Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici

Curs
7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1985
Mărime: 150.00KB (arhivat)
Publicat de: Sodica Sandu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cecilia Georgescu

Extras din curs

Sunt compuşi organici, care se găsesc şi în natură, în regnul vegetal şi animal, având stabilitate mare şi fiind rezultatul oxidărilor finale a mai multor compuşi organici. Se mai numesc acizi deoarece dau reacţie acidă în soluţie apoasă (pH < 7).

Nomenclatură:

Regulă: numele hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon se adaugă sufixul “oic”. Se citesc ca derivaţi de hidrocarbură folosind sufixul carboxilic. Se folosesc denumiri uzuale (vezi reprezentanţi). În cazul acizilor cu catene complicate numerotarea catenei se face începând de la gruparea carboxil folosind cifre arabe sau litere greceşti.

Clasificare:

După natura radicalilor hidrocarbonaţi:

După numărul grupărilor carboxil:

Structura grupării carboxil. Proprietăţi caracteristice.

Gruparea carboxil este o grupare funcţională, trivalentă, plană, cu atomul de carbon hibridizat sp2 şi formată dintr-o grupare carbonil şi una hidroxil. Cele două grupări, datorită conjugării care apare între electronii neparticipanţi ai atomului de oxigen a grupării –OH şi electronii  ai grupei carbonil îşi pierd individualitatea, gruparea carbonil îşi pierde caracterul nesaturat, iar densitatea electronică a grupării –OH scade, aceasta mărindu-şi aciditatea.

Proprietăţi caracteristice:

1) Aciditatea: gruparea –OH din compuşii carboxilici are un caracter acid mai accentuat comparativ cu grupările –OH din alcooli şi fenoli:

Soluţiile apoase au pH < 7, iar indicatorii virează. Aciditatea compuşilor carboxilici se explică pe lângă structura fundamentală a grupei carboxil, unde OH+ are densitate electronică scăzută, şi prin stabilizarea anionului carboxilat obţinut prin ionizarea acidului.

S-a realizat o conjugare izovalentă obţinându-se identitatea covalenţelor. Aciditatea compuşilor carboxilici depinde de natura substituenţilor grefaţi la gruparea carboxil, aceştia influenţând atât structura fundamentală cât şi anionul carboxilat.

2) Între moleculele de acizi apar punţi de hidrogen mai puternice decât la alcooli. De cele mai multe ori acizii formează dimeri şi sunt posibili şi polimeri liniari.

Punţile influenţează valorile punctelor de fierbere care sunt mari ca ale alcoolilor cu acelaşi număr de atomi de carbon.

Acizi monocarboxilici

Proprietăţi fizice:

Stare de agregare: C1 – C10 sunt lichizi; > C10 sunt solizi.

Solubilitate: termenii inferiori sunt solubili în apă, solubilitatea scăzând cu creşterea catenei şi ajungând ca acidul lauric (C12) să fie insolubil.

Punctele de fierbere sunt anormal de ridicate şi cresc monoton în serie.

Punctele de topire alternează în funcţie de numărul atomilor de carbon, acizii cu număr par având punctele de topire mai ridicate decât cei cu număr impar. Acizii cu număr par formează o reţea compactă, moleculele aşezându-se paralel în reţea ca un „mănunchi de creioane”.

C1 – C4 sunt lichide cu miros pătrunzător; C4 – C10 au miros neplăcut de sudoare; cei solizi sunt inodori.

Proprietăţi chimice:

Acizii carboxilici participă la reacţii în care au loc diferite scindări de covalenţe.

A. Aciditatea compuşilor carboxilici. Formarea sărurilor.

Soluţiile apoase ale acizilor carboxilici au pH-ul mai mic decât 7 şi virează indicatorii. pKa = 5. Aciditatea scade în serie.

