Chimie Generala pentru Automatisti

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 11209
Mărime: 143.64KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinca Nicolae

Extras din document

Introducere

Chimia studiază fenomenele în care se modifică structura substanţelor, adică compoziţia şi structura acestora. Obiectivele chimiei sunt însă mult mai vaste, ea ocupându-se cu descoperirea metodelor de obţinere ale substanţelor, ale proprietăţilor acestora, separarea şi analiza amestecurilor de substanţe. Ca orice disciplină vastă , chimia cuprinde mai multe ramuri:

chimia descriptivă - organică

- anorganică descriu metodele de obţinere,

proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor

chimia fizică

- termodinamica

- cinetica

- electrochimia

chimia analitică

- calitativă

- cantitativă

determină elementele compo¬¬nente ale substanţelor

stabileşte compoziţia substanţelor

tehnologia chimică

elaborează tehnologiile de fabricare ale substanţelor

Substanţele chimice sunt caracterizate prin omogenitate şi compoziţie chimică constantă. De exemplu : acid sulfuric (H2SO4), apă, benzen (C6H6), etc…)

Materialele sunt neomogene şi au în alcătuirea lor mai multe substanţe. De exemplu : beton, ţesături, smoală,…

Izolarea şi purificarea substanţelor

Diferenţa dintre izolare şi purificare este de ordin cantitativ, ambele se fac cu mare consum energetic şi de timp. Acesta este motivul pentru care o substanţă pură este mult mai scumpă decât una brută (cu impurităţi). Metodele de izolare şi purificare nu sunt diferite, ele se aplică de mai multe ori până când se realizează o purificare avansată a substanţei. Dintre cele mai folosite metode de izolare şi purificare se pot aminti : cristalizarea, filtrarea, decantarea, distilarea, extracţia, cromatografia,..

Legi fundamentale ale chimiei

Cunoştinţele moderne despre structura şi transformările substanţelor au fost elaborate treptat, pe măsura descoperirilor din domeniul chimiei. În chimie există câteva legi care stau la baza acestor cunoştinţe :

1. Legea proporţiilor simple.

Elementele se combină între ele în raport de masă constant. De exemplu : în H2S raportul H:S = 2:32 = 1:16 , sau în apă, H2O, H:O = 2:16 = 1:8.

2. Legea proporţiilor multiple.

Unele elemente formează între ele mai multe combinaţii, în raporturi de masă diferite, corespunzătoare unor numere întregi şi mici.

N2O N:O = 28:16 = 14: 8

NO N:O = 14:16

N2O3 N:O = 28:48 = 14:24

NO2 N:O = 14:32

N2O5 N:O = 28:80 = 14:40

8:16:24:32:40 = 1:2:3:4:5

Concluzia care s-a desprins a fost aceea că substanţele sunt alcătuite din particule foarte mici (atomi).

3.Legea echivalenţilor.

Elementele şi substanţele reacţionează în cantităţi proporţionale cu echivalenţii lor chimici.

4. Legea lui Avogadro.

Volume egale de gaze, aflate la aceeaşi presiune şi temperatură , conţin acelaşi număr de molecule. Concluzie : gazele sunt alcătuite din particule foarte mici numite molecule. Numărul lui Avogadro, NA=6,023.1023 molecule /mol, molul - masa moleculară exprimată în grame, Volumul molar - volumul ocupat de orice mol de substanţă gazoasă în condiţii normale (p=1atm,t=0oC), VM=22,4 l/mol.

CONFIGURAŢIA ELECTRONICĂ A ELEMENTELOR

- reprezintă modul de repartizare a electronilor pe straturi, substra¬turi şi orbitali.

Reguli care se respectă la scrierea configuraţiei electronice:

1. principiul ocupării succesive a orbitalilor, în ordinea creşterii energiei

Preview document

Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 1
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 2
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 3
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 4
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 5
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 6
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 7
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 8
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 9
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 10
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 11
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 12
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 13
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 14
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 15
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 16
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 17
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 18
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 19
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 20
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 21
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 22
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 23
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 24
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 25
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 26
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 27
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 28
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 29
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 30
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 31
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 32
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 33
Chimie Generala pentru Automatisti - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Chimie Generala pentru Automatisti.doc

Alții au mai descărcat și

Tabelul Periodic al Elementelor

Chimia este stiinta care are ca obiect studierea substantelor si a transformarilor lor. Este definita si ca stiinta despre atomi (elemente chimice)...

Cursuri Chimie-Fizica

1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o...

Chimie

CHIMIA Alchimistii foloseau EXPERIENtA ca metodã de lucru. Laboratoarele alchimistilor - primele locasuri din lume anume destinate cercetãrii....

Chimie

Principalele aplicatii ale elementelor Inbogatirea uraniului, aditivi in apa, Aditiv in pasta de dinti, productia de aluminiu 9F RespiraŃie,...

Chimia Mediului

CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1.1 Obiectul chimiei Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, este ştiinţa transformărilor calitative şi...

Chimie An 1

CAP. 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE DE CHIMIE -Necesitatea studiului chimiei de catre viitorii ing. textilisti nechimisti - cunoasterea materiilor prime...

Proprietățile electrice ale moleculelor

DIPOL ELECTRIC. MOMENT DE DIPOL ELECTRIC. - valoare numerică, direcţie şi sens • Dimensiunea fizică a momentului de dipol rezultă din relaţia sa...

Stări de agregare, stările de fază și stările fizice ale polimerilor

Pentru interpretarea corectă a unor fenomene fizice care au loc în polimeri în cursul proceselor de prelucrare şi exploatare a lor este necesar să...

Te-ar putea interesa și

Ecofiziologie Animala

Curs 1 Electricitatea membranei celulare In mod normal, principalele celule din tesuturile animale au membranele incarcate electric pozitiv (+)...

Ai nevoie de altceva?