Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii

Curs
8/10 (3 voturi)
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 360 în total
Cuvinte : 88678
Mărime: 12.14MB (arhivat)
Publicat de: Romulus Ganea
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Luminita

Extras din curs

1. Compoziţia chimică şi organizarea materiei vii

1.1. Compoziţia chimica generală a organismelor

Compuşii chimici care se găsesc în organismele vii sunt foarte complecşi şi diferiţi. Alături de moleculele de apă şi dioxidul de carbon, care au o masa moleculară mică, se găsesc molecule gigant a căror masă moleculara se măsoară cu sutele de mii şi milioane de daltoni (moleculele de proteine şi acizi nucleici).

Moleculele compuşilor care alcătuiesc materia vie poartă denumirea de biomolecule. Ele condiţionează organizarea biochimică structurală şi funcţională specifică tuturor organismelor vii.

Biomoleculele pot fi:

- anorganice: apa şi sărurile minerale;

- organice: proteine, lipide, glucide, enzime, hormoni etc.

La rândul lor, biomoleculele reprezintă combinaţii ale elementelor chimice prezente în materia vie şi care poartă denumirea de bioelemente.

1.1.1. Bioelemente

Materia vie este formată din aceleaşi elemente chimice care există şi în natura anorganică, iar organismele vii preiau în mod selectiv din mediul înconjurător substanţele chimice necesare desfăşurării activităţilor lor vitale.

Fiecare substanţă care intră în alcătuirea materiei vii are o anumită constituţie care este caracterizată în primul rând prin natura şi proporţia diferitelor elemente chimice care o compun şi în al doilea rând, de modul de aranjare sau de legare al atomilor în moleculă.

În compoziţia materiei vii intră următoarele elemente :

a) C, H, O, N, S, P, Cl, Ca, Mg, K, Na, care se găsesc în proporţie mare şi formează 99% din masa organismelor, din care cauză se numesc şi elemente plastice. Ele reprezintă macroelementele ;

b) Fe, I, F, B, Cu, Zn, Co, Mn, Si, Mo, Va, Ba, Li etc., care se găsesc în cantitate mică însă, sub 1% din total. Unele din aceste elemente apar în cantităţi extrem de mici, în limitele unei sutimi sau miimi de miligram pentru fiecare ; ele sunt numite microelemente şi îndeplinesc, în general, un rol biocatalitic. Microelementele intră în alcătuirea unor enzime, hormoni şi participă astfel la reglarea proceselor biochimice care au loc în organism.

Pe plan general, numai 21 de elemente sunt totdeauna prezente în materia vie, denumite şi bioelemente sau elemente esenţiale, care au fost împărţite în trei grupe în funcţie de concentraţia lor în organisme :

Grupa I : elemente abundente (prezente în proporţie de 60% din totalul atomilor) : C, H, O şi N.

Grupa II : elemente puţin abundente (prezente în proporţie de 0,02-0,1 atomi%) : Na, Mg, P, S, Cl, Ca, K.

Grupa III : elemente rare (prezente în proporţie mai mică de 0,02 atomi%) : Si, B, Fe, Cu, Mn, Zn, Va, I, Ni, Co.

În toţi compuşii existenţi în materia vie, carbonul joacă un rol predominant, datorită poziţiei centrale pe care o ocupă în sistemul periodic al elementelor, adică configuraţiei sale electronice (structurii sale cuantice) care-i permite să realizeze combinaţii atât cu elementele electronegative (oxigen, sulf, azot, fosfor, clor), cât şi cu elemente electropozitive (hidrogen). Acest element mai posedă proprietatea de a se combina cu el însuşi, participând astfel la formarea de edificii moleculare din ce în ce mai complexe atât prin lungimea şi ramificarea catenelor ce iau naştere, cât şi prin formarea de cicluri şi heterocicluri.

Atomii de H şi O, alături de atomul de C, formează primii constituenţi elementari ai materiei vii. Atomul de N este, de asemenea, un element esenţial, dearece alături de C, H, şi O intră în compoziţia substanţelor proteice, adică a compuşilor care reprezintă structurile moleculare cele mai importante ale materiei vii. Atomii de C, H, O şi N sunt înzestraţi cu o proprietate comună şi anume pot stabili legături covalente prin distribuirea de perechi de electroni.

Elementele mai puţin abundente (P, S, Ca, Mg) iau parte ca elemente de construcţie în alcătuirea moleculelor ce intră în alcătuirea organismelor vii, iar Cl, Na şi K s-au dovedit şi ele indispensabile vieţii.

Elementele rare participă în concentraţii extrem de mici în procesele metabolice celulare fundamentale în calitate de componenţi ai numeroase enzime, sau de activatori ai acestora. Ca urmare, absenţa lor ar determina perturbări grave ale metabolismului celular.

