Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Proprietatile Electrice ale Moleculelor

  DIPOL ELECTRIC. MOMENT DE DIPOL ELECTRIC. - valoare numerică, direcţie şi sens • Dimensiunea fizică a momentului de dipol rezultă din relaţia sa de definiţie: • La dipolii moleculari ordinul de mărime al sarcinii electrice este comparabil cu sarcina electrică elementară: (e = 1,6.10-19 C), iar lungimea lor este aproximativ egală cu dimensiunea micromoleculelor (r @ 10-10 m). • Prin convenţie, un debye este egal cu momentul unui dipol în care valoarea sarcinii electrice Q este egală cu a...

 • Tratarea si Epurarea Apelor

  4.1. Noţinui generale Datorită structurii sale polare şi a proprietăţilor electrice care decurg din aceasta, apa dizolvă o cantitate mare de substanţe gazoase, lichide sau solide. Concentraţia componenţilor străini din apele naturale poate varia de la ng/L cum este cazul urmelor de compuşi organici până la 35000 mg/L în apa de mare. Pentru a putea fi utilizate în scopuri industriale, agricole sau casnice apele naturale trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de calitate pe care, de...

 • Chimie Fizica - Spectre de Rotatie

  Spectrele moleculare: furnizează informaţii despre nivelele de energie din moleculă reprezintă efecte ale interacţiilor dintre fotoni şi molecule Saltul unei molecule între două stări energetice cuantice se poate realiza în trei moduri: prin tranziţie neradiativă, activare sau dezactivare termică prin tranziţie radiativă prin emisie stimulată (indusă) Tranziţia neradiativă între cele două stări presupune activarea sau dezactivarea datorită şocurilor dintre molecule ca urmare a...

 • Procese Transfer Masa

  Calculul coloanei de fracţionare a amestecului binar ce formează azeotrop Amestecurile binare omogene sau parţial miscibile care formează azetrop cu punct minim sau cu punct maxim de fierbere pun probleme la separarea lor prin fracţionare. Principala problemă este că, amestecurile azeotrope care se formează au o compoziţie determinată, care nu poate fi modificată şi distilă pe la unul din capetele coloanei, acel produs al coloanei fiind în mod evident impurificat. În activitatea practică,...

 • Cataliza Catalizatori si Produse Organice

  1. Cinetica dezactivarii catalizatorilor Activitatea unui catalizator in cursul unui provec se poate modifica din cauza unei interactiuni. a. Adsorbitia puternica si ireversibila a unor reactanti, in acest mod se elimina centrii activi ai suprafetei b. Reactantii sau impuritati pot interactiona cu centrii activi, ducand la formarea de compusi chimici nedoriti c. penetrarea prin stratul superficial sau difuzia componentelor retelei catre suprafata catalitica d. exista posibilitatea...

 • Hidrogenul

  5.1. Introducere Cu mai bine de şapte decenii în urmă, în anul 1923, cunoscutul savant Svante Arrhenius afirma, pesimist, că, menţinând actualul ritm de consum, omenirea riscă să rămână fără combustibili fosili spre sfârşitul secolului. Acum 25 de ani Louis Puiseaux spunea, în mod plastic, că „dincolo de anul 2000 va începe să se vadă fundul canistrei". Depăşirea anilor '70 ai ultimului secol pare să fi atenuat însă febra penuriei combustibilului. Şi cu toate acestea, minţi mai...

 • Analytical Chemistry

  Many definitions ANALYTICAL CHEMISTRY - scientific discipline, which develops and applies methods, instruments and strategies to obtain information on the nature, composition and structure of matter in space and time (IUPAC) -disciplina stiintifica care dezvolta si aplica metode, instrumente si strategii pentru a obtine informatii asupra naturii, compozitiei si structurii materiei in timp si spatiu. Analytical Chemistry - the branch of chemistry involved with studying the properties of...

 • Le Levurage et les Arrets de Fermentation Alcoolique

  Maîtrise de la fermentation alcoolique : par les levures sélectionnées ou LSA (levures sèches actives) = levurage Le levurage Pourquoi levurer ? Pour assurer des fermentations alcooliques complètes, rapides et sécurisées Comment levurer ? Par l’utilisation de levures sèches actives dites LSA LSA = levures œnologiques appartenant pour la plupart à l’espèce Saccharomyces cerevisiae Le levurage Quand levurer ? - Lorsque les départs en fermentations sont difficiles - En années...

