Materiale de Exploatare

Curs
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 28026
Mărime: 4.95MB (arhivat)
Publicat de: Agnos Caius Filip
Cost: Gratis

Cuprins

 1. 1. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE ŢIŢEI 7
 2. 1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului
 3. 1.2. Metode de prelucrare ale ţiţeiului
 4. 1.3. Rafinarea produselor petroliere
 5. 2. BENZENE PENTRU AUTOVEHICULE 13
 6. 2.1. Caracteristici fizico-chimice şi de exploatare ale benzinelor
 7. 2.2. Notaţia şi asortimentul modern ale benzinelor
 8. 3. MOTORINE PENTRU AUTOVEHICULE 20
 9. 3.1 Caracteristici fizico-chimice şi de exploatare ale motorinelor
 10. 3.2. Notaţia şi asortimentul modern ale motorinelor
 11. 4. COMBUSTIBILI ALTERNATIVI 26
 12. 4.1 Combustibili gazoşi
 13. 4.2. Alcooli
 14. 4.3. Combustibili lichizi sintetici din cărbune
 15. 4.4. Combustibili din uleiuri vegetale
 16. 5. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA LUBRIFIANŢILOR PENTRU AUTOVEHICULE
 17. 34
 18. 5.1 Funcţiile îndeplinite de lubrifianţi
 19. 5.2 Clasificarea şi compoziţia lubrifianţilor
 20. 5.3 Aditivarea lubrifianţilor
 21. 6. CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE ŞI DE EXPLOATARE ALE ULEIURILOR
 22. 37
 23. 6.1 Caracteristici de viscozitate şi la temperaturi joase
 24. 6.2 Caracteristici anticoroziune ale uleiurilor
 25. 6.3 Stabilitatea la oxidarea termică şi proprietăţile detergenţa-dispersivitate a uleiului
 26. 6.4. Proprietăţile de ungere ale uleiurilor
 27. 6.5. Caracteristici antispumante ale uleiurilor
 28. 6.6. Proprietăţile de dezemulsionare ale uleuirilor
 29. 6.7. Stabilitatea fizică a uleiului
 30. 6.8. Compatibilitatea uleiului cu garniturile de etanşare
 31. 6.9. Caracteristicile prezenţei aditivilor în ulei
 32. 7.
 33. ULEIURI PENTRU MOTOARE, TRANSMISII
 34. ŞI ULEIURI HIDRAULICE
 35. 45
 36. 7.1. Particularităţile condiţiilor de lucru ale uleiurilor
 37. 7.2. Clasificările moderne ale uleiurilor pentru motoare
 38. 7.3. Clasificările moderne ale uleiurilor pentru transmisii cu angrenaje
 39. 7.4. Clasificările moderne ale uleiurilor (fluidelor) pentru transmisii automate (ATF)
 40. 7.5. Clasificările uleiurilor hidraulice
 41. 7.6. Degradarea uleiurilor
 42. 8. UNSORI CONSISTENTE (PLASTICE) 59
 43. 8.1. Proprietăţile fizico-chimice şi de exploatare ale unsorilor
 44. 8.2. Notaţia şi asortimentul modern ale unsorilor plastice
 45. 9. LICHIDE TEHNICE ŞI MATERIALE COSMETICE AUTO
 46. 63
 47. 9.1. Lichide pentru sistemele de răcire ale motoarelor
 48. 9.2. Lichide pentru sistemele hidraulice de frânare şi mecanismele de funcţionare ale ambreiajelor
 49. 9.3. Lichide de amortizoare
 50. 9.4. Lichide de demarare (Starting Fluide)
 51. 9.5 Lichide (uleiuri) de spălare
 52. 9.7. Materiale cosmetice auto

Extras din curs

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŢIŢEI

1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului

Actualmente, sursa principală de obţinere a combustibililor şi uleiurilor pentru autovehicule este ţiţeiul, care reprezintă un lichid cu o compoziţie chimică compusă. El conţine 84 87% de carbon, 12 14% de hidrogen, restul, 1 5% de sulf, 1 3% de oxigen, 0 1% de azot. Carbonul şi hidrogenul, prezenţi în ţiţei, formează hidrocarburi CnHm în cantitate de mii de tipuri. De exemplu, benzinele conţin 500–600 tipuri de hidrocarburi cu 5 11 atomi de carbon în moleculă, motorinele sunt alcătuite din hidrocarburi cu 12 20 de atomi de carbon, iar uleiurile conţin 20 50 de atomi.

