Ape Uzate

Curs
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 11685
Mărime: 51.52KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din curs

Partea I-a : Ape naturale

Introducere

În tot universul există o mpleculă pe care omul o caută necontenit, deoarece descoperirea sa în atmosfera unei planete îndepărtate poiate lăsa liberă imaginaţia în ceea ce priveşte existenţa vieţii şi a altor civilizaţii.

Această moleculă este un model triangular simplu, ce se poate reprezenta cu ajutorul unui unghi interatomic de 1050 , şi care păosedă electropactivirtate la cei doi poli şi are legături strct covalente. Formula sa este simplă, H2O.

Timp de multe secole apa a fost considerată element şi nu combinaţie. În anul 1781, N. Cavendish a arătat că apa se formează prin explozia unui amestec de hidrogen şi oxigen. În 1783, a. L. Lavoisier a realizat pentru prima oară sinteza cantitativă a apei şi apoi a descompus-o prein trecerea vaporilor peste fer înroşit la 9000C. Reacţiile care au loc sunt următoarele:

H2 + 1/2O2 = H2O

H2O  H2 + 1/2O2

În 1786, G. Monge, în 1820 Berzelius şi Dulong au stabiliot compoziţia în greutate a apei, respectiv 16 g oxigen şi 2 g hidrogen.

Apa naturală constă în amestecul speciilor de apă formate între izotopii hidrogenului şi cei ai oxigenului. Este cunoscut faptul că hidrogenul are doi izotopi naturali, 1H denumit protiu şi care reprezintă 99,95% , 2H denumit deuteriu, notat şi 2D care în natură reprezintă 0,015% şi 3H denumit tritiu, notat şi 3T care este de fapt izotop radioactiv. Oxigenul are la rândul său trei izotopi naturali 16O aflat în proporţie de 99,8%, 17O aflat în proporţie de 0,04% şi 18O aflat în proporţie de 0,16% şi tri izotopi radioactivi 14O, 15O şi 19O. Din combinarea acestora se pot forma 18 specii de molecule de apă.

Stare naturală

Apa se întâlneşte în natură în trei din cele patru stări de agregare, respectriv solidă, lichidă şli gazoasă.

Cantitatea cea mai mare de apă se găseşte în stare lichidă, formând învelişul de apă al Pământului, cunoscut sub numele de hidrosferă. Din suprafaţa totală de 5,1108 km2 a globuluii pământesc 71% sau 3,61108 km2 este ocupat de mări şi oceane. Din suprafaţa uscatului 1,48108 km2 , puţin peste 10% este acoperit de gheţari. Volumul mărilor şi oceanelor este evaluat la 1,37109 km3.

Volumul gheţarilor din regiunea arctică este apreciat la 2,9107 km3. Grosimea medie a stratului de gheaţă este de 2700 m iar în punctul cel mai adânc al continentului arctic atinge chiar 4200 m. Dacă toţi gheţarii s-ar topi, se extimează că nivelul mărilor şi oceanelor ar creşte cu peste 80 m.

Cantitatea de vapori de apă care se găseşte în atmosferă şi care condensează sub formă de nori sau ceaţă reprezintă circa 5104 km3. Aceste forme condensate pot precipita, ajungând pe pământ sub formă de ploaie, grindină sau zăpadă.

Apa este prezentă şi la nivelul solului. Această apă este fie apă reţinută de sol, fie se prezintă ca apă subterană circulantă. Până în prezent, din punct de vedere cantitativ, nu este exact cunoscută această cantitate de apă.

Este cunoscut faptul că apa urmează în natură un circuit. Evaporările anuale la nivelul planetei sunt estimate la 5105 km3 iar precipitaţiile deasupra continentelor la 12104 km3 anual.

Apa este componentul major al materiei vii, reprezentând aproximativ 80% din compoziţia acesteia. Acesta este principalul motiv pentru care apa este asociată pretutindeni cu viaţa biologică. La animalele superioare procentul de apă este cuprins între 60 şi 70%. Valori extreme de până la 98% sunt întânite la organismele acvatice (meduze, alge) iar la cealaltă extremă se află formele de rezistenţă sau de viaţă latentă, reprezentate de bacterii sporulate (conţinut aproximativ de apă sub 50%).

Apa poate fi considerată compusul major al lumii minerale şi biologice fiind totodată suportul vieţii şi activităţii umane.

Utilizarea globală a apei (folosinţe menajere, industriale şi agricole) este de circa 250 m3/an/locuitor. Această cantitate diferă totuşi de la o ţară la alta şi chiar de la o localitate la alta, în funcţie de gradul de urbanizare, industrializare şi civilizaţie.

Hidrosfera se constituie deci ca una dintre componentele principale ale mediului, care se află în continuă mişcare şi transformare şi care prezintă proprietăţi specifice. Totodată hidrosfera este capabilă să solubilizeze un număr imens de elemente sau compuşi (se estimează la ora actuală la peste un milion). Aceştia în anumite concentraţii pot deveni nocivi şi pot afecta calitatea hidrosferei.