Dacă se examinează locul, din sistemul periodic al elementelor, pe care-l ocupă elementele ce intră frecvent în alcătuirea materiei vii, se constată că aproape toate fac parte din primele patru perioade ale acestui sistem ; ca o consecinţă, natura vie este aproape toată constituită din atomi uşori, care dau compuşi puţin complecşi, solubili în apă, ce permit circulaţia şi schimburile nutritive din celule.

Cea mai mare parte din compuşii atomilor uşori sunt rău conducători de căldură şi electricitate şi au o căldură specifică ridicată. Datorită acestor proprietăţi, compuşii celulari sunt instabili, instabilitate necesară desfăşurării proceselor metabolice.

1.1.2. Biomolecule anorganice

Acestea sunt reprezentate de apă şi sărurile minerale.

Apa este cel mai important lichid pentru viaţă. Este importantă nu numai pentru faptul că este principalul constituent din punct de vedere cantitativ al organismelor vii, ea depăşind, de cele mai multe ori, totalul celorlalţi constituenţi, dar prezintă importanţă şi pentru faptul că ia parte la organizarea structurală a sistemelor biologice şi la activitatea metabolică a acestora.

Datorită structurii sale moleculare simetrice, în care fiecare atom de oxigen este centrul unui tetraedru, apa are o serie de proprietăţi fizico-chimice propice vieţii:

- capacitate calorică mare, ce face să-şi păstreze timp îndelungat temperatura constantă, utilă proceselor metabolice ;

- căldură specifică aproape constantă, între +270C şi +400C ;

- formează cu uşurinţă legături de hidrogen ;

- disociază uşor în (H3O)+ şi (HO)- .

Datorită acestor proprietăţi particulare, apa îndeplineşte în organism o serie de funcţii. Apa participă în calitate de component de bază la formarea structurilor intracelulare şi în cea mai mare măsură determină activitatea acestora. De exemplu, de gradul de hidratare a mitocondriilor depinde intensitatea proceselor de fosforilare oxidativă care au loc în ele. Apa participă direct la formarea citoplasmei celulare, de a cărei stare fizică depinde funcţia sa fiziologică. Apa este un excelent solvent pentru unii componenţi celulari. Formează legături de hidrogen şi participă la structura unor compuşi macromoleculari.

Preview document

Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 1
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 2
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 3
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 4
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 5
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 6
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 7
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 8
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 9
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 10
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 11
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 12
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 13
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 14
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 15
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 16
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 17
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 18
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 19
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 20
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 21
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 22
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 23
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 24
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 25
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 26
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 27
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 28
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 29
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 30
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 31
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 32
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 33
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 34
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 35
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 36
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 37
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 38
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 39
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 40
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 41
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 42
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 43
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 44
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 45
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 46
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 47
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 48
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 49
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 50
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 51
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 52
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 53
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 54
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 55
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 56
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 57
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 58
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 59
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 60
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 61
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 62
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 63
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 64
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 65
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 66
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 67
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 68
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 69
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 70
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 71
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 72
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 73
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 74
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 75
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 76
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 77
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 78
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 79
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 80
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 81
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 82
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 83
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 84
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 85
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 86
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 87
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 88
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 89
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 90
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 91
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 92
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 93
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 94
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 95
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 96
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 97
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 98
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 99
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 100
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 101
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 102
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 103
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 104
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 105
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 106
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 107
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 108
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 109
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 110
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 111
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 112
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 113
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 114
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 115
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 116
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 117
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 118
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 119
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 120
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 121
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 122
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 123
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 124
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 125
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 126
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 127
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 128
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 129
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 130
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 131
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 132
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 133
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 134
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 135
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 136
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 137
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 138
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 139
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 140
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 141
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 142
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 143
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 144
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 145
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 146
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 147
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 148
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 149
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 150
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 151
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 152
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 153
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 154
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 155
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 156
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 157
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 158
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 159
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 160
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 161
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 162
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 163
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 164
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 165
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 166
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 167
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 168
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 169
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 170
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 171
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 172
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 173
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 174
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 175
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 176
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 177
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 178
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 179
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 180
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 181
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 182
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 183
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 184
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 185
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 186
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 187
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 188
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 189
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 190
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 191
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 192
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 193
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 194
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 195
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 196
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 197
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 198
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 199
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 200
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 201
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 202
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 203
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 204
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 205
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 206
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 207
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 208
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 209
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 210
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 211
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 212
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 213
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 214
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 215
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 216
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 217
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 218
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 219
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 220
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 221
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 222
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 223
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 224
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 225
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 226
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 227
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 228
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 229
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 230
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 231
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 232
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 233
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 234
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 235
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 236
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 237
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 238
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 239
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 240
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 241
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 242
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 243
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 244
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 245
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 246
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 247
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 248
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 249
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 250
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 251
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 252
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 253
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 254
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 255
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 256
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 257
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 258
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 259
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 260
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 261
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 262
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 263
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 264
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 265
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 266
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 267
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 268
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 269
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 270
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 271
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 272
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 273
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 274
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 275
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 276
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 277
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 278
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 279
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 280
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 281
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 282
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 283
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 284
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 285
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 286
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 287
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 288
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 289
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 290
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 291
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 292
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 293
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 294
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 295
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 296
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 297
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 298
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 299
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 300
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 301
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 302
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 303
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 304
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 305
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 306
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 307
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 308
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 309
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 310
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 311
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 312
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 313
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 314
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 315
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 316
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 317
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 318
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 319
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 320
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 321
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 322
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 323
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 324
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 325
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 326
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 327
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 328
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 329
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 330
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 331
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 332
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 333
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 334
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 335
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 336
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 337
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 338
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 339
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 340
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 341
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 342
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 343
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 344
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 345
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 346
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 347
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 348
Compoziția Chimică și Organizarea Materiei Vii - Pagina 349