În fig. 1.1 este prezentată clasificarea hidrocarburilor.

Fig. 1.1. Clasificarea hidrocarburilor

Hidrocarburile alcanice (parafinice, metanice). Formula generală a alcanilor este CnH2n+2 (n = 1, 2, 3, ). În dependenţă de aranjamentul moleculelor în spaţiu există alcani (parafine) cu structură liniară (normală) şi desfăşurată (izomeră).

Parafinele normale sunt compuse din molecule, aranjate în lanţ, cu monolegături liniare între ele.

De exemplu, formula generală a octanului normal este C8H18, şi posedă următoarea structură moleculară în spaţiu:

.

Izoparafinele posedă monolegături laterale între molecule.

De exemplu, structura izooctanului:

Parafinele normale (alcanii) sunt binevoite în motorinele de vară, datorată sensibilităţii înalte la autoaprindere şi stabilităţii chimice, însă sunt mai puţin dorite în benzine, având rezistenţă mică la detonaţie şi în uleiuri, posedând proprietăţi nesatisfăcătoare de lubrifiere. La temperaturi joase parafinele normale provoacă tulburarea şi congelarea produselor petroliere, de aceea, sunt limitate în motorinele de iarnă şi lubrifianţi, fiindcă agravează proprietăţile lor.

Izoparafinele posedă o rezistenţă înaltă la detonaţie, ce le face dorite în benzinele de calitate înaltă, însă, având o sensibilitate joasă la autoaprindere sunt limitate în motorine.

Hidrocarburile nesaturate. Hidrocarburile nesaturate sunt prezente cu duble şi triple legături între molecule.

Alchenii (olefinele) cu formula generală CnH2n posedă o dublă legătură între molecule, de exemplu, CH2 = CH2 –etenă.

Alcadienii cu formula generală CnH2n-2 posedă cel puţin două legături duble între molecule,

de exemplu, CH2 = CH – CH = CH2 – butilena.

Alchinii cu formula generală CnH2n-2 posedă o legătură triplă, de exemplu, triplena:

Apariţia legăturilor duble în molecula olefinelor cu structură normală sporeşte sensibil rezistenţa la detonaţie, în comparaţie cu hidrocarburile saturate.

Hidrocarburile nesaturate posedă o stabilitate chimică foarte joasă, provocând aptitudini de polimerizare şi de oxidare sporită, ceea ce micşorează durata de depozitare a produselor petroliere.

Conform cerinţelor standardelor EURO conţinutul de hidrocarburi nesaturate în benzine este limitat, însă sunt utilizate pe larg la obţinerea combustibililor şi uleiurilor sintetice (procesele de achilare, polialfa-olefine).

Hidrocarburile aromatice (arenii). Hidrocarburile aromatice cu formula generală CnH2n-6k posedă unul sau câteva inele benzenice (k = numărul de inele). Pentru aceste hidrocarburi este caracteristic duble legături între molecule. În cazul în care hidrocarbura este prezentată de un singur inel se numeşte monociclică, iar de mai multe inele – policiclice.

De exemplu: benzenul C6H6 posedă un inel benzenic (k = 1), iar naftalina C10H8 posedă două inele benzenice (k = 2).

Hidrocarburile aromatice pot avea şi legături laterale saturate sau nesaturate, de exemplu, xilolul C8H10.

