Cursurile din domeniul Chimie Generală - pagina 6 din 15

Analytical Chemistry

Many definitions ANALYTICAL CHEMISTRY - scientific discipline, which develops and applies methods, instruments and strategies to obtain information on the nature, composition and structure of matter in space and time (IUPAC) -disciplina stiintifica care dezvolta si aplica metode, instrumente si strategii pentru a... citește mai departe

101 pagini Gratis Extras Preview

Le Levurage et les Arrets de Fermentation Alcoolique

Maîtrise de la fermentation alcoolique : par les levures sélectionnées ou LSA (levures sèches actives) = levurage Le levurage Pourquoi levurer ? Pour assurer des fermentations alcooliques complètes, rapides et sécurisées Comment levurer ? Par l’utilisation de levures sèches actives dites LSA LSA =... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras

Metode de Preparare a Catalizatorilor

se poate realiza empiric prin încercări experimentale în care, se folosesc în reacţia respectivă diferiţi compuşi sau amestecuri de compuşi drept mase catalitice de contact. Catalizatorul optim se poate atribui unui solid, pe baza unei analize metodice complexe: a parametrilor care conferă solidului proprietăţi... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Chimie Generala

CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se intelege prin omogenitate? - omogenitatea este proprietatea substantelor (sistemelor) de a prezenta aceleasi caracteristici in tot cuprinsul lor. 3. ce intelegeti prin... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Cercetari privind Noi Marci

Conversia de ß-, γ-, şi δ-tocoferol în α-tocoferol de metilare. sinteză chimică a α-tocotrienol. (Modificat de refs 34. 36.)\ 1.2.6. Formulare comerciale Cererea pentru produsele de vitamina E a crescut rapid în ultimii doi decenii. Împreună cu cererea de pe piaţă, numărul de tipuri de produse industriile... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Gravimetrie

Gravimetria ( gravis = greu şi metron = măsură ) sau metoda ponderală, constă din transformarea constituentului analizat într-un compus greu solubil ( precipitat ) care se izolează de restul soluţiei, prin filtrare şi spălare , aducându-se apoi la o formă stabilă cu masă constantă ( prin uscare şi calcinare ), ce... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Chimie Analitica

Principiul metodelor chimice clasice Sunt metode directe de analizã în care se determinã direct concentratia probelor dintr-o singurã mãsurãtoare si pe baza legii echivalentei se calculeazã concentratia Gravimetria Titrimetria Determinarea ionilor de Ba2+ Titrarea NaOH cu HCl Ba2+ Solutie cu SO4 2- Ba2+ +... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Cimentul Portland

1. Lianţi anorganici. Definire şi clasificare. Lianţii anorganici sunt sisteme disperse eterogene solid-lichid, ai căror componenţi intră în interacţii fizico-chimice, formând o masă lucrabilă, care în anumite condiţii (în timp), se transformă într-un corp întărit, rezistent. Cei mai cunoscuţi şi cu cea mai largă... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Operatii Unitare

Proces tehnologic: ansamblu ordonat de operatii pentru o anumita fabricatie Operatie: faza distincta, de natura mecanica, fizica sau chimica, a unui proces tehnologic Procedeu: modul alternativ de realizare a unei operatii sau a unui proces tehnologic (separarea unei suspensii se poate realiza prin presare,... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras

Tipuri de Sisteme

CURSUL 2 TIPURI DE SISTEME ELECTROCHIMICE. REACŢII ELECTROCHIMICE Reacţiile electrochimice sunt reacţii de oxido-reducere, în care transferul de electroni se realizează unidirecţional, spre deosebire de reacţiile chimice de oxido-reducere în care transferul de electroni are loc haotic, în orice zonă a mediului... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Biomateriale

Biomaterialele = materiale inerte, care trateaza, inlocuiesc sau asigura functia unui tesut sau organ natural, vin in contact cu acestea sau cu fluidele biologice. Ele sunt parti constitutive ale implanturilor medicale, proiectate sa indeplineasca, in interiorul biomatricii, o functie specifica – de suport mecanic,... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Nefelometria și Turbidimetria

Aceste metode se bazeaza pe fenomenele de absorbtie/difuzie ce au loc la trecerea luminii printr-o solutie opalescenta (tulbure) Turbidimetria se utilizeaza in cazul solutiilor dense  lumina este puternic difuzata Nefelometria cand lumina difuzata este slaba Turbidimetria (S) unei suspensii pentru... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Chimia Apei

În acest capitol este prezent unul dintre cei mai importanţi factori naturali de mediu –apa care împreună cu pământul, aerul şi focul sta la baza vieţii (Empedocle). Pornind de la ideea ca trebuie cunoscută starea de normalitate, materialul prezintă structura si proprietăţile fizice şi chimice ale apei pure, iar... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras

Chimie An 1

CAP. 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE DE CHIMIE -Necesitatea studiului chimiei de catre viitorii ing. textilisti nechimisti - cunoasterea materiilor prime textile –fibre din punct de vedere a corelatiei structura- proprietati- prelucare mecanica si chimica - utilizari - cunoasterea si intelegerea transformarilor chimice pe... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Acizi Nucleici și Proteine

Aminoacizii sunt substanţe solide, cristalizate, solubile în apă (cu excepţia cisteinei, cistinei şi treoninei). Au punct de topire şi fierbere relativ ridicate, peste 200°C. Cu excepţia glicocolului, atomul de carbon α din structura aminoacizilor este asimetric. În consecinţă, aminoacizii prezintă activitate... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras