Gravimetrie

Curs
7/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4984
Mărime: 146.24KB (arhivat)
Publicat de: Heracleea Pașca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dutu Paul
UMF, Tg-Mures

Extras din curs

Gravimetria ( gravis = greu şi metron = măsură ) sau metoda ponderală, constă din transformarea constituentului analizat într-un compus greu solubil

( precipitat ) care se izolează de restul soluţiei, prin filtrare şi spălare , aducându-se apoi la o formă stabilă cu masă constantă ( prin uscare şi calcinare ), ce se cântăreşte exact la o balanţă analitică. În chimie se cunosc un număr mare de reacţii de precipitare, dar nu toate pot fi folosite în gravimetrie. Se folosesc doar acele precipitate care îndeplinesc anumite condiţii cerute de exactitatea metodelor de analiză cantitativă:

 să fie o reacţie bine cunoscută, care să conducă la produşi cu o compoziţie bine definită şi constantă;

 să fie o reacţie totală, produşii de reacţie să aibă o solubilitate cât mai mică;

 să fie o reacţie care să decurgă cu viteză cât mai mare sau a cărei viteză să poată fi mărită prin folosirea de catalizatori, ridicarea temperaturii etc.

 reacţia să decurgă cât mai simplu, fără a fi însoţită de fenomene secundare, sau să cunoască condiţiile în care acestea pot fi evitate:

 produşii de reacţie să poată fi aduşi, prin anumite prelucrări la compoziţii bine cunoscute, stabile în condiţiile de lucru.

Numărul metodelor gravimetrice a fost substanţial îmbogăţit, datorită perfecţionării mijloacelor de cântărire, cât şi folosirii reactivelor organici.

Prin folosirea termobalanţei şi a curbelor de termoliză, s-au rezolvat multe probleme teoretice şi practice ale gravimetriei.

Gravimetria deşi este cea mai veche metodă de analize, are numeroase aplicaţii datorită mai ales exactităţii rezultatelor, constituind totodată un mijloc de verificare a altor metode chimice sau fizico-chimice.

OPERAŢII FOLOSITE ÎN ANALIZA GRAVIMETRICĂ

Pentru efectuarea unei analize gravimetrice, sunt necesare mai multe operaţii dintre care amintim:

- prelevarea probelor ( vezi curs chimie analitică cantitativă )

- pregătirea materialului pentru analiză, proba medie ( vezi curs chimie analitică cantitativă )

- cântărirea probei de analiză;

- dizolvarea substanţei;

- precipitarea; maturarea (îmbătrânirea) precipitatelor;

- separarea precipitatelor;

- purificarea precipitatului;

- uscarea, calcinarea precipitatului;

- cântărirea precipitatului;

- calcularea şi interpretarea rezultatelor.

Din această înşiruire operaţia de cântărire apare atât la început, la luarea probei de analizat, cât şi la sfârşitul dozării, când se pune problema cunoaşterii masei substanţei obţinută în urma operaţiilor necesare. Operaţia de cântărire mai este utilizată şi pentru prepararea soluţiilor de reactivi sau a altor soluţii auxiliare. De aceea problema cunoaşterii aparatului cu care se face cântărirea ( balanţa ) cât şi necesitatea însuşirii temeinice a tehnicii de cântărire, este foarte importantă pentru un farmacist analist.

2. USTENSILE ŞI APARATURA FOLOSITE ÎN GRAVIMETRIE

Pentru efectuarea unei analize cantitative sunt necesare vase, ustensile şi aparate de laborator.

În prezentul paragraf vor fi descrise doar acele ustensile şi vase care sunt folosite în analiza gravimetrică. Înşirarea lor va fi făcută în ordinea întrebuinţării lor în operaţiile gravimetrice.

Fiolele de cântărire ( fig. 2 ) sunt confecţionate din sticlă şi servesc pentru cântărirea la balanţa analitică a substanţelor lichide şi solide.

Fig. 2 – Fiole de cântărire – formă joasă

Pentru a împiedica pierderile de substanţe prin evaporare sau volatilizare, precum şi variaţiile de greutate în timpul cântăririi substanţelor higroscopice, aceste fiole sunt prevăzute cu dopuri şlefuite care asigură închiderea ermetică. De aceea este foarte indicat ca fiola să aibă întotdeauna propriul capac. Fiolele au formă cilindrică, după înălţime putând fi de formă joasă sau de formă înaltă.

