Defecte în Solidele Cristaline

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2059
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Marusia Vasile
Cost: Gratis

Extras din curs

Un solid, fie cristalin, fie amorf, nu este niciodată perfect, la nivelul de ocupare al nodurilor de reţea, al modului în care este format cristalul, a stării sale de puritate, etc.

Sunt astfel prezentate în continuare diferitele tipuri de defecte caracteristice reţelelor ristaline, care reprezintă abateri de la un aranjament perfect al particulelor în nodurile reţelei (figura 1).

Figura 1

I. DEFECTE PUNCTUALE (figura 2)

- Vacanţe : nodurile reţelei nu sunt ocupate în totalitate. (a)

Exemplu :

o vacanţe de oxigen în oxidul de uraniu U3O8.

Figura 2a Figura 2b

- Autointerstiţiale : prezenţa, în poziţie interstiţială în raport cu nodurile reţelei, a unui anion sau cation al solidului respectiv. (b)

Este un defect foarte des întâlnit în solidele ionice, pentru că multe dintre acestea au disponibile poziţii interstiţiale relativ mari. De cele mai multe ori, poziţiile interstiţiale au aceeaşi imagine de vecinătate ca şi nodurile reţelei.

Exemplu :

o Atomul de zinc în Zn1+xO.

o În BeO atomii ocupă numai juumătate din nodurile tetraedrice disponibile. În consecinţă, într-o celulă elementară se găsesc 4 poziţii interstiţiale libere. De asemenea, un atom de Be poate să se deplaseze dintr-un nod într-o poziţie interstiţială, fară a distorsiona reţeaua cristalină.

- Atomi străini în interstiţii : prezenţa, în poziţie interstiţială, a unui atom sau ion străin (cu rază atomică sau ionică mai mică decât razele atomilor din reţeaua gazdă) (c)

Figura 2c Figura 2d

- Atomi străini în substituţie : un atom sau un ion străin ocupă un nod de reţea în locul unui atom sau al unui ion care constituie reţeaua respectivă (particulă străină cu rază atomică sau ionică mai mică sau mai mare (d) decât cea a atomului sau ionului înlocuit). Dacă particula străină are o valenţă diferită de cea a atomului sau ionului inlocuit, se pot creea vacanţe sau electroni liberi.

Exemplu :

o În NaCl un cation monovalent cum ar fi Li poate înlocui Na. Dacă un cation bivalent, cum ar fi Ca, înlocuieşte Na, acest proces trebuie să fie insoţit de o vacanţi cationică, sau de un interstiţial anionic, pentru a păstra electroneutralitatea.

- Defect Frenkel : o pereche vacanţă – interstiţial (un anion sau un cation părăseşte nodul reţelei, care devine astfel o vacanţă, şi se plasează într-un interstiţiu). (e)

Figura 2e Figura 2f

- Defect Schottky : o pereche de vacanţe cationice si anionice formată prin migrarea unui cation şi a unui anion la suprafaţa reţelei. (f)

Vacanţele şi interstiţialii sunt deseori denumiţi « defecte termice ». De fapt, creşterea temperaturii, poate provoca :

- Fie plecarea unui atom sau a unui ion din poziţia sa normală pentru a se poziţiona într-un interstiţiu : « defect Frenkel ».

- Fie migrarea unui atom sau a unui ion din poziţia sa normală către suprafaţa cristalului, lăsând în spatele său o poziţie vacantă : « defect Schottky ».

- Centre « colorate » (centre F, centre V, etc., ) sunt formate prin reţinerea electronilor sau vacanţelor în defectele de reţea. Prezenţa lor provoacă colorarea cristalelor, transparente în mod normal, şi modificări în spectrul de adsorbţie optic.

Preview document

Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 1
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 2
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 3
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 4
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 5
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 6
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 7
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 8
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 9
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 10
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 11
Defecte în Solidele Cristaline - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Defecte in Solidele Cristaline.doc

Alții au mai descărcat și

Clorofila - colorant natural E 140

INTRODUCERE Industria alimentara are ca obiectiv principal obtinerea produselor alimentare care sa satisfaca din ce in ce mai mult cerintele...

Coroziunea Metalelor și Aliajelor

-Definitia coroziunii;clasificare -Factori care o influenteaza -Metode de protectie impotriva coroziunii -Coroziunea prin actiunea apei...

Chimie anorganică

CLORUL - Cl STARE NATURALĂ În natură, clorul se găseşte numai combinat, datorită marii sale reactivităţi. Se întâlneşte sub formă de : acid...

Aerosoli

AEROSOLII Aerosolii reprezinta starea de dispersie foarte fina a unei substante lichide sau solide intr-un mediu gazos. Mediul gazos este...

RMN

INTRODUCERE Rezonanţa Magnetică Nucleară este o tehnică foarte des folosită în chimie pentru determinarea structurii diverşilor compuşi chimici,...

Te-ar putea interesa și

Ablația laser - depunerea și obținerea de filme subțiri prin ablație laser

1 Introducere Depunerea de filme subţiri pe substraturi se poate realiza, având în vedere utilizarea sau nu a radiatiei laser, prin metode laser,...

Studiul Solidificării Pieselor Turnate din Fonta Cenușie

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE FONTEI CENUSII 1.1 CARACTERISTICI STRUCTURALE Caracteristic pentru structura fontelor cenusii este prezenta...

Prelucrări prin deformări plastice

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICĂ 1.1. GENERALITĂŢI Toate corpurile solide au proprietatea de a se deforma sub...

Defectele Rețelei Cristaline

A. Cristale reale. Reţea cristalină, ceea ce presupune o periodicitate tridimensională perfectă, realizată prin repetarea unor elemente...

Bazele fizico-chimice ale Studiului Materialelor de Construcții

1. Structura substanţelor ca determinantă a proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice 2. Noţiuni de termodinamică chimică, cinetică şi echilibru...

Cursuri fizică

CAPITOLUL I ELEMENTE DE MECANICĂ CLASICĂ 1.1. Cinematica punctului material Punctul material reprezintă un corp cu dimensiuni neglijabile....

Materiale Nanocristaline și Amorfe

1.1. Introducere Studiul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor se referă la un domeniu de cercetare fundamentală şi fundamental-aplicativă bazat pe...

Materiale și componente electronice

Materialele dielectrice se caracterizeaza prin stari de polarizatie electrica, care sunt stari de electrizare suplimentara si apar în prezenta...

Ai nevoie de altceva?