Echipamente pentru transfer de substanță

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 22980
Mărime: 8.84MB (arhivat)
Publicat de: Filomela Damian
Cost: Gratis

Extras din curs

1.1 Caracterizarea aparatelor tip coloană

1.1.1 Definire şi elemente componente

Aparatele de tip coloană sunt recipiente cilindrice cu diametru mic comparativ cu înălţimea.

Considerarea unui utilaj ca aparat tip coloană, din punct de vedere mecanic, depinde de svelteţea sa caracterizată de înălţimea relativă echitHDHi=

în care: - înălţimea totală a utilajului măsurată de la sol, iar DtHiech.- diametrul interior echivalent al coloanei.

Independent de tipul procesului fizic sau fizico - chimic care are loc, un utilaj de tip recipient se încadrează în grupa aparatelor tip coloană dacă 5.>echitDHşi mHt10<, sau pentru orice raport dacă . .,/echitDHmHt10>

Aparatele de tip coloană au ca scop realizarea unui anumit proces fizic sau fizico-chimic, caracterizat prin parametri de regim determinaţi. Se întâlnesc coloane care lucrează sub vid, la presiune atmosferică sau supra atmosferică (1-50 at.) şi la temperaturi de 500 – 600 o C (coloane de funcţionare în instalaţiile de cracare, reactoare şi generatoare pentru reacţii catalitice, etc.)

In industria chimică, în majoritatea cazurilor în aparatele de tip coloană au loc procese de transfer de substanţă (absorbţie, desorbţie, chemosorbţie, rectificare, extracţie, adsorbţie), motiv pentru care ideea de aparat tip coloană este asociată cu transferul de substanţă sau de masă.

În cazul proceselor de transfer de substanţă este necesar un contact intim între două faze : gaz – lichid, lichid – lichid; solid – gaz. Spre a asigura timpul de contact necesar realizării procesului dorit, coloana trebuie să aibă o anumită înălţime, care este un multiplu al diametrului.

In majoritatea coloanelor pentru procese de transfer de substanţă sau de masă, lichidul curge de sus în jos, sub acţiunea gravitaţiei , iar gazul sau vaporii de jos în sus, sub acţiunea presiunii. Interioarele coloanelor au drept scop crearea şi mărirea la maxim a suprafeţei de contact între faze. In acest scop se umple coloana cu corpuri de umplere, peste care curge lichidul supus prelucrării sau se pulverizează lichidul (coloane cu umplutură). In alte cazuri se compartimenteaza coloana pe înălţime, cu ajutorul unor talere, pe care are loc fie barbotarea gazului prin lichid (coloane cu funcţionare în regim de barbotare), fie pulverizarea lichidului de către gaz (coloane cu functionare în regim de picături sau de pulverizare). In coloanele cu umplutură sau cu pulverizare, concentraţia celor două faze variază continuu pe înălţime. In coloanele cu talere variaţia fazelor se face în trepte ale caror numar este egal cu cel al talerelor. Există şi coloane mixte, cu

umplutură şi cu talere, de exemplu în industria sodei caustice pentru recuperarea CO2 şi NH3.

In figura 1.1 sunt prezentate principial cele două tipuri de coloane: cu umplutură (fig. 1.1a) şi cu talere (fig. 1.1b).

In interiorul coloanei cu umplutură se află un număr de grătare pe care se aşează câte un strat de corpuri de umplere. Lichidul L trece prin aceste straturi, curgând desus in jos şi iese cu compozitia L1. Gazul G sau vaporii V trec de jos în sus prin stratul de umplutura şi ies cu compoziţia G1.

Coloanele cu talere sunt prevăzute în interior cu talere situate la o anumită distanţă H, între ele (fig. 1b). Lichidul trece de sus în jos de la un taler la altul, iar gazul de jos în sus , pe taler schimbându-se atât compoziţia lichidului cât si a gazului.

