Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Chimie

  CHIMIA Alchimistii foloseau EXPERIENtA ca metodã de lucru. Laboratoarele alchimistilor - primele locasuri din lume anume destinate cercetãrii. Alchimistii au obtinut câteva substante, ex. acidul azotic, alcoolul si câteva sãruri. Distilarea, descoperitã probabil de sumerieni, a fost mult practicatã de alchimisti Aparatele de distilare, numite de alchimistii greci ambix ne-au parvenit sub denumirea arabizatã de alambic. Începuturile chimiei ca stiintã: - descoperirea oxigenului...

 • Ingineria Reactiilor Chimice

  1. Stoechiometria reacţiilor chimice. Probleme de inginerie. (2 ore) 2. Moduri de exprimare a vitezei de reacţie. Elemente de termodinamică chimică. (2 ore) 3. Probleme de inginerie: exprimarea vitezei de reacţie. (2 ore) 4. Probleme de inginerie: calculul termodinamic a reacţiilor chimice. (2 ore) 5. Compararea performantelor reactoarelor ideale. Probleme de inginerie. (2 ore) 6. Sisteme cu mai multe reactoare. Serii de reactoare R-R, R-D, D-R. (2 ore) 7. Probleme de inginerie la...

 • Reactoare Chimice

  Ingineria reacţiilor de polimerizare vizează următoarele obiective: - Intensificarea reacţiilor elementare corespunzătoare mecanismelor de polimerizare - Deducerea ecuaţiilor cinetice pentru toate speciile reactante - Identificarea fazelor prezente în reactor - Utilizarea modelelor termodinamice necesare pentru calculul concentraţiilor monomerilor în diferite faze, al entalpiilor de reacţie etc. - Deducerea ecuaţiilor adecvate pentru caracterizarea efectului de gel şi a efectului de...

 • Sisteme de Masurare a Marimilor Termice

  Temperatura este cunoscuta de om prin simtul tactil Temperatura a putut fi masurata abia din sec.XVIII Temperatura este marime non-aditiva Primele termometre foloseau dilatarea Pentru definirea unitatii sau ales punctele de solidificare si fierbere ale apei - scara Celsius - sau punctul triplu al apei - scara Kelvin. In1927 s-a propus şi acceptat Scara Practică Internaţională de Temperaturi (International Practical Temperature Scale) care foloseste si alte puncte de referinta cum ar fi...

 • Depuneri de Straturi

  4.1. Depuneri electrochimice si chimice Definire şi scop Depunerile de metale în straturi unice sau în straturi succesive ocupă un rol important în ce priveşte: îmbunătăţirea aspectului prin modificarea luciului sau obţinerea unei coloraţii speciale, a protecţiei împotriva mediului; a obţinerii de straturi metalice cu anumite caracteristici fizico-chimice speciale rezistente la anumite solicitări (susceptibilitate magnetică ridicată, conductibilitate electrică şi termică superficială,...

 • Celule de Electroliza

  Electroliza reprezinta un proces in care reactiile chimice de oxidare si reducere re realizeaza prin actiunea curentului electric. Electroliza pate avea loc in topituri (in general saruri topite) si in solutii de electroliti, medii ce contin ioni. Electroliza implica un vas electroizolant (1) in care se gaseste solutia de electrolit sau topitura, doi conductori metalici (A si K), sursa de curent continuu (2), rezistenta variabila (3) si miliampermetrul (4). Conductorul metalic legat la...

 • Macromolecules

  1. MACROMOLECULES Macromolecules are giant molecules with many atoms and very large masses for a molecule. Nearly all macromolecules include the element carbon as a building block, because it is the only element that readily forms giant chains or networks by bonding to other carbon atoms and other elements. Chemists can create macromolecules in laboratories or in factories. Most of the synthetic (laboratory-made) macromolecules are polymers, molecules created by linking together many...

 • Transfer de Masa

  În multe dintre industriile de proces (chimica, alimentara, etc.), în urma unor transformări fizice sau chimice rezultă amestecuri de substanţe: gazoase, lichide, solide; Amestecuri eterogene = separarea fazelor se poate realiza prin procedee mecanice sau fizice: sedimentare, filtrare, centrifugare, etc. Amestecuri omogene = necesită utilizarea unui fenomen fizic care stă la baza deplasării unui component prin interiorul unei faze şi a trecerii sale dintr‑o fază în alta. Acest...

