Noțiuni generale de termodinamică chimică

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3439
Mărime: 132.27KB (arhivat)
Publicat de: Daciana-Fabia Duma
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Stoian

Extras din curs

A. Lucrul mecanic, cãldura si energia

Lucrul mecanic, cãldura si energia sunt concepte fundamentale ale termodinamicii.

Termodinamica se ocupã cu schimburile de energie care însoÑesc un proces.

Un proces poate fi:

- o transformare de stare (precum dilatarea, rãcirea, încãlzirea, deformarea

etc.);

- o transformare de stare fizicã (ca topirea, sublimarea, condensarea etc.);

- o transformare chimicã complexã, în care se formeazã substanÑe noi din

cele iniÑiale.

În timpul unui proces se poate efectua un lucru mecanic definit ca:

L = F× d

în care: F – forÑa de rezistenÑã;

d – distanÑa.

Prin energia unui sistem se înÑelege capacitatea sa de a efectua un lucru mecanic.

Când lucrul mecanic este efectuat asupra sistemului, energia sistemului creste.

Când sistemul efectueazã lucru mecanic, energia sa scade.

Energia unui sistem poate fi modificatã si altfel decât prin efectuare de lucru mecanic.

Când energia unui sistem variazã ca urmare a unei diferenÑe de temperaturã,

se spune cã energia a fost transferatã sub formã de cãldurã.

B. Entalpia de reacÑie

B.1. Principiul I al termodinamicii

Energia totalã a unui sistem se numeste energie internã U. Conform principiului

I al termodinamicii, „într-o transformare, variaÑia de energie internã a sistemului

depinde doar de starea iniÑialã si de starea finalã a sistemului si nu depinde de stãrile

intermediare prin care trece sistemul”:

f i DU = U - U

unde: DU – variaÑia de energie internã;

Ui – energia internã iniÑialã;

Uf – energia internã finalã.

De aceea se spune cã energia internã este o funcÑie de stare a sistemului. O

altã exprimare matematicã a principiului I al termodinamicii este:

Q = DU + L

cu notaÑia: Q – cãldura primitã de sistem.

Dacã sistemul este gazos, atunci lucrul mecanic efectuat se poate calcula cu

formula:

L = p ×DV

în care: p – presiunea sistemului;

DV – volumul sistemului.

ceea ce conduce la relaÑia:

Q = DU + p × DV

Definim entalpia (al cãrei nume provine din limba greacã: enthalpos – „conÑinut

caloric”) cu relaÑia matematicã:

H = U + p ×V

Cantitatea de cãldurã necesarã unei substanÑe pentru a-si ridica temperatura cu

1 grad se numeste capacitate caloricã. Se definesc douã categorii de capacitãÑi calorice,

în funcÑie de tipul procesului prin care se mãreste temperatura sistemului:

a) capacitate caloricã la volum constant (cantitatea de cãldurã primitã de

sistem pentru ca temperatura sistemului sã se mãreascã cu un grad printrun

proces izocor):

b) capacitate caloricã la presiune constantã (cantitatea de cãldurã primitã

de sistem pentru ca temperatura sistemului sã se mãreascã cu un grad

printr-un proces izobar):

B.2. Legile termochimiei

Termochimia studiazã efectele termice ce însoÑesc reacÑiile chimice. Din punct

de vedere termic, reacÑiile pot avea loc:

a) cu degajare de cãldurã (reacÑii exoterme);

b) cu absorbÑie de cãldurã (reacÑii endoterme).

La scrierea termochimicã a unei reacÑii chimice se precizeazã, pe lângã stoechiometrie,

starea de agregare si, chiar, structura cristalinã a substanÑelor. În acest scop

se folosesc simbolurile: s – solid, l – lichid, g – gaz, v – vapori, aq – soluÑie. De

exemplu, reacÑia de ardere a cãrbunelui se va scrie în termochimie astfel:

C grafit (s) + O2 (g) = CO2 (g) H = -94,04 kcal/mol

În cazul unei reacÑii care are loc la volum constant, cãldura de reacÑie absorbitã

(Q > 0) sau degajatã (Q < 0) este diferenÑa între energia internã a sistemului înainte si

dupã reacÑie:

v f i Q = DU = U - U

unde: DU – variaÑia de energie internã ce însoÑeste procesul chimic;

Ui – energia internã iniÑialã;

Uf – energia internã finalã.

