Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Procese de Tratare a Apelor

  Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ. Leonardo Da Vinci: seva vieţii pe pământ Apa - componenta fundamentală a materiei vii - 60-70% în organismul animalelor superioare; - până la 98% în organismele marine (meduze, alge); - 50% în microorganisme; - Alimentele conţin apă: 65% în carne, 85% în mere, 90% în lapte şi 95% în roşii. Dezvoltarea unei societăţi nu este posibilă fără...

 • Procese Chimice in Mediu Eterogen

  PROCESE CHIMICE ÎN MEDIU ETEROGEN 6.1. Introducere Ca şi în cataliza omogenă, şi în cea zisă eterogenă accelerarea unei reacţii este rezultatul unei noi căi de reacţie, în care energia necesară pentru activare este mai scăzută, şi în care se formează un intermediar de reacţie între componenţii care reacţionează şi catalizatorul eterogen. Fenomenul catalitic pe suprafeţe solide are loc la interfaţa solid-fluid, aşadar va trebui sa se aibă în vedere cele trei aspecte majore: natura...

 • Chimia Mediului

  Chimia mediului. Definiţia mediului si a ecologiei • în dicţionarul enciclopedic romin; “totalitatea factorilor exteriori organismului uman, ca atmosfera,, relieful, şi celelalte fiinţe vii”. • in “Larousse” mediu este “ansamblu de elemente naturale şi artificiale unde se desfăşoară viaţa” • Nu trebuie confundate ştiinţele despre mediu cu ecologia, parte a biologiei, al cărei obiect a fost delimitat de • Ernst Haeckel (1866) a introdus noţiunea din cuvintele greceşti oikos (casă)si...

 • Chimia Mediului

  CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1.1 Obiectul chimiei Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, este ştiinţa transformărilor calitative şi cantitative ale materiei. Se ocupă cu studiul substanţelor atât la nivel microscopic cât şi macroscopic. Chimia ca ştiinţă experimentală foloseşte metode ştiinţifice de cercetare complexă a fenomenelor . Acestea sunt: • Observaţia • Înregistrarea • Explicarea • Reproducerea voită a fenomenelor Pe baza datelor experimentale obţinute se emit...

 • Chimie-Fizica

  Chimie 2 fizică 2. Cinetică Capitolul I. Cinetică chimică. Notiuni introductive I. 1. Viteză de reactie, constantă de viteză: definitii; ordin de reactie, mecanism, ecuatie cinetică Cinetica chimică se ocupă cu studiul evolutiilor în timp a reactiilor chimice, elucidarea mecanismelor de reactie si analiza factorilor care influentează viteza de reactie (temperatura, presiunea, compozitia amestecului de reactie, prezenta si tipul catalizatorilor, tăria ionică a solutiei, radiatiile...

 • Taninuri

  TANINURI Termenul de „tanin” este foarte vechi avand ca semnificatie initiala transformarea pieilor de animale in piele tabacita cu ajutorul a diferite plante. = substante de natura vegetala, care nu contin azot in molecula lor, cu multiple unitati structurale, cu grupari fenolice libere (polifenoli) si cu o greutate moleculara cuprinsa intre 500 si 20000 g/mol. produsi amorfi substante solubile in apa (cu exceptia celor cu greutate moleculara mare) dau coloratii intense cu sarurile...

 • Fitohormoni, Fitoncide, Insecticide

  FITOHORMONI Plantele au nevoie in dezvoltarea lor, pe langa factorii de mediu (temperatura, lumina, apa si substante minerale) si de factori de crestere ce se formeaza direct in tesutul vegetal. Acestia se numesc fitohormoni sau stimulatori si regulatori de crestere. Fitohormonii sunt substante inrudite cu vitaminele si cu hormonii din organismele animale sub aspectul actiunii lor. Fitohormonii sunt sintetizati in protoplasma celulelor tinere si se acumuleaza in zonele de crestere ale...

 • Antibiotice - Metaboliti Primari si Secundari II

  ANTIBIOTICE = medicamente chimioterapice produse de microorganisme si au proprietatea de a incetini multiplicarea unor organisme patogene, implicate etiologic in diferite boli si sindroame infectioase si de a le distruge. Agenti patogeni = microorganisme in diferite stadii ale evolutiei biologice (virusi, ricketsii, protoplaste, bacterii) Antibioticele sunt produse de diferite mucegaiuri: - ascomicete → peniciline si cefalosporine - actinomicete → tetraciline, cloramfenicolul,...

