Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Chimie Analitica

  Principiul metodelor chimice clasice Sunt metode directe de analizã în care se determinã direct concentratia probelor dintr-o singurã mãsurãtoare si pe baza legii echivalentei se calculeazã concentratia Gravimetria Titrimetria Determinarea ionilor de Ba2+ Titrarea NaOH cu HCl Ba2+ Solutie cu SO4 2- Ba2+ + SO4 2- BaSO4 V0 ml NaOH V1 ml HCl de conc c mol/l NaOH + HCl NaCl + H2O mBa = mBaSO4 x MBa / MBaSO4 Se filtreazã precipitatul BaSO4 Se usucã Se cântãreste cNaOH = V1 x c...

 • Cimentul Portland

  1. Lianţi anorganici. Definire şi clasificare. Lianţii anorganici sunt sisteme disperse eterogene solid-lichid, ai căror componenţi intră în interacţii fizico-chimice, formând o masă lucrabilă, care în anumite condiţii (în timp), se transformă într-un corp întărit, rezistent. Cei mai cunoscuţi şi cu cea mai largă utilizare sunt lianţii în care lichidul este apa sau o soluţie apoasă. 1.2. Definirea lianţilor anorganici Tradiţional se consideră că lianţii anorganici sunt materiale...

 • Operatii Unitare

  Proces tehnologic: ansamblu ordonat de operatii pentru o anumita fabricatie Operatie: faza distincta, de natura mecanica, fizica sau chimica, a unui proces tehnologic Procedeu: modul alternativ de realizare a unei operatii sau a unui proces tehnologic (separarea unei suspensii se poate realiza prin presare, sedimentare, filtrare) Un proces tehnologic cuprinde mai multe operatii (succesive, paralele sau ciclice) de natura mecanica, fizica, chimica sau combinata care se pot grupa in:...

 • Tipuri de Sisteme

  CURSUL 2 TIPURI DE SISTEME ELECTROCHIMICE. REACŢII ELECTROCHIMICE Reacţiile electrochimice sunt reacţii de oxido-reducere, în care transferul de electroni se realizează unidirecţional, spre deosebire de reacţiile chimice de oxido-reducere în care transferul de electroni are loc haotic, în orice zonă a mediului de reacţie şi în toate direcţiile. Transferul unidirecţional al electronilor se realizează prin introducerea în mediul de reacţie a doi electrozi, uniţi în exterior printr-un...

 • Biomateriale

  Biomaterialele = materiale inerte, care trateaza, inlocuiesc sau asigura functia unui tesut sau organ natural, vin in contact cu acestea sau cu fluidele biologice. Ele sunt parti constitutive ale implanturilor medicale, proiectate sa indeplineasca, in interiorul biomatricii, o functie specifica – de suport mecanic, de detectare a unui metabolit sau debitor de medicamente. Astfel biomaterialele pot indeplini urmatoarele functii : -imobilizarea substantelor bioactive costisitoare, in scopul...

 • Nefelometria si Turbidimetria

  Aceste metode se bazeaza pe fenomenele de absorbtie/difuzie ce au loc la trecerea luminii printr-o solutie opalescenta (tulbure) Turbidimetria se utilizeaza in cazul solutiilor dense  lumina este puternic difuzata Nefelometria cand lumina difuzata este slaba Turbidimetria (S) unei suspensii pentru concentratii mici I0 = intensitatea luminii incidente It = intensitatea luminii transmise l = grosimea stratului ε = coeficient molar de turbidimetrie C = concentratia Dependenta...

 • Chimia Apei

  În acest capitol este prezent unul dintre cei mai importanţi factori naturali de mediu –apa care împreună cu pământul, aerul şi focul sta la baza vieţii (Empedocle). Pornind de la ideea ca trebuie cunoscută starea de normalitate, materialul prezintă structura si proprietăţile fizice şi chimice ale apei pure, iar apoi detalii privind circuitul apei în natură respectiv compoziţia fizico-chimică a apelor naturale. Pentru reglarea compoziţiei chimice a apelor naturale si stabilirea indicatorii de...