Hidrocarburile aromatice posedă rezistenţă înaltă la detonaţie şi stabilitate chimică, însă sensibilitate mică la autoaprindere. O cantitate sporită în benzine provoacă depuneri de calamină şi sporeşte conţinutul de hidrocarburi în gazele de eşapament, de aceea, conţinutul lor în benzine este limitat de standardele EURO.

Conţinutul aromaticilor în uleiuri influenţează considerabil viscozitatea uleiului la variaţia temperaturii. Nu este dorită prezenţa acestor hidrocarburi în motorine, fiindcă provoacă funcţionare violentă a motorului.

Hidrocarburile aliciclice (ciclanii). Cicloalcanii cu formula generală CnH2n sunt reprezentaţi prin existenţa unui inel cu o singură legătură între molecule. De exemplu:

Pentru cicloalcheni este caracteristic formula generală CnH2n-2 şi existenţa a două inele cu monolegături între molecule etc. Exemple:

Pentru cicloalchini este caracteristic formula generală CnH2n-4 şi existenţa a trei inele cu monolegături între molecule.

Pentru ciclani în general este caracteristic formula generală Cn H2n-2(k-1) şi monolegături între molecule: monociclice – un inel, (k = 1), policiclice – două şi mai multe inele (k = 2, 3, 4 ).

Ciclanii pot să posede şi lanţuri laterale, de exemplu:

Ciclanii ocupă un loc intermediar între hidrocarburele parafine şi aromatice şi mai des sunt prezente în uleiuri. Ei sunt doriţi în motorina de iarnă datorită temperaturii joase de cristalizare, care ameliorează proprietăţile lor.

Compuşii cu sulf. Compuşii cu sulf se clasifică în: activi (sulf liber S, hidrogen sulfurat H2S, mercaptani RSH (R-radical de hidrocarbură) şi pasivi sau neactivi (sulfuri R-S-R, polisulfuri R- (S)n –R, teofene (C2H2)2S etc.).

Prezenţa compuşilor activi de sulf în combustibil este nedorită, fiindcă ei pot uşor intra în reacţie cu metalele, provocând coroziunea ultimelor. Prezenţa compuşilor pasivi (neactivi) de sulf în combustibil este limitată (nu provoacă coroziunea directă, însă pot forma soluţii, care corodează metalele).

Preview document

Materiale de Exploatare - Pagina 1
Materiale de Exploatare - Pagina 2
Materiale de Exploatare - Pagina 3
Materiale de Exploatare - Pagina 4
Materiale de Exploatare - Pagina 5
Materiale de Exploatare - Pagina 6
Materiale de Exploatare - Pagina 7
Materiale de Exploatare - Pagina 8
Materiale de Exploatare - Pagina 9
Materiale de Exploatare - Pagina 10
Materiale de Exploatare - Pagina 11
Materiale de Exploatare - Pagina 12
Materiale de Exploatare - Pagina 13
Materiale de Exploatare - Pagina 14
Materiale de Exploatare - Pagina 15
Materiale de Exploatare - Pagina 16
Materiale de Exploatare - Pagina 17
Materiale de Exploatare - Pagina 18
Materiale de Exploatare - Pagina 19
Materiale de Exploatare - Pagina 20
Materiale de Exploatare - Pagina 21
Materiale de Exploatare - Pagina 22
Materiale de Exploatare - Pagina 23
Materiale de Exploatare - Pagina 24
Materiale de Exploatare - Pagina 25
Materiale de Exploatare - Pagina 26
Materiale de Exploatare - Pagina 27
Materiale de Exploatare - Pagina 28
Materiale de Exploatare - Pagina 29
Materiale de Exploatare - Pagina 30
Materiale de Exploatare - Pagina 31
Materiale de Exploatare - Pagina 32
Materiale de Exploatare - Pagina 33
Materiale de Exploatare - Pagina 34
Materiale de Exploatare - Pagina 35
Materiale de Exploatare - Pagina 36
Materiale de Exploatare - Pagina 37
Materiale de Exploatare - Pagina 38
Materiale de Exploatare - Pagina 39
Materiale de Exploatare - Pagina 40
Materiale de Exploatare - Pagina 41
Materiale de Exploatare - Pagina 42
Materiale de Exploatare - Pagina 43
Materiale de Exploatare - Pagina 44
Materiale de Exploatare - Pagina 45
Materiale de Exploatare - Pagina 46
Materiale de Exploatare - Pagina 47
Materiale de Exploatare - Pagina 48
Materiale de Exploatare - Pagina 49
Materiale de Exploatare - Pagina 50
Materiale de Exploatare - Pagina 51
Materiale de Exploatare - Pagina 52
Materiale de Exploatare - Pagina 53
Materiale de Exploatare - Pagina 54
Materiale de Exploatare - Pagina 55
Materiale de Exploatare - Pagina 56
Materiale de Exploatare - Pagina 57
Materiale de Exploatare - Pagina 58
Materiale de Exploatare - Pagina 59
Materiale de Exploatare - Pagina 60
Materiale de Exploatare - Pagina 61
Materiale de Exploatare - Pagina 62
Materiale de Exploatare - Pagina 63
Materiale de Exploatare - Pagina 64
Materiale de Exploatare - Pagina 65
Materiale de Exploatare - Pagina 66
Materiale de Exploatare - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Materiale de Exploatare .doc

