Coroziunea Materialelor

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Conține 6 fișiere: doc, ppt
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 7244
Mărime: 307.05KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Tătaru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Maior

Extras din curs

1.1. Definiţiile coroziunii

Coroziunea este deteriorarea materialelor metalice sub acţiunea mediului înconjurător.

Efectul vizibil al coroziunii pentru fier şi aliaje feroase este apariţia „ruginii” (oxizi de fier hidrataţi); în cazul coroziunii metalelor neferoase, efectul nu este întotdeauna remarcat deoarece produsele de coroziune nu sunt colorate sau sunt solubile.

În general, coroziunea este fenomenul de distrugere sau deteriorare al unui metal sau aliaj printr-o reacţie chimică cu mediul său.

Efectul dăunător al coroziunii se materializează prin pagubele provocate (10–15 % din producţia mondială de metale  pierderi directe). Pagubele reale sunt mult mai mari – se adaugă pierderile indirecte determinate de pierderi de producţie, pierderi de capacitate, contaminarea produselor prin explozia sau avarierea neprevăzută a echipamentelor chimice etc.

În sens mai larg, termenul coroziune cuprinde toate interacţiunile unui metal (solid, lichid sau aliaj) cu mediul său (nemetalic sau metalic), incluzând atât transformările deliberate şi profitabile, cât şi deteriorarea spontană şi nedorită.

1.1. Definiţiile coroziunii

Dizolvarea rapidă a Fe în soluţii diluate de HNO3 reprezintă o transformare distructivă. Dacă concentraţia HNO3 depăşeşte 65%, reacţia are loc numai iniţial, după care practic dizolvarea Fe încetează datorită formării unui film aderent, subţire, invizibil de oxid de fier (Fe2O3). Formarea acestui film subţire de Fe2O3 reprezintă un proces de coroziune după definiţia de transformare, dar nu şi după cea de deteriorare, deoarece viteza şi extinderea reacţiei în mediu nu este în detrimentul metalului considerat.

Mg, Zn sau Al sunt sacrificate deliberat în metoda protecţiei catodice a construcţiilor din oţel, iar consumarea lor în această aplicaţie nu poate fi considerată ca un proces de coroziune, după definiţia de deteriorare.

Reacţiile de coroziune nu sunt întotdeauna în detrimentul metalului; utilizarea multor metale comune (Al, Zn, Fe, Pb, Cr, Ni, oţeluri inoxidabile) şi mai puţin comune (Ti, Nb, Ta)  metale reactive în anumite medii  este posibilă datorită formării unui film pasiv de produsi de reacţie, care se interpune ca o barieră între reactanţi, reducând sensibil viteza de coroziune.

1.1. Definiţiile coroziunii

Din definiţia de transformare rezultă că orice reacţie a unui metal cu mediul său trebuie privită ca un proces de coroziune, indiferent de extinderea sau viteza reacţiei, în stadiul iniţial sau ulterior.

Pasivitatea, în care produsul de reacţie formează un film protector foarte subţire, constituie un caz limită al reacţiei de coroziune. Pentru a decide dacă reacţia de coroziune este dăunătoare metalului trebuie luate în consideraţie:

forma precisă a atacului (general, localizat, intergranular etc.);

natura produşilor de reacţie;

viteza şi extinderea reacţiei.

Ca urmare, definiţia completă este: coroziunea reprezintă totalitatea proceselor în urma cărora un metal sau aliaj, folosit ca material de construcţie, este transformat de la starea metalică la starea combinată, prin interacţiune cu mediul său. Efectul profitabil sau dăunător pentru metal al acestei transformări va depinde de natura şi proprietăţile produsului de reacţie.

Conținut arhivă zip

 • Coroziunea Materialelor
  • II Curs 1 var II Clasificare Reactii coroziune.ppt
  • II Curs 2 var II Termodinamica coroziunii.ppt
  • II Curs 3 var II Cinetica omogena.ppt
  • II Curs 4 var III Factori influenta.doc
  • II Curs 6 Metode electrochimice protectie.doc
  • II Curs 7 Inhibitori mecanism.doc

Alții au mai descărcat și

Izolarea rădăcinilor ecuațiilor algebrice și transcendente

Scopul lucrării: Cunoașterea și utilizarea metodelor de rezolvare a unei ecuații liniare. Determinarea rădăcinilor ecuației prin metoda...

Chimie

Determinarea potentialului standard de electrod Principiul lucrarii Se defineste drept electrod sistemul electroneutru metal /solutie de...

Procese fizico-chimice de suprafață

INTRODUCERE Concentraţia ionilor de hidrogen variază, în soluţii apoase, între 1 M ( 1 molar) si 10-14 M adică între valoarea corespunzătoare unui...

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va determina individual conţinutul de carbonaţi si...

Lucrări laborator chimie - electronică

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic....

Determinarea fierului din apele de Vâlcele

1. Procedura de lucru 1.1 Obiective - Prepararea setului de soluții etalon - Analiza spectrofotometrică - Trasarea curbei de calibrare -...

Chimie fizică

Vp=25mL c=0.1N=0.05mol/L Se consideră a≅b V0=18.6mL V0 – volum initial de Na2S2O3 (mL) Vp – volum probă (mL) Vt – volum de Na2S2O3 la...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii de protecție a atmosferei - zincare

Cap.1. TEMA DE PROIECTARE Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru purificarea unui efluent gazos cu continut de HCI rezultat...

Proiect de Inginerie Tehnologică pentru o Instalație de Separare Continuă a HCl din Efluentul Gazos al Unei Secții de Zincare Acidă prin Absorbție în Apă

„Daca un singur soare si un singur aer exista pentru toti , de ce unii tin cu tot dinadinsul sa le polueze, poluandu-se?” CAPITOLUL I: TEMA DE...

Influența ionilor clorură și a ionilor fluorură asupra stabilității la coroziune a unui aliaj dentar pe bază de Co și Cr

INTRODUCERE Metalele şi aliajele au fost utilizate în cavitatea orală încă din antichitate, aurul şi aliajele sale fiind materialele preferate...

Determinarea Vitezei de Coroziune a Oțelului OLC45AT în Medii Corozive cu PH Diferit

INTRODUCERE Pagubele provocate economiei naţionale de către coroziune ating proporţii uriaşe. Conform datelor existente, aproape o treime din...

Coroziunea și anticoroziunea materialelor metalice în industria alimentară

COROZIUNEA ŞI ANTICOROZIUNEA MATERIALELOR METALICE UTILIZATE ÎN ECHIPAMENTE ŞI AMBALAREA PRODUSELOR ALIMENTARE 1.Introducere Coroziunea este un...

Materiale pentru echipamente din industria alimentară

INTRODUCERE Știința interdisciplinară care studiază și proiectează materialele poartă numele de materiologie, prin materiale înțelegându-se acele...

Rezistența la Coroziune a Materialelor

Intoducere. În acest referat am evidenţiat coroziunea sub aspectul ei distructiv, şi poate fi definită ca procesul de degradare a unui material...

Factorii care Influențează Coroziunea Metalelor

INTRODUCERE Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere parţială sau totală a materialelor metalice, în urma unor reacţii chimice şi...

Ai nevoie de altceva?