Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Refractrometria

  Principiu Metodele refractometrice se bazeaza pe fenomenul de refractie/reflectie totala a unui fascicol de radiatii luminoase, la limita de separatie intre doua medii cu indici de refractie diferiti. Refractia = fenomenul prin care o raza de lumina isi schimba directia la trecerea dintr-un mediu mai putin dens intr-un mediu mai dens Indicele de refractie Factori care influenteaza valoarea indicelui da refractie: Lungimea de unda a luminii incidente Pe masura ce lungimea de unda se...

 • Depoluare

  APA IN INDUSTRIE caracteristicile apei, surse şi resurse de apă, obţinerea apei potabile şi industriale, cerinţe pentru apa utilizată în industrie APĂ PRETUTINDENI VIATA = APA Apa acopera 71% din suprafata Pamantului Corpul uman contine peste 60% apa PROPRIETĂŢILE ANORMALE ALE APEI Interval larg intre punctul de inghet si cel de fierbere: 100 K In absenta legaturilor de hidrogen, transformarile de faza ar trebui sa aiba loc la: solidificarea: 173.15 K (-100 °C) fierberea:...

 • Nanocompozite

  I. Introducere Compozitele polimerice sunt materiale bifazice alcatuite in principiu dintr-o faza continua, denumita generic matrice polimera si un agent de ranforsare sau de umplutura, care constituie faza dispersa (discreta). In mod evident scopul acestei asocieri consta in obtinerea unor materiale cu rezistente mecanice deosebite, net superioare fata de cele ale componentelor individuale, capabile sa inlocuiasca materialele naturale (lemn, roci, etc.), aluminiul si aliajele sale, precum...

 • Elemente si Combinatii Chimice

  Criteriul de bază al clasificării elementelor este numărul atomic, Z care reprezintă numărul total de electroni ai atomilor, respectiv numărul de protoni din nucleu Elementele în sistemul periodic sunt aşezate în coloane verticale - grupe - respectiv şiruri orizontale - perioade. Succesiunea perioadelor respectă succesiunea nivelelor principale de energie sau a straturilor electronice din atomi. Deci numărul perioadei din sistem este egal cu numărul cuantic principal (a stratului în curs de...

 • Metode Cromatografice de Analiza

  CROMATOGRAFIA-reprezinta o metoda de separare bazata pe repartitia diferentiata a componentilor unui amestec de separate intre doua faze in contact si care se situeaza intr-un raport de miscare relativ una fata de cealalta (definita prin termenii de faza stationara si faza mobile).Separarea cromatografica este rezultatul unor procese repetate de sorbtie-desorbtie a componentilor probei in faza stationara si faza mobila[26] Repartitia diferentiata a analitilor intre cele doua faze aflate in...

 • Analiza Instrumentala

  curs I Analiza instrumentala Metode instrumentale: -metode electrice (electrochimice) -metode optice (spectrometrice) -metode de separare (cromatografice) Metode electrochimice Metodele electrochimice se bazeaza unei proprietati electrice a unui sistem care se afla incorporat intr-o celula electrochimica.Celula electrochimica reprezinta un sistem format din 2 sau mai multi electrolizi care functioneaza ca traducatori.Cu ajutorul unor astfel de celule pot fi masurati urmatorii...

 • Centrifugarea

  Separarea amestecurilor eterogene sub influenţa forţei centrifuge care apare când în amestec se realizează viteze de rotaţie mari, poartă denumirea de separare centrifugală sau centrifugare. Centrifugarea este o metodă foarte răspândită în aproape toate subramurile industriei alimentare. Utilajele utilizate pentru separarea sub efectul forţei centrifuge poartă denumirea de centrifuge, acestea fiind caracterizate prin elemente în mişcare la turaţie mare. Materialele din care se construiesc...

 • Chimie – Fizica

  Reprezinta o ramura a chimiei aparuta la sf. Sec 19. Obiectul chimiei fizice consta in studiul cantitativ a sistemelor materiale (a substantelor chimice) si al transformarilor pe care le sufera acestea pe baza legilor chimice si ale fizicii si utilizand un aparat mathematic adecvat. Opereaza cu un system de notiuni noi; unele ccreatenoi, altele preluate din fizica sau chimie. Notiuni de baza pentru studiul chimico-fizic: - sistem material : Sistemul reprezinta o parte a mediului...

