Toate cursurile din domeniul Chimie Organica

 • Acizi Nucleici

  5.1. Definitie, Rol biochimic, Istoric, Caracterizare generala, Clasificare, Acizii nucleici sunt compusi macromoleculari cu o structura extrem de complexa, ce se gasesc in toate celulele vii inclusiv virusuri. Ei formeaza impreuna cu proteinele, nucleoproteidele deosebit de importante din punct de vedere biologic. Pe langa transmiterea ereditatii de la o generatie la urmatoarea, acizii nucleici sunt responsabili si pentru natura, structura si controlul realizarii proteinelor specifice....

 • Bazele Moleculare ale Producerii Mutatiilor

  Modificările spontane ale AND ce determină apariţia unei mutaţii pot implica un număr variat de perechi de nucleotide : de la o singură pereche (mutaţii punctiforme) la sute de perechi de nucleotide (mutaţii genice sau cromosomale). MUTATIILE PUNCTIFORME – pot fi datorate : substituirii unei perechi de nucleotide de către o alta (mutaţii prin substituţie), eliminării (deleţiei), inserării unei noi perechi de nucleotide (adiţie), inversării unei anumite secvenţe de nucleotide (inversii) sau...

 • Mutatiile si Mutageneza

  Materialul genetic prezintă, în mod normal, o structură de o mare stabilitate, care face să fie protejat faţă de apariţia schimbărilor neprogramate, şi care asigură transmiterea nealterată a structurii cromosomilor de la celulele le mame la celulele fiice şi de la o generaţie la alta. Pe de altă parte, însă, structura ADN, prin fenomenul de tautomerie, poate suferi modificări în proprietăţile de împerechere a bazelor azotate şi de aici în schimbarea de-a lungul generaţiilor a secvenţei de...

 • Determinismul Genetic al Sexelor

  Fenomenul de sexualitate presupune împerecherea organismelor de sex opus spre a realiza unirea gameţilor în cadrul procesului de fecundaţie în urma căruia rezultă zigotul, punctul de plecare în ontogeneza unui nou organism. Momentul cheie în procesul de sexualitate este meioza. În meioză se stabileşte destinul viitorului organism când are loc asortarea independentă a perechilor de factori ereditari cu toată gama de evenimente ce au loc după acest fenomen: separarea şi înjumătăţirea...

 • Tezele Teoriei Cromosomale a Ereditatii

  Analiza genetică realizată în cadrul a numeroase experienţe de încrucişare la D. melanogaster, între tipul normal şi diverse mutante precum şi între diferite mutante, care au implicat indivizi ce se deosebeau prin una sau mai multe perechi de caractere, au arătat că în anumite situaţii există mai multe alele pentru acelaşi caracter, plasate pe acelşi locus pe cromosomii omologi, constituind serii polialele. De asemenea s-a constatat că unele caractere normale ale tipului sălbatic de drosofilă...

 • Interactiuni Nonalelice

  Modificarea raportului mendelian de segregare poate fi datorat nu numai interacţiunilor dintre genele alele ci şi interacţiunii dintre genele nealele. Acestea sunt gene plasate fie în loci diferiţi, pe acelaşi cromosom, fie pe cromosomi diferiţi, neomologi, ele afectând acelaşi caracter. Uneori, în urma interacţiunii dintre genele nealele, se modifică felurile fenotipurilor nu însă şi numarul acestora, astfel că, aparent, raportul de segregare nu se modifică. 1. Păstrarea raportului de...

 • Interactiuni Genice

  Experienţele realizate de cercetatori, asupra unor organisme variate, pentru elucidarea determinismului genetic al diferitelor caractere ereditare, au evidenţiat o abatere semnificativă de la rapoartele de segregare obţinute la mazare. Cauza principală a acestor variaţii este aceea că respectivele caractere nu sunt trăsături simple, de tip mendelian, ci mult mai complexe determinate uneori de interacţiunea mai multor gene. Interacţiunile alelice Analizele genetice efectuate la diferite...

 • Ereditatea Mendeliana

  Ereditatea mendeliană (genetica mendeliană sau Mendelism) reprezintă un set de principii sau legi legate de transmiterea ereditară a caracterelor de la parinti la descendenţi. Deşi hibridarea a fost practicata din cele mai vechi timpuri (odată cu introducerea în cultură a plantelor şi cu practica de creştere a animalelor) primul om de ştiinţă care a intreprins un studiu sistematic asupra comportării caracterelor ereditare la genitori şi la generaţiile obţinute prin încrucişare a fost Gregor...