 • Chimie An 1

  CAP. 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE DE CHIMIE -Necesitatea studiului chimiei de catre viitorii ing. textilisti nechimisti - cunoasterea materiilor prime textile –fibre din punct de vedere a corelatiei structura- proprietati- prelucare mecanica si chimica - utilizari - cunoasterea si intelegerea transformarilor chimice pe care le sufera fibrele de la materia prima (produsul crud) la articolul finit livrat beneficiarilor, in special a tratamentelor de finisare chimica textila (spalare, albire,...

 • Acizi Nucleici si Proteine

  Aminoacizii sunt substanţe solide, cristalizate, solubile în apă (cu excepţia cisteinei, cistinei şi treoninei). Au punct de topire şi fierbere relativ ridicate, peste 200°C. Cu excepţia glicocolului, atomul de carbon α din structura aminoacizilor este asimetric. În consecinţă, aminoacizii prezintă activitate optică, având capacitatea de a roti planul luminii polarizate. În natură se găseşte de obicei, numai una din formele optic active, dextrogiră sau levogiră. Aminoacizii obţinuţi...

 • Protide

  Protidele reprezintă componente chimice primordiale ale materiei vii, prin structura şi proprităţile lor ele definind esenţa materiei vii. Protidele sunt substanţe universal răspândite în natură, găsindu-se în toate organismele vegetale şi animale. În regnul animal, protidele sunt substanţe predominante, reprezentând 65-70% din materia uscată a organismului. Partea cea mai bogată în protide vegetale o constituie seminţele. Protidele superioare au în comun următoarele caracteristici:...

 • Chimie Tehnologica

  CHIMIE TEHNOLOGICA Chimia tehnologica este disciplina care prezinta aplicatiile în industrie ale cunostintelor dobândite prin studiul celor patru mari grupe de discipline de chimie fundamentala: chimie anorganica, organica, analitica si al chimiei fizice. Studiul chimiei tehnologice ofera suportul teoretic pentru a realiza industrial procese de fabricare si de prelucrare a numeroase substante necesare în activitatea economica si ca bunuri de consum. 1. Notiuni fundamentale în chimia...

 • Curs Chimie Generala

  1. CINETICĂ CHIMICĂ 1.1. Noţiuni generale Reacţiile – transformările - chimice reprezintă rearanjări ale atomilor din molecule ce determină schimbări de structură. Aceste transformări chimice pot fi rapide sau mai lente. Cinetica chimică este o ramură din chimia fizică ce studiază: - viteza de reacţie - legea de evoluţie în timp a unei reacţii (denumită legea vitezei), în anumite condiţii experimentale, - mecanismul de reactie - explicarea modului (amănunţit) de producere a reacţiei,...

 • Sisteme de Stocare si Alimentare cu Combustibili Neconventionali

  NECONVENŢIONALI 5.1 Stocarea gazului natural 5.1.4. Stocarea hidrogenului lichid 5.1.5. Stocarea hidrogenului în hidruri metalice 5.2. Sisteme de alimentare cu combustibili neconvenţionali 5.2.1. Sisteme de alimentare cu combustibili neconvenţionali lichizi 5.2.2. Sisteme de alimentare cu combustibili neconvenţionali lichizi 5.1. Stocarea gazului natural Rezervoare Rezervoarele sunt clasificate astfel: - rezervor de forma cilindrica cu un singur container metalic (cuva interioara de...

 • Chimie Generala

  Tot ceea ce ne înconjoară şi acţionează asupra simţurilor noastre într-un fel sau altul se numeşte materie. Materia este definită ca o categorie filosofică care desemnează realitatea obiectivă, dată omului prin senzaţiile lui, copiată, fotografiată, oglindită de senzaţiile noastre şi care există independent de ele. Materia poate fi descrisă intuitiv ca fiind orice obiect sau material care ocupă spaţiu şi prezintă anumite proprietăţi fizice şi chimice. Materia se manifestă sub formă...

 • Biosenzori si Radioactivitate

  Atomul este alcătuit dintr-un nucleu format din neutroni şi protoni şi un înveliş alcătuit din electroni. Fiecare electron are o sarcină electrică negativă egală cu o constantă fundamentală e: Numărul de electroni din învelişul atomului se notează cu Z şi este cunoscut sub denumirea de număr atomic al respectivului element chimic. Masa constituenţilor atomului: masa electronului este, masa unui proton (sau neutron) este cu mai bine de 3 ordine de mărime mai mare , asta înseamnă ca...

Pagina 6 din 16