Structura moleculei de apă

În stare de vapori, stare ce corespunde întocmai formulei moleculare, H2O, molecula apei este constituită din doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen, între care există legături strict covalente. Cele două legături H-O sunt identice, au lungimea de 0,1 nm sa 0,99 Å. Între cei doi atomi de hidrogen distanţa este de 0,153 nm sau 1,53 Å, ceea ce dovedeşte că cei trei atomi nu pot fi aşezaţi liniar. De fapt atomul de oxigen participă la legătură cu orbitali hibridizaţi şi nu cu orbitali atomici puri. Având numărul atomic 8, oxigenul are următoarea configuraţie electronică:

8O: 1s22s22p4

Această configuraţie arată că în stratul doi, atomul are 6 electroni. Iniţial în procesul de hibridizare are loc o promovare a unui electron din substratul 2s în substratul 2p. Ulterior are loc combinarea internă a orbitatului 2s (de simetrie sferică) cu orbitalul 2p (bilobat cu lobii egali), ceea ce reprezintă hibridizarea propriu-zisă, rezultând astfel 4 (patru) orbitali hibrizi sp3 de forma identică (bilobaţi cu lobii neegali) orintaţi în spaţiu către colţurile unui tetraedru regulat, între axele cărora există unghiuri egale de 109028’. Din cei patru orbitali hibrizi sunt ocupaţi cu câte doi electroni. Aceasta asimetrie determină modificarea unghiului dintre axele orbitalilor hibrizi, în sensul micşorării acestuia de la valoarea de 109028’ la valoarea de 104045’ (unghiul de 1050 fiind în mod frecvent folosit).

În natură, apa este cel mai frecvent întâlnită în stare lichidă şi în stare solidă, gheaţă.

În stare lichidă se formează asociaţii moleculare, în care moleculele se leagă între ele prin punţi de hidrogen. Atomul de hidrogen al unei molecule se leagă printr-o punte de hidrogen cu atomul de oxigen al moleculei vecine. Prin asocierea

Preview document

Ape Uzate - Pagina 1
Ape Uzate - Pagina 2
Ape Uzate - Pagina 3
Ape Uzate - Pagina 4
Ape Uzate - Pagina 5
Ape Uzate - Pagina 6
Ape Uzate - Pagina 7
Ape Uzate - Pagina 8
Ape Uzate - Pagina 9
Ape Uzate - Pagina 10
Ape Uzate - Pagina 11
Ape Uzate - Pagina 12
Ape Uzate - Pagina 13
Ape Uzate - Pagina 14
Ape Uzate - Pagina 15
Ape Uzate - Pagina 16
Ape Uzate - Pagina 17
Ape Uzate - Pagina 18
Ape Uzate - Pagina 19
Ape Uzate - Pagina 20
Ape Uzate - Pagina 21
Ape Uzate - Pagina 22
Ape Uzate - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Ape Uzate.doc

Alții au mai descărcat și

Agenții poluanți ai aerului

ARGUMENT Este o problemă importantă poluarea atmosferică indiferent de scopuri şi mijloace.Mai trist e faptul că nimeni nu ia măsuri mai mari...

Poluanți ai apelor de suprafață și de adâncime, monitorizarea lor

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APA 1.1. Importanta apei în natura Apa este un factor indispensabil existentei si continuitatii...

Chimia atmosferei

1. Istoricul formării atmosferei terestre Atmosfera terestră este învelişul gazos ce înconjoară Pământul şi care este menţinut într-o stare de...

Substanțe radioactive

Aceste substante se acumuleaza in corpul organismelor si circula apoi de-a lungul intregului lant trofic, contaminand si alte organisme, motiv...

Gravimetria

Introducere Gravimetria (gravis = greu, metron = măsură) sau metoda ponderală constă, deci, în transformarea constituentului analizat într-un...

Reactorul Nuclear

Reactorul nuclear este o instalaţie în care este iniţiată o reacţie nucleară în lanţ, controlată şi susţinută la o rată staţionară (în opoziţie cu...

Mierea

Mierea între aliment si medicament 1. INTRODUCERE Din vremuri stravechi , omul a descoperit mierea si produsele stupului de albine nu numai ca...

Depoluare

APA IN INDUSTRIE caracteristicile apei, surse şi resurse de apă, obţinerea apei potabile şi industriale, cerinţe pentru apa utilizată în...

Te-ar putea interesa și

Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi

Capitolul 1. Tema lucrării: Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie...

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere

Orasul Ungheni se afla în partea de vest a Republicii Moldova. Este întins pe o suprafata aproximativ de 16 km² cu o populatie de pîna la 40000 de...

SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Cercetări privind epurarea apelor uzate urbane și evaluarea riscului de mediu

Introducere Apa este prezentă ca element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o activitate umană, existenţa unei...

Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate

I. Introducere, tema proiectului şi definirea termenilor I.1. Introducere: Viaţa contemporană este frământată de aprinse controverse, încercări...

Procese de epurare avansată utilizate pentru eliminarea poluanților organici persistenți din apele uzate

Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru om si pentru intregul regn vegetal si animal. Ea reprezinta viata, dar si calitatea vietii....

Tratarea și Eputarea Apelor Uzate

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR – DEFINIŢII Apa înseamnă viaţă şi din această cauză puritatea ei este un indicator esenţial al calităţii...

Ai nevoie de altceva?