Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Macromolecules

  1. MACROMOLECULES Macromolecules are giant molecules with many atoms and very large masses for a molecule. Nearly all macromolecules include the element carbon as a building block, because it is the only element that readily forms giant chains or networks by bonding to other carbon atoms and other elements. Chemists can create macromolecules in laboratories or in factories. Most of the synthetic (laboratory-made) macromolecules are polymers, molecules created by linking together many...

 • Transfer de Masa

  În multe dintre industriile de proces (chimica, alimentara, etc.), în urma unor transformări fizice sau chimice rezultă amestecuri de substanţe: gazoase, lichide, solide; Amestecuri eterogene = separarea fazelor se poate realiza prin procedee mecanice sau fizice: sedimentare, filtrare, centrifugare, etc. Amestecuri omogene = necesită utilizarea unui fenomen fizic care stă la baza deplasării unui component prin interiorul unei faze şi a trecerii sale dintr‑o fază în alta. Acest...

 • Adsorbtia Substantelor Tensioactive la Interfete

  ADSORBŢIA SURFACTANŢILOR LA INTERFETE Proprietăţi generale ale surfactanţilor Surfactanţii sunt molecule cu structură amfifilă alcătuite dintr-o parte hidrocarbonată, nepolară (hidrofobă) şi o parte polară (hidrofilă) cu o comportare specifică, legată de existenţa celor două părţi cu solubilităţi diametral opuse. (figura 1.1). Partea nepolară este constituită din una sau mai multe catene hidro sau fluorocarbonate, liniare sau ramificate, saturate sau nesaturate, alchilice sau...

 • Chimia Fizica a Suprafetelor

  Chiar si obiectele de metal pot pluti, dacã sunt mici si sunt asezate cu grijã pe suprafata apei (densitatea otelului =8xdensitatea apei). Dacã suprafata este agitatã încât se “rupe” stratul superficial, atunci agrafa se va scufunda rapid. Tensiunea superficialã Moleculele din interiorul lichidului suferã, din partea moleculelor înconjurãtoare, atractii egale în toate directiile. Moleculele de la interfatã se aflã sub influenta unui câmp de fortã asimetric, care dã nastere la...

 • Analiza Instrumentala

  Cursul I I. Metode de prelucrare a datelor experimentale II. Metode instrumentale de analiza Introducere Cursul de analiza intrumentala ne va prezenta aspect generale legate de introducerea si aplicarea metodelor instrumentale de analiza in industrie si in cercetare. Metodele intrumentale de analiza se bazeaza pe diverse principii ale fizicii si chimiei-fizice si ofera informatiidespre structura substantelor analizate si produsilor rezultati in diferite procese. Metodele intrumentale de...

 • Fizico-Chimia Petrolului

  CAPITOLUL 1 GAZELE COMBUSTIBILE Introducere Gazele combustibile reprezintă fracţiunea cea mai uşoară a combustibililor fosili. Din punct de vedere economic ele constituie o valoroasă bogăţie, având în vedere multiplele posibilităţi de valorificare a acestora. Deşi folosirea gazelor drept combustibil, casnic sau industrial, deţine o pondere încă importantă, chimizarea lor cunoaşte o amploare ridicată, ca urmare a creşterii gradului de valorificare, de zeci şi chiar sute de ori, pe...

 • Lipide Enzime - Ciclul Krebs

  Anabolismul este setul de reacţii constructive metabolice în care energia furnizată de catabolism este folosită pentru a sintetiza molecule complexe de obicei, acestea sunt construite pas cu pas, plecând de la precursori simpli. Anabolismul implică trei etape fundamentale: - producerea de precursori (aminoacizi, monozaharide, izoprenoide şi nucleotide) - aducerea acestora într-o formă reactivă prin utilizarea energiei furnizate de ATP - asamblarea acestor precursori în molecule organice...

 • Biochimie

  Biochimia - chimia vietii Prima utilizare a termenului „biochimie” datează din 1882 anterior,domeniul era cunoscut ca „fiziologie chimică”. Biochimia se ocupă cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii - de la viruşi la organismele superioare Biologia – ştiiţa care studiază organismele vii. - biologia a stabilit câteva principii şi reguli fundamentale care guvernează natura, definite ca logica moleculară a stării vii care se bazează pe respectarea unor axiome...

