Toate cursurile din domeniul Chimie Generala

 • Analytical Chemistry

  Many definitions ANALYTICAL CHEMISTRY - scientific discipline, which develops and applies methods, instruments and strategies to obtain information on the nature, composition and structure of matter in space and time (IUPAC) -disciplina stiintifica care dezvolta si aplica metode, instrumente si strategii pentru a obtine informatii asupra naturii, compozitiei si structurii materiei in timp si spatiu. Analytical Chemistry - the branch of chemistry involved with studying the properties of...

 • Le Levurage et les Arrets de Fermentation Alcoolique

  Maîtrise de la fermentation alcoolique : par les levures sélectionnées ou LSA (levures sèches actives) = levurage Le levurage Pourquoi levurer ? Pour assurer des fermentations alcooliques complètes, rapides et sécurisées Comment levurer ? Par l’utilisation de levures sèches actives dites LSA LSA = levures œnologiques appartenant pour la plupart à l’espèce Saccharomyces cerevisiae Le levurage Quand levurer ? - Lorsque les départs en fermentations sont difficiles - En années...

 • Metode de Preparare a Catalizatorilor

  se poate realiza empiric prin încercări experimentale în care, se folosesc în reacţia respectivă diferiţi compuşi sau amestecuri de compuşi drept mase catalitice de contact. Catalizatorul optim se poate atribui unui solid, pe baza unei analize metodice complexe: a parametrilor care conferă solidului proprietăţi catalitice: a specificului transformării chimice catalizate, adică a unor multitudini de factori şi parametrii consideraţi în interdependenţă. se vor exclude compuşii: care nu...

 • Chimie Generala

  CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se intelege prin omogenitate? - omogenitatea este proprietatea substantelor (sistemelor) de a prezenta aceleasi caracteristici in tot cuprinsul lor. 3. ce intelegeti prin compozitia unitara (constanta)? - constanta compozitiei desemneaza faptul ca in orice portiune de substanta se gasesc aceleasi particule care iteractioneaza in acelasi mod (de ex....

 • Cercetari privind Noi Marci

  Conversia de ß-, γ-, şi δ-tocoferol în α-tocoferol de metilare. sinteză chimică a α-tocotrienol. (Modificat de refs 34. 36.) 1.2.6. Formulare comerciale Cererea pentru produsele de vitamina E a crescut rapid în ultimii doi decenii. Împreună cu cererea de pe piaţă, numărul de tipuri de produse industriile la dispoziţia farmaceutice, produse alimentare, hrana pentru animale, cosmetice şi a a crescut. Tehnologie pentru fabricarea de produse pentru aplicaţii specifice este...

 • Gravimetrie

  Gravimetria ( gravis = greu şi metron = măsură ) sau metoda ponderală, constă din transformarea constituentului analizat într-un compus greu solubil ( precipitat ) care se izolează de restul soluţiei, prin filtrare şi spălare , aducându-se apoi la o formă stabilă cu masă constantă ( prin uscare şi calcinare ), ce se cântăreşte exact la o balanţă analitică. În chimie se cunosc un număr mare de reacţii de precipitare, dar nu toate pot fi folosite în gravimetrie. Se folosesc doar acele...

 • Chimie Analitica

  Principiul metodelor chimice clasice Sunt metode directe de analizã în care se determinã direct concentratia probelor dintr-o singurã mãsurãtoare si pe baza legii echivalentei se calculeazã concentratia Gravimetria Titrimetria Determinarea ionilor de Ba2+ Titrarea NaOH cu HCl Ba2+ Solutie cu SO4 2- Ba2+ + SO4 2- BaSO4 V0 ml NaOH V1 ml HCl de conc c mol/l NaOH + HCl NaCl + H2O mBa = mBaSO4 x MBa / MBaSO4 Se filtreazã precipitatul BaSO4 Se usucã Se cântãreste cNaOH = V1 x c...

 • Cimentul Portland

  1. Lianţi anorganici. Definire şi clasificare. Lianţii anorganici sunt sisteme disperse eterogene solid-lichid, ai căror componenţi intră în interacţii fizico-chimice, formând o masă lucrabilă, care în anumite condiţii (în timp), se transformă într-un corp întărit, rezistent. Cei mai cunoscuţi şi cu cea mai largă utilizare sunt lianţii în care lichidul este apa sau o soluţie apoasă. 1.2. Definirea lianţilor anorganici Tradiţional se consideră că lianţii anorganici sunt materiale...

