Transfer de masă global

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 65 în total
Mărime: 200.39KB (arhivat)
Publicat de: Iurie-Costel Pașca
Puncte necesare: 0

Extras din curs

DIFUZIUNEA ÎNTRE DOUĂ FAZE

În cazul marii majorităţi a proceselor industriale bazate pe transferul de masă, trecerea unui component dintr‑o fază în alta, prin traversarea unei interfeţe, este întâlnită în mod curent.

De exemplu, în procesele de distilare, vaporii şi lichidul se aduc în contact în coloana de fracţionare, componentul mai volatil transferându‑se din faza lichidă în faza de vapori, concomitent cu transferul componentului mai puţin volatil în sens opus, din faza de vapori în faza lichidă; este vorba aici despre o difuziune echimoleculară în contracurent.

În cazul proceselor de absorbţie, gazul solubil difuzează către suprafaţa lichidului (interfaţa gaz – lichid), se dizolvă şi apoi difuzează în volumul fazei lichide. Partea din faza gazoasă insolubilă în lichid (inertul, gazul purtător, etc.) nu se transferă practic în lichid.

În procesele de extracţie lichid – lichid, solutul dintr‑un lichid se transferă în extractant,

În procesele de dizolvare a cristalelor, solutul se transferă în faza lichidă prin interfaţa solid – lichid.

În toate exemplele prezentate anterior, procesele sunt caracterizate de faptul că apare un transfer de substanţă printr‑o interfaţă.

Întrucât la interfaţă nu se acumulează substanţă, rezultă că viteza de transfer de fiecare parte a interfeţei este aceeaşi şi deci gradienţii de concentraţie se modifică în aşa fel încât să fie permanent proporţionali cu rezistenţa la transfer din faza respectivă.

În general, transferul interfazic are loc în trei etape succesive:

Difuziunea componentului care se transferă din masa fazei spre interfaţă;

Traversarea interfeţei;

Difuziunea componentului transferat de la interfaţă către interiorul celeilalte faze.

Transferul de substanţă în interiorul fiecărei faze este determinat de existenţa unui gradient de concentraţie faţă de interfaţă, ca urmare a absenţei echilibrului între fazele contactate.

La echilibru, schimbul net de substanţă între cele două faze încetează, iar concentraţiile componentului difuzionat rămân constante.

Echilibrul astfel stabilit este un echilibru dinamic: transferul nu încetează, dar fluxul de solut A, de exemplu, care difuzează din faza 1 în faza 2 este egal cu fluxul de solut A care difuzează în sens invers, din faza 2 în faza 1.

Conținut arhivă zip

  • Transfer de Masa Global.ppt

Alții au mai descărcat și

Operații unitare

Transportul de proprietate Procesele fundamentale de transport ale ingineriei chimice se diferentiaza dupa tipul de proprietate astfel:...

Procese de Tratare a Apelor

Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ....

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Transfer de masă

În multe dintre industriile de proces (chimica, alimentara, etc.), în urma unor transformări fizice sau chimice rezultă amestecuri de substanţe:...

Echipamente pentru transfer de substanță

1.1 Caracterizarea aparatelor tip coloană 1.1.1 Definire şi elemente componente Aparatele de tip coloană sunt recipiente cilindrice cu diametru...

Procese de transfer de masă

Importanţa proceselor de separare în activitatea umană (I) Substanţele au tendinţa de a se amesteca spontan, procesul de amestecare...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Contaminarea Produselor Alimentare cu Metale Grele1

Din punct de vedere chimic, în categoria “metalelor grele” intră aproape 40 metale având densitatea mai mare de 5. În termini mai comuni, în...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii de protecție a atmosferei - zincare

Cap.1. TEMA DE PROIECTARE Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru purificarea unui efluent gazos cu continut de HCI rezultat...

Utilizarea frigului artificial într-o întreprindere de industrializare a laptelui și produselor lactate

C.1.INREODUCERE Laptele constituie materia prima de baza in obtinerea industriala a laptelui de consum, a produselor lactate acide ( iaurt, lapte...

Proiect de Inginerie Tehnologică pentru o Instalație de Separare Continuă a HCl din Efluentul Gazos al Unei Secții de Zincare Acidă prin Absorbție în Apă

„Daca un singur soare si un singur aer exista pentru toti , de ce unii tin cu tot dinadinsul sa le polueze, poluandu-se?” CAPITOLUL I: TEMA DE...

Tehnologia protecției atmosferei

Capitolul 1. Tema de proiectare Sa se intocmeasca proiectul de inginerie tehnologica pentru o instalatie de separare continua a HCl din efluentul...

Proiectarea instalației de separare prin absorbția în apă a amoniacului și dintr-un amestec gazos aer - amoniac

Cap I. TEMA DE PROIECTARE 1.1. Prezentarea temei Sa se intocmeasca proiectul tehnologic de separare prin absorbtie a amoniacului dintr-un amestec...

Răcitorul cu aer

INTRODUCERE Lipsa apei și creșterea costurilor, împreună cu preocupările mai recente legate de poluarea apei și de fumul de răcire, au redus...

Energii alternative

1.Energii alternative Figura 1. Incalzirea cu pelete de foc https://www.youtube.com/watch?v=vavjd5Yes44...

Apa

1. INTRODUCERE Dintre multiplele probleme care frământă astăzi omenirea se detaşează una de extremă generalitate şi importanţă: APA. Apa —...

Ai nevoie de altceva?