Tehnologia substanțelor anorganice

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 160 în total
Mărime: 2.99MB (arhivat)
Cost: Gratis
Cursurile 9, 11, 12 si 13

Extras din document

Fabricarea NaOH şi a Cl2 prin procedee electrochimice

Procedeele electrochimice de fabricare a NaOH şi a Cl2 se bazează pe reacţia anodică de oxidare a ionului Cl– din:

soluţiile apoase concentrate de NaCl cu formare de Cl2, NaOH şi H2

din soluţiile apoase de HCl cu formare de Cl2 şi H2.

In soluţiile apoase de NaCl sau HCl există ioni de Cl–, OH–, Na+, H+.

Reacţiile electrochimice care pot avea loc la anod şi catod sunt:

Fabricarea NaOH şi a Cl2 prin procedee electrochimice

La CATOD:

Descărcarea ionilor H+ pe un catod se realizează la potenţialul de:

0 V în mediu acid;

0.41 V în mediu neutru;

0.82 V în mediu puternic alcalin.

Ionii de Na+ se descarcă, în raport cu electrodul de hidrogen, la un potenţial de –2.71 V. Deci la catod se va forma H2 gazos.

Descărcarea ionilor de Na+ se poate realiza numai pe electrozi pe care tensiunea de descărcare a H+ este foarte mare (ex.: pe catodul de Hg tensiunea de descărcare a H+ este –2 V).

Totodată, pe catodul de Hg, Na se amalgamează cu Hg având o acţiune depolarizantă (pe catodul de Hg cu 0.2% Na, Na se descarcă rapid la –1.83 V).

La creşterea densităţii de curent, supratensiunea H+ creşte şi mai mult şi practic Na+ se descarcă fără supratensiune.

La ANOD:

Pe anozii de grafit, datorită supratensiunii mari de descărcare a OH–, se descarcă Cl–.

Fabricarea NaOH şi a Cl2 prin procedee electrochimice

Electroliza soluţiilor de NaCl:

1.Procedeul cu catod solid (procedeul cu diafragmă):

2NaHgx + 2H2O  2NaOH + H2 + 2xHg

Electroliza soluţiilor de HCl:

Procedeul cu catod solid (procedeul cu diafragmă)

Reacţiile electrochimice şi chimice care au loc sunt:

Reacţie globală: 2NaCl + 2H2O  Cl2+ H2 + 2NaOH

Reacţii secundare la ANOD:

Potenţialul de electrod la echilibru al reacţiilor de descărcare a ionilor este:

Deci ionii OH– se vor descărca la anod.

Descărcarea Cl– devine posibilă numai atunci când se creează condiţii ca supratensiunea de descărcare a ionilor OH– să fie mai mare decât cea a aionilor de Cl–. Aceasta se realizează prin creşterea densităţii de curent (vezi figura).

Potenţialul de descărcare al clorului şi al oxigenului pe anozi de grafit.

1-curba pentru clor;

2-curba pentru oxigen.

Potenţialul de descărcare al ionilor Cl- şi ClO- din soluţii de hipoclorit de sodiu şi clorură de sodiu.

1-curba ionilor ClO-;

2-curba ionilor Cl-.

Potenţialul de descărcare al clorului este influenţat şi de alegerea materialului anodic (material optim = grafit).

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Substantelor Anorganice
    • Saptamana 09_TCA_IEc.ppt
    • Saptamana 11_TCA_IEc.ppt
    • Saptamana 12_TCA_IEc.ppt
    • Saptamana 13_TCA_IEc.ppt

Alții au mai descărcat și

Chimie Anorganică

1. SOLUŢII Definiţie Clasificare Concentraţia soluţiilor şi modalităţi de exprimare a acesteia Prepararea unor soluţii de NaOH şi de HCl de o...

Metode de Obținere și de Prelucrare a Uleiurilor Volatile

Separarea unei arome din mediul sau natural este o problemă dificilă, deoarece aceasta trebuie izolată sau concentrată cu un minimum de pierderi,...

Uleiuri Volatile

3.1 Alcooli fenolici si aromatici In uleiurile eterice , alcoolii se găsesc in stare liberă sau esterificată, având utilizări in fitoterapie. -...

Chimie Anorganică

Capitolul I NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Materia. Universul este format din materie, prezentă sub două forme: substanţă şi energie radiantă....

Caracterizarea Generală a Elementelor cu Caracter Metalic

Proprietăţi fizice - Stare de agregare: solidă (excepţie: Hg şi Tl); - Conductibilitatea termică şi electrică: datorită mobilităţii electronilor...

Fenomene de Transfer

Probleme actuale in chimie si inginerie Provocari ale secolului al XXI-lea Practica obisnuita trateaza chimia si ingineria chimica ca discipline...

Chimie anorganică

CLORUL - Cl STARE NATURALĂ În natură, clorul se găseşte numai combinat, datorită marii sale reactivităţi. Se întâlneşte sub formă de : acid...

Aerosoli

AEROSOLII Aerosolii reprezinta starea de dispersie foarte fina a unei substante lichide sau solide intr-un mediu gazos. Mediul gazos este...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui grup de contact din cadrul unei instalații de obținere a acidului sulfuric din sulf

TEMA DE PROIECTARE: Proiectarea unui grup de contact din cadrul unei instalatii de obtinere a H2SO4 din sulf. Capacitatea de productie a...

Linie de centrifugare și purificare cu funcționare continuă pentru o capacitate de prelucrare de 5000 tone sfeclă pe 24 ore

Partea I 1. Tema proiectului Să se proiecteze o linie de centrifugare și purificare cu funcționare continuă pentru o capacitate de prelucrare de...

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Tehnologii de fabricare a sulfatului de zinc

PARTEA I 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI În prezenta lucrare s-au urmărit următoarele obiective: - un studiu general în privința sulfatului de zinc...

Tehnici de Depoluare a Apei

CAPITOLUL I 1. INTRODUCERE 1.1. Poluarea si depoluarea apelor Apa reprezinta sursa de viata pentru organismele din toate mediile. Fara apa nu...

Managementul calității - etapele de obținere a vinului

Etapele de obtinere a vinului: 1. CULEGEREA STRUGURILOR - Stabilirea momentului optim de recoltare - Tipurile de recoltare: manual si mecanizat...

Mărfuri Alimentare și Securitatea Consumatorului

Obiective: Dobândirea de cunoştinţe privind: configuraţia actuală a mărfurilor alimentare; funcţiile produsului alimentar; caracterizarea...

Adsorbanți alimentari. săruri anorganice anhidre

1. Adsorbtia Adsorbtia (v. Adsorbtie) este procesul unitar bazat pe retinerea substantelor impurificatoare (sorbati) pe corpuri solide sau...

Ai nevoie de altceva?