 • Cromatografia de Lichide si Aplicatiile Sale

  Cromatografia de lichide pe coloana deschisa Developarea cromatografica: a. analiza prin eluare b. elutia variabila c. analiza frontala d. dislocuirea si procesul deplasarii a. Analiza prin eluare -proba este introdusa in coloana -Componentele sunt recunoscute la iesirea din coloana -Caracterizarea coloanelor se face prin: - Numarul de talere teoretice - Separarea lor - Rezolutia lor Caracteristicile fazei lichide / mobile: Coeficientul de difuzie – faze fixe obisnuite...

 • Biotehnologia Obtinerii Acidului Acetic

  7.1. Caracteristicile oţetului alimentar ca produs finit 7.1.1. Generalităţi Oţetul este o soluţie de acid acetic diluat în apă, cunoscut şi ca oţet de fermentaţie, care se obţine din lichide cu conţinut de alcool, prin supunerea acestora fermentaţiei acetice. Oţetul de fermentaţie se obţine după natura materiei prime folosite: din vinul natural alterat; din malţ; plamada de malţ supusă fermentaţiei alcoolice; din fructe, când este preparat din mustul de fructe; din alcool etilic obţinut...

 • Biotehnologia de Obtinere a Tetraciclinelor

  Tetraciclinele constituie una din grupele de antibiotice deosebit de apre¬ciate din punct de vedere terapeutic. Primul antibiotic din această grupă, clortetraciclina, a fost izolat din culturi de Streptomyces aureofaciens de Duggar în 1945 şi introdus în terapeutică în anul 1948. Oxitetraciclina a fost izolată ceva mai târziu (Kane, Finlay, Sobin, 1949), din lichidele de fermen¬taţie a unei tulpini de Streptomyces rimosus. Tetracilina descoperită în 1952 a fost obţinută iniţial prin...

 • Metaboliti Primari si Secundari II

  ANTIBIOTICE = medicamente chimioterapice produse de microorganisme si au proprietatea de a incetini multiplicarea unor organisme patogene, implicate etiologic in diferite boli si sindroame infectioase si de a le distruge. Agenti patogeni = microorganisme in diferite stadii ale evolutiei biologice (virusi, ricketsii, protoplaste, bacterii) METABOLITI PRIMARI SI SECUNDARI II Agenti antimicrobiani anorganici - compusi cu sulf (SO2 si sulfiti) - compusi cu azot (nitrati si nitriti) 2.1....

 • Biochimie Hormonala

  I.Introducere Introducerea termenului de hormon a fost făcută de E.Starling pentru a desemna acele substante sintetizate in organism care au proprietetea de a stimula sau excita diferite organe,tesuturi sau procese biochimice si fiziologice.HORMONII sunt definiti ca fiind substanţe chimice elaborate de o celulă sau grup de celule specializate (numite celule endocrine) şi care sunt transportat e prin sistemul circulator la o celulă ţintă care răspunde printr-o modificare a funcţiei sale....

 • Biochimie Semestrul 2

  Vitaminele sunt substanţe chimice de origine exogenă, indispensabile funcţionării normale a organismului animal. Alături de enzime şi hormoni ele se găsesc în organism în cantitate mică, influenţează creşterea, dezvoltarea şi desfăşurarea normală a proceselor metabolice; participă la reglarea funcţiilor celulare, îndeplinesc rol de cofactori enzimatici, intervin în procesele de oxido-reducere din organism, etc. Principala sursă de vitamine pentru organism o constituie plantele; ca sursă...

 • Analize Fizico-Chimice

  Metode de separare Separarea = proces de izolare a n fractiuni distincte macroscopice, fiecare fractiune continand unul din cei n componenti ai amestecului supus analizei. Legea fazelor L = C – F + 2 L = numarul gradelor de libertate C = numarul minim de componenti necesar pentru definirea compozitiei sistemului F = numarul de faze Clasificarea metodelor de separare Precipitarea solubilitate diferita Distilarea volatilitate diferita Sublimarea presiuni de vapori diferite...

Pagina 11 din 17