Bazele Ingineriei Chimice Curs 1

Curs
7.3/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 27 în total
Mărime: 301.26KB (arhivat)
Publicat de: Eliza Diaconu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

”Ingineria chimică este ştiinţa care studiază, prin metode generale, operaţiile, reacţiile şi sistemele industriei chimice, în scopul final de a realiza procedee, aparate şi instalaţii industriale cu funcţionare în condiţii optime; ingineria chimică este, totodată, profesiunea inginerească a cărei sarcină este să servească industria chimică în ceretare, proiectare, exploatare şi învăţământ”.

Într-un sens mai larg, ingineria chimică este ştiinţa tehnică multidisciplinară care furnizează cunoştinţele necesare proiectării, construcţiei şi operării utilajelor şi instalaţiilor în care au loc transformări fizice şi chimice ale substanţelor, iar profesiunea corespunzătoare este profesiunea de inginer chimist.

Etapele dezvoltării ingineriei chimice

1. Etapa empirică

2. Etapa raţională

Etapa operaţiilor unitare

Etapa modelării pe baza fenomenelor de transport

Etapa integrării proceselor

“Ingineria chimica este o ştiinţă tehnică multidisciplinară care, pe baza unor cunoştinţe aprofundate de matematică, fizică, chimie fizică, chimie, biochimie, tehnologie chimică, ştiinţa materialelor, informatică, automatică, economie de ramură, conducerea întreprinderilor şi protecţia mediului, studiază procesele fundamentale de transfer, operaţiile unitare, utilajele şi instalaţiile industriei chimice, în vederea acumulării cunoştinţelor necesare realizării la scară industrială a unor noi procese, procedee, produse şi materiale, utilaje şi instalaţii, folosind analiza la microscală şi mezoscală şi tehnica de calcul pentru integrarea proceselor la macroscală, în condiţiile asigurării unui optim economic impus de fiecare etapă de dezvoltare a societăţii”.

Prof. Dr. Ing. Emil DANCIU

Domeniile prioritare de cercetare, strict legate de aplicaţii practice, sunt:

Ingineria biochimică şi biomedicală;

Materiale şi dispozitive electronice, fotonice şi de înregistrare;

Materiale noi: polimeri, ceramică şi compozite;

Energia şi procesarea resurselor naturale;

Protecţia mediului, siguranţa operării şi materiale periculoase;

Ingineria asistării cu calculatoare a proceselor şi a controlului acestora;

Ingineria suprafeţelor şi interfeţelor (catalizatori, procese de membrană, etc.).

Etape de dezvoltare ale unui proces tehnologic (chimic):

invenţia sau inovaţia (pregătire multidisciplinară, brevet)

documentarea (Chemical Abstracts, computer, internet)

analiza economică (marketing, oportunitate)

cercetare de laborator (instalaţie de sticlă, micropilot) – obţinerea de date fizice (condiţii, constante de material, geometrii)

proiectare, construcţie şi operare pilot:

producţie (testare produs)

testare procedeu (date de proiectare şi scale-up)

testare materiale de construcţie

machete pentru amplasare utilaje şi conducte

- proiectare, construcţie şi operare instalaţie semi-industrială – faza cheie

- proiectare (tehnologie, utilaje şi montaj), construcţie şi operare instalaţie industrială (şi ulterior perfecţionare şi optimizare)

Conținut arhivă zip

  • Bazele Ingineriei Chimice Curs 1.ppt

Alții au mai descărcat și

Cataliză

Cataliză, catalizatori, reacţii catalitice, centri activi, promotori, otrăvuri Termenul de cataliză a fost introdus în anul 1836 de către...

Catalizatori și cataliza

Este un fenomen fizico-chimic in care viteza de reactie se modifica in prezenta unor mici cantitati de diferite substante, denumite catalizatori....

Bazele Ingineriei Chimice

Dezvoltarea industriei chimice moderne este o necesitate impusă de progresul economic, social şi spiritual al omenirii. Industria chimică a...

Ingineria reacțiilor chimice

1. Stoechiometria reacţiilor chimice. Probleme de inginerie. (2 ore) 2. Moduri de exprimare a vitezei de reacţie. Elemente de termodinamică...

Bazele Ingineriei Chimice Curs 2

Analiza dimensională este un ansamblu de tehnici şi cunoştinţe utilizabile pentru tratarea unor probleme de inginerie, folosind formulele...

Bazele Ingineriei Chimice Curs 3

Aplicaţie: Utilizând teorema π, să se determine forma generală a ecuaţiei pentru determinarea forţei de rezistenţă care se opune deplasării unui...

Bazele Ingineriei Chimice Curs 4

Exprimarea concentraţiilor Aplicaţie: Soluţia apoasă de acid acetic cu concentraţia 30%, are densitatea 1040 kg/m³. Densitatea acidului acetic...

Bazele Ingineriei Chimice Curs 5

Uscarea reprezintă operaţia de eliminare parţială a unui lichid dintr-un material solid, cu ajutorul unui agent gazos cald, care este contactat în...

Te-ar putea interesa și

Bomboane de ciocolată

Capitolul 1. Tema proiectului de diplomă: Să se proiecteze o secţie de fabricare a bomboanelor de ciocolată cu interior fondant (tip „Lămâie”)....

Proiectarea unei Secții pentru Obținerea Vinurilor Spumoase

MEMORIU TEHNIC Calitatea vieţii , una din condiţiiile existenţei umane , este determinată in mare măsură de calitatea bunurilor materiale în...

Procese de sudare

CURS 1. SUDAREA PRIN DIFUZIE (45). Sudarea prin difuzie face parte din categoria procedeelor de sudare prin presiune, fără metal de adaos, la...

Chimie

Principalele aplicatii ale elementelor Inbogatirea uraniului, aditivi in apa, Aditiv in pasta de dinti, productia de aluminiu 9F RespiraŃie,...

Drept și legislație în energetică

1. ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 1.1 DEFINIŢII ALE DREPTULUI În ştiinţa juridică s-au conturat o serie de semnificaţii acordate...

Ecologie

Biotopul Biotopul (gr. bios = viata; topos = loc) reprezinta cea mai mica unitate geografica a biosferei sau a unui habitat, care poate fi...

Bazele Ingineriei Chimice

Dezvoltarea industriei chimice moderne este o necesitate impusă de progresul economic, social şi spiritual al omenirii. Industria chimică a...

Sisteme Tehnologii Atitudini Rezultate

Pledoarie pro domo1 Înainte de definirea obiectivelor cursului Sisteme, Tehnologii, Atitudini, Rezultate, ne vom opri mai întâi asupra cauzelor...

Ai nevoie de altceva?