Toate cursurile din domeniul Chimie Organica

 • Cromatologie

  Cromatografia Cromatografia - proces de separare si analiză a substantelor chimice din amestecuri chromos = culoare, graphos = scriere Tswet (łvet) - 1901 Avantajele cromatografiei ca metodă de separare • Permite separarea, identificarea si dozarea cantitativă simultană a componentelor unui amestec • Se poate aplica unui număr foarte mare de produse, practic orice compus organic putând fi separat printr-o metodă cromatografică • Sensibilitatea metodelor cromatografice este extrem de...

 • Biochimie

  Biochimie -Curs 1- Biochemeia (gr)-chimia vietii; din cuvântul grec βίος (bios) "viaţă“ şi cel egiptean kēme, "pământ" ; se ocupa cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii de la viruşi la organismele superioare. *biologia – ştiinţa care studiază organismele vii . Biochimia se serveşte de conceptele chimiei, în special ale chimiei organice şi chimiei fizice, trateaza structura si functiile componentelor din care sunt alcătuite fiinţele vii...

 • Autentificarea cu Ajutorul Metodelor Chimice si Fizice a Diverselor Produse Alimentare

  Celule - sistem complex de organizare a unor structuri moleculare, macromoleculare si supramoleculare care au functii distincte dependent de genomul nuclear si extranuclear ( mitocondrial sau cloroplastic) Organizarea celulara- sub forma de organite celulare Nucleu (ADN asociat cu/fara proteine) Reticul endoplasmic neted sau rugos (Ribozomi – corpusculi Palade) Lizozomi Aparat Golgi Mitocondrii ( la celule bacteriene, animale si vegetale) Membrane : nucleara, plasmatica,...

 • Produsi Naturali cu Schelet Poliizoprenic

  Prezentare generală Din cele mai variate materiale vegetale au fost izolate hidrocarburi izomere : - C10H16 denumite generic terpeni - C15H24 sesquiterpeni - C20H32 diterpeni Structura terpenilor este reprezentată de 2 unităţi de izopren legate ,,cap la coadă``. Terpenii superiori (sesquiterpeni, diterpeni, triterpeni) sunt construiţi din resturi de izopren : IZOPREN MIRCEN LIMONEN TERPEN CICLIC TERPEN MONOCICLIC Sa recunoscut în ,,regula izoprenică`` un principiu general al...

 • Proprietati Fizice si Chimice ale Hidrocarburilor din Titei

  Arderea hidrocarburilor este procesul cel mai frecvent întâlnit în practică şi este deocamdată scopul principal al prelucrării hidrocarburilor. Ca urmare, proprietăţile legate de arderea hidrocarburilor sunt studiate şi urmărite cu maxim interes. Ele sunt: - Puterea calorifică - Limitele de explozie - Punctul de inflamabilitate - Temperatura de autoaprindere - Antidetonanţa; Legate de aceasta sunt :sensibilitatea, cifra octanică la drum, cifra octanică de amestec,...

 • Cataliza Catalizatori si Produse Organice

  1. Cinetica dezactivarii catalizatorilor Activitatea unui catalizator in cursul unui provec se poate modifica din cauza unei interactiuni. a. Adsorbitia puternica si ireversibila a unor reactanti, in acest mod se elimina centrii activi ai suprafetei b. Reactantii sau impuritati pot interactiona cu centrii activi, ducand la formarea de compusi chimici nedoriti c. penetrarea prin stratul superficial sau difuzia componentelor retelei catre suprafata catalitica d. exista posibilitatea...

 • Materiale de Exploatare

  1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŢIŢEI 1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului Actualmente, sursa principală de obţinere a combustibililor şi uleiurilor pentru autovehicule este ţiţeiul, care reprezintă un lichid cu o compoziţie chimică compusă. El conţine 84 87% de carbon, 12 14% de hidrogen, restul, 1 5% de sulf, 1 3% de oxigen, 0 1% de azot. Carbonul şi hidrogenul, prezenţi în ţiţei, formează hidrocarburi CnHm în cantitate de mii de tipuri. De exemplu, benzinele conţin 500–600 tipuri de...

