Chimia Mediului

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4929
Mărime: 32.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Ana

Extras din document

Chimia mediului (ecologică) este o disciplină ştiinţifică noul, care a luat naştere ca o ramificaţie a ecologici în domeniul chimiei.

- Ea este consacrată studiului surselor, transportului şi reacţiilor substanţelor chimire în ecosferă, precum şi a impactului activităţii umane asupra mediului ambiant.

- reprezintă mai mult decât o aplicaţie a conceptelor şi metodelor chimiei clasice.

Unde este importanta chimia?

METALURGIE UNDE S-AU ADUS ÎMBUNĂTĂŢIRI ÎN TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE PRIN ACEEA CĂ OBŢINEREA OŢELURILOR DIN FONTĂ ŞI COCS, A FOST ÎN MULTE LOCURI ÎNLOCUITĂ CU PROCEDEE DE REDUCERE A MINEREURILOR DE FIER, CU HIDROGEN.

• PETROCHIMIE: EXPLOATARE ŞI PRELUCRARE MODERNĂ A PRODUSELOR PETROLIERE;

• AGRICULTURĂ: DATORITĂ CHIMIEI, SPORUL ÎNREGISTRAT ÎN ULTIMELE DECENII SE DATOREAZĂ ÎN PROPORŢIE DE 60% ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE ŞI 40% MECANIZĂRII ŞI ALTOR MIJLOACE AGROTEHNICE;

• ZOOTEHNIE: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPOZIŢIEI FURAJELOR, SINTEZA DE STIMULATORI DE CREŞTERE;

• INDUSTRIA TEXTILĂ: A CRESCUT PONDEREA UTILIZĂRII FIBRELOR SINTETICE CU GRAD RIDICAT DE ELASTICITATE ŞI REZISTENŢĂ MECANICĂ ÎN RAPORT CU FIBRELE NATURALE. PROPORŢIA PE PLAN MONDIAL DE UTILIZARE A FIBRELOR SINTETICE ESTE DE CIRCA 60%;

• INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAŞINI: UTILIZAREA MATERIALELOR PLASTICE, A POLIMERILOR ARMAŢI CU FIBRE DE STICLĂ, CARBON, AZBEST PENTRU PRODUCEREA DE PIESE ŞI SUBANSAMBLE DE MAŞINI;

• PRODUSE FARMACEUTICE;

• CAUCIUCURI SINTETICE;

• COLORANŢI;

• materiale de construcţie etc.

• Ecosistemul este un sistem funcţional care include o comunitate de specii (biocenoză) şi mediul lor ambiant (biotop), (de exemplu o câmpie, o pădure, un lac etc).

• Ecosfera este ecosistemul la scară planetară.

• Este un sistem închis în ceea ce priveşte schimbul de materie, dar deschis în ceea ce priveşte schimbul de energie (energia solară).

• Ecosfera cuprinde trei sfere în interacţiune:

• - atmosfera (învelişul gazos al globului terestru)

• - hidrosfera (totalitatea apelor subterane şi de suprafaţă: mări şi oceane , cursuri de apă, pânze freatice, gheţari)

• -litosfera (solul şi subsolul

• Interacţiunile dintre acestea conduc la desfăşurarea unui proces la scara planetara- circuitul materiei

Biosfera este totalitatea biocenozelor şi cuprinde toate organismele existente pe Terra în atmosferă, hidrosferă şi litosfera, deci totalitatea materiei vii

• Poluant este orice substanţă prezentă în concentraţii mai mari decât cele naturale şi care are efecte nocive clare asupra medului.

• Fiecare poluant provine dintr-o sursă şi acţionează asupra unui receptor

Substanţele care cauzează o deviere de la compoziţia naturală a mediului, fără a avea neapărat şi efecte nocive, poartă numele de contaminanţi.

Ce am retinut…..?

• 1. Ce se înţelege prin poluare, poluant, contaminat?

• 2. Tipuri de poluare?

• 3. Ce caracteristici pot prezenta poluanţii?

• Poluant este orice substanţă prezentă în concentraţii mai mari decât cele naturale şi care are efecte nocive asupra medului.

• Poluant sau agent poluant este socotit orice factor natural sau produs de om, care provoacă disconfort, sau are acţiune toxică asupra organismelor şi/sau degradează componentele abiotice ale mediului, producând dezechilibre ecologice.

• Poluarea este o problemă mondiala - poluanţii au atins valori mari, perturbaţiile sunt puternice şi transfrontaliere.

Substanţele care cauzează o deviere de la compoziţia naturală a mediului, fără a avea neapărat şi efecte nocive, poartă numele de contaminanţi. Contaminanţii pot deveni poluanţi când concentraţia lor depăşeşte anumite valori, fapt care permite manifestarea unor efecte nocive

Tipuri de poluare – Clasificare

1.După provenienţă:

• Poluare naturală: biologică, fizico-chimică

• Poluare antropică: industrială, agricolă, menajera etc

2. După starea fizică a poluantului:

- poluare cu gaze şi pulberi în suspensie;

- poluare cu lichide;

- poluare cu substanţe solide

3. După natura poluanţilor

• Poluare fizică: termică, fonică (sonoră), radioactivă, electromagnetică etc.

• Poluare chimică:

– cu carbon şi derivaţii lui;

– cu compuşi de sulf, azot, etc.;

– compuşi de metale grele;

– compuşi de fluor;

– materiale plastice;

– pesticide;

– materii organice fermentabile, etc

Preview document

Chimia Mediului - Pagina 1
Chimia Mediului - Pagina 2
Chimia Mediului - Pagina 3
Chimia Mediului - Pagina 4
Chimia Mediului - Pagina 5
Chimia Mediului - Pagina 6
Chimia Mediului - Pagina 7
Chimia Mediului - Pagina 8
Chimia Mediului - Pagina 9
Chimia Mediului - Pagina 10
Chimia Mediului - Pagina 11
Chimia Mediului - Pagina 12
Chimia Mediului - Pagina 13
Chimia Mediului - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Chimia Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Chimie analitică 2

Metode instrumentale de analiza - Obiectiv principal: Prezentarea celor mai importante metode de analiza instrumentala, atat din punct de vedere...

Chimia Mediului

CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1.1 Obiectul chimiei Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, este ştiinţa transformărilor calitative şi...

Analiza Instrumentala

Cursul I I. Metode de prelucrare a datelor experimentale II. Metode instrumentale de analiza Introducere Cursul de analiza intrumentala ne va...

Chimie aplicată în inginerie

Corelații între structura substanțelor și proprietățile chimice Chimia s-a consacrat încă din cele mai vechi timpuri ca o știință a naturii....

Chimie analitica cantitativa - Volumetrie

INTRODUCERE - Chimia analitică se ocupă cu studiul metodelor de analiză chimică și analiză fizico-chimică. - Analiza chimică stabilește...

Chimie Generala

Introducere Chimia este o stiinţă fundamentală a naturii. Ea studiază starea naturală şi obţinerea, compoziţia şi structura, proprietăţile şi...

Bazele Ingineriei Chimice

Dezvoltarea industriei chimice moderne este o necesitate impusă de progresul economic, social şi spiritual al omenirii. Industria chimică a...

Chimia Mediului

Linfen, China Linfen, China Smogul acopera centrul orasului Linfen, China (cel mai poluat oras din China) Populatie afectata: 3.000.000...

Ai nevoie de altceva?