 • Structura Acizi Nucleici - Curs General

  Viata depinde de stocarea stabila şi compacta a informaţiei genetice ; Activitatile moleculelor celulare sunt guvernate de principiile de baza ale chimiei; Apa celulară, ionii anorganici, şi mici molecule organice reprezintă aproximativ 75-80% din greutatea celulei vii; Macromoleculele (proteine, polizaharide, ADN) reprezinta restul. Organisme unicelulare Două tipuri pricipale: bacterii şi archaea Relaţii structurale simple Organisme unicelulare şi multicelulare Plante şi animale...

 • Procese de Tratare a Apelor

  Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ. Leonardo Da Vinci: seva vieţii pe pământ Apa - componenta fundamentală a materiei vii - 60-70% în organismul animalelor superioare; - până la 98% în organismele marine (meduze, alge); - 50% în microorganisme; - Alimentele conţin apă: 65% în carne, 85% în mere, 90% în lapte şi 95% în roşii. Dezvoltarea unei societăţi nu este posibilă fără...

 • Procese Chimice in Mediu Eterogen

  PROCESE CHIMICE ÎN MEDIU ETEROGEN 6.1. Introducere Ca şi în cataliza omogenă, şi în cea zisă eterogenă accelerarea unei reacţii este rezultatul unei noi căi de reacţie, în care energia necesară pentru activare este mai scăzută, şi în care se formează un intermediar de reacţie între componenţii care reacţionează şi catalizatorul eterogen. Fenomenul catalitic pe suprafeţe solide are loc la interfaţa solid-fluid, aşadar va trebui sa se aibă în vedere cele trei aspecte majore: natura...

 • Chimia Mediului

  Chimia mediului. Definiţia mediului si a ecologiei • în dicţionarul enciclopedic romin; “totalitatea factorilor exteriori organismului uman, ca atmosfera,, relieful, şi celelalte fiinţe vii”. • in “Larousse” mediu este “ansamblu de elemente naturale şi artificiale unde se desfăşoară viaţa” • Nu trebuie confundate ştiinţele despre mediu cu ecologia, parte a biologiei, al cărei obiect a fost delimitat de • Ernst Haeckel (1866) a introdus noţiunea din cuvintele greceşti oikos (casă)si...

 • Chimia Mediului

  CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1.1 Obiectul chimiei Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, este ştiinţa transformărilor calitative şi cantitative ale materiei. Se ocupă cu studiul substanţelor atât la nivel microscopic cât şi macroscopic. Chimia ca ştiinţă experimentală foloseşte metode ştiinţifice de cercetare complexă a fenomenelor . Acestea sunt: • Observaţia • Înregistrarea • Explicarea • Reproducerea voită a fenomenelor Pe baza datelor experimentale obţinute se emit...

 • Chimie-Fizica

  Chimie 2 fizică 2. Cinetică Capitolul I. Cinetică chimică. Notiuni introductive I. 1. Viteză de reactie, constantă de viteză: definitii; ordin de reactie, mecanism, ecuatie cinetică Cinetica chimică se ocupă cu studiul evolutiilor în timp a reactiilor chimice, elucidarea mecanismelor de reactie si analiza factorilor care influentează viteza de reactie (temperatura, presiunea, compozitia amestecului de reactie, prezenta si tipul catalizatorilor, tăria ionică a solutiei, radiatiile...

 • Taninuri

  TANINURI Termenul de „tanin” este foarte vechi avand ca semnificatie initiala transformarea pieilor de animale in piele tabacita cu ajutorul a diferite plante. = substante de natura vegetala, care nu contin azot in molecula lor, cu multiple unitati structurale, cu grupari fenolice libere (polifenoli) si cu o greutate moleculara cuprinsa intre 500 si 20000 g/mol. produsi amorfi substante solubile in apa (cu exceptia celor cu greutate moleculara mare) dau coloratii intense cu sarurile...

Pagina 10 din 16