 • Operatii Unitare

  Proces tehnologic: ansamblu ordonat de operatii pentru o anumita fabricatie Operatie: faza distincta, de natura mecanica, fizica sau chimica, a unui proces tehnologic Procedeu: modul alternativ de realizare a unei operatii sau a unui proces tehnologic (separarea unei suspensii se poate realiza prin presare, sedimentare, filtrare) Un proces tehnologic cuprinde mai multe operatii (succesive, paralele sau ciclice) de natura mecanica, fizica, chimica sau combinata care se pot grupa in:...

 • Tipuri de Sisteme

  CURSUL 2 TIPURI DE SISTEME ELECTROCHIMICE. REACŢII ELECTROCHIMICE Reacţiile electrochimice sunt reacţii de oxido-reducere, în care transferul de electroni se realizează unidirecţional, spre deosebire de reacţiile chimice de oxido-reducere în care transferul de electroni are loc haotic, în orice zonă a mediului de reacţie şi în toate direcţiile. Transferul unidirecţional al electronilor se realizează prin introducerea în mediul de reacţie a doi electrozi, uniţi în exterior printr-un...

 • Biomateriale

  Biomaterialele = materiale inerte, care trateaza, inlocuiesc sau asigura functia unui tesut sau organ natural, vin in contact cu acestea sau cu fluidele biologice. Ele sunt parti constitutive ale implanturilor medicale, proiectate sa indeplineasca, in interiorul biomatricii, o functie specifica – de suport mecanic, de detectare a unui metabolit sau debitor de medicamente. Astfel biomaterialele pot indeplini urmatoarele functii : -imobilizarea substantelor bioactive costisitoare, in scopul...

 • Nefelometria si Turbidimetria

  Aceste metode se bazeaza pe fenomenele de absorbtie/difuzie ce au loc la trecerea luminii printr-o solutie opalescenta (tulbure) Turbidimetria se utilizeaza in cazul solutiilor dense  lumina este puternic difuzata Nefelometria cand lumina difuzata este slaba Turbidimetria (S) unei suspensii pentru concentratii mici I0 = intensitatea luminii incidente It = intensitatea luminii transmise l = grosimea stratului ε = coeficient molar de turbidimetrie C = concentratia Dependenta...

 • Chimia Apei

  În acest capitol este prezent unul dintre cei mai importanţi factori naturali de mediu –apa care împreună cu pământul, aerul şi focul sta la baza vieţii (Empedocle). Pornind de la ideea ca trebuie cunoscută starea de normalitate, materialul prezintă structura si proprietăţile fizice şi chimice ale apei pure, iar apoi detalii privind circuitul apei în natură respectiv compoziţia fizico-chimică a apelor naturale. Pentru reglarea compoziţiei chimice a apelor naturale si stabilirea indicatorii de...

 • Chimie An 1

  CAP. 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE DE CHIMIE -Necesitatea studiului chimiei de catre viitorii ing. textilisti nechimisti - cunoasterea materiilor prime textile –fibre din punct de vedere a corelatiei structura- proprietati- prelucare mecanica si chimica - utilizari - cunoasterea si intelegerea transformarilor chimice pe care le sufera fibrele de la materia prima (produsul crud) la articolul finit livrat beneficiarilor, in special a tratamentelor de finisare chimica textila (spalare, albire,...

 • Acizi Nucleici si Proteine

  Aminoacizii sunt substanţe solide, cristalizate, solubile în apă (cu excepţia cisteinei, cistinei şi treoninei). Au punct de topire şi fierbere relativ ridicate, peste 200°C. Cu excepţia glicocolului, atomul de carbon α din structura aminoacizilor este asimetric. În consecinţă, aminoacizii prezintă activitate optică, având capacitatea de a roti planul luminii polarizate. În natură se găseşte de obicei, numai una din formele optic active, dextrogiră sau levogiră. Aminoacizii obţinuţi...

Pagina 6 din 16