Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5273
Mărime: 993.44KB (arhivat)
Cost: Gratis
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA – BUCURESTI FACULTATEA DE ÎMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI.

Cuprins

1. Situatia alimentarii cu apa în România

2. Calitatea apei de alimentare

3. Poluarea si poluantii din apele subterane

4. Protectia calitatii apelor subterane

5. Model de calcul privind transportul poluantilor prin medii poroase

5.1. Ecuatiile de transport a poluantilor în medii poroase

5.2. Metode si tehnici de modelare a transportului poluantilor prin medii poroase

5.3. Program de calcul privind transportul poluantilor în medii poroase

5.4. Scheme de amplasare a puturilor fata de sursele de poluare locala

5.4.1. Zone de protectie a captarilor de apa subterane

5.4.2. Determinarea marimii zonelor de protectie sanitara

6. Studii experimentale privind calitatea apei potabile din puturile unor gospodarii rurale

7. Concluzii.

Extras din document

1. SITUATIA ALIMENTARII CU APA ÎN ROMÂNIA.

Apa substanta esentiala care sta la baza vietii constituie unul din elementele cele mai importante ale mediului. Nu este de conceput dezvoltare moderna a unei localitati fara un sistem durabil de alimentare cu apa si canalizare.

Din populatia României de 22.455.500 de locuitori, aproximativ 55% locuiesc în mediul urban (12.297.000 de locuitori) si 45 % în mediul rural ceea ce reprezinta aproximativ 10 millioane de locuitori.

Din totalul locuitorilor din mediul rural numai 3,4 milioane locuitori beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa reprezentând aproximativ 2648 sate si comune. Restul populatiei utilizeaza apa din amenajari locale (fântâni si captari de izvoare). În zonele rurale alimentarea cu apa trebuie sa îndeplineasca conditiile unei scheme simple cu investitii si cheltuieli de exploatare reduse. Se iau în considerare pentru alimentarea cu apa în zonele rurale sursele subterane din care se pot lua anual aproximativ 10,1 miliarde m3apa/an.

2. CALITATEA APEI DE ALIMENTARE.

În sistemele centralizate de alimentare cu apa, calitatea apei trebuie sa se încadreze în STAS 1342 – 91 Apa potabila. Categorii si conditii tehnice de calitate.

În zonele rurale oamenii îsi iau apa pentru nevoi gospodaresti din surse subterane. Din acest motiv în ultimii ani studiile au fost îndreptate spre incidente legate de contaminarea apelor subterane si masuri pentru protectia calitatii apei din aceste surse.

3. POLUAREA SI POLUANTII DIN APELE SUBTERANE.

În prezent este unanim recunoscut si studiat conceptul stiintific modern denumit Vulnerabilitatea la poluare a apelor subterane. Cu timpul acest concept a evoluat ajungându–se la o definitie bazata pe riscul contaminarii apei subterane luând în consideratie interactiunea dintre vulnerabilitatea naturala a unui acvifer si încarcarea cu contaminant existenta sau viitoare ce alimenteaza acviferul, ca rezultat al actiunii umane.

Cea mai recenta formulare a acestui concept este Vulnerabilitatea este o proprietate intrinseca a unui sistem de apa subterana si depinde de sensibilitatea acestui sistem la impacturi umane si/sau naturale.

Notiunea de poluant implica un factor fizic sau o substanta chimica sau biologica generata direct de o activitate umana care provoaca cu o anumita intensitate sau cu o concentratie anormala alterarea calitatii apei raportata la fondul geochimic natural sau initial.

Poluantii al caror numar este urias pot fi contaminantii de origine naturala sau artificiala clasificati dupa natura lor în: fizici, chimici, organici si biologici. Dintre poluantii de origine naturala fac parte mineralele ca: fierul, calciul si seleniul.

Substantele rezultate din activitatile umane includ substantele chimice organice, hidrocarburile, precum si emisiile lichide din depozitele de deseuri menajere si industriale. Cel mai frecvent întâlniti contaminanti chimici sunt nitratii rezultati ca urmare a fertilizarii exagerate a solurilor agricole.

