Transfer de Masa Global

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 65 în total
Mărime: 200.39KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DIFUZIUNEA ÎNTRE DOUĂ FAZE

În cazul marii majorităţi a proceselor industriale bazate pe transferul de masă, trecerea unui component dintr‑o fază în alta, prin traversarea unei interfeţe, este întâlnită în mod curent.

De exemplu, în procesele de distilare, vaporii şi lichidul se aduc în contact în coloana de fracţionare, componentul mai volatil transferându‑se din faza lichidă în faza de vapori, concomitent cu transferul componentului mai puţin volatil în sens opus, din faza de vapori în faza lichidă; este vorba aici despre o difuziune echimoleculară în contracurent.

În cazul proceselor de absorbţie, gazul solubil difuzează către suprafaţa lichidului (interfaţa gaz – lichid), se dizolvă şi apoi difuzează în volumul fazei lichide. Partea din faza gazoasă insolubilă în lichid (inertul, gazul purtător, etc.) nu se transferă practic în lichid.

În procesele de extracţie lichid – lichid, solutul dintr‑un lichid se transferă în extractant,

În procesele de dizolvare a cristalelor, solutul se transferă în faza lichidă prin interfaţa solid – lichid.

În toate exemplele prezentate anterior, procesele sunt caracterizate de faptul că apare un transfer de substanţă printr‑o interfaţă.

Întrucât la interfaţă nu se acumulează substanţă, rezultă că viteza de transfer de fiecare parte a interfeţei este aceeaşi şi deci gradienţii de concentraţie se modifică în aşa fel încât să fie permanent proporţionali cu rezistenţa la transfer din faza respectivă.

În general, transferul interfazic are loc în trei etape succesive:

Difuziunea componentului care se transferă din masa fazei spre interfaţă;

Traversarea interfeţei;

Difuziunea componentului transferat de la interfaţă către interiorul celeilalte faze.

Transferul de substanţă în interiorul fiecărei faze este determinat de existenţa unui gradient de concentraţie faţă de interfaţă, ca urmare a absenţei echilibrului între fazele contactate.

La echilibru, schimbul net de substanţă între cele două faze încetează, iar concentraţiile componentului difuzionat rămân constante.

Echilibrul astfel stabilit este un echilibru dinamic: transferul nu încetează, dar fluxul de solut A, de exemplu, care difuzează din faza 1 în faza 2 este egal cu fluxul de solut A care difuzează în sens invers, din faza 2 în faza 1.

Conținut arhivă zip

  • Transfer de Masa Global.ppt

Alții au mai descărcat și

Procese de Transfer de Masa

Date de intrare: Flux impurificat: apa Debit de alimentare:15 t/h Concentratia fenolului: intrare:1,8%masa iesire:800ppm masic Concentratia...

Uscarea

Materialele naturale şi produsele fabricate conţin proporţii variabile de umiditate, provenite din contactul cu apa lichidă sau vaporii din...

Transfer de Masa

În multe dintre industriile de proces (chimica, alimentara, etc.), în urma unor transformări fizice sau chimice rezultă amestecuri de substanţe:...

Procese de Transfer de Masa

Importanţa proceselor de separare în activitatea umană (I) Substanţele au tendinţa de a se amesteca spontan, procesul de amestecare...

Operatii Unitare

Proces tehnologic: ansamblu ordonat de operatii pentru o anumita fabricatie Operatie: faza distincta, de natura mecanica, fizica sau chimica, a...

Transfer de Masa

Aspecte teoretice Coloanele de rectificare cu talere asigurã o separare impusã printr-o contactare în trepte a fazelor lichid-vapori pe talerele...

Noțiuni de Bază ale Chimiei

CAPITOLUL 1 NOTIUNI DE BAZA ALE CHIMIEI 1.1. Definitia, domeniile si importanta chimiei Chimia este o stiinta a naturii care cerceteaza acele...

Marimi si Ecuatii Fundamentale

Flux masic, flux masic unitar Componentul transferat în cantitatea cea mai mare poartă denumirea de solut sau component activ, ceilalţi...

Ai nevoie de altceva?