Matrici și materiale de armare

Curs
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 10352
Mărime: 8.79MB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Chiș
Cost: Gratis

Extras din curs

Curs 2 Matrici si materiale de armare pentru compozite performante - Fibre oxidice vitroase

- (1500/3000 cm2/g, funcţie de diametru), obținute din topitură de sticlă prin tehnici speciale

- STRUCTURA FIBRELOR VITROASE

- Structura fibrelor oxidice vitroase este similară cu cea a sticlei masive din care provin, cu anumite particularități

Starea vitroasă – structură și formare - matrici/fibre vitroase

Solidele a căror structură nu prezintă ordine la distanţă sunt numite solide necristaline. Solidele necristaline produse prin topire-subrăcire sunt, în general, numite sticle

- Una din cele mai complete definiţii ale sticlei este: prin sticlă se înţeleg toate solidele necristaline obţinute prin subrăcirea topiturilor indiferent de compoziţia lor chimică şi de temperatura la care are loc rigidizarea.

- În principiu este posibil ca toate solidele cristaline să fie trecute în stare vitroasă, dacă acestea pot fi aduse în stare topită şi apoi răcite cu o viteză care să nu permită cristalizarea (aranjarea structurii)

Starea vitroasă –structura şi formarea ei

- Trebuie evitate generalizările privind structura sticlei.

- Pe lângă structura necristalină de la sine înţeleasă, caracterizăm sticla prin caracterul nano-eterogen al structurii şi prin prezenţa tranziţiei vitroase Tg.

- Tg - temperatura de la care în jos topitura se comportă ca un solid vitros şi la care prin creşterea temperaturii, mobilitatea structurală a sticlei rigide devine suficient de mare (viscozitatea este de ordinul 1013,3dPa.s) pentru a deveni posibile transformări structurale

- La temperaturi mai mari decât Tg lichidul subrăcit este, în principiu, în echilibru termodinamic la fel ca un lichid -lichid vâscos ( fig 1 și 1bis)

- Sub temperatura Tg, crescând viscozitatea procesele de transport sunt ”îngheţate” şi echilibrul este determinat cinetic, sticla este un solid –solid vitros

Starea vitroasă –structura şi formarea ei

Diagrama entalpie-temperatură Effect of temperature on structure - fig 1

Domeniul de temperaturi situat între limitele în care entalpia este corespunzătoare unei stări de echilibru a topiturii şi cea corespunzătoare lichidului subrăcit este denumit domeniul de transformare vitrogenă sau de tranziţie vitroasă

- Tg este în corelaţie cu structura sticlei şi complexitatea sa.

- Variaţia valorii Tg la o compoziţie constantă a sticlei sugerează că și condiţiile de tratare (istoria termică : tratamentele ulterioare rigidizării, recoacerea și călirea) influențează structura, implicit Tg

- Tg depinde de gradul de polimerizare al topiturii-factor comun structural ce determină proprietăţile sticlei.

- Pentru topiturile oxidice Tg este determinat în mare măsură de interacţiunile de tip dipol-dipol şi ion-dipol

- Tg este un indicator al stabilităţii structurale a sticlei :cu cât Tg este mai mare, cu atât domeniul de temperaturi în care sticla este utilizabilă este mai larg : important domeniul de temperaturi în care se păstrează atributele solidului necristalin ( stabilitatea ca solid vitros)

- Solidele vitroase - caracterizate de temperatura tranziţiei vitroase, Tg, la care majoritatea proprietăţilor prezintă o inflexiune

- Există două condiţii esenţiale care definesc starea vitroasă:

- lipsa ordinii la distanţă

- existenţa unei tranziţii vitroase Tg

O definire completă

- Orice solid necristalin, lipsit de ordine la distanţă şi care prezintă o tranziţie vitroasă este o sticlă.

- Dezordonarea structurală specifică solidelor necristaline se realizează cu diferite tipuri de energie, dar mai ales al energiei termice, cu ajutorul căreia se obţine o topitură

- Alte căi : metoda sol-gel, depunere în stare de vapori, iradiere cu neutroni a materialelor cristaline ş.a.

