Chimie fizică

Curs
6/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9812
Mărime: 53.91KB (arhivat)
Publicat de: Dorli Kiss
Puncte necesare: 0
Cursurile au fost predate in cadrul Facultatii Controlul si expertiza produselor alimentare, anul I, semestrul II

Extras din curs

Materia-ocupa spatiu si are masa.

Energia-conceptul central din toate rationamentele chimice fizicii si reprezinta capacitatea de a efectua lucru.

Lucru(L)-procesul prin care material se misca ordonat impotriva unei forte contrare

Caldura(Q)-generata de miscarea dezordonata a atomilor, respective a moleculelor constituente a materiei.

Principiul conservarii energiei-energia nu se creaza nici nu se distruge ci poate fi transferata dintr o parte in alta(se conserva)

-energie cinetica(Ec) a unui corp este energia pe care o are ca urmare a miscarii sale Ec=mv2/2 J

-energia potentiala(Ep)-a unui copr depninde de natura campului la care este supus corpul

Ep=mgh g=9,81m/s2

Energia potentiala coulomb-Ep=q1q2/4лЄ0r =[C2/C2/Jm] j

Є0=8,85 *10-12C2J-1m-1 (permitivitate)

Gazul perfect-este cea mai simpla stare a materiei

-este un ansamblu de molecule haotica, iar v lor cresc odata cu cresterea temperaturii

-spatiul ocupat de proba de gaz este volumul sau (V)

-nr de molecule existente in proba se exprima prin nr de moli(n)

-definirea probei de gaz presupune specificarea presiunii p si a temeperaturii T la care se afla

<p>si=Pa 1bar=105Pa=100kPa

p=F/S Pa 1atm=101,325kPa 1atm=760 Torr=1mm coloana Hg

calc p exercitata d o coloana de Hg cu densitatea p si inaltimea h

p=F/S=mg/S m=pV

p=ρHgVg/S V=Sh

p=ρHgSHg/S=ρHggh ρ=g/cm3=kg/m3

p=ρgh

Temperatura(T)-o marime intensive ce nu depinde de intinderea sistemului

-o masura a agitatiei termice a moleculelor din sistemul studiat

-propritetatea care indica directia de transfer a energiei sub forma de caldura(Q) de la un corp A(mai cald) la un corp B(mai rece)

Principiul zero al termodinamicii-2 corpuri cu temp diferite aflate in contact termic ajung la echilibru termic sunt separate prin suprafete diatermice

-pe baza sa s a constituit termometrul

-in termodinamica T se exprima in Kelvin(K)

Legile gazelor

-legea lui Boyle pV=ct la temp constanta presiunea unui gaz perfect variaza invers proportional cu volumul sau p1V1=p2V2 T-const p(V)-izoterma

-legea lui Charles V=const*T la presiune ct volumul unui gaz perfect variaza direct proportional cu temp (izobara)

-principiul lui Avogadro in acelasi conditii de p si T constante, volume egale de gaze contin acelasi nr de molecule

NA=6,023 * 1023

V= const*n(nr de moli)

Vm=V/n=const(la p si T const volumul molar al gazelor sunt a[rox egale)

Legea lui Dalton-presiunea exercitata de un amestec de gaze perfecte este suma presiunilor exercitate de gazelle individuale daca fiecare ar ocupa singur acelasi volum

p=pa+pb + +pi + +pk=Σipi

presiunea exercitata de un gaz perfect dintr-un amestec de gaze daca ar ocupa sigur tot vasul se numeste presiune partiala(pi)

Legea=> Σi pi=xa *p+xb *p+ +xi *p+ +xk *p=pΣixi=p

Termodinamica-se ocupa cu studiul transformarilor sau schimbului de energie intr un sistem si med inconjurator

-se bazeaza pe un nr mic de postulate

Sitemul-este o parte din univers p care il studiem iar med inconjurator este locul unde studiem un anumit system

Tipuri * in functie de relatia cu mediul inconjurator:

-deschise: schimba materie si energie cu mediu

-inchise: schimba doar energie cu mediul

-izolate: nu interactioneaza cu mediul

*in functie de compozitia lor

-omogene: au aceeasi compozitie in orice pct din system(o singura faza)

-eterogene: compozitie diferita in cel putin 2 pct ale sistemului(mai multe faze)

Faza-este o portiune din sistem care prezinta aceeasi compozitie pe toata intinderea ei

Marimi termodinamice-prop unui sistem se exprima prin diferite marimi:

-extensive canddepind de candtitatea de subst din sistem(V,m).pot fi raportate la cantitatea de subst din sistem -> masimi specifice, sau la nr de moli din sistem -> marimi molare

