Toate cursurile din domeniul Chimie Organica

 • Organica

  Sublimarea Prin sublimare se intelege vaporizarea directa a unei substante solide fara aparitia intermediara a fazei lichide.Condensarea directa a vaporilor reprezinta procesul de desublimare. Substanta obtinuta in urma procesului de sublimare se numeste sublimat, iar sublimantul este substanta care se sublima. Ex acid benzoic. Sublimarea poate avea loc la temperatura camerei (naftalina), dar in general sublimeaza la o temperatura apropiata,dar inferioara de cea de topire. Sublimarea este o...

 • Chimie Organica

  Datorită polarizărilor unora dintre legături şi apariţiei unui dipolmoment, au loc deplasări şi delocalizări ale electronilor ce alcătuiesc legăturile respective. Aceste deplasări de electroni sunt interacţii electronice care se traduc prin două tipuri de efecte electronice: Efectul inductiv Efectul electromer Este determinat de prezenţa în moleculă a unor substituenţi atrăgători sau respingători de electroni, care provoacă o polarizare a legăturilor s, care se transmite printr-un...

 • Compusi Heterociclici Aromatici

  Compusii in care toti atomii din ciclu (frecvent de carbon) sunt identici se numesc aliciclici sau homociclici, iar cei in al caror ciclu sunt cel putin doua specii de atomi se numesc heterociclici. Heterociclurile cu caracter aromatic sunt formate din 5 sau 6 atomi de carbon: Difractia de de raze X → toti atomii sunt coplanari **se adauga prefixul perhidro la radacina si sufixul corespunzator compusului nesaturat furan → in cantitati mici in fractia usoara a gudroanelor rezultate la...

 • Mecanisme de Reactie

  MECANISM DE REACTIE → calea urmata de sistemul chimic in cursul transformarilor sale de a reactanti la produsii de reactie, la totalitatea starilor parcurse de sistem in trecerea sa de la starea initiala la cea finala. A cunoaste mecanismul de reactie inseamna a cunoaste: speciile intermediare, izolabile sau neizolabile energia de activare (energia minima necesara aducerii moleculelor in situatia de a reactiona) modul de desfacere a legaturilor din moleculele reactantilor si de formare a...

 • Reactoare Chimice

  Structura generala a unui proces tehnologic, specific industriei chimice: Obiectul disciplinei: studiul principiilor şi metodelor ce intervin în transpunerea şi exploatarea transformarilor chimice la scară comercială Caracterizata prin stoechiometrie,termodinamica si cinetica A. Clasificarea reacţiilor chimice: Criteriul de clasificare Tipuri de reacţii Exemple stoechiometria a) singulare b) multiple a) CH3COOH + C4H9OH  CH3COOC4H9 + H2O b) C3H8  C3H6 + H2 C3H8  C2H4 + CH4...

 • Cursuri Reactoare Chimice

  se vor analiza comparativ, performanţele diferitelor tipuri de reactoare, în realizarea unei transformări chimice date ; Criteriul de comparaţie utilizat va fi productivitatea (p) în substanţă utilă (produs util) obţinută în reactor, definită ca fiind cantitatea de produs util obţinută pe unitatea de volum de reacţie şi unitatea de timp. -P – nr. moli produs obţinuţi /mol A Maximizarea productivităţii la CA0, V şi XAf date: - minimizarea volumului de reacţie, V; - maximizarea...

 • Reactoare Chimice

  Caracterizata prin stoechiometrie,termodinamica si cinetica A. Clasificarea reacţiilor chimice: Criteriul de clasificare Tipuri de reacţii Exemple stoechiometria a) singulare b) multiple a) CH3COOH + C4H9OH CH3COOC4H9 + H2O b) C3H8 C3H6 + H2 C3H8 C2H4 + CH4 sensul de desfăşurare a) ireversibile b) reversibile a) C2H4 + Cl2 C2H4Cl2 b) C4H10 C4H8 + H2 efectul termic a) exoterme b) endoterme a) C6H6 + C3H6 C6H5-C3H7 b) C3H8 C2H4 + CH4 complexitatea a) elementare b) neelementare a)...

