu electroni a nivelului exterior, celelalte elemente au un număr mai mic de electroni în nivelul exterior, fiind instabile, ele tinzând să-şi formeze configuraţia de maximă stabilitate prin interacţiune cu alţi atomi, care realizează legături chimice. Se cunosc 4 tipuri de legături chimice: Ionice; Covalente; Coordinative; Metalice. S-a demonstrat că există un singur tip...

 • Prelevarea Probelor. Extractia Lichid-lichid

  Reprezintă operaţia de recoltare/colectare a probelor se efectuează diferit în funcţie de starea de agregare a probelor tipul metodei de prelevare depinde de proprietăţile fizice şi chimice ale analiţilor o probă trebuie să fie reprezentativă pentru toţi componenţii şi proporţiile în care aceşti componenţi sunt prezenţi în materialul de analizat probele trebuie numerotate şi etichetate data şi ora recoltării; locul; numele şi prenumele persoanei care a efectuat recoltarea. un formular...

 • Materiale Compozite cu Aplicatii in Medicina

  Introducere Materiale compozite de tip polimer-ceramica: Clasificare, rolul componentelor, tipuri de compatibilizare (daca este cazul); Metode generale de sinteza si caracterizare. Materiale compozite de tip colagen/HA Materiale compozite ternare COLL/HA-Fe3O4 pentru tratamentul cancerului Adezivi dentari de tipul nanocompozitelor BisGMA-umplutura anorganica Nanomateriale compozite de tip ceramica-ceramica cu aplicatii biomedicale: HA-TCP Nanomateriale compozite de tip...

 • Analiza Poluantilor Chirali de Catre Lichidul de Cromatografie de Inalta Performanta (HPLC)

  7.1 Introducere La ora actuala lichidul de cromatografie de înaltă performanţă este cel mai popular şi cea mai aplicabilă tehnologie în analiza chirală. În metodele lichidului de cromatografie de înaltă performanţă, două abordări sunt folosite, indirectă şi directă. Separarea cromatografică indirectă a mixturilor poate fi obţinută prin derivarea poluanţilor ceramic cu un agent chiral de derivare potrivit , rezultând în formarea complexelor diastereoisometrice care , din timp ce au...

 • Clasificarea Titeiului

  Clasificarea ţiţeiului Tipurile de ţiţei diferă nu numai funcţie de regiunea sau localitatea din care se extrag, dar şi funcţie de adâncimea stratului din acelaşi zăcământ. Ţiţeiurile se clasifică pe baza criteriilor privind natura chimică a ţiţeiului sau din punctul de vedere al pobilităţii de prelucrare şi utilizare a produselor rezultate. După natura chimică, ţiţeiurile sunt caracterizate prin indici structurali şi prin indici de calitate. Pe baza indicilor structurali, ţiţeiurile sunt...

 • Solutii

  Solutia este un amestec omogen de 2 sau mai multe componente, prin urmare proprietatile fizico-chimice sunt identice in toata masa de solute+e. Prin conventie, componenta majoritara poarta numele de solvent sau substanta dizolvanta. Exceptie face apa, care indifferent in ce cantitate este prezenta este considerata solvent. Componenta minoritara poarta numele de solut sau substanta dizolvata. Concentratia procentuala ne arata parti substanta dizolvata(a 100 procente). Nu are unitate de...

 • Structura Atomului

  Stuctura si proprietati Definitorii pentru individualizarea oricarui nucleu sunt numarul si tipul particulelor ce il alcatuiesc: Protonii si Neutronii(particule numite nucleoni). Nucleu Protoni Neutroni Atom Invelis electronic Electroni De retinut! Protonul si neutronul au mase aproximativ egale cu a 12-a parte din masa atomului de Carbon, izotopul 12. Electronul are masa de aproximativ 1823 de ori mai mica decat a 12-a parte din masa atomului de Carbon, izotopul 12. Protonul si...

