Procese Chimice în Mediu Eterogen

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 39 în total
Mărime: 74.40KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

PROCESE CHIMICE ÎN MEDIU ETEROGEN

6.1. Introducere

Ca şi în cataliza omogenă, şi în cea zisă eterogenă accelerarea unei reacţii este rezultatul unei noi căi de reacţie, în care energia necesară pentru activare este mai scăzută, şi în care se formează un intermediar de reacţie între componenţii care reacţionează şi catalizatorul eterogen.

Fenomenul catalitic pe suprafeţe solide are loc la interfaţa solid-fluid, aşadar va trebui sa se aibă în vedere cele trei aspecte majore:

natura corpului solid,

structura fină a suprafeţei

structura poroasă a catalizatorului.

Catalizatorii utilizaţi sunt sub formă de mici particule poroase, suprafaţa internă a porilor poate fi de sute sau chiar mii de ori mai mare decât suprafaţa externă a particulei.

O trăsătură a catalizei eterogene constă în faptul că intermediarii se formează pe suprafaţa catalizatorului şi în consecinţă proprietăţile vor diferi semnificativ de cele ale intermediarilor similari "tridimensionali".

Centrele active joacă un rol important în cataliza eterogenă, acestea reprezintă parţi din suprafaţa catalizatorului (defecte de reţea, muchii etc) cu activitate catalitică.

Adsorbţia se realizează mult mai repede pe suprafaţa centrelor active şi în consecinţă viteza reacţiilor catalitice eterogene va depinde nu numai de concentraţia reactanţilor în fază fluidă ci şi de echilibrul de adsorbţie pe suprafaţa catalizatorului.

Procesele chimice eterogene sunt definite pe baza a două criterii, şi anume:

existenţa unei interfeţe care separă cel puţin două faze distincte;

participarea directă şi efectivă a acestei interfeţe la procesul chimic.

Acestea sunt numite criteriile stricte de eterogenitate, şi există, în acest sens, numeroase tipuri de procese chimice eterogene care se deosebesc, în esenţă, prin următoarele caracteristici:

diversitatea fazelor puse în joc, cum ar fi:

două faze (lichide nemiscibile);

fază lichidă în prezenţa unui solid;

fază lichidă şi un gaz;

un solid şi un gaz;

un amestec de compuşi sub formă de trei stări de fizice;

interfaţa de separare a două faze este sediul unei reacţii chimice.

Conținut arhivă zip

  • Procese Chimice in Mediu Eterogen.ppt

Alții au mai descărcat și

Cataliză

Cataliză, catalizatori, reacţii catalitice, centri activi, promotori, otrăvuri Termenul de cataliză a fost introdus în anul 1836 de către...

Catalizatori si Cataliza

Este un fenomen fizico-chimic in care viteza de reactie se modifica in prezenta unor mici cantitati de diferite substante, denumite catalizatori....

Izolarea rădăcinilor ecuațiilor algebrice și transcendente

Scopul lucrării: Cunoașterea și utilizarea metodelor de rezolvare a unei ecuații liniare. Determinarea rădăcinilor ecuației prin metoda...

Procese fizico-chimice de suprafață

INTRODUCERE Concentraţia ionilor de hidrogen variază, în soluţii apoase, între 1 M ( 1 molar) si 10-14 M adică între valoarea corespunzătoare unui...

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va determina individual conţinutul de carbonaţi si...

Lucrari Laborator Chimie - Electronica

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic....

Determinarea fierului din apele de Valcele

1. Procedura de lucru 1.1 Obiective - Prepararea setului de soluții etalon - Analiza spectrofotometrică - Trasarea curbei de calibrare -...

Chimie Fizica

Vp=25mL c=0.1N=0.05mol/L Se consideră a≅b V0=18.6mL V0 – volum initial de Na2S2O3 (mL) Vp – volum probă (mL) Vt – volum de Na2S2O3 la...

Ai nevoie de altceva?