Chimie organică

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 149 în total
Mărime: 4.05MB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Alimentatie si Turism
Universitatea Transilvania, Brasov

Extras din document

Istoric

1770 - Scheele, Rouelle - preocupări pentru izolarea, purificarea și studiul substanțelor organice. Acidul oxalic, maleic, citric - din plante; ac. uric, ureea - din animale.

1784 Aplicând metoda arderii, Lavoisier stabilește calitativ că substanțele organice sunt compuse din carbon, hidrogen, oxigen, azot

1809 J.J. Berzelius propune termenul de

”Chimie organică” - Teoria Forței vitale

1828 Wöhler - a sintetizat ureea

AgNCO +NH4Cl NH4NCO +AgCl

NH4NCO H2N―CO―NH2

1830 J. Von Liebig - metoda analizei cantitative

Definiția chimiei organice

1889 chimistul german K. Schorlemmer chimia organică este chimia hidrocarburilor și a derivaților lor. (definiție pune la baza chimiei organice molecula de metan).

Obiectul de studiu al chimiei organice:

metodele de sinteză a compușilor organice

metodele fizico-chimice de stabilire a structurii moleculelor sintetizate sau izolate din natură

studiul reactivității în funcție de structură și elucidarea mecanismelor de reacție

Structura compușilor organici

1864 A. Butlerov “Teoria structurii compușilor organici”

C și H - elemente principale;

O, N, X (F, Cl, Br, I), S, P, Mn+ - elemente organogene.

Se stabilesc:

Ordinea în care se succed atomii în moleculă

Tipul de legături dintre atomi - energia de legătură

- distanțe interatomice, unghiul de valența

Influența reciprocă a atomilor în moleculă

natura și intensitatea interacțiilor (efecte electronice)

Dispoziția în spațiu a atomilor (geometria moleculei)

Importanța stabilirii structurii:

Relația: STRUCTURĂ - PROPRIETĂȚI

Exemplu: C3H7O2N; H3C - CH - COOH; H2C - CH2 - COOH;

(ac. α amino propanoic) NH2 NH2 (ac. β amino propanoic)

Conținut arhivă zip

  • Chimie organica.ppt

Alții au mai descărcat și

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Cicloalcani, Alchine și Diene

Mulţi compuşi organici conţin cicluri de atomi. Carbohidraţii pe care îi consumăm sunt compuşi ciclici, nucleotidele ce constituie AND-ul şi ARN-ul...

Compuși hidroxilici

Clasificare Se clasifica dupa natura radicalului organic de care se leaga gruparea OH in: -alcool R-OH (gruparea OH este legata de un C sp3)...

Eteri

Clasificare -2 radicali organici legati de un oxigen -simetrici – R-O-R -nesimetrici – Ar-O-Ar’ -alifatici aromatici Ar-O-R Denumire:...

Fenoli

-sunt compusi organici ce contin gruparea OH legata direct de un nucleu aromatic. Reprezentanti fenol Structura -----> Structuri Kekuli....

Titrimetria prin reacții acido-bazice

Metodele titrimetriei prin reacții acido-bazice (cu transfer de protoni) se bazează pe interacțiunea dintre substanțe cu caracter acid și substanțe...

Chimie Organică

INTRODUCERE ÎN CHIMIA ORGANICĂ DEZVOLTAREA CHIMIEI ORGANICE CA ŞTIINŢĂ Wohler, 1828 – transformarea cianatului de amoniu în...

Chimie organică

Datorită polarizărilor unora dintre legături şi apariţiei unui dipolmoment, au loc deplasări şi delocalizări ale electronilor ce alcătuiesc...

Te-ar putea interesa și

Aplicații ale spectrometriei de masă în chimia organică

Capitolul 1. Spectrometria de masă – Generalităti Spectrometria de masă este o metodă instrumentală de analiză a compuşilor organici având la bază...

Reacțiile chimice de bază utilizate în cercetarea mărfurilor

I. Chimia analitica. Analiza chimica - Introducere Necesitatea satisfacerii nevoilor multilaterale i-a impus omului, aflat in contact stins cu...

Proiect de lecție - chimia organică

Student: (SIPOL) Universitatea: UPB Facultatea: CASM Anul de studii: III (2010-2011) Şcoala de aplicaţii: Colegiul Tehnic "C.D.Neniţescu" Anul...

Chimie organică - hidrocarburile

Hidrocarburile sunt compusi organici ce contin in molecula atom de C si H Clasif:saturate(alcani si cicloalcani), nesaturate(cu dubla leg-...

Chimie organică

Termochimie Soit v1A1+v2A2+…=v1’A1’+v2’A2’+….ou Ai reactants ; Ai’ produits de reaction, vi,vi’= coeficients stoechiometriques Si la reaction...

Chimie organică

1.1 OBIECTUL CHIMIEI ORGANICE Obiectul de studiu al chimiei organice il reprezinta: -Izolarea si purificarea substantelor organice naturale sau...

Chimie An 1

CAP. 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE DE CHIMIE -Necesitatea studiului chimiei de catre viitorii ing. textilisti nechimisti - cunoasterea materiilor prime...

Chimie organică

MODUL I 1. SISTEME DISPERSE OMOGENE (SOLU}II) 1.1. Defini]ie, clasificare Sistemele disperse reprezint amestecuri de dou sau mai multe...

Ai nevoie de altceva?