Dacã reacÑiile au loc la presiune constantã, cãldura de reacÑie reprezintã variaÑia

entalpiei sistemului:

p f i Q = DH = H - H

în care: DH – variaÑia de entalpie pentru procesul chimic respectiv;

Hi – entalpia reactanÑilor;

Hf – entalpia produsilor de reacÑie.

B.2. a) Legea Lavoisier – Laplace sau legea identitãÑii numerice a cãldurii de

formare cu cãldura de descompunere (1780)

Legea Lavoisier – Laplace se enunÑã astfel:

„Cantitatea de cãldurã care însoÑeste o reacÑie chimicã care evolueazã într-un

sens este egalã si de sens contrar cu efectul termic asociat reacÑiei opuse.”.

De exemplu, considerând reacÑiile de sintezã a acidului bromhidric HBr din elemente

si de descompunere a acidului bromhidric HBr:

1 Br2 (v) + 1 H2 (g) = HBr (g) H = -8,6 kcal/mol = Q1

HBr (g) = 1 Br2 (v) + 1 H2 (g) H = 8,6 kcal/mol = Q2

se constatã cã cele douã efecte termice sunt egale si de semn contrar:

Q1 = -Q2

Preview document

Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 1
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 2
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 3
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 4
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 5
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 6
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 7
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 8
Noțiuni generale de termodinamică chimică - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Generale de Termodinamica Chimica.pdf

Alții au mai descărcat și

Cursuri Chimie-Fizica

1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o...

Chimie analitică 2

Metode instrumentale de analiza - Obiectiv principal: Prezentarea celor mai importante metode de analiza instrumentala, atat din punct de vedere...

Chimie

CHIMIA Alchimistii foloseau EXPERIENtA ca metodã de lucru. Laboratoarele alchimistilor - primele locasuri din lume anume destinate cercetãrii....

Curs Modelare Cuptoare

1.1. Analiza de proces. Marimile fizice si geometrice care caracterizeaza un cuptor (proces termic) pot fi împartite în constante si variabile de...

Chimie generală pentru automatiști

Introducere Chimia studiază fenomenele în care se modifică structura substanţelor, adică compoziţia şi structura acestora. Obiectivele chimiei...

Chimie generală

CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se...

Chimia fizică - coloidală

1)Starea Gazoasa a substantelor Starea gazoasa a substantelor: Gazele se caracterizeaza prin: *departarea mare intre particule *forte slabe de...

Chimie-Fizica

Chimie 2 fizică 2. Cinetică Capitolul I. Cinetică chimică. Notiuni introductive I. 1. Viteză de reactie, constantă de viteză: definitii; ordin de...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii de Oxidare a Benzenului

INTRODUCERE Numeroase utilizări ale compuşilor aromatici ce conţin oxigen, atât în industria organică de mare tonaj cât şi în cea de sinteză fină,...

Analiza structurală

CAPITOLUL 1. COMPOZITE CU MATRICE METALICĂ OBȚINUTE PRIN PROCEDEE ÎN FAZĂ LICHIDĂ 1.1. GENERALITĂȚI PRIVIND MMC Lumea științifică a ultimului...

Combaterea Poluării Aerului Produsă de Autovehicule

1. INTRODUCERE Transporturile rutiere realizate cu autovehicule echipate cu motoare cu ardere internă au o contribuţie însemnată asupra poluării...

Procese de transfer de masă

Date de proiectare In cadrul proiectului de PTM am primit sarcina de a proiecta o coloana de fractionare a unui amestec binar cunoscandu-se...

Coesit

1.Introducere Metamorfismul reprezinta un proces de schimbare a mineralogiei si structurii rocilor aflate in stare solida, ca reactie fata de...

Fizica Moleculară

1. INTRODUCERE 1.1.Fizica moleculara: obiect si metode de studiu. Studiind la mecanica legile care guverneaza miscarea corpurilor, nu ne-am pus...

Geneza și combaterea poluării mediului

I. INTRODUCERE I.1. POLUARE. NOTIUNI GENERALE. Autovehiculele, în marea lor majoritate, sunt propulsate de motoare termice cu piston. Motoarele...

Termotehnică

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul termodinamicii si legile fundamentale Termodinamica este o parte a fizicii al carei obiect de studiu îl...

Ai nevoie de altceva?