Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5105
Mărime: 350.95KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cecilia Georgescu
COMPUŞI ORGANICI CU FUNCŢIUNI SIMPLE ŞI MULTIPLE

Extras din document

Compuşi halogenaţi

Definiţie: Compuşii halogenaţi sunt compuşi organici în care atomul de halogen este legat covalent de atomul de carbon

Formula generală este: R – X sau Ar – X

Clasificare:

a) după natura radicalului hidrocarbonat: b) după natura atomului de carbon:

- saturaţi CH3-Cl; - primari R–CH2–X;

- nesaturaţi - secundari R2CH–X;

- aromatici C6H5-Cl - terţiari R3C–X;

c) după numărului atomilor de X: - mono CH3Cl;

- poli CCl4.

La derivaţii halogenaţi aromatici şi nesaturaţi apar poziţii deosebite de care trebuie să ţinem cont:

R-CH=CH-CH2-X CH2=CH-X C6H5-X C6H5-CH2-X

halogen alilic halogen vinilic halogen aromatic halogen benzilic

Nomenclatura:

Regulă: Numele compuşilor halogenaţi se formează prin adăugarea numelui halogen, ca prefix la numele hidrocarburii. Se utilizează şi o altă nomenclatură în care molecula compusului halogen este considerată ca o halogenură a restului hidrocarbonat.

* La derivaţii halogenaţi nesaturaţi este prioritară dubla legătură şi nu halogenul.

clormetan

clorură de metil

3-clorpropenă

clorură de alil

CH3–Cl

1,1-dicloretan

gem-dicloretan

1,2-dicloretan

vic-dicloretan (derivat vicinal)

*gem – geminali la acelaşi atom de carbon

1-brom-3-clorpropan

Structură. Proprietăţi caracteristice.

Legătura C–X se formează prin întrepătrunderea unui orbital p al atomului de halogen cu un orbital de legătură sp3, sp2 al unui atom de carbon.

Legăturile sunt de tip C-X sp3(sp2, sp) – pz. Sunt legături polare

Principalele caracteristici ale legăturii covalente C-X variază astfel:

lungimea

energia

reactivitatea

polaritatea

polarizabilitatea

După hidrocarburi, derivaţii halogenaţi sunt cei mai importanţi compuşi organici datorită reactivităţii lor ridicate şi participării la numeroase reacţii chimice sau transformări chimice.

Reactivitatea depinde, pe lângă natura atomului de halogen, şi de poziţia atomului de halogen în catenă (vezi proprietăţi chimice).

Proprietăţi fizice

Stare de agregare: Derivaţii halogenaţi alchilici sunt gazoşi, lichizi sau solizi. Cei aromatici monohalogenaţi sunt lichizi, iar cei polihalogenaţi sunt solizi. Sunt toxici, iar cei benzilici sunt lacrimogeni.

Sunt insolubili în apă şi solubili în solvenţi organici, fiind la rândul lor buni solvenţi. Au densitatea mai mare decât 1 g/cm3.

Proprietăţi chimice

Reactivitatea derivaţilor halogenaţi depinde de:

- natura halogenului (I>Br>Cl>F)

- poziţia atomului de halogen în catenă:

a.- halogenul vinilic şi arilic au reactivitate scăzută (se realizează o legătură cu un parţial caracter de legătură dublă)

b.- halogenul legat la un atom de carbon hibridizat sp3 prezintă reactivitate normală

c.- halogenul alilic şi cel benzilic au reactivitate mărită (se realizează intermediari stabilizaţi prin conjugare)

A. Reacţii comune tuturor derivaţilor halogenaţi

a.- reacţia de reducere

Are loc în medii reducătoare (H2 în prezenţă de metale, LiAlH4 sau Na în alcool etilic).

b.- reacţia cu metale

B. Reacţii specifice derivaţilor halogenaţi cu reactivitate mărită şi normală (vezi reactivitatea)

Preview document

Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 1
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 2
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 3
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 4
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 5
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 6
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 7
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 8
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 9
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 10
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 11
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 12
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 13
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 14
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 15
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 16
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 17
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 18
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 19
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 20
Compuși Organici cu Funcțiuni Simple și Multiple - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Compusi Organici cu Functiuni Simple si Multiple.doc

Alții au mai descărcat și

Derivatii Hidrocarburilor

Derivatii hidrocarburilor sunt substante organice care pe langa atomi de carbon si hidrogen au in compozitia lor si atomi ai altor elemente...

Aminele

Aminele sunt compusi organici care contin în molecula lor grupa amino (-NH2) legata de un radical hidrocarbonat. Aminele seamana structural cu...

Proteine

Definiţie şi clasificare În anul 1839 chimistul olandez Gerardus Johanes Mulder a propus următoarea formulă moleculară : C40H62O12N10 pentru...

Alcoolii

1. Alcoolii – definitie:Alcooli sunt compusi hidroxilici in care gruparea functionala hidroxil (-OH) este legata la un atom de carbon saturat, in...

Generalitatile Antibioticelor

Antibioticile sunt substante chimice organice produse de microorganisme sau obtinute prin sinteza sau semisinteza care in doze foarte mici, inhiba...

Chimie Organica

1.1 OBIECTUL CHIMIEI ORGANICE Obiectul de studiu al chimiei organice il reprezinta: -Izolarea si purificarea substantelor organice naturale sau...

Acizi Nucleici

5.1. Definitie, Rol biochimic, Istoric, Caracterizare generala, Clasificare, Acizii nucleici sunt compusi macromoleculari cu o structura extrem...

Spectrometria de Masă

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Spectrometria de masă este cea mai sensibilă metodă de analiză structurală. Ea diferă fundamental de celelalte tehnici...

Ai nevoie de altceva?