 • Electrochimie

  Electrochimia prezintă o ramură a chimiei-fizice, care studiază sistemele care conţin ioni, precum şi procesele care decurg la suprafeţele de separare a fazelor cu participarea particulelor încărcate - ioni şi electroni. Fenomenele produse de trecerea curentului electric prin electroliţi pot fi: - fen. fizice–migrarea ionilor în soluţii la aplicarea unui câmp electric; - fen. chimice – descărcarea substanţelor la electrozi. IONICA („IONICS”) – studiul echilibrelor ionice din soluţiile de...

 • Chimie Anorganica

  CLORUL - Cl STARE NATURALĂ În natură, clorul se găseşte numai combinat, datorită marii sale reactivităţi. Se întâlneşte sub formă de : acid clorhidric (HCl) : în gazele vulcanice cloruri (Cl-) : de sodiu, potasiu, magneziu etc., în apa mărilor şi oceanelor, a lacurilor continentale şi în zăcămintele minerale. În ţară, depozite de clorură de sodiu (sare gemă): se găsesc la Ocnele Mari, Slănic Moldova, Cacica, Praid, Ocna Dejului, Ocna Mureşului, Ocna Sibiului etc. În regnul animal...

 • Defecte in Solidele Cristaline

  Un solid, fie cristalin, fie amorf, nu este niciodată perfect, la nivelul de ocupare al nodurilor de reţea, al modului în care este format cristalul, a stării sale de puritate, etc. Sunt astfel prezentate în continuare diferitele tipuri de defecte caracteristice reţelelor ristaline, care reprezintă abateri de la un aranjament perfect al particulelor în nodurile reţelei (figura 1). Figura 1 I. DEFECTE PUNCTUALE (figura 2) - Vacanţe : nodurile reţelei nu sunt ocupate în totalitate. (a)...

 • Reactii de Aditie La Compusii Coordinativi

  Reactii de aditie Reactiile de aditie sunt caracteristice compusilor coordinativi nesaturati coordinativ. Prin nesaturare coordinativä se intelege prezenta in sfera de coordinare a compusilor coordinativi respectivi a unor pozitii vacante. Reactiile de aditie decurg conform echilibrului: [MLn]m + L’  [MLnL’]m Nesaturarea coordinativã poate fi anulata de prezenta unor liganzi care au posibilitatea de a functiona ca “liganzi in punte” (X-, HO-) si conduc la formarea compusilor...

 • Circuitul Azotului in Natura

  CAPITOLUL I STADIUL ACTUAL AL CERCETÃRILOR PRIVIND CIRCUITUL AZOTULUI ÎN NATURÃ Chimiştii au găsit mijlocul de a izgoni din agriculură spectrul „foametei de azot” şi au rezolvat problema fixării azotului atmosferic. Aceasta însă nu înseamnă ca problema este definitiv eliminată. Savanţii din întreaga lume caută procedee noi, mai ieftine şi mai eficiente pentru fixarea azotului. Cercetările se efectuează în două direcţii: biologică şi tehnică. Cercetările lui Delwiche (1970) referitoare la...

 • Metale Tranzitionale

  Definitie – elementele care au orbitali d sau f partial ocupati ( in curs de ocupare cu electroni) in toate starile de oxidare comune ( nu numai in starea atomica fundamentala) Sunt incluse deci urmatoarele grupuri de elemente: 1. Cu, Ag, Au – (n-1)d10ns1 pentru speciile ionice Cu(II),Ag(II), Au(III) 2. Sc, Y, La - (n-1)d1ns2 – contin electroni d numai in stare atomica 3. Zn, Cd, Hg – (n-1)d10 ns2 elemente post tranzitionale cu proprietati foarte asemanatoare elementelor de tranzitie...

 • Boranii

  Boranii sunt combinaţiile borului cu hidrogenul, şi reprezintă o clasă de compuşi foarte interesanţi, care nu respectă criteriile valenţei „clasice”. Au fost descoperiţi şi studiaţi de A. Stock, între 1912 – 1936. În aceşti compuşi legăturile sunt „cu deficit de electroni”, şi apare legătura tricentrică bielectronică,(3c-2e) datorată orbitalului vacant al borului. Deşi atomul de hidrogen nu are electroni neparticipanţi, reuşeşte „performanţa” de a lega 2 atomi de bor. Pot avea structuri ...

Pagina 1 din 2