- Aprecierea teoretică a rolului subrăcirii în ceea ce priveşte tendinţa de formare a stării vitroase a fost abordată de către mulţi cercetători, urmărindu-se în general două rute:

- 1-luarea în considerare a structurii topiturii şi naturii legăturilor chimice –teoria structurală;

- 2-cinetica procesului de cristalizare(influenţa factorilor cinetici asupra formării stării vitroase) - teoria cinetică

Preview document

Matrici și materiale de armare - Pagina 1
Matrici și materiale de armare - Pagina 2
Matrici și materiale de armare - Pagina 3
Matrici și materiale de armare - Pagina 4
Matrici și materiale de armare - Pagina 5
Matrici și materiale de armare - Pagina 6
Matrici și materiale de armare - Pagina 7
Matrici și materiale de armare - Pagina 8
Matrici și materiale de armare - Pagina 9
Matrici și materiale de armare - Pagina 10
Matrici și materiale de armare - Pagina 11
Matrici și materiale de armare - Pagina 12
Matrici și materiale de armare - Pagina 13
Matrici și materiale de armare - Pagina 14
Matrici și materiale de armare - Pagina 15
Matrici și materiale de armare - Pagina 16
Matrici și materiale de armare - Pagina 17
Matrici și materiale de armare - Pagina 18
Matrici și materiale de armare - Pagina 19
Matrici și materiale de armare - Pagina 20
Matrici și materiale de armare - Pagina 21
Matrici și materiale de armare - Pagina 22
Matrici și materiale de armare - Pagina 23
Matrici și materiale de armare - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Matrici si Materiale de Armare.doc

Alții au mai descărcat și

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Gonflarea Polimerilor

Principiul lucrarii. Procesul de dizolvare a polimerilor are loc in doua etape: gonflarea si dizolvarea propriu-zisa. La contactul unui compus...

Sisteme de depoluare în industria alimentară

Poluarea apei reprezintă orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o limita admisibilă, inclusiv depăşirea...

Tehnologia Sintezei Polimerilor

1. ASPECTE TEORETICE În prezent se folosesc cu succes schimbătorii de ioni sintetici de natură organică, de obicei copolimer pe bază de stiren...

Tehnologia cărnii

Capitolul „Transformări biochimice a cărnii” Tema: Mecanismul rigidităţii musculare după asomare După asomarea animalului se întrerupe...

Aditivi alimentari

Directiva "cadru", nr. 89/107/EEC - stabileşte măsuri de siguranţă şi autorizare a aditivilor alimentari - listează categoriile de aditivi...

Compuși macromoleculari

- cauciuc, gutaperca, balata (hidrocarburi) - celuloza, amidonul, glicogenul, pectina, guma-arabica, agar-agarul (polizaharide) - cazeina,...

Ceramici Nanostructurate din BaTiO3

Titanatul de bariu (BaTiO3) este un material ceramic foarte versatil pentru fabricarea diferitelor sisteme electronice, de ex. sisteme de încălzire...

Te-ar putea interesa și

Materiale Compozite

- CATEGORII DE MATERIALE COMPOZITE – - CLASIFICAREA COPOZITELOR - Varietatea mare de materiale compozite face ca la clasificarea acestora să fie...

Materiale compozite - fibre continue - tehnologii, caracteristici și metode de obținere

Compozite armate cu fibre Se poate spune, că scopul iniţial al realizării compozitelor a fost creşterea competitivităţii materialelor clasice, ale...

Analiza structurală

CAPITOLUL 1. COMPOZITE CU MATRICE METALICĂ OBȚINUTE PRIN PROCEDEE ÎN FAZĂ LICHIDĂ 1.1. GENERALITĂȚI PRIVIND MMC Lumea științifică a ultimului...

Materiale folosite în industria aerospațiala

În industria constructiilor aerospatiale, de exemplu, 70% din sectorul termic al navetei spatiale Columbia a fost realizat cu placute de rasini...

Materiale compozite cu matrice polimerică

Introducere Termenul de material compozit se referă la un material care în principiu diferă de materialele care sunt omogene la scară...

Studiul Materialelor Metalice, Nemetalice și Materialelor Compozite

Studiul materialelor metalice,nemetalice si materialelor compozite Extracţia materialelor, şi exemple de metale neferoase şi feroase Cu...

Țesături din fire de sticlă

Fire de sticla, tesaturi din fire de sticla INTRODUCERE Principii de obtinere. Procesul tehnologic de obţinere a fibrelor de sticlă cuprinde...

Materiale compozite cu matrice metalică

Materiale compozite cu matrice metalica Lumea stiintifica a ultimului sfert de secol a trebuit sa constate extinderea spectaculoasa a utilizarii...

Ai nevoie de altceva?