 • Coloranti

  Culoare Lungime de unda violet 400-420 nm indigo 420-440 nm albastru 440-490 nm verde 490 – 570 nm galben 570 – 585 nm orange 585- 620 nm rosu 620-780 nm Colorant = substanta care absoarbe in domeniul vizibil si apare colorata in culoarea complementara Energie suficienta pentru a se excita electroni Conjugarea micsoreaza diferenta intre HOMO si LUMO Coloranti – sistem cromofor – legaturi duble conjugate, grupa nitrozo (NO) grupa diazo (–N=N-), carbonil (>C=O),...

 • Cinetica

  Introducere Obiect: studiul vitezei de desfăşurare şi a factorilor ce o influenţează. Investigarea cinetică:

 • Poluare Chimica

  Progresele tehnologice şi evoluţiile sociologice au modificat profund modul de viaţǎ al omului şi de “sănătate“al mediului ce îl înconjoarǎ. Aceste progrese au condus la eliminarea în mediul ambiant a unor cantitǎţi impresionante de produşi, care prin interacţie cu mediul în diverse feluri, au condus la o contaminare şi poluare a factorilor de mediu. La aceste aspecte se mai adaugǎ şi emisiile naturale care dezechilibreazǎ mecanismele de reglare naturalǎ a mediului; Chimia, prin substanţele...

 • Biochimie

  cu ce se ocupă biochimia ? cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii de la viruşi la organismele superioare biologia – ştiiţa care studiază organismele vii se serveşte de conceptele chimiei, în special ale chimiei organice şi chimiei fizice trateaza structura si functiile componentelor din care sunt alcătuite fiinţele vii moleculele care intră în componenţa organismelor vii alcătuite în majoritate din carbon (ca şi cele din chimia organică),...

 • Fenoli

  -sunt compusi organici ce contin gruparea OH legata direct de un nucleu aromatic. Reprezentanti fenol Structura -----> Structuri Kekuli. Structurile cu sarcini despartite au o pondere mai mica deoarece despartirea de sarcina necesita consum de energie. Aciditatea fenolilor -mai tari ca alcooli Ar-OH + H2O Ar-O- + H3O+ -introducerea de grupe atragatoare de e- pe nucleul aromatic determina cresterea caracterului acid al fenolului -___________ este de 32 ori mai tare decat fenolul,...

 • Eteri

  Clasificare -2 radicali organici legati de un oxigen -simetrici – R-O-R -nesimetrici – Ar-O-Ar’ -alifatici aromatici Ar-O-R Denumire: Consideram eterul ca o hidrocarbura substituita a grupei alcoxil sau ariloxil Ex: CH3-O-CH2-CH3 metoxietan CH3-O-C6H5 metoxibenzen Numerosi eteri care se regasesc in natura au denumiri uzuale. anisol fenetol guaiacol vanilina Structura -atomul de oxigen este hibridizat sp3 si are doua perechi de electroni neparticipanti care ofera grupei un caracter...

 • Derivati Halogenati

  Clasificare a)În funcţie de numărul atomilor de halogen - monohalogenaţi : CH3Cl clorometan - dihalogenaţi : Cl | geminali CH3-CH 1,1 diclorometan | Cl vicinali CH2-CH2 | | 1,2 diclorometan Cl Cl izolaţi CH2-CH2-CH2 | | 1,3 dicloropropan Cl Cl - polihalogenaţi : C6H6Cl6 hexaclorociclohexan b) In functie de natura radicalului hidrocarbonat - saturati CH3-CH2-Cl clorura de etil -nesaturati CH2=CH-Cl clorura de vinil (cloroetena) -aromatici C6H5-Cl clorobenzen c)In...

 • Compusi Hidroxilici

  Clasificare Se clasifica dupa natura radicalului organic de care se leaga gruparea OH in: -alcool R-OH (gruparea OH este legata de un C sp3) -enoli R-CH=CH-OH (gruparea OH este legata de legatura dubla) -fenoli Ar-OH (gruparea OH este legata de un rest aril) Alcoolii se clasifica dupa natura atomului de carbon in primar, secundat, tertiar. Denumire Se denumesc prin adaugarea prefixului hidroxi la numele hidrocarburii sau sufixului OL. Ex: CH3-CH2-OH etanol Alcoolii cu structura...

Pagina 2 din 6