Conținut arhivă zip

 • 1. COMPOZITIA CHIMICA SI ORGANIZAREA MATERIEI VII.doc
 • 10.oxidare.doc
 • 11.fotosinteza.doc
 • 12.glucide1.doc
 • 12.glucide2.doc
 • 12.glucide3.doc
 • 13.lipide.doc
 • 2. GLUCIDE.doc
 • 3. LIPIDE.doc
 • 4. PROTIDE.doc
 • 5. ACIZI NUCLEICI.doc
 • 6. VITAMINE.doc
 • 7.enzime.doc
 • 8.hormoni.doc
 • 9.metabolism.doc

Alții au mai descărcat și

Modele Atomice

Meditaţiile folosofice atomiste datează încă de pe vremea vechilor gânditori greci şi indieni ai decolelor al VI- lea şi al V- lea î. Hr. Prima...

Depoluare

APA IN INDUSTRIE caracteristicile apei, surse şi resurse de apă, obţinerea apei potabile şi industriale, cerinţe pentru apa utilizată în...

Procese de Tratare a Apelor

Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ....

Știința mediului

Capitolul I Obiectivul chimiei apei 1.1. Generalităţi Apa reprezintă cel mai important factor de mediu, fără de care nu există viaţă pe Terra....

Acidul Ascorbic

1.Introducere L-acid ascorbic (vitamina C), reprezintă un antioxidant de exceptie ce contribuie activ la franarea proceselor degenerative din...

Aditivi

Generalităţi Conform Directivei cadru 85/107/CEE prin noţiunea de aditiv alimentar se înţelege orice substanţă care nu este consumată ca aliment...

IMST - termodinamică și cinetică

Materiale plastice Materiale plastice Materialele plastice reprezinta materialele cu proprietati fizico-chimice si mecanice foarte diferite...

Știința materialelor oxice

Cursul 1: GENERALITATI Stiinta materialelor defineste legile si furnizeaza mijloacele necesare pentru a proiecta si realiza diferite categorii...

Te-ar putea interesa și

Animalele de măcelărie și tehnologia aprecierii lor și animale destinate producției de carne

Dintre alimentele de origine animala, carnea ocupa locul principal. Acest fapt se datoreste valorii nutritive foarte ridicate, gustului si...

Deteriorarea Exosistemelor prin Exploatarea Petrolului

ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă ce cuprinde numeroase aspecte ale roaportului om-natura. Utilizând acest termen se are în...

Biologie celulară - centrul celular - centriolii, fusuri de diviziune

Celula este unitatea de baza morfofunctionala a materiei vii, un produs al evolutiei, aflata intr-o relatie de autonomie si echilibru dinamic cu...

Rolul și importanța componentei biotice în mediul înconjurător

Introducere Mediul inconjurator este alcatuit din 3 componente : componenta abiotica (substrat, are, apa), componenta biotica (plante, animale) si...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Botanică sem1 anul1

Botanica e stiinta biologica care studiaza plantele, avand drept scop cunoasterea tuturor insusirilor si manifestarilor de viata ale acestora....

Biochimie

Biochimia reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul vieţii la nivel molecular.Face legatura dintre chimie, care studiază interacţiunile atomice...

Biochimie

Programa de invatamant - BIOCHIMIE I. Descrierea componentelor materiei vii si legaturile dintre ele: a. Componentele materiei vii – elementele...

Ai nevoie de altceva?