Toate cursurile din domeniul Chimie Organica

 • Curs de Biochimie

  Biochimia este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de vedere al organizării, compoziţiei şi structurii biomoleculelor componente, precum şi al proceselor complexe de transformare a acestora, în corelaţie cu efectele energetice asociate reacţiilor metabolice. Cunoaşterea substratului biochimic al materiei vii, şi a mecanismelor reacţiilor biochimice oferă cheia înţelegerii ştiinţifice a fenomenelor...

 • Biochimie Hormonala

  I.Introducere Introducerea termenului de hormon a fost făcută de E.Starling pentru a desemna acele substante sintetizate in organism care au proprietetea de a stimula sau excita diferite organe,tesuturi sau procese biochimice si fiziologice.HORMONII sunt definiti ca fiind substanţe chimice elaborate de o celulă sau grup de celule specializate (numite celule endocrine) şi care sunt transportat e prin sistemul circulator la o celulă ţintă care răspunde printr-o modificare a funcţiei sale....

 • Acidulantii

  Acidulantii alimentari se impart in: acizi generali si acizi de specialitate1. Acizii generali sunt aceia care au o diversa gama de functii si pot fi folositi la produsele alimentare la care aciditatea este necesara sau dorita; pe cand acizii de specialitate au o utilizabilitate mult mai restransa. Acizii: citric, malic, tartaric si fumaric sunt acizi generali. Acidul fumaric este inclus in aceasta grupa desi are o limita de solubilitate foarte scazuta. Din cealalta categotie fac parte:...

 • Enzimologie Speciala

  3.2 Imobilizarea enzimelor prin reticulare. Imobilizarea enzimei se poate realiza şi fără a se utiliza suporturi prin efectuarea de punţi covalente cu ajutorul unor reactivi polifuncţionali. Se obţin astfel structuri cu înaltă masă moleculară care devin insolubile. Pentru realizarea unei astfel de reacţii se pot folosi numeroşi reactivi, dintre care cei mai utilizaţi sunt : Principalii reactivi polifuncţionali Nume Structură Glutaraldehidă Acid bis-diazobenzidin-2,2’-disulfonic Acid...

 • Chimie Organica

  1.1 OBIECTUL CHIMIEI ORGANICE Obiectul de studiu al chimiei organice il reprezinta: -Izolarea si purificarea substantelor organice naturale sau sintetice -Determinarea compozitiei calitative si cantitative prin analiza elementala -Determinarea proprietatilor fizice si chimice -Stabilirea structurii chimice -Sinteza industriala sau de laborator 1.2. COMPOZITIA COMPUSILOR ORGANICI Compusii organici sunt alcatuiti dintr-un numar relativ mic de elemente chimice,numite elemente organogene....

 • Clasificarea Compusilor Organici

  Chimia explorează natura materialelor care formează mediul fizic înconjurător. Cea mai mare parte din materialele care ne înconjoară sunt de natură organică. La începutul secolului al XIX-lea, când chimia îşi făcea debutul, materialele organice erau considerate ca substanţe create de organismele vii. Materialele anorganice s-au dovedit a avea compoziţie mai simplă şi confirmau mai uşor primele ipoteze ale teoriei chimice. Datorită acestui lucru şi a respectului omului pentru viaţă s-a crezut...

 • Compusi Carboxilici - Acizi Carboxilici - Acizi Organici

  Sunt compuşi organici, care se găsesc şi în natură, în regnul vegetal şi animal, având stabilitate mare şi fiind rezultatul oxidărilor finale a mai multor compuşi organici. Se mai numesc acizi deoarece dau reacţie acidă în soluţie apoasă (pH < 7). Nomenclatură: Regulă: numele hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon se adaugă sufixul “oic”. Se citesc ca derivaţi de hidrocarbură folosind sufixul carboxilic. Se folosesc denumiri uzuale (vezi reprezentanţi). În cazul acizilor cu...

