Chimia Mediului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Chimia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 100 de pagini .

Profesor: Felicia BENCIU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

Ghid de studiere a cursului 5
Scopul cursului 5
Structura cursului 6
Studiul cursului 6
Oportunităţi 7
Alte unelte pentru studiu 8
Cursul 1. Noţiuni de chimie generală 9
1.1 Structura moleculară a materiei 9.
1.2 Legile chimiei 12
1.2.1 Legea conservării masei 12
1.2.2 Legea proporţiilor constante 13
1.2.3 Legea proporţiilor multiple 14
1.3 Structura atomului 14.
1.4 Elemente chimice 17.
Cursul 2. Legături chimice 21
2.1 Legătura ionică 24
2.2 Legătura covalentă 27
2.3 Legătura coordinativă 34
2.4 Legătura metalică 35
2.5 Legătura de hidrogen 37
Cursul 3. Elementele chimice şi combinaţiile lor 41
3.1 Nemetale 42
3.2 Metale 43
3.3 Metaloizi 44
3.4 Aliaje 44
3.5 Tipuri de combinaţii 45
3.5.1 Combinaţii binare 45
3.5.2 Combinaţii ternare 46
Cursul 4. Stările naturale de agregare ale materiei 48
4.1 Starea solidă 50
4.2 Starea lichidă 50
4.3 Starea gazoasă 50
Cursul 5. Teoria acizi - baze 51
5.1 Teoria lui Arrhenius 52
5.2 Teoria protolitică 53
5.3 Teoria lui Usanovich 54
Cursul 6. Reacţii chimice 56
6.1 Reacţii generale 57
6.1.1 Reacţia de descompunere 57
6.1.2 Reacţia de combinare 58
6.1.3 Reacţia de substituţie 58
6.1.4 Reacţia de dublă substituţie 58
6.2 Reacţii specifice 59
6.2.1 Reacţia acizi-baze 59
6.2.2 Reacţia de hidroliză 60
6.2.3 Reacţia redox 61
Cursul 7. Termodinamica sistemelor naturale 64
7.1 Factorii ce influenţează reacţiile chimice 65
7.1.1 Temperatura 65
7.1.2 Apa 66
7.1.3 O2 şi CO2 66
7.1.4 Alţi factori 67
7.2 Echilibre în sisteme naturale Eh-pH 67
7.2.1 Diagrama Pourbaix Eh-pH pentru sulfurile de fier 68
7.2.2 Diagrama Pourbaix Eh-pH pentru calcopirită 69
7.2.3 Diagrama Pourbaix Eh-pH pentru blendă 70
7.2.4 Diagrama Pourbaix Eh-pH pentru galenă 71
Cursul 8. Introducere în chimia organică 74
8.1 Hidrocarburi 75
8.1.1 Hidrocarburile saturate 80
8.1.2 Hidrocarburile nesaturate. 81
8.2 Derivaţii funcţionali. 83
8.2.1 Compuşii hidroxilici. 83
8.2.2 Compuşii carbonilici. 85
8.2.3 Compuşii carboxilici. 85
8.2.4 Aminele. 88
8.2.5 Aminoacizii. 89
8.2.6 Protide - Proteine. 90
8.2.7 Glucide 91
Glosar de termeni 93
Teste grilă 94
Bibliografie 101

Extras din document

Ghid de studiere a cursului

Autori:

- şef lucrări dr. Felicia Benciu, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Bucureşti, Sector 5, bd.Vasile Milea nr.1G, e-mail: felidumitru@yahoo.com

Scopul cursului

Bine aţi venit la acest curs de frecvenţă redusă privind Chimia Mediului.

Obiectivele cursului sunt:

• Introducerea cursanţilor în disciplina chimiei generale şi crearea unui cadru conceptual necesar pentru înţelegerea domeniului mai larg al ştiinţei mediului în care vor profesa ca viitori absolvenţi.

• Înţelegerea corectă a conceptelor majore ale chimiei generale şi aplicabilitatea acesteia în protecţia mediului.

• Dezvoltarea capacităţii de a utiliza în contextul protecţiei mediului termeni şi noţiuni specifice chimiei generale.

• Înţelegerea importanţei conceptelor şi teoriilor chimice pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor de protecţia mediului.

Nu fiţi îngrijoraţi dacă unii termeni vi se par necunoscuţi deoarece vor fi explicaţi în lecţiile din curs.

Nivelul cursului este astfel gândit pentru a fi utilizat de persoane ca dvs. ce vor lucra în acest domeniu sau care vor fi potenţiali apropiaţi de acesta. În acelaşi timp poate fi util oricărei persoane ce doreşte o înţelegere a fenomenului afacerilor electronice şi în special prin Internet.

Structura cursului

Noi estimăm că durata medie de studiere a cursului va fi de 30 de ore. În mod normal, oamenii consideră că un asemenea curs se poate studia circa 10 ore pe săptămână, deci să vă aşteptaţi ca studiul să dureze circa 7 săptămâni, în timp ce examenul, necesită ca timp o săptămână. Am structurat cursul în 12 lecţii, iar durata de asimilare a fiecărei lecţii este indicată la începutul fiecăreia.

Cursul se poate parcurge atât în întregime, respectând ordinea lecţiilor, dar şi parţial, prin studierea numai a acelei părţi pe care o consideraţi utilă. Totuşi, pentru evaluarea finală a studenţilor este necesară parcurgerea tuturor lecţiilor şi efectuarea exerciţiilor practice.

Studiul cursului

Este de dorit să studiaţi lecţiile pe calculator sau din manual. Totodată sunteţi invitaţi să răspundeţi la întrebările de autoevaluare, să efectuaţi lucrările şi exerciţiile practice. Dacă într-o anumită lecţie se regăsesc referinţe către alte resurse şi materiale tipărite sau în format electronic, pe Internet, vă indicăm să le parcurgeţi.

Fiecare secţiune începe prin prezentarea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor pe care le căpătaţi după studierea respectivului material. Citiţi-le la început pentru a vă face o imagine despre ceea ce veţi învăţa şi mai citiţi-le la sfârşitul lecţiei pentru a vă asigura că aţi atins aceste obiective.

Pentru a testa cunoştinţele asimilate aveţi la dispoziţie o serie de întrebări, teste şi exerciţii practice. Acestea sunt menite să vă ajute să fiţi convinşi că aţi asimilat cunoştinţele prezentate. Testaţi-vă cunoştinţele doar după ce parcurgeţi lecţia şi nu vă uitaţi la răspunsuri decât dacă aţi epuizat toate posibilităţile de a răspunde de unul singur la acea întrebare sau problemă. Subliniem că aceste teste sunt pentru uzul personal, atâta vreme cât răspunsurile pe care le daţi sunt văzute doar de dumneavoastră.

Noi am încercat să facem materialele de curs cât mai clare cu putinţă, dar este inevitabil să găsiţi unele părţi mai greu de înţeles decât altele. În cazul în care doriţi un ajutor suplimentar nu ezitaţi să cereţi acest lucru atât de la cadrele didactice şi tutorii pe care-i aveţi la curs şi la activităţile de seminar şi laborator. În măsura posibilităţilor, autorii vor răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Fisiere in arhiva (1):

  • Chimia Mediului.doc