Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Procese Fizico-Chimice

  3.4.4. MECANISMUL BIODEGRADĂRII SUBSTANŢELOR ORGANICE DIN APELE UZATE Epurarea biologică este procesul tehnologic prin care impurităţile organice din apele uzate sunt transformate, de către o cultură de microorganisme, în produşi de degradare inofensivi (CO2, H2O, alte produse şi în masa celulară nouă (biomasă). Cultura de microorganisme poate fi dispersată în volumul de reacţie al instalaţiilor de epurare, cultura numindu-se ,,nămol activ’’. În ansamblu, diferitele reacţii biochimice ale...

 • Oxidari, Polimerizare, Policondensare

  In acest capitol se prezinta numeroase procese deoxidare partiala a hidrocarburilor, care au loc fie prin introducerea de oxigen in molecula, fie prin reactii de amonoxidare. BAZELE TEORETICE ALE PROCESELOR DE OXIDARE A HIDROCARBURILOR 1.Termodinamica Rectiile de oxidare sunt exoterme. Entalpia de oxidare depinde de gradul de oxidare a hidrocarburilor. CH4 + 1/2O2↔ CH3-OH ΔH298o(kJ/mol)=-128,1 ΔG298o(kJ/mol)=-112,6 lg K298= 19,7 C2H4 + 1/2O2 ↔ CH3 – CHO ΔH298o (kJ/mol)= -218,5...

 • Derivati Functional Petrochimici

  HALOGENAREA Consideratii generale Halogenarea este procesul chimic fundamental de obtinere a derivatilor halogenati (R-X) prin introducerea in moleculele substantelor organice a unuia sau mai multor atomi de halogen. Prin halogenare se intelege orice proces care are drept rezultat introducerea atomilor de halogeni intr-o molecula organica (hidrocarburi, alcooli, compusi carboxilici, amine, etc.). Derivatii halogenati prezinta nta in fabricarea unor produsi macromoleculari, aditivi pentru...

 • Dehidrogenari si Procese Combinate pentru Obtinerea de Monomeri

  Introducere Procesele de dehidrogenare catalitica a hidrocarburilor parafinice si a celor alchil aromatice sunt o cale importanta de obtinere a monomerilor pentru cauciucuri sintetice si materiale plastice, in principal: butadiena, izoprenul stirenul, α-metilstirenul, divinilbenzenul si viniltoluenul.Modul de aplicare industriala a acestor procese difera de la o tara la alta si se poate modifica relativ repede, in functie de progresele realizate pe plan tehnic si de disponibilitatea...

 • Chimia Mediului

  Ghid de studiere a cursului Autori: - şef lucrări dr. Felicia Benciu, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Bucureşti, Sector 5, bd.Vasile Milea nr.1G, e-mail: felidumitru@yahoo.com Scopul cursului Bine aţi venit la acest curs de frecvenţă redusă privind Chimia Mediului. Obiectivele cursului sunt: • Introducerea cursanţilor în disciplina chimiei generale şi crearea unui cadru conceptual necesar pentru înţelegerea domeniului mai larg al ştiinţei mediului în care vor profesa ca viitori...

 • Echilibre Analitice de Complexare

  Echilibre analitice de complexare Generalitati. Combinatiile complexe reprezinta combinatiile formate din un ion metallic central(generator de complecsi),unul sau mai multi liganzi si o serie de ioni necesari compensarii sarcinii obtinute. Ionul metalic impreuna cu liganzii formeaza sfera de coordinare care are o sarcina electri ce este compensata de ionii din sfera de ionizare. Ionul metallic este de obicei un metal de tip “d” cu orbitanti electronici liberi,in timp ce liganzii au...

 • Cromatografie

  ALIMENT Orice materie care prin ingestie serveste la întretinerea si dezvoltarea unui organism se numeste . Alimentele sunt produse naturale de compozitie complexa, de origine vegetala sau animala, în forma vâscoasa sau lichida, pe care omul le gaseste în stare naturala, le transforma sau le produce si a caror componente si stare de conservare permit utilizarea în alimentatia umana. Alimentele reprezinta factori de mediu cu o importanta deosebita în asigurarea sanatatii omului....