-intensive cand sunt independente de cantitatea de subst T

Marimile termodinamice de stare repr marimile termodinamice care caract starea unui sistem la un moment dat si care nu depinde de drumul parcurs de sistem pt a atinge starea curenta se numesc marimi termodinamice de stare sau variabile de stare

Variabilele de stare pot fi:

-parametrii de stare(Vm,pT) si se pot obtine prin masuratori directe, fiind corelati prin ecuatii de stare de tipul F(V,p,T)=0

pVm – RT=0 (ec. de stare a gazelor)

-functii de stare(energie internaU,entalpie H, entalpie S, energie libera Gibbs G) si se obtin doar prin calcul

Tipuri de diferentiale

-diferentiale totale exacte(dx) marimi infinitenzimale care prin integrare conduce la un rezultat ce nu depinde de drumul parcurs de sistem ci depinde doar de starea initiala si finala a sistemului

∫ dV=Vf-Vi=ΔV

-diferentiale inexacte(dx) marimi infinitezimale care prin integrare conduce la un rezultat ce depinde de drumul parcurs de sistem(parametru de drum)

∫ δQ=Q

Preview document

Chimie fizică - Pagina 1
Chimie fizică - Pagina 2
Chimie fizică - Pagina 3
Chimie fizică - Pagina 4
Chimie fizică - Pagina 5
Chimie fizică - Pagina 6
Chimie fizică - Pagina 7
Chimie fizică - Pagina 8
Chimie fizică - Pagina 9
Chimie fizică - Pagina 10
Chimie fizică - Pagina 11
Chimie fizică - Pagina 12
Chimie fizică - Pagina 13
Chimie fizică - Pagina 14
Chimie fizică - Pagina 15
Chimie fizică - Pagina 16
Chimie fizică - Pagina 17
Chimie fizică - Pagina 18
Chimie fizică - Pagina 19
Chimie fizică - Pagina 20
Chimie fizică - Pagina 21
Chimie fizică - Pagina 22
Chimie fizică - Pagina 23
Chimie fizică - Pagina 24
Chimie fizică - Pagina 25
Chimie fizică - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Chimie Fizica.doc

Alții au mai descărcat și

Operații unitare

Transportul de proprietate Procesele fundamentale de transport ale ingineriei chimice se diferentiaza dupa tipul de proprietate astfel:...

Electroliți

Electroliti-reali (crist in retelele ionine Na+Cl-) -potentiali(crist in retetele ionice H-Cl-) Disocierea se apreciaza cantitativ prin grad de...

Cursuri Chimie-Fizica

1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o...

Chimia fizică - coloidală

1)Starea Gazoasa a substantelor Starea gazoasa a substantelor: Gazele se caracterizeaza prin: *departarea mare intre particule *forte slabe de...

Chimie-Fizica

Chimie 2 fizică 2. Cinetică Capitolul I. Cinetică chimică. Notiuni introductive I. 1. Viteză de reactie, constantă de viteză: definitii; ordin de...

Laborator Chimie-Fizica

Summary The aim of this experiment is to emphasize the relation between solubility and temperature and to calculate the differential heat of...

Analiza instrumentală

Cursul I I. Metode de prelucrare a datelor experimentale II. Metode instrumentale de analiza Introducere Cursul de analiza intrumentala ne va...

Procese neconvenționale de separare

Membrane şi procese de membrană Membranele sintetice sunt de o mare diversitate dar se pot clasifica în 5 clase pt a facilita studiul lor:membrane...

Te-ar putea interesa și

Reacțiile chimice de bază utilizate în cercetarea mărfurilor

I. Chimia analitica. Analiza chimica - Introducere Necesitatea satisfacerii nevoilor multilaterale i-a impus omului, aflat in contact stins cu...

Principii Teoretice ale Chimiei

1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia chimiei. Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii care studiază materia si transformările calitative ale...

Chimia Fizică

. Introducere Chimia fizică este o ramură a chimiei alături de cea: organică, anorganică, macromoleculară şi analitică. Chimia fizică are rolul de...

Chimie fizică și coloidală

1. Stări de agregare: Criterii de clasificare, abordare fenomenologică și statistică, caracteristici principale ale stării gazoase. a. clasificare...

Chimie fizică și coloidală

1)Fortele Van der Waals : a)forte de orientare(Keesom)intre molecule polare :UK=-Ck.1/(kB.T).r6 UK-potential Keesom;Ck –constanta;kB-constanta...

Cursuri Chimie-Fizica

1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o...

Seminarii Chimie-Fizica

Proiectul planului de dezvoltare a economiei noastre naţionale pe anul 1959 asigură dezvoltarea continuă, într-un ritm intens, a industrializării...

Chimia fizică - coloidală

1)Starea Gazoasa a substantelor Starea gazoasa a substantelor: Gazele se caracterizeaza prin: *departarea mare intre particule *forte slabe de...

Ai nevoie de altceva?