Chimie

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 187 în total
Mărime: 6.53MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cap. 1. Scurt istoric al chimiei

Etapele în dezvoltarea chimiei; Ramurile chimiei

Cap. 2. Structura atomului

Modele atomice; Invelişul de electroni al atomilor

Cap. 3. Sistemul periodic al elementelor

Proprietăţi periodice; Proprietăţi neperiodice. Metale. Nemetale

Cap. 4.Legături chimice

Legătura ionică, legătura covalentă, legătura metalică; Legătura coordinativă, interacţii slabe

Cap. 5. Reactii chimice

Cap. 6. Elemente de calcul în chimie

Cap. 7. Aspecte din chimia unor elemente şi compuşi anorganici

Extras din document

Criterii de evaluare

Verificare finală: 60%

Conduită şi prezenţă: 10%

Evaluare la fiecare lucrare de laborator:10%

Colocviu final laborator: 20%

DEFINIŢIA, DOMENIILE ŞI IMPORTANŢA CHIMIEI

Chimia este o ştiinţă a naturii care cercetează acele fenomene în cursul cărora are loc o modificare a naturii substanţelor, adică fenomenele care produc o transformare a unei anumite substanţe în alte substanţe.

Această definiţie, mai veche a chimiei, astăzi nu mai este corectă deoarece nu delimitează domeniul chimiei şi nici al fizicii.

Mai corect s-ar putea defini chimia ca ştiinţa care se ocupă de studiul compoziţiei, structurii, proprietăţilor şi transformările substanţelor prin regruparea atomilor şi modificarea legăturilor.

Acest studiu nu este posibil fără ajutorul fizicii şi ca atare nu se poate trasa a frontieră netă între chimie şi fizică. Metodele de lucru folosite în chimie sunt în cea mai mare parte folosite în fizică.

Dezvoltarea chimiei în zilele noastre se bazează mai ales pe introducerea tot mai extinsă a metodelor de cercetare ale fizicii moderne.

Chimia ca ştiinţă a naturii, studiază structura şi proprietăţile materiei sub aspectul schimbărilor în compoziţie, al transformărilor profunde, calitative, pe care aceasta le suferă sub acţiunea diverşilor factori.Chimia studiază:

COMPOZIŢIA SUBSTANŢELOR

PROPRIETĂŢILE SUBSTANŢELOR

STRUCTURA SUBSTANŢELOR

Ramurile chimiei

Importanţa chimiei

Prezenţa chimiei este simţită din ce în ce mai mult în toate ramurile economice: 60% din produsele chimice fabricate sunt destinate altor sectoare de activitate.

Aportul chimiei în industrie, constă în:

asigurarea de materii prime şi materiale pentru industria de prelucrare;

folosirea de noi procedee chimice pentru obţinerea de produse utile şi pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie.

Importanţa chimiei

Chimia este importantă în:

metalurgie unde s-au adus îmbunătăţiri în tehnologia de fabricaţie prin aceea că obţinerea oţelurilor din fontă şi cocs, a fost în multe locuri înlocuită cu procedee de reducere a minereurilor de fier, cu hidrogen. s-au îmbunătăţit procedeele de separare a metalelor rare necesare oţelurilor speciale;

petrochimie: exploatare şi prelucrare modernă a produselor petroliere;

agricultură: datorită chimiei, sporul înregistrat în ultimele decenii se datorează în proporţie de 60% îngrăşămintelor chimice şi 40% mecanizării şi altor mijloace agrotehnice;

zootehnie: îmbunătăţirea compoziţiei furajelor, sinteza de stimulatori de creştere;

Importanţa chimiei

industria textilă: utilizarea fibrelor sintetice cu grad ridicat de elasticitate şi rezistenţă mecanică în raport cu fibrele naturale. Proporţia pe plan mondial de utilizare a fibrelor sintetice este de circa 60%;

industria constructoare de maşini: utilizarea materialelor plastice, a polimerilor armaţi cu fibre de sticlă, carbon, sau fibre naturale pentru producerea de piese şi subansamble de maşini;

produse farmaceutice;

cauciucuri sintetice;

coloranţi;

materiale de construcţie etc.

DEZAVANTAJELE INDUSTRIEI CHIMICE

generează o serie de reziduuri, care constituie o sursă importantă de poluare a mediului;

Pentru aceasta se impune:

epurarea apelor reziduale înainte de a fi deversate, a gazelor şi compuşilor volatili eliminaţi în atmosferă;

utilizarea raţională a îngrăşămintelor chimice, pesticidelor şi depozitarea corectă a reziduurilor toxice care pot infesta solul;

Alături de aceste măsuri se impune înlocuirea treptată a tehnologiilor poluante, beneficiind de cuceririle ştiinţifice ale matematicii, fizicii, tehnicii, biologiei şi folosind ca model şi ceea ce a creat marele „laborator al naturii”.

Conținut arhivă zip

  • CH curs 1 Agro.ppt
  • CH curs 2 Agro.ppt
  • CH curs 3 Agro.ppt
  • CH curs 4 Agro.ppt
  • CH curs 5 Agro.ppt

Alții au mai descărcat și

Molecule

Macroelemente sau elemente de constituţie: C, H, O, P, N Microelemente sau oligoelemente: S, Cl, K, Ca, Mg, Si, Br, F, I, Al, Cu, Fe, Zn, Se etc...

Combinatii Complexe in Chimia Analitica

1. Definitie Termenul de compus de coordinatie are caracter istoric si a fost ales spre a-i deosebi de combinatiile moleculare. Un argument a fost...

Cursuri Chimie Generala

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Factorii care Influenteaza Viteza de Reactie

Factorii care influenteaza viteza de reactie Viteza de reactie depinde de numerosi factori , cei mai importanti fiind concentratia reactantilor si...

Operatii Unitare

Analiza granulometrica a unui material polidispers Scopul lucrării: determinarea diametrului mediu al particulelor unui amestec polidispers şi...

Chimie

Principalele aplicatii ale elementelor Inbogatirea uraniului, aditivi in apa, Aditiv in pasta de dinti, productia de aluminiu 9F RespiraŃie,...

Procese Termice de Masa

Condiţii obligatorii de intrare în examenul final - Predare 90% teste curs - Predare 90% teme de casă (atenţie testele identice nu vor fi luate...

Chimie Generala

CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se...

Ai nevoie de altceva?