Fenoli

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 20 în total
Mărime: 168.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florea Ion

Extras din document

Proprietăţi fizice caracteristice

Au caracter mai polar decât alcoolii corespunzători

Solubilitatea în apă mai mare a fenolului comparativ cu a ciclohexanolului se datorează

legăturilor de hidrogen mai puternice.

Legătura O-H când nu este ionizată este mai puternic polarizată decât la alcooli.

Proprietăţi fizice

cu excepţia m-crezolului, cristalizaţi, cu miros caracteristic,

puţin solubili în apă, uşor solubili în alcool şi eter

Temperatura de topire a fenolului este 43oC ( a ciclohexanolului este 25,5oC) iar cea de fierbere este 181oC (ciclohexanol, 161oC)

Caracteristici spectrale

Spectrul UV: gruparea OH este grupare auxocromă

Spectrul IR:

Spectrul RMN :- protonul hidroxilic fenolic este mai dezecranat decât la alcooli (  = 4,0-8,0 ppm); în fenoli  = 10,5-16 ppm Semnalul protonului fenolic poate fi identificat prin tratarea cu D2O a probei. Protonul OH este repede schimbat cu deuteriu şi semnalul dispare.

Gruparea OH fenolică determină o diferenţiere a protonilor inelului Ho:  = 6,77ppm, Hm:7,13 ppm; Hp: 6,87 ppm.

Semnalele pentru 13C RMN ale nucleului aromatic apar la = 135-170 ppm.

Structură şi proprietăţi caracteristice

Datorită conjugării p- atomul de oxigen se pozitivează, atrage electronii  din legătura -OH, astfel încât H se protolizează uşor. Fenolul prezintă caracter aromatic pronunţat comparativ cu alcoolii

Fenolul prezintă caracter aromatic pronunţat comparativ cu arenele. Nucleul aromatic este activat cu densitatea de electroni în mod selectiv în poziţiile orto (o) şi para (p). De aceea dă reacţii de SE aromatică cu viteză mult mai mare comparativ cu benzenul:

Fenoxidul este mai stabilizat prin conjugare decât fenolul. Acest lucru are consecinţe asupra reactivităţii nucleului şi grupei OH

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Fenol

CAPITOLUL 1.TEMA DE PROIECTARE Sa se proiecteze o instalatie de obtinere a fenolului cu o productie de 50000 tone/an. CAPITOLUL 2.MEMORIU...

Tehnologii Organice de Sinteza

Cap. I Parte generală 1.1 Tema de proiectare Să se proiecteze o instalaţie tehnologică cu funcţionare continuă pentru obţinerea fenolului cu o...

Alcoolii

1. Alcoolii – definitie:Alcooli sunt compusi hidroxilici in care gruparea functionala hidroxil (-OH) este legata la un atom de carbon saturat, in...

Condensarea Compusilor Carbonilici cu Compusi cu Azot

Compusii carbonilici se caracterizeaza prin prezenta in molecula lor a grupei carbonil . Cand aceasta grupa este legata de un atom de hidrogen si...

Analize de Coloranti Organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Hidracizi

Acizii organici care conţin alături de grupa carboxil una sau mai multe grupe hidroxil în radicalul de hidrocarbură se numesc hidroxiacizi...

Compusi Hidroxilici

Clasificare Se clasifica dupa natura radicalului organic de care se leaga gruparea OH in: -alcool R-OH (gruparea OH este legata de un C sp3)...

Fenoli

-sunt compusi organici ce contin gruparea OH legata direct de un nucleu aromatic. Reprezentanti fenol Structura -----> Structuri Kekuli....

Ai nevoie de altceva?