Chimie-Fizica

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 23668
Mărime: 695.61KB (arhivat)
Publicat de: Zeno Manea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf.dr.ing Lisa Gabriela

Extras din curs

Chimie 2 fizică 2. Cinetică

Capitolul I. Cinetică chimică. Notiuni introductive

I. 1. Viteză de reactie, constantă de viteză: definitii; ordin de reactie,

mecanism, ecuatie cinetică

Cinetica chimică se ocupă cu studiul evolutiilor în timp a reactiilor

chimice, elucidarea mecanismelor de reactie si analiza factorilor care

influentează viteza de reactie (temperatura, presiunea, compozitia

amestecului de reactie, prezenta si tipul catalizatorilor, tăria ionică a

solutiei, radiatiile etc.).

Un alt obiectiv important al cineticii chimice îl constituie

fundamentarea teoretică a legilor care guvernează evolutia în timp a

proceselor chimice, necesare atât pentru interpretarea datelor experimentale

cât si pentru prestabilirea conditiilor optime în vederea obtinerii unui anumit

produs de reactie, cu randament maxim si consum de energie minim.

I.1.1. Viteza de reactie. Definitii

Considerăm o reactie oarecare care se desfăsoară unilateral (de la

stânga la dreapta) conform ecuatiei stoechiometrice:

1 1 2 2 3 3 4 4 J A +J A ®J A +J A

A1, A2- reactantii

A3, A4- produsi de reactie

1 2 3 4 J ,J ,J ,J coeficienti stoechiometrici.

Cantitătile transformate din reactanti si cantitătile de produse de

reactie apărute sunt proportionale cu valorile coeficientilor stoechiometrici

corespunzători.

Viteza de reactie se poate exprima prin relatiile:

dt

dn

dt V

dn

dt V

dn

dt V

dn

V

r 4

4

3

3

2

2

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 = × × = × × = × × = × ×

J J J J

(1.1)

si reprezintă numărul de moli dintr-un participant la reactie (reactant sau

produs de reactie) care se tranformă (se consumă sau apare) în unitatea de

timp, într-o unitate de volum de reactor.

Gabriela Lisa 3

Coeficientii stoechiometrici se vor considera cu semnul minus

pentru reactanti si cu semnul plus pentru produsele de reactie. Numărul de

moli de reactant scade în timp ( 0, 0 1 2 dn < dn < ), în timp ce numărul de

moli de produs de reactie creste în timp ( 0, 0 3 4 dn > dn > ).

Ecuatia (1.1.) are forma generală:

dt

dn

V

r i

i

×

×

=

J

1

(1.2.)

dt

dn

V

r

dt

dn

V

r

dt

dn

V

r

dt

dn

V

r A A A A

1 2 3 4 1

;

1

;

1

;

1

1 2 3 4 = - × = - × = × = × dacă nu se tine

cont de stoechiometria reactiei.

Între vitezele de reactie si fiecare participant la reactie există relatia:

1 2 3 4

1 2 3 4

J J J J

A A A A r r r r

= = = (1.3.)

În cazul reactiilor omogene este convenabil să se exprime viteza de

reactie în termeni de concentratie.

Conținut arhivă zip

  • Chimie-Fizica.pdf

Alții au mai descărcat și

Scurt Istoric al Chimiei

Primele descoperiri chimice mai importante ale omului primitiv au fost fie întâmplatoare, de exemplu focul, fie izvorâte din activitati...

Chimia atmosferei

1. Istoricul formării atmosferei terestre Atmosfera terestră este învelişul gazos ce înconjoară Pământul şi care este menţinut într-o stare de...

Cursuri chimie generală

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Chimie

Determinarea potentialului standard de electrod Principiul lucrarii Se defineste drept electrod sistemul electroneutru metal /solutie de...

Laborator Chimie-Fizica

Summary The aim of this experiment is to emphasize the relation between solubility and temperature and to calculate the differential heat of...

Laborator Chimie

FORTA ELECTROMOTOARE A PILEI DANIELL-JACOBI Scopul lucrarii Se determina dependenta fortei electromotoare a pilei Daniell-Jacobi în functie de...

Chimie

Electrochimie Pila de concentratie: In pilele de concentratie nu se petrec reactii chimce la electrozi.Energia electrica care apare este produsa...

Chimie experimentală

1. Într-o serie de trei eprubete se află cationii: K+, NH4 + şi Mg2+, câte unul în fiecare eprubetă. Cum pot fi identificaţi aceşti cationi...

Te-ar putea interesa și

Reacțiile chimice de bază utilizate în cercetarea mărfurilor

I. Chimia analitica. Analiza chimica - Introducere Necesitatea satisfacerii nevoilor multilaterale i-a impus omului, aflat in contact stins cu...

Principii Teoretice ale Chimiei

1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia chimiei. Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii care studiază materia si transformările calitative ale...

Chimia Fizică

. Introducere Chimia fizică este o ramură a chimiei alături de cea: organică, anorganică, macromoleculară şi analitică. Chimia fizică are rolul de...

Chimie fizică și coloidală

1. Stări de agregare: Criterii de clasificare, abordare fenomenologică și statistică, caracteristici principale ale stării gazoase. a. clasificare...

Chimie fizică și coloidală

1)Fortele Van der Waals : a)forte de orientare(Keesom)intre molecule polare :UK=-Ck.1/(kB.T).r6 UK-potential Keesom;Ck –constanta;kB-constanta...

Cursuri Chimie-Fizica

1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o...

Seminarii Chimie-Fizica

Proiectul planului de dezvoltare a economiei noastre naţionale pe anul 1959 asigură dezvoltarea continuă, într-un ritm intens, a industrializării...

Chimia fizică - coloidală

1)Starea Gazoasa a substantelor Starea gazoasa a substantelor: Gazele se caracterizeaza prin: *departarea mare intre particule *forte slabe de...

Ai nevoie de altceva?