Chimie Organica

Imagine preview
(8/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Chimie Organica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 80 de pagini .

Profesor: Spanu Oana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Chimie Organica

Cuprins

MODUL I
1. Sisteme disperse omogene (solu]ii) 1
1.1. Defini]ie, clasificare 1
1.2. Sisteme disperse omogene (solu]ii) 1
1.2.1. Defini]ie 1
1.2.2. Clasificarea solu]iilor 1
1.2.3. Mrimi [i unit]i pentru exprimarea concentra]iei 2
1.2.3.1. Defini]ie 2
1.2.3.2. Concentra]ia procentual 2
1.2.3.3. Concentra]ia molar 2
1.2.3.4. Concentra]ia normal 2
1.2.4. Procesul de dizolvare 3
1.2.5. Solubilitatea 4
1.2.5.1. Solubilitatea substan]elor solide 4
1.2.6. Solu]ii diluate de neelectroli]i 5
1.2.6.1. Difuziunea 5
1.2.6.2. Osmoza [i presiunea osmotic 6
Test de autoevaluare 9
1.2.7. No]iuni de electrochimie 11
1.2.7.1. Propriet]i coligative ale solu]iilor 11
1.2.7.2. Echilibrul chimic: procese reversibile [i ireversibile 12
1.2.7.3. Acizi, baze, amfoli]i 14
1.2.7.4. Gradul de ionizare al electroli]ilor slabi 16
1.2.7.5. Constante de aciditate [i bazicitate 18
1.2.7.6. Produsul ionic al apei [i mrimea pH 18
1.2.7.6.1. Metode pentru determinarea pH-ului 20
1.2.7.7. Solu]ii tampon 21
1.2.7.8. Hidroliza srurilor 22
Test de autoevaluare 25
Rezumat modul I 26
MODUL II
2. Sisteme disperse eterogene (coloizi) 27
2.1. Defini]ie 27
2.2. Clasificarea coloizilor 27
2.3. Structura particulei coloidale (micela coloidal) 28
2.4. Propriet]ile sistemelor coloidale 30
2.4.1. Propriet]i cinetice 30
2.4.2. Propriet]i optice 31
2.4.3. Propriet]i electrice 32
Test de autoevaluare 35
3. Oxidare [i reducere 36
3.1. Defini]ie, starea de oxidare [i starea de reducere 36
3.2. Strile de oxidare ale elementelor `n combina]iile lor 37
3.3. Oxidri [i reduceri ale unor molecule covalente 38
3.4. For]a electromotoare. Poten]ial de electrod 39
3.5. Poten]ial redox 41
3.6. Mrimea rH 42
2
Test de autoevaluare 43
Rezumat modul II 44
Modul III – lucrri de laborator
Volumetria prin reac]ii de neutralizare 45
1. Prepararea [i titrarea unei solu]ii 0,1N de NaOH cu ajutorul
unei solu]ii de acid oxalic 45
2. Prepararea [i titrarea unei solu]ii de HCl 0,1N cu o solu]ie de
NaOH de concentra]ie cunoscut 47
3. Dozarea azotului din srurile de amoniu (metoda Kjeldahl) 49
4. Reac]iile ionilor potasiu, amoniu [i azotat 51
Volumetria prin reac]ii de oxido-reducere 54
5. Permanganometria `n mediu acid 54
6. Dozarea ionului feros Fe2+ din compu[i prin metoda
permanganometric 56
Ionul fier 58
7. Iodometria 60
Volumetria prin reac]ii de precipitare. Argentometria 62
8. Metoda Mohr de dozare a clorurilor 62
Volumetria prin reac]ii cu formare de complec[i. Complexometria 64
9. Duritatea apei 64
Reac]iile ionilor magneziu [i calciu 67
Metode fotometrice de analiz 69
10. Dozarea manganului din produse vegetale 70
11. Reac]iile ionilor fosfat [i silicat 71
12. pH-metria 73
Teme de verificare 75
Bibliografie 78
Cuprins 79

Extras din document

MODUL I

1. SISTEME DISPERSE OMOGENE (SOLU}II)

1.1. Defini]ie, clasificare

Sistemele disperse reprezint amestecuri de dou sau mai multe

componente.

~n func]ie de natura suprafe]elor care formeaz amestecul, sistemele

disperse pot fi omogene [i eterogene.

Sistemele disperse omogene sunt acele sisteme `n care componentele nu

prezint suprafe]e de separare, compozi]ia amestecului fiind uniform `n tot

sistemul. Substan]ele ce compun amestecul nu sunt perceptibile cu ochiul liber

sau la microscop [i nu sunt separabile prin mijloace mecanice ca filtrare,

centrifugare etc.