 • Biochimie

  Aminoacizi – unităţi chimice de bază, care intră în componenţa structurii proteinelor. Din cei peste 400 Aa existenţi în stare liberă, doar 20 intră în componenţa proteinelor. Structura chimică a fiecărei proteine se caracterizează prin: natura diferită a Aa constituenţi; numărul Aa constituenţi; proporţia Aa constituenţi; ordinea înlănţuirii Aa constituenţi. Toţi Aa prezintă ca trăsătură comună existenţa unei grupări funcţionale amină primară (-NH2) şi a unei grupări carboxil (-COOH),...

 • Proprietatile Electrice ale Moleculelor

  DIPOL ELECTRIC. MOMENT DE DIPOL ELECTRIC. - valoare numerică, direcţie şi sens • Dimensiunea fizică a momentului de dipol rezultă din relaţia sa de definiţie: • La dipolii moleculari ordinul de mărime al sarcinii electrice este comparabil cu sarcina electrică elementară: (e = 1,6.10-19 C), iar lungimea lor este aproximativ egală cu dimensiunea micromoleculelor (r @ 10-10 m). • Prin convenţie, un debye este egal cu momentul unui dipol în care valoarea sarcinii electrice Q este egală cu a...

 • Tratarea si Epurarea Apelor

  4.1. Noţinui generale Datorită structurii sale polare şi a proprietăţilor electrice care decurg din aceasta, apa dizolvă o cantitate mare de substanţe gazoase, lichide sau solide. Concentraţia componenţilor străini din apele naturale poate varia de la ng/L cum este cazul urmelor de compuşi organici până la 35000 mg/L în apa de mare. Pentru a putea fi utilizate în scopuri industriale, agricole sau casnice apele naturale trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de calitate pe care, de...

 • Chimie Fizica - Spectre de Rotatie

  Spectrele moleculare: furnizează informaţii despre nivelele de energie din moleculă reprezintă efecte ale interacţiilor dintre fotoni şi molecule Saltul unei molecule între două stări energetice cuantice se poate realiza în trei moduri: prin tranziţie neradiativă, activare sau dezactivare termică prin tranziţie radiativă prin emisie stimulată (indusă) Tranziţia neradiativă între cele două stări presupune activarea sau dezactivarea datorită şocurilor dintre molecule ca urmare a...

 • Procese Transfer Masa

  Calculul coloanei de fracţionare a amestecului binar ce formează azeotrop Amestecurile binare omogene sau parţial miscibile care formează azetrop cu punct minim sau cu punct maxim de fierbere pun probleme la separarea lor prin fracţionare. Principala problemă este că, amestecurile azeotrope care se formează au o compoziţie determinată, care nu poate fi modificată şi distilă pe la unul din capetele coloanei, acel produs al coloanei fiind în mod evident impurificat. În activitatea practică,...

 • Cataliza Catalizatori si Produse Organice

  1. Cinetica dezactivarii catalizatorilor Activitatea unui catalizator in cursul unui provec se poate modifica din cauza unei interactiuni. a. Adsorbitia puternica si ireversibila a unor reactanti, in acest mod se elimina centrii activi ai suprafetei b. Reactantii sau impuritati pot interactiona cu centrii activi, ducand la formarea de compusi chimici nedoriti c. penetrarea prin stratul superficial sau difuzia componentelor retelei catre suprafata catalitica d. exista posibilitatea...

 • Hidrogenul

  5.1. Introducere Cu mai bine de şapte decenii în urmă, în anul 1923, cunoscutul savant Svante Arrhenius afirma, pesimist, că, menţinând actualul ritm de consum, omenirea riscă să rămână fără combustibili fosili spre sfârşitul secolului. Acum 25 de ani Louis Puiseaux spunea, în mod plastic, că „dincolo de anul 2000 va începe să se vadă fundul canistrei". Depăşirea anilor '70 ai ultimului secol pare să fi atenuat însă febra penuriei combustibilului. Şi cu toate acestea, minţi mai...

Pagina 5 din 16