Combustibili petrolieri

Curs
9/10 (1 vot)
Ă
Conține 6 fișiere: ppt
Pagini : 87 în total
Mărime: 2.80MB (arhivat)
Publicat de: Andra D.
Cost: Gratis

Extras din curs

Obiectivele cursului

Insusirea cunostintelor necesare despre combustibilii utilizați în activitatea viitoare, cu accent pe combustibilii Diesel.

Intelegerea modului în care caracteristicile combustibililor utilizați pot influența funcționarea motoarelor

Intelegerea problemelor de mediu ridicate de utilizarea combustibililor petrolieri

Contribuții la formarea unei gândiri tehnice și logice, cu accent pe binomul cauză-efect.

Continutul cursului

1. Combustibilii petrolieri. Generalități

Importanța combustibililor. Procesul de combustie. Clasificare. Compoziția. Procesele de rafinărie în care se obțin combustibilii petrolieri

2. Biocombustibilii

Normele europene privind obligativitatea utilizării biocombustibililor. Efectele introducerii biocombustibililor în rețetele de combustibili pentru motoare. Clasificare. Procese industriale de obținere a biocombustibililor

3. Combustibili pentru motoare Diesel

Motorul Diesel- alcătuire, principiul de funcționare, randamentul. Caracteristicile de calitate ale combustibilului Diesel și legătura dintre acestea și buna funcționare a motorului. Formularea combustibililor Diesel pentru a asigura o bună funcționare a motorului.

4. Combustibili pentru motoare cu carburație (benzina și GPL)

Motorul cu carburator. Caracteristicile de calitate a combustibililor pentru motoare cu carburație. Formularea benzinei comerciale.

5.Combustibili pentru avioane (jet fuel)

Motorul cu reacție. Caracteristicile de calitate a combustibililor pentru motoare cu reacție

Combustibili petrolieri. Generalitati

Combustibilul este o substanță, un amestec de substanțe sau un material care dezvoltă energie în urma arderii. Această energie este folosită în activitatea umană pentru diferite scopuri: încălzirea unor incinte, producerea de abur, funcționarea motoarelor, etc.

Combustibilii petrolieri sunt cei obținuți din prelucrarea petrolului (țițeiului) în rafinării. Ei conțin în principal Carbon și Hidrogen, două elemente care în timpul arderii (combustiei) reacționează cu oxigenul din aer, rezultând oxizi de carbon și apă și dezvoltând o mare cantitate de energie:

C +O2- CO2 ∆H= 32 800 kJ/kg

C+1/2 O2 - CO ∆H= 10 112 kJ/kg

H2+1/2 O2 - H2O . ∆H= 141 200 kJ/kg

∆H- căldura de reacție

In țiței există în concentrații mici și alte elemente care ard, sulful (S) și azotul (N), care la ardere formează oxizi, dezvoltând o cantitate mai mică de căldură , ∆H fiind la jumătate față de combustia C și H și provocând probleme de mediu, datorită toxicității lor

Puterea calorifică superioară și puterea calorifică inferioară

Puterea calorifică (calorică) se definește ca fiind căldura dezvoltată la arderea unui kg de combustibil solid sau lichid, respectiv 1Nm3 de combustibil gazos.

Se definesc două valori ale puterii calorifice, pentru același combustibil:

puterea calorifică superioară Qs

puterea calorifică inferioară Qi

Puterea calorifică superioară se măsoară în următoarele condiții:

temperatura produsului înainte de ardere și a produselor de ardere la final 200C;

arderea completă a C - CO2 și S - SO2; CO2 și SO2 considerate în fază gazoasă; se consideră că N2 nu arde;

apa rezultată ca produs de ardere, fiind la 200C este în fază lichidă.

Puterea calorifică inferioară se definește asemănător, cu deosebirea că apa conținută în produsele de ardere este considerată în stare de vapori. Diferența de valoare între Qs și Qi este dată de latenta de condensare (vaporizare) a apei.

In SI (sistemul internațional de măsuri) se măsoară în kJ/kg sau kcal/kg.

Puterea calorifică a produselor petroliere solide și lichide se determină prin arderea completă în bomba calorimetrică a unei cantități de combustibil, la 25-30 at. Căldura degajată este cedată unei cantități cunoscute de apă a cărei creștere de temperatură se măsoară.

Conținut arhivă zip

  • Curs 1.ppt
  • Curs 2.ppt
  • Curs 3.ppt
  • Curs 4.ppt
  • Curs 5.ppt
  • Curs 6.ppt

Alții au mai descărcat și

Depoluare

APA IN INDUSTRIE caracteristicile apei, surse şi resurse de apă, obţinerea apei potabile şi industriale, cerinţe pentru apa utilizată în...

Procese de Tratare a Apelor

Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ....

Transfer de masă

În multe dintre industriile de proces (chimica, alimentara, etc.), în urma unor transformări fizice sau chimice rezultă amestecuri de substanţe:...

Știința mediului

Capitolul I Obiectivul chimiei apei 1.1. Generalităţi Apa reprezintă cel mai important factor de mediu, fără de care nu există viaţă pe Terra....

Aditivi

Generalităţi Conform Directivei cadru 85/107/CEE prin noţiunea de aditiv alimentar se înţelege orice substanţă care nu este consumată ca aliment...

Fotolitografia

1 Litografia Din greaca veche, litografia înseamnă scrierea pe o piatră (lithos - piatră; graphein - scriere) calcaroasă cu o suprafață perfect...

Fizico-Chimia Petrolului

CAPITOLUL 1 GAZELE COMBUSTIBILE Introducere Gazele combustibile reprezintă fracţiunea cea mai uşoară a combustibililor fosili. Din punct de...

IMST - termodinamică și cinetică

Materiale plastice Materiale plastice Materialele plastice reprezinta materialele cu proprietati fizico-chimice si mecanice foarte diferite...

Te-ar putea interesa și

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

REZUMAT Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de...

Gestionarea Poluării Solului Contaminat cu Deșeuri Petroliere

INTRODUCERE Gestionarea deşeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea,...

Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic

1. Introducere Dezvoltarea motoarelor cu ardere internă este marcată de concentrarea periodică a soluţiilor tehnice ceea ce are adesea ca rezultat...

Bio-Dieselul

Biocarburanţii reprezintă o oportunitate in viitorul apropiat, de înlocuire a produselor petroliere, în vehiculele existente. Biocombustibilii sunt...

Combustibilii ecologici - alternativă energetică și pentru transporturi

1. Biocombustibilii, argumentatie pentru dezvoltarea durabila a economiei, la nivel national si european Conferinţa de la Kyoto (1997), Protocolul...

Întreprinderea în mediu competitiv

I. Prezentare generala 1.1 Scurt istoric In data de 15 SEPTEMBRIE 1997, GUVERNUL ROMANIEI emite ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 privind înfiintarea...

Influența biodiselului asupra unei culturi microbiologice adaptată poluanților din industria chimică

Lucrarea prezintă influenţa biodieselului asupra unei culturi microbiologice adaptate poluanţilor din industria chimică. La nivel European...

Biodieselul

Biodieselul reprezinta o sursa de combustibil lichid complet regenerabil care poate fi folosit ca o alternativa la combustibilul diesel obtinut din...

Ai nevoie de altceva?