Poluantii apei subterane sunt fie substante miscibile sau nemiscibile cu apa având densitatea mai mica sau mai mare decât aceasta. Sursele de poluare pot fi situate la suprafata terenului (punctiforme sau difuze) în sol sau în subsol (canale deschise, conducte, colectoare de canalizare, foraje puturi absorbante, rezervoare, statii de epurare si altele).

Sursele principale de poluare a apelor subterane sunt: fosele septice, depozitele de deseuri lichide menajere si industriale, activitatile din agricultura, rezervoarele subterane cu produse petroliere si chimice, deversari ilegale sau accidentale de substante chimice sau petroliere, spalarea tonelor de sare utilizate la dezghetarea soselelor.

Caracteristicile poluarii acviferelor sunt:

- procesul este foarte lent, în zona de aerare a acviferului înregistrându–se viteze de percolare verticale £ 1 m/an cu exceptia acviferelor carstice.

- procesul este stabil, acviferul ramânând poluat din cauza dinamicii apei subterane.

- migratia lenta a poluarii .

Formele de poluare si modurile de transfer ale poluantilor imiscibili cu apa sunt:advectia (convectia); dispersia;difuzia si retardarea.

Procesele de sorbtie reprezinta transformarea, întârzierea si atenuarea miscarii solutiilor de poluanti miscibili din apa subterana si sunt mecanisme de interactiune reprezentate de adsorbtie, absorbtie, chemiosorbtie si schimb ionic.

Formele de poluare ale poluantilor nemiscibili cu apa (substante organice lichide, insolubile sau partial solubile în apa) sunt: infiltrarea si curgerea multifazica reprezentata de curgerea bifazica si infiltrarea si curgerea trifazica.

4. PROTECTIA CALITATII APEI SUBTERANE.

Pentru protejarea si conservarea calitatii surselor de apa subterana trebuie sa se instituie doua categorii de perimetre de protectie, definite conform STAS 4621 – 91, astfel:

- perimetrul de protectie hidrogeologica

- perimetrul de protectie sanitara

Preview document

Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 1
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 2
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 3
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 4
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 5
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 6
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 7
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 8
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 9
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 10
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 11
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 12
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 13
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 14
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 15
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 16
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 17
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 18
Influența Poluanților din Gospodăriile Individuale asupra Calității Ape de Alimentare din Zonele Rurale - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Influenta Poluantilor din Gospodariile Individuale asupra Calitatii Ape de Alimentare din Zonele Rurale.doc

Alții au mai descărcat și

Poluanti ai Apelor de Suprafata si de Adancime, Monitorizarea Lor

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APA 1.1. Importanta apei în natura Apa este un factor indispensabil existentei si continuitatii...

Studiul Teoretic al Structurii și Reactivității Moleculelor Aromatice

Elementele teoretice fundamentale privind structura moleculelor aromatice Pentru început se va face referinţă la moleculele izolate, unele de...

Apa in Natura, Poluarea Apei Consecintele Poluarii Apelor si Protectia Apelor

,,Apei i-a fost dată puterea magică de a deveni seva vieţii pe Pământ!” Leonardo 1. APA ÎN NATURĂ Apa este un factor de mediu indispensabil...

Aditivi Alimentari

INTRODUCERE Societatea este într-o continuă evoluţie. Tehnologia este prezentă în aproape toate mediile. Produsele alimentare sunt şi ele obţinute...

Surse de Poluare a Aerului - CO2

Capitolul 1 Informaţii generale Dioxidul de carbon (CO2) este un compus chimic alcătuit din doi atomi de oxigen legaţi de un atom de carbon. La...

Determinarea Indicilor de Calitate ai Lacului Nuntasi

Lacul Nuntasi Laguna formata într-un fost golf de naturã tectonicã, lacul Nuntasi, în trecut, prezenta interes balneo – terapeutic, apa având...

Mase Plastice

Masele plastice Se numesc mase plastice materialele produse pe baza de polimeri, capabile de a capata la incalzire forma ce li se da si de a o...

Tehnologii Generale în Industria Alimentară

1. APA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA Apa reprezinta un element indispensabil vietii, constituind un factor important în aproape toate procesele de...

Ai nevoie de altceva?