Echipamente pentru Transfer de Substanta

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 22980
Mărime: 8.84MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Caracterizarea aparatelor tip coloană

1.1.1 Definire şi elemente componente

Aparatele de tip coloană sunt recipiente cilindrice cu diametru mic comparativ cu înălţimea.

Considerarea unui utilaj ca aparat tip coloană, din punct de vedere mecanic, depinde de svelteţea sa caracterizată de înălţimea relativă echitHDHi=

în care: - înălţimea totală a utilajului măsurată de la sol, iar DtHiech.- diametrul interior echivalent al coloanei.

Independent de tipul procesului fizic sau fizico - chimic care are loc, un utilaj de tip recipient se încadrează în grupa aparatelor tip coloană dacă 5.>echitDHşi mHt10<, sau pentru orice raport dacă . .,/echitDHmHt10>

Aparatele de tip coloană au ca scop realizarea unui anumit proces fizic sau fizico-chimic, caracterizat prin parametri de regim determinaţi. Se întâlnesc coloane care lucrează sub vid, la presiune atmosferică sau supra atmosferică (1-50 at.) şi la temperaturi de 500 – 600 o C (coloane de funcţionare în instalaţiile de cracare, reactoare şi generatoare pentru reacţii catalitice, etc.)

In industria chimică, în majoritatea cazurilor în aparatele de tip coloană au loc procese de transfer de substanţă (absorbţie, desorbţie, chemosorbţie, rectificare, extracţie, adsorbţie), motiv pentru care ideea de aparat tip coloană este asociată cu transferul de substanţă sau de masă.

În cazul proceselor de transfer de substanţă este necesar un contact intim între două faze : gaz – lichid, lichid – lichid; solid – gaz. Spre a asigura timpul de contact necesar realizării procesului dorit, coloana trebuie să aibă o anumită înălţime, care este un multiplu al diametrului.

In majoritatea coloanelor pentru procese de transfer de substanţă sau de masă, lichidul curge de sus în jos, sub acţiunea gravitaţiei , iar gazul sau vaporii de jos în sus, sub acţiunea presiunii. Interioarele coloanelor au drept scop crearea şi mărirea la maxim a suprafeţei de contact între faze. In acest scop se umple coloana cu corpuri de umplere, peste care curge lichidul supus prelucrării sau se pulverizează lichidul (coloane cu umplutură). In alte cazuri se compartimenteaza coloana pe înălţime, cu ajutorul unor talere, pe care are loc fie barbotarea gazului prin lichid (coloane cu funcţionare în regim de barbotare), fie pulverizarea lichidului de către gaz (coloane cu functionare în regim de picături sau de pulverizare). In coloanele cu umplutură sau cu pulverizare, concentraţia celor două faze variază continuu pe înălţime. In coloanele cu talere variaţia fazelor se face în trepte ale caror numar este egal cu cel al talerelor. Există şi coloane mixte, cu

umplutură şi cu talere, de exemplu în industria sodei caustice pentru recuperarea CO2 şi NH3.

In figura 1.1 sunt prezentate principial cele două tipuri de coloane: cu umplutură (fig. 1.1a) şi cu talere (fig. 1.1b).

In interiorul coloanei cu umplutură se află un număr de grătare pe care se aşează câte un strat de corpuri de umplere. Lichidul L trece prin aceste straturi, curgând desus in jos şi iese cu compozitia L1. Gazul G sau vaporii V trec de jos în sus prin stratul de umplutura şi ies cu compoziţia G1.

Coloanele cu talere sunt prevăzute în interior cu talere situate la o anumită distanţă H, între ele (fig. 1b). Lichidul trece de sus în jos de la un taler la altul, iar gazul de jos în sus , pe taler schimbându-se atât compoziţia lichidului cât si a gazului.

Preview document

Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 1
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 2
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 3
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 4
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 5
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 6
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 7
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 8
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 9
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 10
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 11
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 12
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 13
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 14
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 15
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 16
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 17
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 18
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 19
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 20
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 21
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 22
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 23
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 24
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 25
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 26
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 27
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 28
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 29
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 30
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 31
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 32
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 33
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 34
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 35
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 36
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 37
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 38
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 39
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 40
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 41
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 42
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 43
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 44
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 45
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 46
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 47
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 48
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 49
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 50
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 51
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 52
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 53
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 54
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 55
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 56
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 57
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 58
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 59
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 60
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 61
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 62
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 63
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 64
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 65
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 66
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 67
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 68
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 69
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 70
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 71
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 72
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 73
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 74
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 75
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 76
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 77
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 78
Echipamente pentru Transfer de Substanta - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Echipamente pentru Transfer de Substanta.pdf

Alții au mai descărcat și

Procese de Transfer de Masa

Date de intrare: Flux impurificat: apa Debit de alimentare:15 t/h Concentratia fenolului: intrare:1,8%masa iesire:800ppm masic Concentratia...

Energia Nucleară

Energia Nucleara 1. Scurt istoric: Pâna în anii 1800 principalul combustibil era lemnul,energia lui derivând din energia solara înmagazinata în...

Izolarea rădăcinilor ecuațiilor algebrice și transcendente

Scopul lucrării: Cunoașterea și utilizarea metodelor de rezolvare a unei ecuații liniare. Determinarea rădăcinilor ecuației prin metoda...

Procese fizico-chimice de suprafață

INTRODUCERE Concentraţia ionilor de hidrogen variază, în soluţii apoase, între 1 M ( 1 molar) si 10-14 M adică între valoarea corespunzătoare unui...

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va determina individual conţinutul de carbonaţi si...

Lucrari Laborator Chimie - Electronica

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic....

Determinarea fierului din apele de Valcele

1. Procedura de lucru 1.1 Obiective - Prepararea setului de soluții etalon - Analiza spectrofotometrică - Trasarea curbei de calibrare -...

Ai nevoie de altceva?