Procese Fizico-Chimice

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 17 în total
Mărime: 107.01KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

3.4.4. MECANISMUL BIODEGRADĂRII SUBSTANŢELOR ORGANICE DIN APELE UZATE

Epurarea biologică este procesul tehnologic prin care impurităţile organice din apele uzate sunt transformate, de către o cultură de microorganisme, în produşi de degradare inofensivi (CO2, H2O, alte produse şi în masa celulară nouă (biomasă). Cultura de microorganisme poate fi dispersată în volumul de reacţie al instalaţiilor de epurare, cultura numindu-se ,,nămol activ’’.

În ansamblu, diferitele reacţii biochimice ale metabolismului îndeplinesc patru funcţii esenţiale pentru viaţa celulei, şi anume:

producerea subunităţilor folosite pentru construcţia constituenţilor celulari, pornind de la substanţele nutritive;

eliberarea de energie şi stocarea acesteia sub diverse forme;

activarea subunităţilor de construcţie pe baza energiei stocate;

formarea de nou material celular prin utilizarea substanţelor.

Aceste aspecte sunt reprezentate schematic în figura 3.4.

O importanţă deosebită în epurarea biologică o are transferul de poluanţi din apa uzată spre biomasă prin contact interfacial şi prin fenomenul de sorbţie (adsorbţie şi absorbţie). Aceste operaţii sunt rapide şi eficiente în următoarele condiţii:

interfaţa apă uzată – biomasă să fie mare;

gradientul de concentraţie a substanţei de îndepărtat în procesul epurării biologice să aibă pantă abruptă, să nu formeze la interfaţă pelicule lichide care să împiedice transferul de substanţe în şi din celulele microorganismelor sau să se acumuleze substanţe nocive.

Schematic, procesul de epurare biologică are loc în bioreactor astfel: substanţele organice din apele uzate sunt adsorbite şi concentrate la suprafaţa biomasei.

Aici, prin activitatea enzimelor eliberate de celulă (exoenzime), substanţele sunt descompuse în unităţi mai mici care pătrund în celula microorganismelor unde sunt metabolizate. În interiorul celulei unităţile materiale care au pătruns prin membrană sunt folosite, pe de o parte, la obţinerea energiei în cadrul reacţiilor de dezasimilaţie, iar pe de altă parte, la crearea unui material celular nou în faza de asimilaţie.

Principalul fenomen producător de energie, în timpul reacţiilor metabolice de dezasimilaţie, este formarea apei prin oxidarea biochimică a substanţelor organice. Energia produsă în această fază este utilizată pentru:

sinteza unui material celular nou;

mişcarea celulelor – mobilitate;

respiraţie.

Conținut arhivă zip

  • Procese Fizico-Chimice.ppt

Alții au mai descărcat și

Borul și compușii acestuia

- Starea naturală Borul nu apare liber în natură ci numai sub formă de combinaţii cu oxigenul: acid boric, boraţi, cum şi în unii silicaţi....

Chimie

CHIMIA Alchimistii foloseau EXPERIENtA ca metodã de lucru. Laboratoarele alchimistilor - primele locasuri din lume anume destinate cercetãrii....

Chimie

Principalele aplicatii ale elementelor Inbogatirea uraniului, aditivi in apa, Aditiv in pasta de dinti, productia de aluminiu 9F RespiraŃie,...

Biochimie

Aminoacizi – unităţi chimice de bază, care intră în componenţa structurii proteinelor. Din cei peste 400 Aa existenţi în stare liberă, doar 20...

Chimie experimentală

1. Într-o serie de trei eprubete se află cationii: K+, NH4 + şi Mg2+, câte unul în fiecare eprubetă. Cum pot fi identificaţi aceşti cationi...

Adsorbția substanțelor tensioactive la interfețe

ADSORBŢIA SURFACTANŢILOR LA INTERFETE Proprietăţi generale ale surfactanţilor Surfactanţii sunt molecule cu structură amfifilă alcătuite...

Chimie

. ALIMENT ŞI ALIMENTAŢIE Noţiuni introductive Alimentul a jucat, joacă şi va juca un rol decisiv in existenţa şi dezvoltarea societăţii umane....

Chimie generală

Introducere Chimia este o stiinţă fundamentală a naturii. Ea studiază starea naturală şi obţinerea, compoziţia şi structura, proprietăţile şi...

Te-ar putea interesa și

Generatoare de Abur

INTRODUCERE Revoluţia industrială a început odată cu punerea în practică a maşinilor cu abur ce a stimulat dezvoltarea rapidă a construcţiei...

Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune

Capitolul I : Contacte electrice Generalităţi Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor...

Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii

1. INTRODUCERE Meseria, aceasta îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare,...

Conservarea Produselor Alimentare

INTRODUCERE Conservele sunt produse obţinute prin sterilizarea cărnii, laptelui, legumelor şi fructelor, a unor preparate sau mâncăruri, ambalate...

Conserve alimentare - procese chimice întâlnite, metode de analiză specifice

INTRODUCERE Conservele sunt produse obţinute prin sterilizarea cărnii, laptelui, legumelor şi fructelor, a unor preparate sau mâncăruri, ambalate...

Bilanțul de materiale și caloric pentru operația de plămădire - zaharificare dintr-o secție de brasaj a unei fabrici de bere

Berea Berea este o băutură alcoolică nedistilată, spumantă, saturată natural cu CO2, cu gust si aroma caracteristice. Berea este un sistem...

Procese fizico-chimice la arderea clincherului Portland, pe cale umedă

1.Introducere 1.1. Scurt istoric despre producerea si dezvoltarea liantilor minerali. Primul material liant care a fost folosit inca din...

Poluarea Apelor Subterane

CICLUL APEI ÎN BIOSFERǍ Apa constituie elementul principal al biosferei sau, altfel spus, substanţa chimică indispensabilă vieţii. De fapt, viaţa...

Ai nevoie de altceva?