Acizii organici sunt acizi slabi şi reacţionează cu metale aflate în seria potenţialelor înaintea hidrogenului, cu oxizi bazici, cu hidroxizi, cu săruri ale acizilor mai slabi (carbonaţi, sulfuri, cianuri, fenoxizi, alcoxizi, acetiluri). Sărurile metalelor alcaline sunt solubile în apă, cele ale metalelor alcalino – pământoase greu solubile, iar ale metalelor grele insolubile. Sărurile acizilor cu C12 – C18 se folosesc ca săpunuri.

Preview document

Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 1
Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 2
Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 3
Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 4
Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 5
Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 6
Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 7
Compuși carboxilici - acizi carboxilici - acizi organici - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Compusi Carboxilici - Acizi Carboxilici - Acizi Organici.doc

Alții au mai descărcat și

Chimie - Curs 2

2.1.Legatura chimica Tendinta crearii unor structuri electronice stabile a elementelor chimice(exceptie unele gaze rare:He,Ne) conduce la formarea...

Alchilarea

ALCHILAREA Reactia de substitutie sau aditie prin care un radical alchil se introduce in structura unui substrat organic Tipuri de alchilari:...

Enzime

Enzime -compuşi macromoleculari de natură proteică, produşi şi prezenţi numai în organismele vii, -rol de biocatalizatori ai tuturor...

Fenoli

Proprietăţi fizice caracteristice Au caracter mai polar decât alcoolii corespunzători Solubilitatea în apă mai mare a fenolului comparativ cu a...

Chimie organică

MODUL I 1. SISTEME DISPERSE OMOGENE (SOLU}II) 1.1. Defini]ie, clasificare Sistemele disperse reprezint amestecuri de dou sau mai multe...

Organică

Sublimarea Prin sublimare se intelege vaporizarea directa a unei substante solide fara aparitia intermediara a fazei lichide.Condensarea directa a...

Compuși hidroxilici

Clasificare Se clasifica dupa natura radicalului organic de care se leaga gruparea OH in: -alcool R-OH (gruparea OH este legata de un C sp3)...

Aminoacizi

În natură se găsesc peste 400 de aminoacizi, însă organismele utilizează doar un număr restrâns pentru biosinteza diferitelor tipuri de protide....

Te-ar putea interesa și

Instalație de sitare cu grătar cilindric fix și încărcare frontală

TEMA PROIECTULUI Să se stabilească structura şi să se dimensioneze principalele obiectele tehnologice ale unei staţiei de epurare a apelor uzate...

Procese Chimice și Enzimologice ce Intervin în Procesarea Cărnii de Porc în Vederea Obținerii Specialităților Afumate

MEMORIU TEHNIC Industria cărnii cuprinde o varietate de sortimente de produse din carne, dintre care afumăturile pot ocupa un rol important. Prin...

Cuptorul cu Microunde

1. Scurt istoric a cuptorului cu microunde În timpul celui de-al doilea război mondial, doi britanici au inventat magnetronul, un tub capabil să...

Derivații hidrocarburilor

Derivatii hidrocarburilor sunt substante organice care pe langa atomi de carbon si hidrogen au in compozitia lor si atomi ai altor elemente...

Tehnologia Microundelor

I. INTRODUCERE Microundele sunt radiatii electromagnetice de frecventa ridicata variind intre 300 MHz pana la 300 GHz si lungimi de unda cuprinse...

Proiect de lecție - compuși organici cu funcțiuni

Data: 09.06 2016 Unitatea de invatamant: Colegiul National “Ion Luca Caragiale” Ploiesti Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii...

Reacții de Obținere a Compușilor organo-metalici

CAPITOLUL I Argument REACTII DE OBTINERE A COMPUSILOR ORGANO-METALICI Compusii organo-metalici cuprind acele combinatii care contin atomul unui...

Proiect de lecție - compuși carboxilici

Clasa a X - a D – clasă experiment Tema : Acizi Carboxilici Conţinut conceptual : Definiţie, Nomenclatură, Clasificare, Proprietaţi Fizice şi...

Ai nevoie de altceva?