 • Metode de Preparare a Catalizatorilor

  se poate realiza empiric prin încercări experimentale în care, se folosesc în reacţia respectivă diferiţi compuşi sau amestecuri de compuşi drept mase catalitice de contact. Catalizatorul optim se poate atribui unui solid, pe baza unei analize metodice complexe: a parametrilor care conferă solidului proprietăţi catalitice: a specificului transformării chimice catalizate, adică a unor multitudini de factori şi parametrii consideraţi în interdependenţă. se vor exclude compuşii: care nu...

 • Chimie Generala

  CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se intelege prin omogenitate? - omogenitatea este proprietatea substantelor (sistemelor) de a prezenta aceleasi caracteristici in tot cuprinsul lor. 3. ce intelegeti prin compozitia unitara (constanta)? - constanta compozitiei desemneaza faptul ca in orice portiune de substanta se gasesc aceleasi particule care iteractioneaza in acelasi mod (de ex....

 • Cercetari privind Noi Marci

  Conversia de ß-, γ-, şi δ-tocoferol în α-tocoferol de metilare. sinteză chimică a α-tocotrienol. (Modificat de refs 34. 36.) 1.2.6. Formulare comerciale Cererea pentru produsele de vitamina E a crescut rapid în ultimii doi decenii. Împreună cu cererea de pe piaţă, numărul de tipuri de produse industriile la dispoziţia farmaceutice, produse alimentare, hrana pentru animale, cosmetice şi a a crescut. Tehnologie pentru fabricarea de produse pentru aplicaţii specifice este...

 • Gravimetrie

  Gravimetria ( gravis = greu şi metron = măsură ) sau metoda ponderală, constă din transformarea constituentului analizat într-un compus greu solubil ( precipitat ) care se izolează de restul soluţiei, prin filtrare şi spălare , aducându-se apoi la o formă stabilă cu masă constantă ( prin uscare şi calcinare ), ce se cântăreşte exact la o balanţă analitică. În chimie se cunosc un număr mare de reacţii de precipitare, dar nu toate pot fi folosite în gravimetrie. Se folosesc doar acele...

 • Chimie Analitica

  Principiul metodelor chimice clasice Sunt metode directe de analizã în care se determinã direct concentratia probelor dintr-o singurã mãsurãtoare si pe baza legii echivalentei se calculeazã concentratia Gravimetria Titrimetria Determinarea ionilor de Ba2+ Titrarea NaOH cu HCl Ba2+ Solutie cu SO4 2- Ba2+ + SO4 2- BaSO4 V0 ml NaOH V1 ml HCl de conc c mol/l NaOH + HCl NaCl + H2O mBa = mBaSO4 x MBa / MBaSO4 Se filtreazã precipitatul BaSO4 Se usucã Se cântãreste cNaOH = V1 x c...

 • Cimentul Portland

  1. Lianţi anorganici. Definire şi clasificare. Lianţii anorganici sunt sisteme disperse eterogene solid-lichid, ai căror componenţi intră în interacţii fizico-chimice, formând o masă lucrabilă, care în anumite condiţii (în timp), se transformă într-un corp întărit, rezistent. Cei mai cunoscuţi şi cu cea mai largă utilizare sunt lianţii în care lichidul este apa sau o soluţie apoasă. 1.2. Definirea lianţilor anorganici Tradiţional se consideră că lianţii anorganici sunt materiale...

 • Operatii Unitare

  Proces tehnologic: ansamblu ordonat de operatii pentru o anumita fabricatie Operatie: faza distincta, de natura mecanica, fizica sau chimica, a unui proces tehnologic Procedeu: modul alternativ de realizare a unei operatii sau a unui proces tehnologic (separarea unei suspensii se poate realiza prin presare, sedimentare, filtrare) Un proces tehnologic cuprinde mai multe operatii (succesive, paralele sau ciclice) de natura mecanica, fizica, chimica sau combinata care se pot grupa in:...

Pagina 6 din 17