Preview document

Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 1
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 2
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 3
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 4
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 5
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 6
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 7
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 8
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 9
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 10
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 11
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 12
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 13
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 14
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 15
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 16
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 17
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 18
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 19
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 20
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 21
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 22
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 23
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 24
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 25
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 26
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 27
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 28
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 29
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 30
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 31
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 32
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 33
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 34
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 35
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 36
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 37
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 38
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 39
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 40
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 41
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 42
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 43
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 44
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 45
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 46
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 47
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 48
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 49
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 50
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 51
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 52
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 53
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 54
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 55
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 56
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 57
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 58
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 59
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 60
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 61
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 62
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 63
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 64
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 65
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 66
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 67
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 68
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 69
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 70
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 71
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 72
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 73
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 74
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 75
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 76
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 77
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 78
Echipamente pentru transfer de substanță - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Echipamente pentru Transfer de Substanta.pdf

Alții au mai descărcat și

Energia Nucleară

Energia Nucleara 1. Scurt istoric: Pâna în anii 1800 principalul combustibil era lemnul,energia lui derivând din energia solara înmagazinata în...

Izolarea rădăcinilor ecuațiilor algebrice și transcendente

Scopul lucrării: Cunoașterea și utilizarea metodelor de rezolvare a unei ecuații liniare. Determinarea rădăcinilor ecuației prin metoda...

Procese fizico-chimice de suprafață

INTRODUCERE Concentraţia ionilor de hidrogen variază, în soluţii apoase, între 1 M ( 1 molar) si 10-14 M adică între valoarea corespunzătoare unui...

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va determina individual conţinutul de carbonaţi si...

Lucrări laborator chimie - electronică

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic....

Determinarea fierului din apele de Vâlcele

1. Procedura de lucru 1.1 Obiective - Prepararea setului de soluții etalon - Analiza spectrofotometrică - Trasarea curbei de calibrare -...

Chimie fizică

Vp=25mL c=0.1N=0.05mol/L Se consideră a≅b V0=18.6mL V0 – volum initial de Na2S2O3 (mL) Vp – volum probă (mL) Vt – volum de Na2S2O3 la...

Etalonarea unui Spectroscop și Analiza Spectrala Calitativa

Consideratii teoretice Atomul este format dintr-un nucleu central in jurul caruia orbiteaza electronii. Aceştia ocupa nivelele energetice din atom...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea mecanică a unei coloane de fracționare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Ideea de tip de coloană în industria chimică este asociată cu ideea de proces de transfer de substanţă sau masă...

Infracțiuni la codul vamal

CAP. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1- NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI VAMAL 1.1. - Noţiunea dreptului vamal Supraveţuirea unamă complicându-se în...

Procese de epurare avansată utilizate pentru eliminarea poluanților organici persistenți din apele uzate

Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru om si pentru intregul regn vegetal si animal. Ea reprezinta viata, dar si calitatea vietii....

Coloană de distilare sub vacuum

1. Tema lucrarii Sa se proiecteaze din punct de vedere mecanic, la nivel de proiect tehnic, un aparat cilindric vertical. Datele de proiectare...

Proiectarea din Punct de Vedere Mecanic a Unei Coloane de Distilare în Vacuum

Şef catedră, Titular disciplină, Conf. dr. ing. N. Viorel Conf. dr. ing. N. Viorel Conducător de proiect. Conf. dr. ing. Gh. Dumitru 1....

Bilanțul de mediu a instalațiilor de polipropilenă

1. Descrierea amplasamentului Compania la care se face referire reprezintă un complex de societăţi cu instalaţii chimice şi petrochimice, situat...

Proiect inginerie mecanică

INTRODUCERE In industriile petroliera prelucratoare, chimica si petrochimica, precum si in alte industrii, se intilnesc aparate tehnologice care,...

Falsuri Întâlnite în Cazul Laptelui Crud de Vacă Destinat Procesării

INTRODUCERE Laptele este unul din cele mai complexe alimente care intră în consumul omului, conţinând cele mai importante substanţe necesare...

Ai nevoie de altceva?