Cursurile din domeniul Chimie Generală - pagina 5 din 15

Reactoare Chimice

Ingineria reacţiilor de polimerizare vizează următoarele obiective: - Intensificarea reacţiilor elementare corespunzătoare mecanismelor de polimerizare - Deducerea ecuaţiilor cinetice pentru toate speciile reactante - Identificarea fazelor prezente în reactor - Utilizarea modelelor termodinamice necesare pentru... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Masurare a Marimilor Termice

Temperatura este cunoscuta de om prin simtul tactil Temperatura a putut fi masurata abia din sec.XVIII Temperatura este marime non-aditiva Primele termometre foloseau dilatarea Pentru definirea unitatii sau ales punctele de solidificare si fierbere ale apei - scara Celsius - sau punctul triplu al apei - scara... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras

Depuneri de Straturi

4.1. Depuneri electrochimice si chimice Definire şi scop Depunerile de metale în straturi unice sau în straturi succesive ocupă un rol important în ce priveşte: îmbunătăţirea aspectului prin modificarea luciului sau obţinerea unei coloraţii speciale, a protecţiei împotriva mediului; a obţinerii de straturi... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Celule de Electroliza

Electroliza reprezinta un proces in care reactiile chimice de oxidare si reducere re realizeaza prin actiunea curentului electric. Electroliza pate avea loc in topituri (in general saruri topite) si in solutii de electroliti, medii ce contin ioni. Electroliza implica un vas electroizolant (1) in care se gaseste... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Transfer de Masa

În multe dintre industriile de proces (chimica, alimentara, etc.), în urma unor transformări fizice sau chimice rezultă amestecuri de substanţe: gazoase, lichide, solide; Amestecuri eterogene = separarea fazelor se poate realiza prin procedee mecanice sau fizice: sedimentare, filtrare, centrifugare, etc.... citește mai departe

410 pagini Gratis Extras

Adsorbtia Substantelor Tensioactive la Interfete

ADSORBŢIA SURFACTANŢILOR LA INTERFETE Proprietăţi generale ale surfactanţilor Surfactanţii sunt molecule cu structură amfifilă alcătuite dintr-o parte hidrocarbonată, nepolară (hidrofobă) şi o parte polară (hidrofilă) cu o comportare specifică, legată de existenţa celor două părţi cu solubilităţi diametral... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras

Chimia Fizică a Suprafețelor

Chiar si obiectele de metal pot pluti, dacã sunt mici si sunt asezate cu grijã pe suprafata apei (densitatea otelului =8xdensitatea apei). Dacã suprafata este agitatã încât se “rupe” stratul superficial, atunci agrafa se va scufunda rapid. Tensiunea superficialã Moleculele din interiorul lichidului... citește mai departe

165 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Instrumentala

Cursul I I. Metode de prelucrare a datelor experimentale II. Metode instrumentale de analiza Introducere Cursul de analiza intrumentala ne va prezenta aspect generale legate de introducerea si aplicarea metodelor instrumentale de analiza in industrie si in cercetare. Metodele intrumentale de analiza se bazeaza... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Fizico-Chimia Petrolului

CAPITOLUL 1 GAZELE COMBUSTIBILE Introducere Gazele combustibile reprezintă fracţiunea cea mai uşoară a combustibililor fosili. Din punct de vedere economic ele constituie o valoroasă bogăţie, având în vedere multiplele posibilităţi de valorificare a acestora. Deşi folosirea gazelor drept combustibil, casnic sau... citește mai departe

208 pagini Gratis Extras Preview

Lipide Enzime - Ciclul Krebs

Anabolismul este setul de reacţii constructive metabolice în care energia furnizată de catabolism este folosită pentru a sintetiza molecule complexe de obicei, acestea sunt construite pas cu pas, plecând de la precursori simpli. Anabolismul implică trei etape fundamentale: - producerea de precursori (aminoacizi,... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Biochimie

Biochimia - chimia vietii Prima utilizare a termenului „biochimie” datează din 1882 anterior,domeniul era cunoscut ca „fiziologie chimică”. Biochimia se ocupă cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii - de la viruşi la organismele superioare Biologia – ştiiţa care studiază organismele vii.... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Biochimie

Aminoacizi – unităţi chimice de bază, care intră în componenţa structurii proteinelor. Din cei peste 400 Aa existenţi în stare liberă, doar 20 intră în componenţa proteinelor. Structura chimică a fiecărei proteine se caracterizează prin: natura diferită a Aa constituenţi; numărul Aa constituenţi; proporţia Aa... citește mai departe

550 pagini Gratis Extras

Proprietatile Electrice ale Moleculelor

DIPOL ELECTRIC. MOMENT DE DIPOL ELECTRIC. - valoare numerică, direcţie şi sens • Dimensiunea fizică a momentului de dipol rezultă din relaţia sa de definiţie: • La dipolii moleculari ordinul de mărime al sarcinii electrice este comparabil cu sarcina electrică elementară: (e = 1,6.10-19 C), iar lungimea lor este... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Procese Transfer Masa

Calculul coloanei de fracţionare a amestecului binar ce formează azeotrop Amestecurile binare omogene sau parţial miscibile care formează azetrop cu punct minim sau cu punct maxim de fierbere pun probleme la separarea lor prin fracţionare. Principala problemă este că, amestecurile azeotrope care se formează au o... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Cataliza Catalizatori si Produse Organice

1. Cinetica dezactivarii catalizatorilor Activitatea unui catalizator in cursul unui provec se poate modifica din cauza unei interactiuni. a. Adsorbitia puternica si ireversibila a unor reactanti, in acest mod se elimina centrii activi ai suprafetei b. Reactantii sau impuritati pot interactiona cu centrii activi,... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview