Acizi Nucleici si Proteine

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Acizi Nucleici si Proteine.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere ppt de 53 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Chimie Generala

Extras din document

Aminoacizii sunt substanţe solide, cristalizate, solubile în apă (cu excepţia cisteinei, cistinei şi treoninei).

Au punct de topire şi fierbere relativ ridicate, peste 200°C.

Cu excepţia glicocolului, atomul de carbon α din structura aminoacizilor este asimetric.

În consecinţă, aminoacizii prezintă activitate optică, având capacitatea de a roti planul luminii polarizate.

În natură se găseşte de obicei, numai una din formele optic active, dextrogiră sau levogiră.

Aminoacizii obţinuţi prin sinteză sunt racemici.

Sub aspect structural, după poziţia grupării -NH2 faţă de atomii de carbon asimetrici din catena hidrocarbonată, aminoacizii pot aparţine seriei L sau seriei D.

Aminoacizii naturali prezenţi în structura protidelor aparţin numai formei L.

Aminoacizii au caracter amfoter.

În soluţie aceştia se comportă ca amfioni sau ioni bipolari datorită disocierii grupărilor funcţionale carboxil şi amină.

Astfel, în funcţie de pH, aminoacizii pot exista în soluţie apoasă sub trei forme: amfioni, cationi, anioni:

Datorită caracterului lor amfoter, aminoacizii se comportă în mediul acid ca baze, iar în mediu bazic se comportă ca acizi.

În cazul în care catenele laterale conţin şi alte grupări ionizabile ca de exemplu:

- o grupare –COOH adiţională (cazul acizilor aspartic şi glutamic) aminoacizii au caracter acid;

- o grupare –NH2 suplimentară (cazul argininei, lizinei) aminoacizii respectivi au caracter bazic.

Datorită capacităţii lor de a disocia ca anioni sau cationi, aminoacizii se pot deplasa sub acţiunea unui câmp electric, astfel, în mediu acid, aminoacizii migrează spre catod, iar în mediu alcalin spre anod. Punctul izoelectric se defineşte ca pH-ul la care aminoacidul nu migrează în câmp electric.

Proprietăţi chimice ale aminoacizilor sunt determinate de:

- prezenţa grupării –COOH

- prezenţa grupării –NH2

- prezenţa altor grupări funcţionale (-OH, -SH)

- prezenţa simultană a celor două grupări funcţionale –COOH şi –NH2

Proprietăţi chimice determinate de prezenţa grupării -COOH

a) Reacţia cu alcoolii – cu formare de esteri

b) Reacţia cu bazele – cu formare de săruri

c) Reacţia de decarboxilare – cu formare de amine biogene (sub acţiunea unor enzime specifice numite decarboxilaze)

d) Reacţia de reducere energică – cu formare de aminoalcooli

Fisiere in arhiva (2):

  • Acizii nucleici - curs nr. 13.ppt
  • Proteine + structura - curs nr. 12.ppt