 • Compusi Organici cu Functiuni Simple si Multiple

  Compuşi halogenaţi Definiţie: Compuşii halogenaţi sunt compuşi organici în care atomul de halogen este legat covalent de atomul de carbon Formula generală este: R – X sau Ar – X Clasificare: a) după natura radicalului hidrocarbonat: b) după natura atomului de carbon: - saturaţi CH3-Cl; - primari R–CH2–X; - nesaturaţi - secundari R2CH–X; - aromatici C6H5-Cl - terţiari R3C–X; c) după numărului atomilor de X: - mono CH3Cl; - poli CCl4. La derivaţii halogenaţi aromatici şi nesaturaţi...

 • Compusi Organici ai Sulfului

  Clasificare şi Nomenclatură 1. Derivaţi organici monosubstituiţi ai H2S Tioli sau mercaptani: R-SH alchilmercaptan Tiofenoli: Ar-SH 2. Compuşi disubstituiţi Tioeteri: R- S-R dialchil-tioeter; Ar-S-R alchil-aril-tioeter Sulfuri: R-S-S-R dialchildisulfura; R-(S)n-R polisulfuri; R3S+ ion de trialchilsulfoniu 3. Compuşi oxigenaţi ai tioeterilor Sulfoxizi: Sulfone: 4. Acizi ai sulfului 5. Tioacizi şi tiocetone 1. TIOALCOOLI ŞI TIOFENOLI Structura şi proprietăţile caracteristice...

 • Eteri

  Formula generală: (Ar)R-O-R(AR) Clasificare 1. În funcţie de structura radicalului Eteri aciclici Eteri ciclici 2. În funcţie de identitatea radicalilor Eteri simetrici (radicali identici) Eteri nesimetrici (radicali diferiti) Nomenclatura 1. Nomenclatura IUPAC: prefixul oxid 2. Nomenclatura eterilor simetrici: 3. Nomenclatura eterilor nesimetrici: 4. Nomenclatura eterilor ciclici: Structura Polaritatea legăturii C-O Moment de dipol Caracteristici spectrale Spectrul IR: benzi...

 • Medicamente

  TEHNOLOGIA FABRICĂRII MEDICAMENTELOR Medicamentele sunt substanţe chimice naturale sau sintetice, simple sau amestecuri, de uz uman sau veterinar, intern sau extern, destinate vindecării, ameliorării sau recunoaşterii unor boli sau tulburări ale organismului. Medicamentul este constituit din: - una sau mai multe substanţe medicamentoase – care au proprietăţi terapeutice - substanţe ajutătoare (adjuvanţi sau excipienţi) – nu au acţiune toxică asupra organismului în cantităţile prescrise...

 • Alchilarea

  ALCHILAREA Reactia de substitutie sau aditie prin care un radical alchil se introduce in structura unui substrat organic Tipuri de alchilari: Substituirea unui atom de H legat de un atom de C alifatic sau aromatic cu aplicatii in - prelucrarea fractiunilor olefinice C3 – C5 in vederea obtinerii de i-alcani; - obtinerea de etilbenzen, cumen etc. Substituirea unui atom de H legat de o grupare –OH, sau –NH2, cu aplicatii in sinteza de medicamente, tenside, plastifianti, odorante etc....

 • Polymers for Drug Controlled-Delivery Systems

  1. Introduction Controlled release drug delivery is a new way to treat illnesses. The term controlled release refers to the ability of a drug delivery system to release a drug over an extended period of time at a controlled rate. It generally involves implanting an engineered polymer directly into the organ or system that is affected by a disease. Since the polymer is implanted directly into the tissues affected by disease, the side effects are often small compared to systemic drug delivery...

 • Compusi Macromoleculari

  - cauciuc, gutaperca, balata (hidrocarburi) - celuloza, amidonul, glicogenul, pectina, guma-arabica, agar-agarul (polizaharide) - cazeina, gelatina, hemoglobina, fibroina, cheratina (albumine) - acizi nucleici (polimeri heterocatenari cu C, O, P in catena principala) compusi macromoleculari artificiali → obtinuti printr-o modificare a polimerilor naturali - nitrat de celuloza xantogenat de celuloza acetat de celuloza - galalit (din cazeina si aldehida formica) compusi macromoleculari...

Pagina 5 din 6