Bazele Ingineriei Chimice Curs 1

Curs
7.3/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 27 în total
Mărime: 301.26KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

”Ingineria chimică este ştiinţa care studiază, prin metode generale, operaţiile, reacţiile şi sistemele industriei chimice, în scopul final de a realiza procedee, aparate şi instalaţii industriale cu funcţionare în condiţii optime; ingineria chimică este, totodată, profesiunea inginerească a cărei sarcină este să servească industria chimică în ceretare, proiectare, exploatare şi învăţământ”.

Într-un sens mai larg, ingineria chimică este ştiinţa tehnică multidisciplinară care furnizează cunoştinţele necesare proiectării, construcţiei şi operării utilajelor şi instalaţiilor în care au loc transformări fizice şi chimice ale substanţelor, iar profesiunea corespunzătoare este profesiunea de inginer chimist.

Etapele dezvoltării ingineriei chimice

1. Etapa empirică

2. Etapa raţională

Etapa operaţiilor unitare

Etapa modelării pe baza fenomenelor de transport

Etapa integrării proceselor

“Ingineria chimica este o ştiinţă tehnică multidisciplinară care, pe baza unor cunoştinţe aprofundate de matematică, fizică, chimie fizică, chimie, biochimie, tehnologie chimică, ştiinţa materialelor, informatică, automatică, economie de ramură, conducerea întreprinderilor şi protecţia mediului, studiază procesele fundamentale de transfer, operaţiile unitare, utilajele şi instalaţiile industriei chimice, în vederea acumulării cunoştinţelor necesare realizării la scară industrială a unor noi procese, procedee, produse şi materiale, utilaje şi instalaţii, folosind analiza la microscală şi mezoscală şi tehnica de calcul pentru integrarea proceselor la macroscală, în condiţiile asigurării unui optim economic impus de fiecare etapă de dezvoltare a societăţii”.

Prof. Dr. Ing. Emil DANCIU

Domeniile prioritare de cercetare, strict legate de aplicaţii practice, sunt:

Ingineria biochimică şi biomedicală;

Materiale şi dispozitive electronice, fotonice şi de înregistrare;

Materiale noi: polimeri, ceramică şi compozite;

Energia şi procesarea resurselor naturale;

Protecţia mediului, siguranţa operării şi materiale periculoase;

Ingineria asistării cu calculatoare a proceselor şi a controlului acestora;

Ingineria suprafeţelor şi interfeţelor (catalizatori, procese de membrană, etc.).

Etape de dezvoltare ale unui proces tehnologic (chimic):

invenţia sau inovaţia (pregătire multidisciplinară, brevet)

documentarea (Chemical Abstracts, computer, internet)

analiza economică (marketing, oportunitate)

cercetare de laborator (instalaţie de sticlă, micropilot) – obţinerea de date fizice (condiţii, constante de material, geometrii)

proiectare, construcţie şi operare pilot:

producţie (testare produs)

testare procedeu (date de proiectare şi scale-up)

testare materiale de construcţie

machete pentru amplasare utilaje şi conducte

- proiectare, construcţie şi operare instalaţie semi-industrială – faza cheie

- proiectare (tehnologie, utilaje şi montaj), construcţie şi operare instalaţie industrială (şi ulterior perfecţionare şi optimizare)

Conținut arhivă zip

  • Bazele Ingineriei Chimice Curs 1.ppt

Alții au mai descărcat și

Generatoare de Abur

INTRODUCERE Revoluţia industrială a început odată cu punerea în practică a maşinilor cu abur ce a stimulat dezvoltarea rapidă a construcţiei...

Instalație de Rectificare

CUPRINS Tema de proiect.2 Capiolul 1 Justificarea temei&4 Capiolul 2 Proprietati fizice ale componentilor amestecului.5 2.1 Proprietati ale...

Proiectul Tehnologic al unei Instalații de Fracționare Multicomponent

Proiectul tehnologic al unei instalaţii de fracţionare multicomponent Date de intrare: Alimentare*): -compoziţie : -component: : - ,fr.mol.:...

Cataliză

Cataliză, catalizatori, reacţii catalitice, centri activi, promotori, otrăvuri Termenul de cataliză a fost introdus în anul 1836 de către...

Catalizatori si Cataliza

Este un fenomen fizico-chimic in care viteza de reactie se modifica in prezenta unor mici cantitati de diferite substante, denumite catalizatori....

Cursuri Chimie-Fizica

1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o...

Bazele Ingineriei Chimice

Dezvoltarea industriei chimice moderne este o necesitate impusă de progresul economic, social şi spiritual al omenirii. Industria chimică a...

Ai nevoie de altceva?