Alții au mai descărcat și

Combustibili și Uleiuri Economice

Combustibili s Prin combustibil se intelege orice substanta, sau amestec de substante, care in urei unei reactii chimice de ardere, produce o...

Sinteză Fischer-Tropsch

I. Generalităţi despre gazeificarea cărbunelui şi producerea de combustibili lichizi Există două abordări importante pentru utilizarea cărbunelui...

Benzină

1. Introducere Benzina este un amestec lichid derivat din petrol, care este compus în principal din hidrocarburi lichide. Este folosita ca si...

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Biochimie

cu ce se ocupă biochimia ? cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii de la viruşi la organismele superioare biologia...

Curs de Biochimie

Biochimia este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de...

Spectrometria de Masă

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Spectrometria de masă este cea mai sensibilă metodă de analiză structurală. Ea diferă fundamental de celelalte tehnici...

Proprietăți fizice și chimice ale hidrocarburilor din țiței

Arderea hidrocarburilor este procesul cel mai frecvent întâlnit în practică şi este deocamdată scopul principal al prelucrării hidrocarburilor. Ca...

Te-ar putea interesa și

Exploatarea și Fiabilitatea Tehnicii Militare în Condiții de Iarnă

Întroducere pag. 2 1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la exploatarea tehnicii militare în unităţile...

Transport de Pasageri

INTRODUCERE Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a...

Optimizarea Procesului Tehnologic de Întreținere Tehnică Zilnică a Autovehiculelor în Brigada Mobilă Operativă 1002

1. INTRODUCERE În toate unităţile militare, indiferent de numărul de autovehicule în funcţiune inclusiv şi care se află la păstrare se amenajează...

Analiza economico-financiară a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Calculul tehnologic al procesului de transport de mărfuri și pasageri

Calculul tehnologic al procesului de transport de marfuri Datele inițiale: Volumul de transport Q = 230000 tone Perioada de îndeplinire a...

Transmisia Automobilelor

ARGUMENT Transmisia automobilului are rolul de a transmite momentul motorului la rotile motoare, modificându-i, in acelaşi timp si valoarea in...

Analiză financiară - componentă a activității întreprinderii

Filiala S.C. MORENI S.A.face parte din Compania Nationala ROMARM S.A. Bucuresti impreuna cu alte 12 fabrici si un institut de cercetare in domeniul...

Analiza Cheltuielilor Materiale

1.Tema 6 Analiza diagnostic a cheltuielilor de exploatare ale intreprinderii pe total si pe structura. Analiza cheltuielilor materiale 2. Scopul...

Ai nevoie de altceva?