Boranii

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 695
Mărime: 10.03KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jitaru Ioana

Extras din document

Boranii sunt combinaţiile borului cu hidrogenul, şi reprezintă o clasă de compuşi foarte interesanţi, care nu respectă criteriile valenţei „clasice”. Au fost descoperiţi şi studiaţi de A. Stock, între 1912 – 1936.

În aceşti compuşi legăturile sunt „cu deficit de electroni”, şi apare legătura tricentrică bielectronică,(3c-2e) datorată orbitalului vacant al borului. Deşi atomul de hidrogen nu are electroni neparticipanţi, reuşeşte „performanţa” de a lega 2 atomi de bor. Pot avea structuri „spectaculoase”, cum sunt cele „în cuib”, „păianjen”, sau altele mai complicate.

Boranii pot fi clasificaţi în două serii, dar mai există şi alti compuşi cu rapoarte diferite B : H.

BnHn+4 (n=2,4,5,6,8,10) numiţi şi „nidoborani” datorită structurii în „cuib”.

BnHn+6 (n=5,6,8,10) numiţi şi „arachnoborani” datorită structurii „păianjen”.

Prin tratarea borurii de magneziu cu acizi diluaţi se formează, alături de H2, tetraboranul.

2Mg3B2 + 12H2O = B4H10 + H2 + 6Mg(OH)2

Prin descompunere termică, la 100˚, a tetraboranului se formează, diboranul,B2H6, doi pentaborani, B5H9 şi B5H11, hexaboranul, B6H10 şi decaboranul,B10H14. Aceiaşi compuşi se formează la trecerea diboranului printr-un tub încăzit la cca. 200˚.

Diboranul, B2H6 şi tetraboranul, B4H10 sunt gaze, pentaboranii şi haxaboranul sunt lichide, decaboranul este solid, cristalizat. Decaboranul este singurul compus din această serie care poate fi manipulat în prezenţa aerului; ceilalţi borani se autoaprind. Diboranul reacţioneză imediat cu apa, iar ceilalţi borani cu apă conţinand alcalii, dand acid boric şi hidrogen:

B2H6 + 6H2O = 2B(OH)3 + 6H2

Obţinere. Se pot obţine din hidruri sau borohidruri:

6LiH + 8BF3 = B2H6 + 6Li[BF4]

3Na[BH4] + 4BF3 = 2B2H6 + 3Na[BF4]

De obicei se obţin amestecuri de B2H6 cu alţi borani.

Proprietăţi. Sunt substanţe instabile, foarte reactive, autoinflamabile. Se utilizează ca şi combustibili în motoare cu reacţie, ca agenţi reducători, ca reactivi în chimia organică (reacţia de hidroborare). B10H14 este solid şi se utilizează ca şi combustibil pentru rachete.

Produsul de ardere a boranilor este trioxidul de bor, B2O3, o substaţă refractară, a cărei acumulare creează probleme, la arderea boranilor.

Anioni boro-hidrici sau anioni complecşi – pot forma săruri:

BH4- - borul este hibridizat sp3 (tetraedric). Se poate obţine din hidruri:

2NaH + B¬2H6 = 2Na[BH4] - compus stabil

BnHn2- - „closo-boranaţi - au geometrii diferite, în funcţie de valoarea lui „n”.

B5H52- - bipiramidă pentagonală – electronii sunt colectivizaţi într-o „cuşcă”.

B6H62- - octaedric – la fel cu electroni colectivizaţi

Preview document

Boranii - Pagina 1
Boranii - Pagina 2
Boranii - Pagina 3
Boranii - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Boranii.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de analiză chimică cu aplicații în industria alimentară

Grupa a III a principal cuprinde urmatoarele elemente: bor, aluminiu, galiu, indiu si taliu.Aceste elemente au trei electroni pe stratul exterior:...

Chimie - Curs 7

Curs Nr. 7 Materiale compozite 7.1. Introducere Sfârsitul secolului XX este considerat de catre numerosi specialisti ca fiind epoca materialelor...

Reacții de adiție la compușii coordinativi

Reactii de aditie Reactiile de aditie sunt caracteristice compusilor coordinativi nesaturati coordinativ. Prin nesaturare coordinativä se intelege...

Chimie Anorganică

Capitolul I NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Materia. Universul este format din materie, prezentă sub două forme: substanţă şi energie radiantă....

Defecte în Solidele Cristaline

Un solid, fie cristalin, fie amorf, nu este niciodată perfect, la nivelul de ocupare al nodurilor de reţea, al modului în care este format...

Caracterizarea Generală a Elementelor cu Caracter Metalic

Proprietăţi fizice - Stare de agregare: solidă (excepţie: Hg şi Tl); - Conductibilitatea termică şi electrică: datorită mobilităţii electronilor...

Chimie anorganică

CLORUL - Cl STARE NATURALĂ În natură, clorul se găseşte numai combinat, datorită marii sale reactivităţi. Se întâlneşte sub formă de : acid...

Soluții

Solutia este un amestec omogen de 2 sau mai multe componente, prin urmare proprietatile fizico-chimice sunt identice in toata masa de solute+e....

Te-ar putea interesa și

Mixul de marketing în cadrul unei societăți cu profil agroalimentar

1. MARKETINGUL ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ECONOMICĂ 1.1. SCURT ISTORIC AL NOŢIUNII DE MARKETING Termenul de marketing provine din verbul de origine...

Evoluția Relațiilor sovieto-iugoslave

INTRODUCERE Transformările radicale social-politice în Europa Centrală şl de Est în ultimul deceniu s-au soldat cu schimbarea regimurilor într-un...

Studiul metodelor non-invazive de evaluare a calitații pajiștilor în zona colinară și montană

Articol 1 Efectele gestionării pășunatului asupra eterogenității spațio-temporale a emisiilor de carbon din sol și gaze cu efect de seră ale...

Combinațiile Elementelor cu Hidrogenul

GENERALITĂŢI Hidrogenul este considerat cel mai răspândit element din univers (93-94%), fiind pus în evidenţă, spectroscopic, în cromosfera...

Conservanți folosiți în industria alimentară

Cererea tot mai mare de produse alimentare care se inregistreaza duce la o supraproductie si o oferta variata din partea producatorilor alimentari....

Proiect de practică SC Auto Europa SRL

I Prezentarea organizatiei Societate cu răspundere limitată, cu sediul in judetul Timis, Str. Miresei, Nr. 1, Timisoara, înfiinţată în anul 1994,...

Evoluția relațiilor sovieto-iugoslave între anii 1941-1945

INTRODUCERE Transformările radicale social-politice în Europa Centrală şl de Est în ultimul deceniu s-au soldat cu schimbarea regimurilor într-un...

Mijloace moderne de învățământ - rolul calculatorului în procesul de predare-învățare la tema alcooli

INTRODUCERE Cunoasterea lumii este un proces infinit de reflectare din ce în ce mai fidela a realitatii obiective în constiinta umana. Diversele...

Ai nevoie de altceva?