Obținerea Fibrelor Vitroase

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6637
Mărime: 17.55MB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Chiș
Cost: Gratis

Extras din curs

Utilizarea fibrelor ca elemente de armare a matricelor de sticlă silicatică sau vitroceramică a început abia după 1960.

De atunci s-a folosit o largă varietate de compoziţii pentru matrice precum şi multe tipuri de fibre de armare

Procedee obţinere fibre oxidice vitroase:

tragere directă - prin filiere: fibre continue

- din baghete: fibre discontinue

centrifugare: fibre discontinue scurte

combinate

Procesarea impune parcurgerea următoarelor etape:

-stabilirea/proiectarea compoziţiei oxidice optime a sticlei;

-calculul amestecului de materii prime;

-pregătirea amestecului;

-elaborarea topiturii de sticlă;

-tragerea fibrelor

Cerinţa de bază a conducerii optimale a procesului de fabricaţie este obţinerea unui produs de calitate

Proiectarea compoziţiei chimice optime

 Proiectarea optimală a unui flux tehnologic începe cu stabilirea compoziţiei oxidice optime a sticlei care asigură, în condiţii impuse de procesare, valorile preconizate proprietăţilor prestabilite.

- Pentru sistemele oxidice vitroase :

1 - selectarea, dintr-un grup potenţial de oxizi, a celor, care au capacitatea să asigure proprietăţile specifice ale materialului;

2 - stabilirea concretă a valorii fiecărui oxid ce alcătuieşte compoziţia oxidică optimă.

- Prima etapă găseşte rezolvarea ţinându-se cont de corelaţiile compoziţie oxidică – structură – proprietăţi pentru sistemul vitros de interes,

- A doua etapă urmăreşte realizarea unui model matematic format din ecuaţii (inecuaţii) care corelează proprietăţile prestabilite cu compoziţia oxidică.

- Rezolvarea sistemelor de ecuaţii (inecuaţii) conduce la stabilirea cantitativă a compoziţiei oxidice optime.

- Compoziţia oxidică a fibrelor vitroase : funcţie de domeniile de utilizare şi de particularităţile tehnologice impuse de procesarea lor (tabelul 1 )

Tabelul 1 Compoziţii oxidice pentru diverse tipuri de fibre de sticlă, în funcţie de domeniul lor de utilizare

Tabelul 2 Compoziţii de sticle fără alcalii pentru fire continue silicatice

Proiectarea compoziţiei chimice optime

- În funcţie de natura funcţiei/proprietăţii obiectiv rezultă diferite valori pentru compoziţia oxidică optimă.

Fig 1 Compoziţia oxidică Fig 2 Compoz oxidică ptr coeficient de dilatare optim

corespunzătoare unei

rezistenţe mecanice optime

Proiectarea compoziţiei chimice optime

- Compoziţia amestecului de materii prime se stabileşte pe baza unor bilanţuri parţiale de materii prime, raportate la compoziţia oxidică a sticlei ce se elaborează

- Amestecul de materii prime trebuie să îndeplinească o serie de condiţii tehnologice obligatorii:

-conţinutul de gaze tehnologice necesar unei bune afinării(15 – 20%).

-pierderile prin volatilizare (exces din materia primă respectivă).

- Compoziţia chimică a sticlei poate fi impusă (pe baza unor date de literatură sau/şi practice) sau poate fi stabilită (proiectată).

- Proiectarea optimală a compoziţiei oxidice presupune cerinţele:

- sticla elaborată trebuie să prezinte un anumit nivel de calitate, în funcţie de domeniul de utilizare impus : proprietăţile acesteia vor avea valori care se înscriu într-un interval de variaţie prestabilit;

- valorile pentru o serie de proprietăţi tehnologice (tensiunea superficială, viscozitatea la diferite temperaturi, indicele de devitrifiere, etc) trebuie să asigure desfăşurarea optimală a unor subprocese ca topirea, afinarea, fasonarea, în corelaţie directă cu procesul de fabricaţie concret

Preview document

Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 1
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 2
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 3
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 4
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 5
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 6
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 7
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 8
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 9
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 10
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 11
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 12
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 13
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 14
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 15
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 16
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 17
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 18
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 19
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 20
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 21
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 22
Obținerea Fibrelor Vitroase - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Obtinerea Fibrelor Vitroase.doc

Alții au mai descărcat și

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Structura benzenului și starea aromatică

IV. REACTII DE ADITIE ALE BENZENULUI. 1) Benzenul aditioneaza sase atomi de hidrogen, în prezenta catalizatorilor de hidrogenare, dând...

Ceramici Nanostructurate din BaTiO3

Titanatul de bariu (BaTiO3) este un material ceramic foarte versatil pentru fabricarea diferitelor sisteme electronice, de ex. sisteme de încălzire...

Matrici și materiale de armare

Curs 2 Matrici si materiale de armare pentru compozite performante - Fibre oxidice vitroase - (1500/3000 cm2/g, funcţie de diametru), obținute din...

Te-ar putea interesa și

Materiale ceramice - porțelanul

Cap. I MATERIALE CERAMICE Materialele ceramice sunt o clasă de solide anorganice, nemetalice, obţinute la temperaturi înalte. Natura materialului...

Materiale Compozite

MATERIALE COMPOZITE Materialul compozit este un ansamblu format din două sau mai multe corpuri, cu structură şi proprităţi diferite care, prin...

Știința și ingineria materialelor

Curs I Introducere in stiinta materialelor Inca de acum 3 milioane de ani, din Paleolitic( grecul, paleos- vechi si lichios- de piatra).De cand...

Materiale Utilizate în Mecatronică

Mecatronica debutează în Japonia, fiind o combinaţie între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă-control şi informatică, în scopul...

Matrici și materiale de armare

Curs 2 Matrici si materiale de armare pentru compozite performante - Fibre oxidice vitroase - (1500/3000 cm2/g, funcţie de diametru), obținute din...

Ai nevoie de altceva?