 • Operatii Unitare

  Analiza granulometrica a unui material polidispers Scopul lucrării: determinarea diametrului mediu al particulelor unui amestec polidispers şi realizarea distributiei dimenisunilor de particule din amestec. Aspecte teoretice Stabilirea distributiei granulometrice a particulelor solide ale unui sistem polidispers se realizeaza cu metode tehnice diferite, în functie de domeniul granulometric al acestora. Particulele se clasifica arbitrar în: particule mari mm; particule medii si particule...

 • Echilibre Intre Faze in Sisteme Multicomponente Reale

  Tratarea termodinamica a echilibrelor intre faze in sisteme cu doi sau mai multi componenti (sisteme binare si multicomponente) cu comportare reala este similara cu cea a sistemelor ideale: se aplica conditiile generale de echilibru termodinamic, folosind, insa modele ale potentialului chimic adecvate comportarii reale. Conditile de echilibru termodinamnic sunt prezentate in ecuatiile (1). Se observa ca este nevoie de expresii adecvate pentru potentialul chimic. T1=T2= =TF P1= P2= =PF...

 • Chimie

  CHIMIA Alchimistii foloseau EXPERIENtA ca metodã de lucru. Laboratoarele alchimistilor - primele locasuri din lume anume destinate cercetãrii. Alchimistii au obtinut câteva substante, ex. acidul azotic, alcoolul si câteva sãruri. Distilarea, descoperitã probabil de sumerieni, a fost mult practicatã de alchimisti Aparatele de distilare, numite de alchimistii greci ambix ne-au parvenit sub denumirea arabizatã de alambic. Începuturile chimiei ca stiintã: - descoperirea oxigenului...

 • Ingineria Reactiilor Chimice

  1. Stoechiometria reacţiilor chimice. Probleme de inginerie. (2 ore) 2. Moduri de exprimare a vitezei de reacţie. Elemente de termodinamică chimică. (2 ore) 3. Probleme de inginerie: exprimarea vitezei de reacţie. (2 ore) 4. Probleme de inginerie: calculul termodinamic a reacţiilor chimice. (2 ore) 5. Compararea performantelor reactoarelor ideale. Probleme de inginerie. (2 ore) 6. Sisteme cu mai multe reactoare. Serii de reactoare R-R, R-D, D-R. (2 ore) 7. Probleme de inginerie la...

 • Reactoare Chimice

  Ingineria reacţiilor de polimerizare vizează următoarele obiective: - Intensificarea reacţiilor elementare corespunzătoare mecanismelor de polimerizare - Deducerea ecuaţiilor cinetice pentru toate speciile reactante - Identificarea fazelor prezente în reactor - Utilizarea modelelor termodinamice necesare pentru calculul concentraţiilor monomerilor în diferite faze, al entalpiilor de reacţie etc. - Deducerea ecuaţiilor adecvate pentru caracterizarea efectului de gel şi a efectului de...

 • Sisteme de Masurare a Marimilor Termice

  Temperatura este cunoscuta de om prin simtul tactil Temperatura a putut fi masurata abia din sec.XVIII Temperatura este marime non-aditiva Primele termometre foloseau dilatarea Pentru definirea unitatii sau ales punctele de solidificare si fierbere ale apei - scara Celsius - sau punctul triplu al apei - scara Kelvin. In1927 s-a propus şi acceptat Scara Practică Internaţională de Temperaturi (International Practical Temperature Scale) care foloseste si alte puncte de referinta cum ar fi...

 • Depuneri de Straturi

  4.1. Depuneri electrochimice si chimice Definire şi scop Depunerile de metale în straturi unice sau în straturi succesive ocupă un rol important în ce priveşte: îmbunătăţirea aspectului prin modificarea luciului sau obţinerea unei coloraţii speciale, a protecţiei împotriva mediului; a obţinerii de straturi metalice cu anumite caracteristici fizico-chimice speciale rezistente la anumite solicitări (susceptibilitate magnetică ridicată, conductibilitate electrică şi termică superficială,...

 • Celule de Electroliza

  Electroliza reprezinta un proces in care reactiile chimice de oxidare si reducere re realizeaza prin actiunea curentului electric. Electroliza pate avea loc in topituri (in general saruri topite) si in solutii de electroliti, medii ce contin ioni. Electroliza implica un vas electroizolant (1) in care se gaseste solutia de electrolit sau topitura, doi conductori metalici (A si K), sursa de curent continuu (2), rezistenta variabila (3) si miliampermetrul (4). Conductorul metalic legat la...

Pagina 4 din 16