 • Matrici si Materiale de Armare

  Curs 2 Matrici si materiale de armare pentru compozite performante - Fibre oxidice vitroase - (1500/3000 cm2/g, funcţie de diametru), obținute din topitură de sticlă prin tehnici speciale - STRUCTURA FIBRELOR VITROASE - Structura fibrelor oxidice vitroase este similară cu cea a sticlei masive din care provin, cu anumite particularități Starea vitroasă – structură și formare - matrici/fibre vitroase Solidele a căror structură nu prezintă ordine la distanţă sunt numite solide...

 • Obtinerea Fibrelor Vitroase

  Utilizarea fibrelor ca elemente de armare a matricelor de sticlă silicatică sau vitroceramică a început abia după 1960. De atunci s-a folosit o largă varietate de compoziţii pentru matrice precum şi multe tipuri de fibre de armare Procedee obţinere fibre oxidice vitroase: tragere directă - prin filiere: fibre continue - din baghete: fibre discontinue centrifugare: fibre discontinue scurte combinate Procesarea impune parcurgerea următoarelor etape: -stabilirea/proiectarea...

 • Ceramici Nanostructurate din BaTiO3

  Titanatul de bariu (BaTiO3) este un material ceramic foarte versatil pentru fabricarea diferitelor sisteme electronice, de ex. sisteme de încălzire autocontrolate, demagnetizanţi pt televizoare color, evaporatoare de combustibil, varistori, echipamente de aer condiţionat, etc, datorită proprietăţilor sale electrice unice [1]. Una dintre cele mai obişnuite aplicaţii ale BaTiO3 este stratul dielectric pentru capacitori ceramici multistratificaţi (MLCC) [2,3]. Totuşi proprietăţile dielectrice...

 • Structura Compusilor Organici si Izomeria Substantelor Organice

  Introducere Chimia organică se conturează ca ştiinţă abia la începutul secolului al 19-lea, odată cu preocupările privind izolarea, purificarea şi studiul substanţelor provenite din organismele vegetale şi animale. Chimiştii (Scheele, Rouelle, în anii 1770-1780) au izolat substanţe pure cum ar fi acizii oxalic, malic, citric din plante şi acidul uric şi ureea din organisme animale, substanţe pe care, deoarece proveneau din organisme vii, le-au denumit substanţe organice, care se deosebesc...

 • Hidrocarburi

  1. ETENA 1. Generalităţi Etena este hidrocarbura cu cele mai numeroase utilizări în industria petrochimică, fiind denumită pentru acest motiv „regina petrochimiei” Ea are această poziţie dominantă pentru că se obţine relativ uşor din farcţiunile pertoliere, la un preţ de cost nu prea ridicat, de puritate avanstaă şi în cantităţi mari Etena a substituit acetilena în foarte multe sinteze chimice Etena intră în compoziţia a circa 30 % dintre produsele petroliere Etena a fost obţinută încă...

 • Spectrometria de Masa

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Spectrometria de masă este cea mai sensibilă metodă de analiză structurală. Ea diferă fundamental de celelalte tehnici spectrale uzuale (rezonanţa magnetică nucleară, spectrometria în infraroşu, în ultraviolet etc) prin faptul că nu implică utilizarea radiaţiilor electromagnetice. Spectrometria de masă este inclusă în tehnicile spectroscopice deoarece reprezentarea distribuţiei unor mase funcţie de abundenţele relative este analogă cu reprezentarea intensităţii unor...

 • Produse Odorante si Aromatizante

  Metaboliti primari si secundari II Produse odorante si aromatizante Introducere Interesul oamenilor pentru arome şi parfumuri nu s-a pierdut de-a lungul anilor. Civilizaţia egipteană le utiliza deja în scopuri culinare, medicale, în tehnica îmbălsămării. Ca o consecinţă, condimentele şi plantele aromatice au devenit sinonime cu bunăstarea şi bogăţia. Imperiile occidentale au luptat cu înverşunare pentru obţinerea supremaţiei pe rutele comerciale şi astfel pentru deţinerea monopolului...

 • Structura Acizi Nucleici - Curs General

  Viata depinde de stocarea stabila şi compacta a informaţiei genetice ; Activitatile moleculelor celulare sunt guvernate de principiile de baza ale chimiei; Apa celulară, ionii anorganici, şi mici molecule organice reprezintă aproximativ 75-80% din greutatea celulei vii; Macromoleculele (proteine, polizaharide, ADN) reprezinta restul. Organisme unicelulare Două tipuri pricipale: bacterii şi archaea Relaţii structurale simple Organisme unicelulare şi multicelulare Plante şi animale...

Pagina 3 din 6