 • Compusi Carbonilici Nesaturati

  II.4.6. Compusi carbonilici nesaturati II.4.6.1. Definitie. Clasificare. Compusi functionali care contin, pe langa gruparea functionala divalenta carbonil >C=O, o legatura dubla >C=C<: a) avand cele doua legaturi duble c u m u l a t e: R-CH=C=O aldocetene C=C=O cetocetene R R sp2 sp2 sp2 sp sp sp2 - structura sistemului de duble legaturi cumulate este similara cu cea din propadiena (CURS 1, pag. 40). - clasa de compusi se defineste cu numele generic de “cetene”. b) avand...

 • Zaharuri

  Introducere Zaharidele sunt compuşi naturali. Numele lor de hidraţi de carbon provine de la raportul hidrogen/oxigen egal cu cel din apă. Formula generală Cn(H2O)n a acestor compuşi naturali în care H:O respectă raportul H:O din apă a dus la denumirea de hidraţi de carbon. Dar şi alte substanţe prezintă acelaşi raport şi nu pot fi încadrate în acest capitol, deci termenul s-a dovedit impropriu. Denumirea de zaharide provine de la zaharoză (reprezentant al clasei) substanţă dulce, iar...

 • Compusi cu Azot si Sulf

  Proprietăţi chimice Formarea de săruri . Mercaptide. Tiolii se dizolvă în soluţie de hidroxid alcalin şi formează săruri solubile în apă . Sărurile tiolilor se numesc şi mercaptide Oxidarea tiolilor Sistemul redox tiol-sulfură este important în special în sistemele biologice. Multe peptide, proteine conţin gruparea -SH liberă şi pot realiza punţi disulfidice în lanţul lor: Acizii arilsulfonici se obţin prin sulfonarea directă a hidrocarburilor aromatice: Prin tratarea sărurilor acizilor...

 • Hidracizi

  Acizii organici care conţin alături de grupa carboxil una sau mai multe grupe hidroxil în radicalul de hidrocarbură se numesc hidroxiacizi (oxiacizi). Ei pot fi: acizi alcooli şi acizi fenoli. HIDROXIACIZI ALIFATICI (ACIZI ALCOOLI) Nomenclatura Hidroxiacizii se denumesc adăugând prefixul hidroxi (oxi) la numele acidului carboxilic saturat, precizând poziţia (poziţiile) grupei hidroxil. Se folosesc şi denumiri empirice, acceptate de IUPAC. Proprietăţi fizice Hidroxiacizii alifatici, în...

 • Compusi Heterociclici

  Clasificare O clasificare a lor poate fi făcută conform precizărilor IUPAC, ţinând seama de numărul de atomi din inel (5,6) şi de numărul de heteroatomi (1,2,3,4 etc.). Compuşi heterociclici pentaatomici Compuşi heterociclici hexaatomici COMPUŞI HETEROCICLICI PENTAATOMICI CU UN HETEROATOM Nomenclatură. Structură Majoritatea compuşilor heterociclici au nume speciale. Aplicarea regulilor IUPAC este convenabilă pentru compuşii monociclici la care se ţine seama de numărul atomilor din...

 • Fenoli

  Proprietăţi fizice caracteristice Au caracter mai polar decât alcoolii corespunzători Solubilitatea în apă mai mare a fenolului comparativ cu a ciclohexanolului se datorează legăturilor de hidrogen mai puternice. Legătura O-H când nu este ionizată este mai puternic polarizată decât la alcooli. Proprietăţi fizice cu excepţia m-crezolului, cristalizaţi, cu miros caracteristic, puţin solubili în apă, uşor solubili în alcool şi eter Temperatura de topire a fenolului este 43oC ( a...

 • Alchene

  Alchenele sunt hidrocarburi nesaturate ce conţin ca grupare funcţională o legătură C=C. Se numesc şi olefine de la latinescul oleum faciens (etena formează 1,2-dicloretan care este ulei). Alchene aciclice , cu formula moleculară, CnH2n ALCHENEALCHENE Exerciţiu: Indicaţi structura compuşilor: 1-(trans-1-propenil)-biciclo [4.4.0]-decan şi trans –3-penten-ol.

Pagina 4 din 6