Cursurile din domeniul Chimie Generală - pagina 4 din 15

Chimia Fizica - Coloidala

1)Starea Gazoasa a substantelor Starea gazoasa a substantelor: Gazele se caracterizeaza prin: *departarea mare intre particule *forte slabe de atractie *nu pastreaza nici forma nici volumul Gazele se pot afla in 2 stari: *ideala *reala Starea ideala a gazului este atunci cind nu se iau in consideratie... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Caracterizarea Materialelor Solide

Porozitatea Multe solide ºi materiale sub forma de pulbere, atât naturale (pietre, solurile, minerale, etc.) cat ºi fabricate (catalizatori, ciment, produse farmaceutice, oxizii metalelor, ceramica, carburi, zeolites, etc.) conþin un anumit volum de spa iu gol. Acest lucru este distribuit în masa solidelor sub... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Aluminiul

1. Oportunitatea valorificării aluminiului şi aliajelor cu bază de aluminiu Extinderea considerabilă, în ultimii 20-30 de ani, a utilizării aluminiului şi aliajelor sale în domenii precum cele de automobile, construcţii, ambalaje, electricitate, aparatură casnică, a condus la creşterea semnificativă a cantităţii de... citește mai departe

96 pagini Gratis Extras Preview

Controlul Calității

Eficienţa înseamnă să faci mai bine ceea ce se face deja. Evaluarea calităţii produselor alimetare si biotehnologiice Bazele controlului calităţii Controlul calităţii produselor este o operaţie de comparare a acesteia cu: • cerinţele şi exigenţele consumatorilor, • calitatea unui produs similar luat ca... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Procese Fizico-Chimice

3.4.4. MECANISMUL BIODEGRADĂRII SUBSTANŢELOR ORGANICE DIN APELE UZATE Epurarea biologică este procesul tehnologic prin care impurităţile organice din apele uzate sunt transformate, de către o cultură de microorganisme, în produşi de degradare inofensivi (CO2, H2O, alte produse şi în masa celulară nouă (biomasă).... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras

Oxidari, Polimerizare, Policondensare

In acest capitol se prezinta numeroase procese deoxidare partiala a hidrocarburilor, care au loc fie prin introducerea de oxigen in molecula, fie prin reactii de amonoxidare. BAZELE TEORETICE ALE PROCESELOR DE OXIDARE A HIDROCARBURILOR 1.Termodinamica Rectiile de oxidare sunt exoterme. Entalpia de oxidare depinde... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras Preview

Derivati Functional Petrochimici

HALOGENAREA Consideratii generale Halogenarea este procesul chimic fundamental de obtinere a derivatilor halogenati (R-X) prin introducerea in moleculele substantelor organice a unuia sau mai multor atomi de halogen. Prin halogenare se intelege orice proces care are drept rezultat introducerea atomilor de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Dehidrogenari si Procese Combinate pentru Obtinerea de Monomeri

Introducere Procesele de dehidrogenare catalitica a hidrocarburilor parafinice si a celor alchil aromatice sunt o cale importanta de obtinere a monomerilor pentru cauciucuri sintetice si materiale plastice, in principal: butadiena, izoprenul stirenul, α-metilstirenul, divinilbenzenul si viniltoluenul.Modul de... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Chimia Mediului

Ghid de studiere a cursului Autori: - şef lucrări dr. Felicia Benciu, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Bucureşti, Sector 5, bd.Vasile Milea nr.1G, e-mail: felidumitru@yahoo.com Scopul cursului Bine aţi venit la acest curs de frecvenţă redusă privind Chimia Mediului. Obiectivele cursului sunt: •... citește mai departe

100 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Echilibre Analitice de Complexare

Echilibre analitice de complexare Generalitati. Combinatiile complexe reprezinta combinatiile formate din un ion metallic central(generator de complecsi),unul sau mai multi liganzi si o serie de ioni necesari compensarii sarcinii obtinute. Ionul metalic impreuna cu liganzii formeaza sfera de coordinare care are o... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Cromatografie

ALIMENT Orice materie care prin ingestie serveste la întretinerea si dezvoltarea unui organism se numeste . Alimentele sunt produse naturale de compozitie complexa, de origine vegetala sau animala, în forma vâscoasa sau lichida, pe care omul le gaseste în stare naturala, le transforma sau le produce si a caror... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Operatii Unitare

Analiza granulometrica a unui material polidispers Scopul lucrării: determinarea diametrului mediu al particulelor unui amestec polidispers şi realizarea distributiei dimenisunilor de particule din amestec. Aspecte teoretice Stabilirea distributiei granulometrice a particulelor solide ale unui sistem polidispers... citește mai departe

165 pagini Gratis Extras Preview

Echilibre Intre Faze in Sisteme Multicomponente Reale

Tratarea termodinamica a echilibrelor intre faze in sisteme cu doi sau mai multi componenti (sisteme binare si multicomponente) cu comportare reala este similara cu cea a sistemelor ideale: se aplica conditiile generale de echilibru termodinamic, folosind, insa modele ale potentialului chimic adecvate comportarii... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Chimie

CHIMIA Alchimistii foloseau EXPERIENtA ca metodã de lucru. Laboratoarele alchimistilor - primele locasuri din lume anume destinate cercetãrii. Alchimistii au obtinut câteva substante, ex. acidul azotic, alcoolul si câteva sãruri. Distilarea, descoperitã probabil de sumerieni, a fost mult practicatã de... citește mai departe

189 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Ingineria Reactiilor Chimice

1. Stoechiometria reacţiilor chimice. Probleme de inginerie. (2 ore) 2. Moduri de exprimare a vitezei de reacţie. Elemente de termodinamică chimică. (2 ore) 3. Probleme de inginerie: exprimarea vitezei de reacţie. (2 ore) 4. Probleme de inginerie: calculul termodinamic a reacţiilor chimice. (2 ore) 5. Compararea... citește mai departe

29 pagini Gratis Cuprins Extras