Sistemele disperse eterogene sunt acele sisteme `n care componentele

prezint suprafe]e de separare, compozi]ia amestecului fiind diferit.

Sistemele disperse prezint dou componente care difer prin cantitate.

Componenta care domin cantitativ amestecul se nume[te mediul de

dispersie iar `n cazul solu]iilor este dizolvantul sau solventul.

Componenta ce se afl `n cantitate mai mic, se nume[te faz dispers, `n

cazul solu]iilor fiind substan]a care se dizolv, numit [i solut sau dizolvat. Ea

este cea care determin multe propriet]i ale sistemului dispers.

1.2. Sisteme disperse omogene (solu]ii)

1.2.1. Defini]ie

O solu]ie este un amestec omogen de dou sau mai multe componente

(substan]e).

1.2.2. Clasificarea solu]iilor

Solu]iile se clasific dup starea lor fizic `n solu]ii gazoase, lichide [i

solide.

Gazele, indiferent de natura lor chimic, se amestec sau sunt miscibile `n

orice propor]ie.

Solu]iile lichide pot fi: gaz `n lichid, lichid `n lichid, solid `n lichid.

Exemple de diferite solu]ii sunt prezentate `n tabelul 1.

Tabel 1

Clasificare solu]iilor dup starea fizic

Tipul de solu]ie Exemple

1. Amestecuri de gaze aerul atmosferic - amestec de azot [i oxigen

(componente principale)

2. Gaz `n lichid dioxid de carbon `n ap, oxigen `n ap, hidrogen

sulfurat `n ap

3. Lichid `n lichid etanol `n ap, frac]iuni de petrol, ulei `n eter etc.

4. Solid `n lichid sruri `n ap, zahr `n ap, naftalin `n benzen etc.

5. Solid `n solid aliajele - amestecuri formate din mai multe metale

1.2.3. Mrimi [i unit]i pentru exprimarea concentra]iei

4

Un alt criteriu de clasificare al solu]iilor este concentra]ia.

1.2.3.1. Defini]ie

Concentra]ia unei solu]ii reprezint cantitatea de substan] dizolvat

`ntr-un anumit volum de solu]ie.

Ea reprezint raportul dintre solut [i solvent. Dup concentra]ie, se

deosebesc: solu]ii diluate, adic solu]ii care con]in cantit]i mici de substan]

dizolvate [i solu]ii concentrate, adic solu]ii care con]in cantit]i mari de

substan] dizolvate.

Concentra]ia solu]iei se exprim `n mai multe moduri:

- concentra]ia procentual;

- concentra]ia molar;

- concentra]ia normal.

1.2.3.2. Concentra]ia procentual

Concentra]ia procentual arat câte pr]i de substan] dizolvat se gsesc

`n 100 pr]i solu]ie. Astfel o solu]ie de NaCl 10% `nseamn c `n 100g solu]ie se

gsesc 10g clorur de sodiu [i 90g ap.

Concentra]ia procentual poate fi exprimat [i `n unit]i de volum, folosit

pentru prepararea solu]iilor de lichide. De exemplu prin alcool 80% se `n]elege un

amestec de 80 volume de alcool [i 20 volume de ap.

1.2.3.3. Concentra]ia molar

Concentra]ia exprimat `n moli raporta]i la litru de solu]ie (1000cm3

solu]ie). O solu]ie molar este solu]ia care con]ine dizolvat `n 1000cm3 solu]ie un

mol de substan]. Concentra]ia acestei solu]ii se noteaz cu m.

De exemplu, o solu]ie molar de clorur de sodiu con]ine 58,5g NaCl

(1 mol) `ntr-un litru de solu]ie; o solu]ie molar de acid sulfuric con]ine 98g

H2SO4 (1 mol) `ntr-un litru de solu]ie. Dup cantitatea de substan] dizolvat la un

litru de solu]ie se deosebesc solu]ii: molare (m), dublu-molare (2m), semi-molare

(0,5m), decimolare (0,1m), centimolare (0,01m) etc.

Solu]iile molare nu trebuie confundate cu solu]ii molale, care prin

molalitate indic numrul de moli de substan] dizolvat `n 1000g dizolvant.

Molaritatea unei solu]ii (m) se calculeaz dup urmtoarea expresie:

Fisiere in arhiva (1):

  • Chimie Organica.pdf

Alte informatii

ESTE CURSUL USAMV IASI