 • Adsorbtia Substantelor Tensioactive la Interfete

  ADSORBŢIA SURFACTANŢILOR LA INTERFETE Proprietăţi generale ale surfactanţilor Surfactanţii sunt molecule cu structură amfifilă alcătuite dintr-o parte hidrocarbonată, nepolară (hidrofobă) şi o parte polară (hidrofilă) cu o comportare specifică, legată de existenţa celor două părţi cu solubilităţi diametral opuse. (figura 1.1). Partea nepolară este constituită din una sau mai multe catene hidro sau fluorocarbonate, liniare sau ramificate, saturate sau nesaturate, alchilice sau...

 • Chimia Fizica a Suprafetelor

  Chiar si obiectele de metal pot pluti, dacã sunt mici si sunt asezate cu grijã pe suprafata apei (densitatea otelului =8xdensitatea apei). Dacã suprafata este agitatã încât se “rupe” stratul superficial, atunci agrafa se va scufunda rapid. Tensiunea superficialã Moleculele din interiorul lichidului suferã, din partea moleculelor înconjurãtoare, atractii egale în toate directiile. Moleculele de la interfatã se aflã sub influenta unui câmp de fortã asimetric, care dã nastere la...

 • Analiza Instrumentala

  Cursul I I. Metode de prelucrare a datelor experimentale II. Metode instrumentale de analiza Introducere Cursul de analiza intrumentala ne va prezenta aspect generale legate de introducerea si aplicarea metodelor instrumentale de analiza in industrie si in cercetare. Metodele intrumentale de analiza se bazeaza pe diverse principii ale fizicii si chimiei-fizice si ofera informatiidespre structura substantelor analizate si produsilor rezultati in diferite procese. Metodele intrumentale de...

 • Fizico-Chimia Petrolului

  CAPITOLUL 1 GAZELE COMBUSTIBILE Introducere Gazele combustibile reprezintă fracţiunea cea mai uşoară a combustibililor fosili. Din punct de vedere economic ele constituie o valoroasă bogăţie, având în vedere multiplele posibilităţi de valorificare a acestora. Deşi folosirea gazelor drept combustibil, casnic sau industrial, deţine o pondere încă importantă, chimizarea lor cunoaşte o amploare ridicată, ca urmare a creşterii gradului de valorificare, de zeci şi chiar sute de ori, pe...

 • Lipide Enzime - Ciclul Krebs

  Anabolismul este setul de reacţii constructive metabolice în care energia furnizată de catabolism este folosită pentru a sintetiza molecule complexe de obicei, acestea sunt construite pas cu pas, plecând de la precursori simpli. Anabolismul implică trei etape fundamentale: - producerea de precursori (aminoacizi, monozaharide, izoprenoide şi nucleotide) - aducerea acestora într-o formă reactivă prin utilizarea energiei furnizate de ATP - asamblarea acestor precursori în molecule organice...

 • Biochimie

  Biochimia - chimia vietii Prima utilizare a termenului „biochimie” datează din 1882 anterior,domeniul era cunoscut ca „fiziologie chimică”. Biochimia se ocupă cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii - de la viruşi la organismele superioare Biologia – ştiiţa care studiază organismele vii. - biologia a stabilit câteva principii şi reguli fundamentale care guvernează natura, definite ca logica moleculară a stării vii care se bazează pe respectarea unor axiome...

 • Biochimie

  Aminoacizi – unităţi chimice de bază, care intră în componenţa structurii proteinelor. Din cei peste 400 Aa existenţi în stare liberă, doar 20 intră în componenţa proteinelor. Structura chimică a fiecărei proteine se caracterizează prin: natura diferită a Aa constituenţi; numărul Aa constituenţi; proporţia Aa constituenţi; ordinea înlănţuirii Aa constituenţi. Toţi Aa prezintă ca trăsătură comună existenţa unei grupări funcţionale amină primară (-NH2) şi a unei grupări carboxil (-COOH),...

Pagina 5 din 17