Paharele Berzelius servesc la operaţiile de dizolvare şi precipitare. Pot fi de asemenea de două forme – formă joasă şi formă înaltă. Pot avea diferite volume de la 50 – 1000 mL. Sunt preferate pentru operaţii gravimetrice paharele de formă joasă, deoarece se poate efectua o spălare mai bună a precipitatului de pe pereţii paharului având şi o suprafaţă mai mare pentru evaporare. În gravimetrie se folosesc paharele Berzelius cu cioc ( 250 mL ) pentru a uşura transvazarea lichidelor din pahar pe filtru. În exterior ciocul paharului se unge cu un strat subţire de vaselină pentru a împiedica prelingerea lichidelor pe pereţii exteriori ai paharului.

Preview document

Gravimetrie - Pagina 1
Gravimetrie - Pagina 2
Gravimetrie - Pagina 3
Gravimetrie - Pagina 4
Gravimetrie - Pagina 5
Gravimetrie - Pagina 6
Gravimetrie - Pagina 7
Gravimetrie - Pagina 8
Gravimetrie - Pagina 9
Gravimetrie - Pagina 10
Gravimetrie - Pagina 11
Gravimetrie - Pagina 12
Gravimetrie - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Gravimetrie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza gravimetrică - analiza volumetrică

Cap : 1 Metode chimice de analiza 1.1 Analiza gravimetrica Generalitati Gravimetria cuprinde metodele de analiza cantitativa care, pentru...

Agenții poluanți ai aerului

ARGUMENT Este o problemă importantă poluarea atmosferică indiferent de scopuri şi mijloace.Mai trist e faptul că nimeni nu ia măsuri mai mari...

Poluanți ai apelor de suprafață și de adâncime, monitorizarea lor

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APA 1.1. Importanta apei în natura Apa este un factor indispensabil existentei si continuitatii...

Potențiometrie

1 . POTENTIOMETRIE Potentiometria cuprinde metodele de analiza electrochimica in care se masoara, variatia potentialului de electrod . Se...

Chimia atmosferei

1. Istoricul formării atmosferei terestre Atmosfera terestră este învelişul gazos ce înconjoară Pământul şi care este menţinut într-o stare de...

Substanțe radioactive

Aceste substante se acumuleaza in corpul organismelor si circula apoi de-a lungul intregului lant trofic, contaminand si alte organisme, motiv...

Gravimetria

Introducere Gravimetria (gravis = greu, metron = măsură) sau metoda ponderală constă, deci, în transformarea constituentului analizat într-un...

Reactorul Nuclear

Reactorul nuclear este o instalaţie în care este iniţiată o reacţie nucleară în lanţ, controlată şi susţinută la o rată staţionară (în opoziţie cu...

Te-ar putea interesa și

Analiza poluarii produsa de motoarele cu ardere internă

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Impactul automobilului asupra mediului În anul 2000 circulau în lume circa 800 de milioane de autovehicule, dintre...

Dinamica autovehiculelor rutiere

Parametri geometrici şi gravimetrici (masici) ai autovehiculelor cu roţi Parametri geometrici Gradul de adaptabilitate al autovehiculelor la...

Influența ionilor clorură și a ionilor fluorură asupra stabilității la coroziune a unui aliaj dentar pe bază de Co și Cr

INTRODUCERE Metalele şi aliajele au fost utilizate în cavitatea orală încă din antichitate, aurul şi aliajele sale fiind materialele preferate...

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Analiza gravimetrică - analiza volumetrică

Cap : 1 Metode chimice de analiza 1.1 Analiza gravimetrica Generalitati Gravimetria cuprinde metodele de analiza cantitativa care, pentru...

Cinetica Proceselor de Inhibare a Oțelului Carbon în Medii Slab Acide Utilizând N-ciclohexilbenzotiazol Sulfenamida

INTRODUCERE Practica prevenirii şi combaterii coroziunii prin inhibarea acţiunii agresive a mediului cu care construcţiile metalice vin în contact...

Recoltarea și Determinarea Concentrațiilor de Pulberi din Atmosferă și Spațiile de Lucru prin Metode Gravimetrice

Rezumat Poluarea atmosferică reprezintă o problemă cu o deosebită importanță și afectează în mod direct calitatea vieții umane și buna desfășurare...

Contaminarea cu Cupru în Produse Cerealiere

1. Prezentare generală Cuprul este un oligoelement esenţial pentru oameni şi animale. În organism cuprul trece din forma cuproasă (Cu1+) în formă...

Ai nevoie de altceva?