Chimia Apei

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 41 în total
Mărime: 43.59KB (arhivat)
Publicat de: Daria Miu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

În acest capitol este prezent unul dintre cei mai importanţi factori naturali de mediu –apa care împreună cu pământul, aerul şi focul sta la baza vieţii (Empedocle). Pornind de la ideea ca trebuie cunoscută starea de normalitate, materialul prezintă structura si proprietăţile fizice şi chimice ale apei pure, iar apoi detalii privind circuitul apei în natură respectiv compoziţia fizico-chimică a apelor naturale. Pentru reglarea compoziţiei chimice a apelor naturale si stabilirea indicatorii de calitate ai apei trebuie sa se cunoască interacţiile chimice care au loc la interfaţa apă-atmosferă şi apă –sedimente.

1.Structura apei.

2.Proprietatile fizice si chimice ale apei

3.Compoziţia fizico-chimică a apelor naturale

4.Indicatori de calitate ai apelor

5.Interaţiile apei cu mediu înconjutător

6.Procese de epurare a apelor.

Apa pură are formula structurală H2O având greutatea moleculară 18 g/mol, fără a lua în considerare izotopii hidrogenului sau ai oxigenului, este incoloră, de culoare albastră verzuie în straturi groase.

Are structură unghiulară (A 104,5°), care în realitate este pseudo-tetraedrică, rezultată prin hibridizare sp3, molecula de apă dispunând de doi orbitali hibrizi ocupaţi cu câte o pereche de electroni neparticipanţi. Într-o moleculă de apă electronii aduşi de cei doi atomi de hidrogen se cuplează în spin antiparalel cu electronii ultimului strat al oxigenului, care conferă stabilitate moleculei, formând legături covalente.

Dispunerea spaţială, sub formă de dipol, conferă polaritate electrică – negativă pentru oxigen şi pozitivă hidrogenului. Prezintă un pronunţat moment electric de dipol μ 1,84, fiind un bun solvent, capabil să funcţioneze ca donor de electroni.

Dipolii apei se asociază formând legături labile prin punţi de hidrogen ce permit existenţa în natură a apei sub cele trei stări de agregare: solidă (gheaţă), lichidă şi gazoasă (vapori).

Pe lângă capacitatea de a se prezenta în natură sub cele trei forme de agregare, apa mai prezintă, ca substanţă, o serie de caracteristici deosebite, care explică răspindirea şi importanţa ei pentru Pământ, respectiv pentru viaţă.

Printre aceste caracteristici se pot menţiona:

Densitatea maximă (0,999) la +3,980 oC

Creşterea de volum la îngheţ şi scăderea greutăţii

Tensiunea superficială foarte ridicată

Căldura specifică mare

Căldura latentă de topire considerabilă

Conductibilitate termică ridicată

Constanta dielectrică mare

Putere de ionizare apreciabilă

Proprietăţi oxidante

Putere de dizolvare sporită

Capacitate de combinare

proprietăţi hidrodinamice şi magnetice.

Conținut arhivă zip

  • Chimia Apei.ppt

Alții au mai descărcat și

Depoluare

APA IN INDUSTRIE caracteristicile apei, surse şi resurse de apă, obţinerea apei potabile şi industriale, cerinţe pentru apa utilizată în...

Procese de Tratare a Apelor

Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ....

Purificarea gazelor industriale

USCAREA GAZELOR 1. SEPARAREA SISTEMELOR ETEROGENE Un sistem heterogen este format din cel puţin două faze distincte: faza continuă (gazoasă,...

Transfer de masă

În multe dintre industriile de proces (chimica, alimentara, etc.), în urma unor transformări fizice sau chimice rezultă amestecuri de substanţe:...

Știința mediului

Capitolul I Obiectivul chimiei apei 1.1. Generalităţi Apa reprezintă cel mai important factor de mediu, fără de care nu există viaţă pe Terra....

Aditivi

Generalităţi Conform Directivei cadru 85/107/CEE prin noţiunea de aditiv alimentar se înţelege orice substanţă care nu este consumată ca aliment...

Fizico-Chimia Petrolului

CAPITOLUL 1 GAZELE COMBUSTIBILE Introducere Gazele combustibile reprezintă fracţiunea cea mai uşoară a combustibililor fosili. Din punct de...

IMST - termodinamică și cinetică

Materiale plastice Materiale plastice Materialele plastice reprezinta materialele cu proprietati fizico-chimice si mecanice foarte diferite...

Te-ar putea interesa și

Sedimente

Capitolul I INTRODUCERE Ecosistemul este unitatea organizatorică şi funcţională fundamentală a ecosferei. El este format din combinaţii de...

Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice

Introducere Desigur, ştim cu toţii că apa este un lichid incolor, inodor şi insipid, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. În lucrarea de...

Proiectarea unei instalații tehnologice pentru îndepărtarea ionilor de Pb (II) și Hg (II) din apele de proces provenite din industria extractivă

Rezumatul lucrării Lucrarea urmărește proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate cu conținut de plumb și mercur provenite din industria...

Analiza volumetrică prin reacții cu formare de combinații complexe

Argument Chimia analitica, permite, după cum a precizat Costin D. Neniţescu “controlul universal şi infailibil al oricărui proces de producţie,...

Analiza inițială de mediu a unei societăți

ANALIZA INITIALA DE MEDIU A SCOCIATATII S.C.XAX S.A. 1. INTRODUCERE Obiectivul de activitate al S.C. XOX S.A. Bucuresti il constituie...

Volumetria bazată pe reacții de complexare

1.Memoriu justificativ. 1.1Argument. Chimia analitica, permite, dupa cum a precizat Costin D. Nenitescu “controlul universal si infailibil al...

Hidrologie și Hidrogeologie

Hidrologia este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale apelor de la suprafaţa scoarţei terestre, ale mişcării şi...

Poluarea Solului și a Apelor

- O prezentare a surselor potentiale de poluare a solului si apelor subterane si a tipurilor de poluanti; - O prezentare a bazelor chimiei apei;...

Ai nevoie de altceva?